Kategorier
Kanaliseringar

Kryon

Tiden går allt fortare och även uppstigningen till en högre dimension har kommit till en nivå som närmar sig mer än någonsin tidigare. Det är kritiskt och väldigt bråttom att få så många människor som möjligt att vakna och bli mer medvetna om att det är en ny tid med helt andra möjligheter. Många har vaknat, men det behövs fler för att få så många människor som möjligt med på tåget mot den femte dimensionen.

De 144.000 särskilt utvalda människorna är de som avser det judiska folket framför allt och det är dessa som kommer att börja befolka den nya jorden med sina stora kunskaper, däremot har det inte sagts att inte andra kan få följa med i uppstigningen. I annat fall blir de väldigt ensamma på Jorden och får en svår uppgift att försöka starta ett samhälle från början. Det judiska folket har varit utvalda sedan tidernas begynnelse, men även andra människor har varit utvalda till stora uppgifter som kommer att behövas på Jorden och som har stora kunskaper för speciella uppgifter. Ljusarbetarna är bland de som kommer att vara med i denna uttagning och det är människor som finns i alla folkslag, inklusive det judiska folket.

Det som händer på Jorden nu är som vanligt kaotiskt i vissa länder där naturkatastrofer har skadat och dödat människor och detta kommer att fortsätta eftersom det är ett speciellt sätt att få människor att vakna upp för att börja ifrågasätta varför allt detta händer just nu. Det är gudomligt arrangerat för att Jorden måste bli av med sådant som inte längre berikar och smärtorna i Jorden har nu eskalerat för att ge vika i sin desperation om att det inte går längre med förstörelse och skador. Jorden är en levande planet som har sina begränsningar och många människor förstår även att det är en nödvändighet att förändra med stora åthävor för att få människorna att förstå hur allvarligt läget är för hela mänskligheten. Det har gått för långt och nu väntar man bakom kulisserna med att genomföra en manifestation där många människor kommer att uppleva det som ett mirakel eftersom det går mot slutet av den gamla eran.

De återstående månaderna kommer att bli turbulenta på olika sätt i världen och svårare i vissa länder, men det är meningen för att få en balans på Jorden så småningom. Det är många människor som har önskat denna balans för alla på Jorden och för att minska orättvisorna bland befolkningen och det arbetas mycket bakom kulisserna vad gäller jämlikheten mellan länderna på Jorden. Rättvisans tid är kommen och det är bland det viktigaste just nu och som kan främja freden i världen framöver. Många är de ledare i världen som testas om deras uppgift på Jorden och många är rädda nu för att bli utbytta mot ledare som lyssnar på sin befolkning och det är nära med denna förändring. De har själva fått höra vad som pågår och de flesta är inte lämpliga som ledare för sin befolkning.

Till hösten blir det även en ny virusattack med ett kluster av virus som innehåller olika och mycket farliga virus som blir en svår tid för många med sjukdomar där antibiotika inte hjälper och många dödsfall. Då gäller det att vara stark i sin tro till Vår herre eftersom detta är något som skyddar och tanken styr väldigt mycket och tron likaså. Att vända sig till Vår Herre har så stor betydelse även om själen har bestämt att man behöver längre tid i en lägre dimension för sin utveckling. Kärleken från Vår Herre är så stor och att förlita sig på att det ändå är något som blir bra med att komma hem till sin själsfamilj igen och komma tillbaka till Jorden när man är redo för en högre dimension, och så är det.

Tack för att jag fick tala med dig Inger och fortsättning följer.

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *