Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jorden befinner sig i två separata världar. Under min meditation ser jag hur klyftan mellan de två världarna har vidgats där den lägre vibrationen är den tredje dimensionen och den högre vibrationen som står en våning ovanför den lägre. Det visar att det fortfarande är många människor som vill leva i den lägre dimensionen och även i förnekelsen av Vår Herre och Jesus.

Alla har valt vilket liv och vilken värld man vill leva i vilket är som det ska vara, men det finns alltid möjlighet att välja livet i en ny värld och i en högre dimension om man känner att Vår Herre och Jesus är de man tror på.

Jorden i den lägre dimensionen är grå med mycket dimma och rök från industrier bland annat och är endast förankrad med den nya världen med en smal lina som kommer att brista allt eftersom den nya världen blir allt starkare i sin vibration och i en allt högre dimension. Detta är något som människorna har valt i sitt sätt att leva genom behandlingen för sig själva och andra. Alla har ett val och ingen tvingar någon att behandla andra illa, utan den fria viljan råder.

Detta är i den sista tiden för Jorden i den gamla programmeringen. De flesta människor har stigit upp till den fjärde dimensionen även om man vill fortsätta i den gamla världen med att uppleva naturkatastrofer, krig och svårigheter som inte längre kommer att finnas i den nya världen.

Det är så många nu som kommer att ha stora svårigheter i livet med sjukdomar, svält och död, men det är något som de har valt för sig själva i sin girighet med att skaffa sig mycket pengar för högre status exempelvis. Även höga befattningar på andra människors bekostnad som ger makt och kontroll. Dessa människor kommer att fortsätta att utvecklas med många inkarnationer innan de har lärt sig kärlek och medkänsla för sig själva och andra.

Människor var beredda på stora förändringar på Jorden, men även inom oss själva. Med starka energier som träffar Jorden från den stora centralsolen blir medvetenheten om oss själva en fantastisk upplevelse och som kan förändra livet och synen på oss själva och för vårt uppdrag på Jorden i denna tid. Det är en välsignad tid som de flesta kommer att uppleva som mirakel och som många hade tappat hoppet om, men allt kommer att bli precis så fantastiskt som vi har blivit lovade. Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *