Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från mitt högre Jag, änglar och andra varelser

Med denna meditation kommer du att känna den nya vibrationen som är en av de starka energier som träffar Jorden just nu.

Det är en fantastisk känsla av att det blir en alltmer lugnare stund för avslappning och kontemplation med att följa andningens lugna och djupa rytm.

Föreställ dig en lagun med alldeles grönt vatten från växtligheten ovanför som speglar sig i vattnet och känn hur underbart det är att bara ligga i denna lagun.

Dina tankar går som de vill och de blir alltmer stilla när du är totalt avslappnad i detta varma och lugna vatten.

Himlen ovanför är full av stjärnor som glittrar med sitt ljus och det är en fantastisk känsla av att allt är precis som det ska vara.

Borta är all oro för vad som komma skall och värmen från vattnet som har en helande förmåga gör att allt verkar avlägset för stunden. Känslan är överväldigande att detta är något som kommer i tiden längre fram.

Att bara vara i sin egen stund och stillhet är en gåva om det även ger en stor upplevelse för att ha möjlighet till en fullständig känsla av frihet.

Denna frihet har alltid funnits inom dig och som nu vill ha sin fulla rätt att bli verklighet i alla dina känslor och sinnen. Denna frihet är din sanning som även är av det ljus du bär inom dig.

Sprid detta ljus så långt du kan när du simmar och leker i lagunen till Jordens alla hörn. Känn hur du själv blir påverkad av detta ljus som reflekteras i vattnet till dig själv.

Detta är helande och stärkande för själen som vill att du endast ska ha det bästa och att få känna kärleken från din innersta essens som kommer från den Högste. Denna kärlek är välsignad.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Vi är några forskare och läkare på denna station som vill lämna ett meddelande till folket för kännedom.

Som ni alla har hört blir det en massvaccination inom kort och räkna med ett stort antal människor som kommer att lämna Jorden på grund av biverkningar från vaccinerna, men det var meningen att detta skulle ske eftersom dessa personer helt enkelt känner en kallelse för dessa.

Vi väntar ett stort antal människor på denna sida av väven och det gäller från hela världen. Just nu är det många länder med stor fattigdom som är drabbade av främst Covid, men snart även av vaccinerna. Det blir en stor och svår situation för dessa länder när det gäller sjukvården, men även med de avlidna. Det kommer att märkas i media när dessa människor lämnar i stora skaror. Räkna med att både släktingar och vänner kommer att lämna Jorden.

Snart kommer det avslöjanden från galaktikerna och det är något som blir en distraktion från all sjukdom och död för många. Det är visserligen svåra besked i dessa avslöjanden, men är även en ögonöppnare om varför detta händer just nu i världen. Du får räkna med en del publicitet av dina meddelanden. Det är många som läser dem och har märkt att det du har skrivit tidigare har stämt. Du är en verkligen en visselblåsare och det är vi på denna sida så tacksamma för.

Först när virus och vacciner är borta kan människor börja tänka på vad de kan göra för att få denna planet till en mindre farlig plats att leva på. Efter denna pandemi har det minskat ett stort antal människor på Jorden och mycket blir därför väldigt förändrat i samhället. Många unga människor som är utvalda till att förändra synsätt som är avslutade och förbrukade kommer att med innovativa lösningar och förslag få genomslag eftersom allt ändå är förändrat från tiden innan pandemin.

Det kommer ta tid innan Jorden är en plats som har rent hav, luft och jord, men mycket hjälp kommer från de galaktiker som ligger med sina skepp i atmosfären. De hjälper oss människor att skapa en hållbar utveckling för människorna på Jorden som gynnar alla i befolkningen. Det är detta vi har väntat på och nu är den tiden här för alla som vill följa med i Jordens uppstigning till den femte dimensionen. De människor som inte följer med denna gång kommer när de är redo.

Vi är så glada och tacksamma för denna kontakt som alltid vill ge våra meddelanden till folket, även om det ibland kan vara tunga sådana. Var vid gott mod folk och var säkra på att allt är som det ska vara trots allt. Allt är förutbestämt och den Gudomliga Planen fungerar perfekt. Var rädda om varandra och er själva.

Med ljus och kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack. I kärleksfull tjänst Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Mira från Plejadernas Höga Råd

Tack för att jag får tala med dig mästare. På grund av dina stora gärningar i Universum kommer mycket att gå fortare med förberedelserna angående avslöjandena för folket. Det har redan börjat med en del kanaliseringar från olika varelser från många stjärnsystem och folket är ganska redo för mer avslöjanden. Dessutom blir det en distraktion som tar bort focus på Covid och vaccinationerna.

Som du vet arbetar vi mycket i Alliansen på Jorden och i Universum med att bekämpa de mörka som tack och lov har minskat betydligt sedan din senaste bedrift mot de mörkas planet. Det var nödvändigt. Det stod mot Jorden och deras planet och det blev deras fall, men fortfarande styr dessa mörka många planeter i andra galaxer och Universum. Det är miljoner varelser som slåss för sina planeter och att inte elimineras av de mörka. Du mästare är utsedd till att hjälpa till med detta arbete tillsammans med galaktikerna och andra ljusarbetare, få dessa mörka med sina fruktansvärda metoder att försvinna för gott. Vi har stor förhoppning om detta med din kunskap om dessa mörka från tidigare erfarenheter i strider, kommer vi att vinna detta krig. Ljuset, kärleken som ni ljusarbetare skickar mot dessa varelser är även ett effektivt vapen. De överlever inte i ljuset och dess effekter.

Vi är så oerhört beroende av dig och alla andra ljusarbetare i ert fantastiska arbete för vår Herre, men även för galaktikerna i deras krig mot de mörka. Ert ljus till oss alla i Universum är avgörande om hur vi ska orka detta massiva krig. Vi är beroende av ert starka ljus, kärlek och medkänsla som de mörka inte kan förstå. De förgås i stället.

Vi vill verkligen tacka människorna och framför allt er ljusarbetare för ert fantastiska tålamod, mod och kärlek för att ni kommer med sanningen till oss alla i Universum och även på Jorden. Utan er människor, ljusarbetare skulle vi inte klara oss så bra och snabbt som allt går nu. Vi älskar er och vi älskar att samarbeta med hela mänskligheten för att ni är våra bröder och systrar.

Mira från Plejadernas Höga Råd

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt högre Jag

Det är med glädje som vi kan meddela mänskligheten att en ny och viktig information om vad som har hänt bakom kulisserna och även vad som har och händer på Jorden.

Den viktigaste händelsen är att allt arbete som har gjorts av människor men även av galaktiker kommer att avslöjas för människorna. Det avser de mirakel avseende förstörandet av de mörkas planet, men även arbetet med den Gudomliga Planen. Båda dessa händelser är gudomligt förutbestämda i denna tid.

Galaktikerna arbetar kontinuerligt med att skydda vår planet från illasinnade varelser som vill skada eller ta över vår planet. De har räddat oss många gånger från att elimineras från de mörka som vill ha vår planet för egen vinning och eventuellt ha några människor kvar som slavar. Det kommer inte att tillåtas och de mörkas fortsatta varande kommer inte att finnas så länge till. Deras era är över.

Den fortsatta pandemin är ett måste för att få befolkningen att förstå att detta är även ett sätt för de personer som inte kan följa med till en högre dimension, att lämna Jorden för att gå till den andra sidan av väven när Jorden skiftar till den femte dimensionen. Det är både viruset och vaccinerna som samverkar för ett avslut för dessa personer på Jorden. De kommer tillbaka när de är redo och innan dess arbetar de med att hjälpa till med uppstigningen från andra sidan väven.

Med en plan som avser att skänka glädje, kärlek och gemenskap för folket har redan gett resultat i de flesta länder på Jorden. Medvetenheten har höjts betydligt sedan nedstängningarna och den kommer att fortsätta höjas med de fantastiska energier som träffar Jorden i denna tid. Många är de människor som nu vill ha en förändring i sitt liv, oavsett vad det betyder för framtiden. Många har förstått att det inte längre är som innan nedstängningarna och väntar på att något ska hända, men den stora förändringen sker inom er själva.

I det yttre ser mycket lika ut sedan tidigare, men med en ny insikt kommer även detta att förändras. Många yrken har redan förändrats i samhället och även upphört. Detta kommer att fortsätta när människor måste förändra det som inte längre fungerar till något helt nytt. Detta är något som ger människor en chans att med innovativa lösningar få samhället att fungera med helt andra medel än tidigare och som gynnar alla med bättre miljö som resultat.

Allt har ett slut som den gamla programmeringen i den tredimensionella verkligheten för att ge plats för en ny programmering som avser en tid i frihet, kärlek och medkänsla för varandra på Jorden. En tid för erkännande för alla människors lika värde oavsett land, kön eller ras. Detta är en ny tid med en framtid som är en stor möjlighet till förverkligande av sina drömmar. Ett paradis på Jorden.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt högre Jag

Var hälsade människor. I denna stund av skrivande har ett mirakel ägt rum. Klanen med de mörka som ville eliminera hela mänskligheten som art och spränga hela planeten har själva blir sprängda, både som klan och deras planet.

Detta är ett stort mirakel för människorna och planeten Jorden. Den blåvingade som har kommit till Jorden med kärleken, ljuset och sanningen har förklarat att de mörka inte längre är något hot mot människorna och hela denna galax. Aldrig har det förekommit någon sådan operation från någon människa tidigare och detta mirakel kommer att bli historiskt.

I denna tid som många har kommit till Jorden för att volontera för Jordens uppstigning till en högre dimension har alla människor faktiskt hjälpt till med att med sitt ljus stärkt de ljusarbetare och ljuskrigare för att dessa ska kunna rädda människorna och världen från mer ondska.

Nu är det gjort. Människor gläd er. Det är en glädjens tid och nu börjar en lång rehabilitering för Jordens folk och även för Jorden själv. Detta är vad vi har väntat på och snart börjar arbetet med en manifestation för avslöjanden till folket som måste få veta vad som har skett bakom kulisserna, men även vad de mörkas agenda för människorna har varit.

Många är det som har deltagit i denna stora operation med att försöka få bort de mörka från Jorden och nu har en stor förändring skett med att en stor del av den ledande klanen är bruten. Deras planet är borta och Jorden står fast förankrad i sin rätta placering i den Gyllene Rosens Galax. Mycket har människorna själva hjälpt till med i denna förändring på grund av att nu får det vara nog med de mörkas kontrollerande och slaveri för människorna.

Höjning i medvetandet har gått fort de sista månaderna och många fler har vaknat. Tillsammans med galaktikerna i atmosfären har det gått så mycket fortare och smidigare för alla, men mycket återstår för människornas uppvaknande. Fortfarande är det mycket människor som inte har en aning om vad som har hänt med Jorden och i Universum.

Det förekommer väldigt mycket lidande i länder med stor fattigdom och som de ledande inte vill hjälpa sin befolkning med. Dessa människor utför väldigt mycket destruktiva handlingar mot sina medmänniskor för att kunna försörja sig med trafficking av kvinnor och även med mord mot de kvinnor som vågar stå upp mot dessa män. Det skulle vara bra om många ljusarbetare skickade sitt ljus till alla länder i världen för att få bort denna ondska som härjar på dessa platser.

Det är mycket som måste helas på Jorden och nu är det dags för folket i alla länder att försöka ge så mycket kärlek och medkänsla som möjligt. Att bara skänka en tanke av vänlighet och kärlek höjer hela befolkningen i en högre vibration. Att meditera så mycket som möjligt är även en höjning i medvetandet för alla. Med kärlek och ljus går vi mot en vackrare och bättre värld.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Sokrates

Det var länge sedan jag talade med dig mästare och nu är det dags igen. Denna tid på Jorden som ni befinner er i är en fantastisk tid med de många och stora mirakel som sker och det jag menar är att det aldrig har varit så stor och enhällig anslutning av människor med ett stort mod för att ta de mörka i besittning.

På min tid i Atlantis blev många av dessa mörka personer de som var de mest kvalificerade och lärda i landet men med tiden blev de alltmer egoistiska och upphöjde sig själva till en mer avancerad art än resten av människorna. Dessa mörka personer får sitt straff nu i denna tid. De har verkligen fått ha en era av våld och korruption mot människor som inte följde deras intentioner, men i många många år av diktatur har de äntligen fått sina domar. Dessa mörka har varit spridda som gräshoppor över hela världen. Alla länder har haft känning av dessa mörka personer och fått känna av kontroll och slaveri på något sätt. Även i de länder med hög levnadsstandard har blivit korrumperade och lurade av dessa personer. Deras nätverk var stort över världen och det blev allt större ju längre tiden gick.

Nu däremot är deras era slut och nu börjar en ny tid för alla på Jorden. Det går inte så fort som ni skulle vilja, men var så säker på att det går mot den ljusare tiden för att för alltid stanna. Det blir en fredlig värld som många kommer att värna om och energierna på Jorden kommer hela tiden att bli än kärleksfullare ju längre tiden går. Det är oroligt just ni i er värld men det blir bättre när det har avslutats med sjukdom och vaccin. Det är som tur är väldigt många människor som har bra innovativa förslag för en snabbare utveckling för Jorden och det är något som har givits dem för att dessa personer blir viktiga i den nya världen med att hålla en stark förankring för alla med att värna om Jorden i fortsättningen.

I Atlantis var tiden helt fantastisk och vi levde med ett högt utvecklat samhälle och det var en atmosfär som var fantastisk med denna höga kunskap som de flesta människor hade i så många olika områden. Många var de olika varelser som kom från andra stjärnsystem och som bedrev handel med varor som de behövde för sina planeter, men även gav värdefull information och lärdomar till människorna för att höja deras livskvalité. Detta kommer att fortsätta nu i den nya världen och bli ett paradis som det en gång har varit.

Sokrates

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Sokrates var en lärd man som föddes i Grekland, men han levde även på Atlantis som en upphöjd och vis man. Han levde även en tid i Lemurien och många av dessa lärda rörde sig mycket runt dessa länder för att lära sig av de som kom från andra världar.

Kategorier
Kanaliseringar

Soran från Plejadernas Höga Råd

Var hälsad mästare. Detta arbete du gör bakom kulisserna är oerhört stort och snart kommer människorna att få besked om vad som har skett på Jorden och i Universum. Det är stora nyheter och ni ljusarbetare måste vara starka i er förvissning om att detta är alldeles nödvändigt för människorna att känna till. Det tål att upprepas många gånger.

Arbetet bakom kulisserna är det som kommer att få uppstigningen att gå som det var tänkt och det är väldigt mycket som blir tydligt när dessa presenteras för folket om vad som har varit nödvändigt för att få denna stora operation att fungera och för att bli ett perfekt resultat. Det är många i olika Råd som har medverkat i detta stora arbete och ni ljusarbetare har haft ett stort inflytande med att ge alla de kunskaper och erfarenheter från tidigare sådana uppdrag i Universum. Detta arbete har inte varit något nytt för ljusarbetarna utan det är många planeter i andra galaxer som har gått igenom det som Jorden just nu går igenom.

Det är ett fascinerande uppdrag med denna uppstigning för människorna som vi ser från ovan och det är så många ljusarbetare som arbetar för de galaktiker som ligger med sina skepp i atmosfären och som bidrar till att allt går som det var tänkt. Mycket hjälp kommer vi att få från alla de människor som lämnar Jorden till den andra sidan väven. Dessa människor har lämnat Jorden innan den stora solblixten och för att komma tillbaka till Jorden i en vibration som är i resonans med den nya världen. Dessa människor har ändå bidragit till uppstigningen när de levde på Jorden med sitt ljus för att stärka ljusarbetarna.

Det är med stor sannolikhet att det blir oroligt en tid framöver och stora manifestationer med protester mot de styrande i olika länder med de avslöjanden som kommer. Viruset försvinner och även vaccinerna. Därefter blir det en fantastisk tid att ta igen efter alla nedstängningar och allt kommer att vara förändrat. Mycket är då bättre för alla.

Arbetet som vi i Råden gör för människorna och för Universum är att i första hand få de mörka att lämna planeten så att människorna får en chans att kunna leva i den nya världen på sina egna villkor utan några andra som vill ta över för egen vinning. Det är många nu som har blivit tillfångatagna med arresteringar och det sker över hela världen. Människorna har tillsammans med galaktikerna kunnat överbevisa de mörkas agenda och på det sättet finns inga tvivel för att dessa blir dömda för de brott de har begått. Tidigare fanns det så mycket rädsla och respekt för dessa personer, men nu har rädslan fått ett mindre utrymme för människorna och de har börjat ifrågasätta mycket. På det sättet haft modet att ta fast dessa förbrytare som det handlar om.

Människornas medvetenhet har höjts mycket de senaste månaderna och med alla kärleksenergier har vibrationen höjts för hela planeten. Det är fantastiskt att se och det bådar gott för framtiden. Snarare än ni tror har ni fått se och uppleva den nya världen med alla sina fantastiska möjligheter som är en välsignelse för alla på Jorden för ett bättre liv. Var rädda om varandra och håll varandra kära.

Med ljus och kärlek

Soran

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Var hälsade människor. Det är en förunderlig tid vi lever i och denna tid är en tid för kontemplation och meditation om sitt fortsatt liv på Jorden. Det är många människor nu som inte vill vara med längre i denna övergång till högre vibrationer och medvetenhet och det är deras val. Alla har ett val med sitt liv och det måste alla respektera.

För de människor som fortsätter sina liv på Jorden väntar stora förändringar med olika strukturella och materiella förändringar. De föremål som används i dag kan komma att förändras totalt, det vill säga de tekniska hjälpmedel man använder för kommunikation till exempel. Plötsligt kan dessa föremål sluta fungera. De elektromagnetiska fälten har ändrats och det innebär att många måste byta ut sina föremål för att kunna fortsätta att kommunicera med andra via de program som visas på nätet, men även dessa kan komma att avslutas eller ändras. Så småningom behövs inte dessa föremål för kommunikation eftersom människor kan börja tala med varandra telepatiskt. Allt finns då tillgängligt för alla samtidigt med olika nyheter bland annat.

Detta kommer att dröja ett tag till på grund av det stora antalet människor som väljer att lämna Jorden och det blir en svårhanterlig situation för alla länder i världen. Detta måste få ta sin tid. De människor som lämnar Jorden kommer att arbeta från andra sidan väven för att hjälpa till med uppstigningen för resten av världen. Människorna har höjt sin medvetenhet betydligt de sista månaderna med denna viloperiod och har fått ett perspektiv på vad som kommer efter denna period med dessa stora mängder av människor som lämnar Jorden.

Viruset försvinner och även vaccinerna som är lika farliga som sjukdomen i sig. Det är då det börjar för människorna att känna efter vad de förväntar sig ska komma. De flesta vet att det gamla är borta och att det väntar en ny värld med en ljusare framtid. I denna tid är det ett fantastiskt tillfälle att försöka ta tag i de drömmar man hade som inte fick en chans att manifestera sig som något verkligt i livet. Men i den nya tiden och världen är detta en nödvändighet för att förändra sin situation om man vill det, eller helt enkelt ta chansen för ett roligare liv med helt andra förutsättningar.

Den finansiella situationen är helt annorlunda och alla har medel för att försörja sig. Alla har tak över huvudet och har möjlighet att ge sin familj ett helt annat liv i fortsättningen. Detta är en tid i förändring som påverkar alla i världen med en fantastisk möjlighet att börja med en utveckling för sin egen skull och för att så många som möjligt kan få en framtidstro till något bättre som en ny värld är för alla.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt högre Jag

Var hälsade människor. Det är en fantastisk tid ni befinner er i, mitt emellan de stora energierna som delar människorna från den högre vibration som den nya Jorden befinner sig i.

Nu är det en bra tid till att verkligen stå för den man är i medvetenhet och att verkligen tro på sig själv. Att gå efter sin egen inre kompass för att följa den rätta vägen fram i högre vibration och som hjälper alla människor på Jorden. Att meditera mycket och på det sättet skicka sitt ljus till de platser som behöver få de mörka att inte trivas så bra längre i den högre vibrationen som kommer med ljuset. Det är mycket effektivt.

Många människor väljer nu att gå vidare och lämna Jorden i dessa vaccinationstider och det är helt enkelt deras val för att komma tillbaka senare med en högre andlighet som passar den högre vibrationen som Jorden befinner sig i.

Det händer väldigt mycket bakom kulisserna som inte många känner till, men allt är inte alltid som det verkar. Den gudomliga planen som människorna har skapat tillsammans med Gudomliga Skaparen går helt enligt planen och det finns ingenting som kan stoppa eller förstöra denna. Dessa beräkningar som planetens gudomliga mästare har genomfört står över all kunskap i Universum. Detta och med människornas alltmer beslutsamma inställning till att denna planet är något som tillhör dem, utan inblandning av några mörka individers girighet för egen vinning. Detta kommer att gå till historien.

Det är människornas egna beslut och kampvilja för att få behålla sin planet och få sin frihet utan kontroll från andra varelser som vill hålla hela mänskligheten i sitt grepp. Nu får det vara nog. Det är väldigt viktigt nu att följa sin egen inriktning i livet och följa sin inre övertygelse för en ny värld att leva i och även förstå att alla måste följa sin övertygelse och inre vetskap om vad som är bäst för var och en. Att inte låta sig övertygas om vad andra tycker för att inte gå ned i en lägre vibration. Att stå i sin egen övertygelse oavsett vad andra tycker är en högre medvetenhet.

Allt fler människor över världen har fått en insikt om att det är en förändring som har skett på Jorden och i deras egna länder. Det är en stor händelse eftersom det påverkar uppstigningen för alla i allt snabbare takt. Med denna snabba utveckling kommer det snart ett tillkännagivande som kommer att vända mycket till en förståelse om hur många myndigheter och företag har agerat. Mycket blir samtidigt en chock för många som har hängt upp sitt liv i dessa ideologier och dessa människor kommer att få det svårt att förstå denna utveckling.

Nu är det dags att nå ut till människorna med upplysning om att världen är i ett stort skifte till en högre vibration och människorna följer med i detta skifte beroende på vilken vibration och medvetenhet man står i. Det blir mycket arbete för ljusarbetarna framöver att försöka hjälpa dessa människor. Med ljuset och kärleken inom sig är man väldigt skyddad från andras inverkan.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Hej Inger. Det var ett tag sedan vi talades vid och vi tycker att det är dags igen för att ge lite information om vad som händer i landet för tillfället.

Det är mycket bråk i Stockholm när det gäller restriktionerna och även vaccinerna. Detta virus kommer inom kort att försvinna, men myndigheterna vill behålla restriktionerna ett tag till. Mycket på grund av att det har varit lie lugnare trots allt med brottslighet bland annat. Detta är ett bedrägligt lugn. Snart blir det stora motsättningar mellan de klaner som är helt kriminaliserade inom familjerna och de tror att de ska kunna ta över hela landet med sina metoder mot de styrande i landet.

Denna maffia som finns i landet och som innefattar dessa klaner har etablerat sig med många från sina hemländer i Sverige och som har blivit ett drömland för dessa kriminella som de faktiskt är. Den svenska mentaliteten är för svag för dessa människor och tyvärr riskerar hela landet att bli helt övertagna av dessa kriminella om inte myndigheterna ser upp eller vaknar upp från sin bekvämlighet.

Mycket har kommit upp till ytan som beskriver hur många som utnyttjar våra generösa villkor för de som lever utomlands, men som nu börjar bli uppmärksammat av de styrande och det är bra, men även att det är så mycket som sker med bedrägerier och stölder mot de äldre i samhället är en skam mot hela befolkningen i Sverige.

Det är många nu som lämnar Jorden på grund av viruset eller vaccinet och det är många i de områden med flest invandrare som har drabbats av detta. Många invandrare skyller då på den svenska modellen om hur virushanteringen har gått till och det bidrar till mer oroligheter i de områdena.

Det vi ser från denna sida av väven är att det inom en snar framtid blir mycket oroligt i hela landet, men även att det är nödvändigt för folk att få veta vad som har och händer i landet för att vilja få en förändring och även göra något åt det. Folket måste börja våga säga ifrån och inte bli lika passiva som de styrande i landet för detta passar de kriminella som tar chansen att styra allt mer. Därför vill vi uppmuntra folket att ta tillbaka er kraft. Det är ni som har byggt detta fantastiska land till ett av väldens bästa länder att leva i för både män och kvinnor. Respekten och kärleken för varandra i jämställdhet är väldigt stark och som är värd att kämpa för. Vi skulle inte ha den välfärd som vi har i dag i Sverige om inte ni patrioter hade arbetat så hårt för att få den.

Ta tillbaka er kraft och fordra att inga ska ta denna suveränitet som det faktiskt är ifrån oss med lagar som inte överensstämmer med varken vår politik eller religion. Den svenska modellen ska vara kvar som gäller för landet, oavsett hur många nationaliteter som bebor vårt land med olika politiska eller religiösa modeller. Bor man i Sverige ska svenska lagar gälla för alla och jag är glad att jag är svensk.

Tack

Anna Lindh

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är