Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Älskade vänner, det är en glädje att få tala med er idag och många undrar över världens tillstånd i detta nu.

Oroligheterna blir fler i världen och det beror på den stora nedstängningen som väldigt många människor inte vill kännas vid längre. Smittspridningen av Covidviruset har muterat ytterligare i en svår form och är fortfarande stor i världen. Många människor som har blivit smittade avlider av sviter men även av andra orsaker.

De entiteter som fortfarande finns kvar på Jorden har fått allvarliga varningar och nu förbereder den Galaktiska Federationen och Alliansen en större insats för att få dessa varelser att lämna Jorden i en fredlig manifestation som inte skulle skada människorna som i en stor strid. Detta är militären informerad om och det gäller i första hand USA där de flesta entiteter har sitt fäste, men det är även i resten av världen som det avses att få bort dessa mörka från planeten. Mycket beror det på att få de stora och mäktiga familjer som styr världen från de varelser som har sina baser i Universum att förstå att deras tid är ute med att styra hela den ekonomiska och de infrastrukturella delarna i världen. Folket har sagt sitt och vill inte längre vara kontrollerade, manipulerade och bestulna på medel för att gynna ett antal få personer av befolkningen i världen.

De mörka försöker hindra med alla medel de kan, framför allt de varelser som styr från sina baser i Universum att deras lögner och onda agenda för folket ska komma fram som avslöjanden till folket. Deras mål och planer för befolkningen har inte längre någon befogenhet med att försöka eliminera den största delen av befolkningen och ha kvar resten som slavar för dem själva och det avsåg de människor som är rena och inte är av någon annan art. Detta onda spel är avslutat och nu väntar en annan verklighet för folket. Det kommer inte att bli lätt att bryta med dessa entiteter som har bebott Jorden i så lång tid, men med den Galaktiska Federationen och Alliansen med många människor som ingår i markbesättningen har de stor chans att få bort dessa inom en snar framtid eftersom vår Fader Gud har bestämt att allt måste gå fortare och med större kraft från alla inblandade. Det har tagit alldeles för lång tid med dessa entiteters envisa kamp för att försöka ta tillbaka sin makt på Jorden.

Deras tid är över och det är människornas tid som kommer. Människorna har tagit tillbaka sin planet med sitt ljus, kärlek och medkänsla till varandra men även tillsammans med galaktiker, ljusvarelser som också har bidragit med sitt ljus. Mycket har förändrats med allt ljus och starka energier som kommer till Jorden nu och som påverkar de entiteter som har svårt att leva i de högre vibrationerna med högre ljus i världen. Även detta är ett starkt vapen mot dessa mörka och energierna kommer att öka från solen, men även från de många ljusvarelser som har kommit för att hjälpa till i denna svåra tid för människorna. Det tar ett tag till innan människorna kan känna att nu är det deras planet som har höjts i dimension och kommer att bebos av rena människor som endast får bebo den nya Jorden, utan inblandning av andra arter. Andra varelser kan vilja bebo Jorden med de måste komma i sin rätta identitet och inte komma i mänsklig skepnad.

Det gäller för människorna nu att hålla sitt ljus genom att ha en positiv inställning till andra och sig själva. Känna medkänsla för de som inte har det så lätt i världen, särskilt om man själv lever i en hög standard i jämförelse mot många andra i världen. Att önska att alla får leva i jämställdhet i alla länder och framför allt i en fredlig värld. Att meditera mycket har även en stor effekt på sitt ljus för sig själv och som även andra har glädje av. Ljuset har vunnit. Världen och människorna är räddade. Livet på den nya Jorden blir verkligen ett liv i ett paradis för alla.

Med ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Den Arkturiska Gruppen

Vi har kommit för att tala med dig om det fortsatta arbetet för Universum och människorna som du kommer att fortsätta med. Det är uppdrag som du har fått av vår Fader Gud och som avser de balanseringar med energier som omger Jorden och som kommer att vara viktigt just ni innan uppstigningen. Dessa balanseringar är något som många ljusarbetare kommer att fortsätta att arbeta med och som är i direkt kontakt med de monoliter som finns placerade på Jorden. Pyramiderna var placerade för att vara en hjälp vid skiftet för världen och nu har även monoliterna kommit för att vara ett komplement. Allt detta hör ihop och alla kommer att känna av dem när de aktiveras. Det kommer att bli ytterligare en del som du inte har gjort tidigare men än så länge är det viktigt att du är i en hög vibration för att inom de närmaste dagarna blir det en del turbulent i ditt land och i världen.

Avslöjandena kommer att gå ut och det är det första av många som människorna måste få veta om. Detta är det största och allvarligaste av dem alla och det kommer att handla om experiment, tortyr, kannibalism och även barn som har varit svårt utsatta för pedofili bland annat. Det har även förekommit stora grupper av människor som har kidnappats till kolonier i Universum för att utnyttjas som slavar för de mörka. Dessa har befriats och även de barn och vuxna som har utsatts för deras behandlingar har befriats och rehabiliteras nu för att rädda deras själar. Detta är något som människorna nu måste få veta. Det har förekommit i så stor skala med detta beteende från de mörka och syftet med allt detta var att eliminera hela den mänskliga befolkningen. I alla fall 95 procent av befolkningen, resten skulle kontrolleras och hållas som slavar till den djupa staten.

Detta kommer inte att hända och de mörka har förlorat makten mot ljuset som ökar för varje dag och i allt snabbare takt. Deras tid är ute och nu börjar en kamp mot de som fortfarande vill vara på den mörka sidan och slåss för att få behålla sin status och ställning i samhället och som de anser som sin rätt även om det är på andra människors bekostnad. Det kommer att bli mycket oroligheter när människor börjar kräva sin rätt för det som de har blivit bestulna från och kräva de ledande i landet att avgå. Många människor känner skuld för att de så lätt har blivit manipulerade och lurade av dessa mörka och vill omedelbart få bort dessa med alla medel för att få en lättnad i sinnet, men att försöka förlåta och lägga detta bakom sig som något som har hänt i det förflutna är nödvändigt för att orka och kunna gå vidare i livet. Chocken kommer att bli stor oavsett hur man reagerar, men det kan även förekomma de som inte vill tro på dessa avslöjanden och inte vill ha någon förändring i livet utan leva med denna lögn och kontroll i en lägre vibration och det är deras val. Nu kan alla bara lita till sin egen inställning och försöka fortsätta att vara i en hög vibration för både sig själv och för att hjälpa andra som blir totalt förvirrade och inte vet hur de ska fortsätta sina liv.

Alla ljusarbetare kommer att få mycket att göra för människorna i vägledningar och rådgivningar för att minska chocken något och förklara varför allt detta har hänt. Det är så stor andel av befolkningen som fortfarande inte har någon aning om skiftet för Jorden och lever i total ovetskap om det som sker omkring dem. Många människor kommer att vilja följa med i uppstigningen, i stället för att fortsätta att leva i en lögn och illusion efter alla dessa avslöjande som avlöser varandra så småningom, men det gäller att stå i sitt ljus och försöka förlåta det som har hänt. De som inte kan förlåta utan måste fortsätta att gräva ned sig i denna låga vibration för att de vare sig vill eller kan kommer de att fortsätta på samma sätt och komma tillbaka till den högre dimensionen när de är redo. Det är oerhört viktigt nu att verkligen försöka hålla sitt ljus så högt det går och lita på att allt är som det ska vara. Förlita dig på att det är vår Fader Gud som har beslutat att detta måste ske nu och för allas bästa på Jorden. Förlita dig på att kärleken är det enda verkliga och att alla är så oändligt älskade av vår Fader Gud.

Den Arkuriska Gruppen

Stort tack. I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Arkturierna

Var hälsad mästare. Vi har aldrig talat med dig tidigare, men igår undrade du över hur man skapar ljus för dig själv och andra. Det gör du redan mästare och du påverkar fler än du tror med din positiva inställning.

Vi ville tala med dig i en kanalisering till alla som vill lyssna och läsa för att ta till vara de ord vi vill förmedla för er allas vägledning.

Det är en speciell tid i denna mellantid som ni befinner er i just nu och det är som om alla håller andan inför en stor händelse som skakar om alla. Det har talats så mycket om avslöjanden som ska komma och det har redan börjat i mindre skala, men det kommer ett stort avslöjande inom kort som verkligen skakar om och öppnar ögonen på väldigt många som har föredragit att inte bry sig och bara rätta sig efter vad de styrande säger.

Vi säger alltid inom kort, men det stämmer verkligen. Efter detta avslöjande kommer oroligheterna att eskalera i hela världen. Det är nödvändigt att detta händer. De mörka entiteterna arbetar för fullt för att behålla sitt inflytande på de länder som har samarbetat med dem mest. Inte förrän det blir en konfrontation med folket blir det en ändring.

Människorna kommer att ta tillbaka sin kraft och sin planet. De mörka lämnar Jorden efter all denna tid de har bebott Jorden. Detta blir den stora uppgörelsen och folket har sagt sitt. Inga fler krig och det som har blivit bestulet från folket kommer de att begära tillbaka. Därefter börjar uppbyggandet av planeten Gaia Nova men galaktikernas hjälp.

Detta var inte så rolig information, men alla måste förbereda sig med förnödenheter för en tid i kris bland annat. Ändå är denna tid en tid för att fira. Varje dag går ni närmare uppstigningen och för varje dag blir ni mer och mer multidimensionella varelser som vi kommer att ta emot med glädje. Äntligen går ni mot dessa tider och Guds nåd har aldrig varit så stor som nu för er människor. Ni är verkligen välsignade varelser och som vi älskar bara mer och mer.

Arkturierna

Stort tack i kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från Plejadernas Höga Råd

Denna meditation är en gåva från Plejadernas Höga Råd till människorna i denna oroliga tid som är.

Börja med att bara andas i lugn takt för att komma i en avslappnad och stressfri känsla.

Med att känna andetagens lugna rytm och ha en stund till eftertanke om sig själv i första hand. Att vara lugn och harmonisk blir det så mycket lättare att tänka på andras väl.

Många är det som vill känna att deras värld är en värld som kommer i balans mellan män, kvinnor och alla länder på Jorden och att känna glädje och kärlek till hela Jordens befolkning.

Allt eftersom andningens lugna rytm och friden känns alltmer, känn hur den starka vita kärleksenergin som kommer till människorna från de Vita Stora Varelserna för att stärka och hjälpa alla nu i denna tid.

Det är många som vill hjälpa till med ljus och kärlek till människorna från många stjärnsystem eftersom kärleken till människorna har ökat i tusenfalt sedan deras kamp för sin art och Jordens fortlevnad i denna galax, är avgörande för många arter.

Många är det som hyllar er människor för er fantastiska kärlek till allt levande i Universum och känn den starka energin som strömmar igenom din kropp för att förhöja din medvetenhet och vibration som är i resonans med vår Moder Jord.

Känn kärleken från alla änglar, ljusvarelser som lyfter och bär dig framåt på vägen mot uppstigning och för att bli en multidimensionell varelse.

Detta är ditt syfte på Jorden kära Jordbo som vi önskar all lycka och framgång på din resa i detta liv på Jorden. Du är så älskad och beundrad för din styrka och uthållighet.

Allt är som det ska vara. Det förutbestämda av vår Fader Gud.

Välkommen tillbaka

Stort tack i kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Med de starka energier som har kommit till Jorden för människorna och alla andra levande varelser, kommer att fortsätta från och med maj månad, och många blir nu väldigt emotionellt berörda. Mycket är det som måste rensas från Jordens kollektiva fält och många känner av det i form av svår smärta och även nedstämdhet. Det är som det ska vara, all denna negativa och svåra nedärvda energi måste lämna Jorden för människornas och alla levande varelsers skull.

Ljuset har som bekant segrat, men tyvärr är de mörka alltmer desperata att försöka hålla kvar sin tillvaro på Jorden som de har bebott i tusen och åter tusentals år. Detta år kommer att bli ett av de svåraste i form av strider och utbrott från de mörka. Många ljusarbetare har fått utstå många attacker och även försök till att döda de ljusarbetare som de tycker har fått för mycket makt och övertag. Ljusarbetarna är däremot väldigt skyddade både av sitt starka ljus och av galaktikerna i atmosfären som strider mot dessa mörka på Jorden och i Universum.

Att vara förberedd att det kommer att bli mer oroligheter i världen på grund av att människorna har höjt sin medvetenhet alltmer och de mörka inte vet hur de ska bekämpa denna högre vibration som de har svårt att leva i. De är beroende av människors rädsla bland andra negativa känslor som de gärna framkallar för att få sin föda. Att alla människor försöker höja sin medvetenhet i form av att endast känna glädje för stunden och tänka positiva tankar för alla och sig själv inte minst, kommer de mörka att till slut ge upp att försöka förstöra och hindra uppstigningen för människorna. De vet att deras tid är över, men försöker ändå med alla medel de kan att hålla sig kvar.

Det har visat sig att det är fler varelser med mänsklig skepnad på Jorden än rena människor och detta är även en svårighet att försöka få dessa varelser att lämna Jorden med att förpassa dem till sina egna planeter eller att de lämnar Jorden till andra sidan väven. Det är endast de rena människorna som kommer att bebo den nya Jorden i den femte dimensionen, men det kan hända att det även är andra varelser från andra stjärnsystem som vill bebo Jorden och som då kommer med sin rätta identitet. De får inte komma i mänsklig skepnad. Den nya tiden och den nya Jorden är endast till för människor att bebo Jorden för att alla ska kunna växa och utvecklas till de stora och fantastiska varelser som människorna kommer att vara som art i Universum.

Det är en mycket spännande tid som vi människor kommer att uppleva och i denna mellanperiod som är en mycket viktig tid och det är nu vi ska tänka oss hur vi vill leva våra liv. Tiden innan nedstängningarna blir inte riktigt densamma eftersom många företag och myndigheter har förändrats. Man kan inte räkna med att kunna gå tillbaka till tiden innan pandemin. Det har gått alldeles för lång tid för att gå tillbaka till det gamla som det var tidigare. Detta var meningen och att försöka tänka på att allt har en mening och att allt är precis som det ska vara. Lita på att den gudomliga planen fungerar exakt som den ska och att allt är bestämt och välsignat av vår Fader Gud.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

I dag i början av maj månad är det en stor manifestation avseende en händelse av kärleksenergier som träffar Jorden för människornas skull. Dessa energier orsakar svårigheter för vissa och andra känner lycka och lugn i sina sinnen. Ta denna stund till att känna efter vad som är viktigast i livet, det vill säga det som berör mest och ger mest tillfredsställelse. Många upplever nu ett kaos inom sig och vill att allt detta försvinner både i det yttre livet och i det inre. Denna känsla är viktig just nu när så mycket rensande förekommer på Jorden.

Många är de människor som kommer att gå till andra världar som passar dem bättre och återkomma till Jorden när de känner sig redo för en högre dimension. Det är med säkerhet något som väldigt många människor kommer att vilja, med att lämna denna värld som de önskade komma till för att hjälpa till med uppstigningen. Alla som kom blev inte utvalda för mycket svåra och specifika uppdrag. Många blev kallade men få blev utvalda. Endast de starkaste av de starka kunde komma i fråga.

Dessa utvalda människor har en stor och hög andlighet som påverkar hela Jordens befolkning med sitt ljus och kärlek till allt levande. Det är dessa ljusarbetare som hjälper hela befolkningen att vakna upp till en högre vibration. De människor som inte blev utvalda speciellt, hjälper ändå till att skicka sitt ljus till ljusarbetarna för att underlätta deras arbete. Alla har behövts och alla har arbetat tillsammans för att uppstigningen har gått så snabbt som den har gjort.

Mycket arbete förekommer bakom kulisserna med att hjälpa till med att få de mörka att försvinna från denna galax och arbetet som den Galaktiska Federationen gör tillsammans med ljusarbetarna går stadigt framåt. Vissa av de mörka har blivit förälskade i ljusarbetarna och även om de inte har förstått vad kärlek är tidigare har de fått uppleva detta och blivit helt betagna. Detta underlättar arbetet med de mörka som helst ville ta över hela denna galax för egen vinning, men har i ställer fått känna kärlek för ljusarbetarnas mod och kunskap vilket är en fantastisk vändning.

Arbetet med en bok i andlighet som vår stora mästare kommer att börja med är något som många människor blir starkt berörda av både för sin tro och för att bli upplyst i många olika uppfattningar som har varit vedertaget i den tredimensionella verkligheten. Denna bok blir ett stort kontroversiellt uppvaknande för många och den är välsignad av vår Herre. Vår stora mästare är utvald för denna bok.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Ärkeängel Mikael

Många är det som vill veta hur långt ni har kommit i uppstigningen till den femte dimensionen och den pågår hela tiden. Allt detta har sin tid för att allt ska gå som det var bestämt och många är det som lämnar Jorden i covid-viruset, men även de som inte vill eller kan lämna den tredimensionella verkligheten. Dessa personer kommer tillbaka när de är redo för en högre dimension.

Det är svårt för många ljusarbetare och ljuskrigare just nu med attacker från de mörka entiteterna som inte vill lämna Jorden och låta människorna gå upp i högre vibrationer. Ni ska veta att ni är trygga. Jag beskyddar ert hem, era nära och kära, även om det kan kännas som om de mörka har övertaget med att göra er nedstämda och svaga. Ni måste vara starka i er övertygelse om att ni människor har segrat. Ljuset har segrat och ni ska bara känna efter vad ni vill med era liv i fortsättningen för er själva och för hela befolkningen.

De nya bestämmelserna för den nya världen har redan satts och det är bara en tidsfråga innan de kan träda i kraft. Det betyder en helt annan verklighet och som verkligen avser en fredlig nation som gäller för hela Jorden. Mycket blir förändrat till det bättre för alla på denna planet och en tryggare plats att leva på för alla i alla länder.

Fortfarande är det en del som måste få ha en tid till utveckling för att skydda Jorden från de mörka, men den Galaktiska Ljusfederationen har många som arbetar för att få de mörka att försvinna från Jorden och hela Universum. Det är många människor som även hjälper till med detta arbete och vissa är mer insatta med större kunskaper och erfarenheter från tidigare strider mot de mörka. Detta gör att det blir en fredad zon i Universum för de som reser i den Gyllene Rosens Galax i fortsättningen. Många är de skepp som reser i denna del av galaxen i Universum och alla ska få resa tryggt utan att bli attackerad av de mörka.

Fortsätt att förbli i en hög vibration med positiva tankar om er själva och andra oavsett om det är några som har behandlat er illa. Låt kärleken flöda i tankar och ert beteende mot alla andra, då lyfter ni hela Jordens befolkning till en högre vibration. Jag är alltid mer er och med stor kärlek.

Ärkeängel Mikael

Stort tack och i kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Vi är så glada att få komma fram till alla idag när de nya stora energierna träffar Jorden med stor kraft. Arbetet mot de mörka har börjat med dig mästare, vår befälhavare Ashtar och även andra ljusarbetare. Arbetet är stort och det kräver stor kunskap i dessa mörkas metoder och teknologi. Det har både du och Ashtar och ni lär de andra som även är med denna i operation som det faktiskt är. Arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt och du mästare har bestämt att denna zon ska vara fredad i denna led av vår galax, eftersom det är många som färdas i denna galax och i närheten av Gaia Nova.

Det är en fantastisk tid som väntar människorna efter denna pandemi som kommer att vara året ut, men därefter blir det en ovanlig tid med att ni äntligen har fått er frihet tillbaka och som många är lite förvirrade över. Det kan vara skrämmande i samhället när väldigt många människor har lämnat Jorden och ingenting är sig likt i övrigt i samhället.  Det är bara en övergångsperiod, därefter kommer galaktikerna till Jorden för att hjälpa till med uppbyggandet för hela planeten.

Det är något som ni människor måste få hjälp med, framför allt med rening och helande för Jorden och för er alla. Det är en mycket spännande tid och ni människor är verkligen välsignade av den Högste. Var i kärlek, ljus och sanning med hela ert hjärta. Vi finns här och hjälper er så mycket ni vill.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från mitt högre Jag, änglar och andra varelser

Med denna meditation kommer du att känna den nya vibrationen som är en av de starka energier som träffar Jorden just nu.

Det är en fantastisk känsla av att det blir en alltmer lugnare stund för avslappning och kontemplation med att följa andningens lugna och djupa rytm.

Föreställ dig en lagun med alldeles grönt vatten från växtligheten ovanför som speglar sig i vattnet och känn hur underbart det är att bara ligga i denna lagun.

Dina tankar går som de vill och de blir alltmer stilla när du är totalt avslappnad i detta varma och lugna vatten.

Himlen ovanför är full av stjärnor som glittrar med sitt ljus och det är en fantastisk känsla av att allt är precis som det ska vara.

Borta är all oro för vad som komma skall och värmen från vattnet som har en helande förmåga gör att allt verkar avlägset för stunden. Känslan är överväldigande att detta är något som kommer i tiden längre fram.

Att bara vara i sin egen stund och stillhet är en gåva om det även ger en stor upplevelse för att ha möjlighet till en fullständig känsla av frihet.

Denna frihet har alltid funnits inom dig och som nu vill ha sin fulla rätt att bli verklighet i alla dina känslor och sinnen. Denna frihet är din sanning som även är av det ljus du bär inom dig.

Sprid detta ljus så långt du kan när du simmar och leker i lagunen till Jordens alla hörn. Känn hur du själv blir påverkad av detta ljus som reflekteras i vattnet till dig själv.

Detta är helande och stärkande för själen som vill att du endast ska ha det bästa och att få känna kärleken från din innersta essens som kommer från den Högste. Denna kärlek är välsignad.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Vi är några forskare och läkare på denna station som vill lämna ett meddelande till folket för kännedom.

Som ni alla har hört blir det en massvaccination inom kort och räkna med ett stort antal människor som kommer att lämna Jorden på grund av biverkningar från vaccinerna, men det var meningen att detta skulle ske eftersom dessa personer helt enkelt känner en kallelse för dessa.

Vi väntar ett stort antal människor på denna sida av väven och det gäller från hela världen. Just nu är det många länder med stor fattigdom som är drabbade av främst Covid, men snart även av vaccinerna. Det blir en stor och svår situation för dessa länder när det gäller sjukvården, men även med de avlidna. Det kommer att märkas i media när dessa människor lämnar i stora skaror. Räkna med att både släktingar och vänner kommer att lämna Jorden.

Snart kommer det avslöjanden från galaktikerna och det är något som blir en distraktion från all sjukdom och död för många. Det är visserligen svåra besked i dessa avslöjanden, men är även en ögonöppnare om varför detta händer just nu i världen. Du får räkna med en del publicitet av dina meddelanden. Det är många som läser dem och har märkt att det du har skrivit tidigare har stämt. Du är en verkligen en visselblåsare och det är vi på denna sida så tacksamma för.

Först när virus och vacciner är borta kan människor börja tänka på vad de kan göra för att få denna planet till en mindre farlig plats att leva på. Efter denna pandemi har det minskat ett stort antal människor på Jorden och mycket blir därför väldigt förändrat i samhället. Många unga människor som är utvalda till att förändra synsätt som är avslutade och förbrukade kommer att med innovativa lösningar och förslag få genomslag eftersom allt ändå är förändrat från tiden innan pandemin.

Det kommer ta tid innan Jorden är en plats som har rent hav, luft och jord, men mycket hjälp kommer från de galaktiker som ligger med sina skepp i atmosfären. De hjälper oss människor att skapa en hållbar utveckling för människorna på Jorden som gynnar alla i befolkningen. Det är detta vi har väntat på och nu är den tiden här för alla som vill följa med i Jordens uppstigning till den femte dimensionen. De människor som inte följer med denna gång kommer när de är redo.

Vi är så glada och tacksamma för denna kontakt som alltid vill ge våra meddelanden till folket, även om det ibland kan vara tunga sådana. Var vid gott mod folk och var säkra på att allt är som det ska vara trots allt. Allt är förutbestämt och den Gudomliga Planen fungerar perfekt. Var rädda om varandra och er själva.

Med ljus och kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack. I kärleksfull tjänst Jag Är