Kategorier
Kanaliseringar

De uppstigna mästarna och änglarna

Var hälsad alla mästare på Jorden.

Med en ökning i vibrationen som har noterats på Jorden är det en omvälvande och fantastisk utveckling, speciellt i de områden som har varit de mörkaste hörnen på Jorden. Många människor har höjt sin vibration och medvetenhet i dessa områden och på det sättet fått ett ljus som överskrider mörkret, vilket är ett mirakel för hela mänskligheten. Alla höjningar i vibration som människorna skapar blir en höjning för hela planeten och uppstigningen kommer i en högre position för att ske tidigare än beräknat.

Det sker väldigt mycket bakom kulisserna som mänskligheten så småningom kommer att få se på Jorden, men än så länge är det mörkat för att det inte ska läcka ut något till de mörkas kännedom och allt ska ske vid rätt tillfälle. Det är en glädje för oss att se hur allt fler människor ber till Vår Herre om vägledning när svårigheterna är som störst i livet. Det är många människor som har börjat tala med Vår Herre och det är oerhört stort eftersom det är Vår Herres önskan att få tala med människorna så att de kan lära känna honom. Vår Herre finns i allra högsta grad, som en stor och allsmäktig ande i Universum.

Med den ökade medvetenheten har allt fler människor börjat förstå att allt har ett högre syfte och betydelse för allt liv i denna galax. Alla planeter i denna galax går till uppstigning och det är oerhört viktigt att uppstigningen fungerar som det var sagts på Jorden i första hand. Den mörka kraften som endast består av några få varelser har haft så stor framgång i denna galax med alla planeter som de vill behålla eller eliminera, vilket uppstigningen för Jorden har så stor betydelse. Om mänskligheten kan besegra de mörka i kampen om Jorden kan resten av planeterna i galaxen lyckas i sin kamp för sina planeter. Den mörka makten som har styrt Jorden framför allt har regerat i tusentals år, men den tiden är avslutad och det är något de visste skulle ske i sinom tid. Denna mörka makt har styrt fler planeter i galaxen och även detta måste få ett slut, även om Jorden har varit mest utsatt av dessa mörka entiteter som kommer från en mycket avlägsen galax i Universum. I detta Universum har de inte längre någon plats.

I första hand är det människorna som ska ta sin planet tillbaka och styrkan som mänskligheten besitter är väldigt stor, större än de kan förstå. Det skulle inte vara så svårt för människorna att verkligen ta sin planet tillbaka med att endast säga nej till de ledande i landet i deras försök till kontroll och makt över befolkningen. Styrkan att tillsammans vägra lyda dessa ledares omänskliga krav är en stor seger för mänskligheten och ljuset på Jorden. Det är även ett behov av en ny inställning till det liv man lever i denna tid, med så mycket sexuell perversion och användandet av droger som leder till svåra upplevelser för både kvinnor och barn.  Även detta är en kamp för en förändring till en mer moralisk uppfattning i fortsättningen på Jorden och speciellt för barn och ungdomar. Detta är den svåraste kampen på Jorden eftersom det är så starkt förankrat bland befolkningen och där det har blivit en norm i beteendet i vissa länder. Detta är något som inte får förekomma i den femte dimensionen.

Alla kan inte gå till uppstigning, men det innebär att det blir svåra umbäranden i den tredimensionella verkligheten för de människor som inte vill ändra sin inställning för människornas utveckling till en mer human befolkning och med en mer moralisk inställning i livet. Kärleken till sig själv och andra varelser måste vara ledorden för en fortsatt utveckling i andlighet och som måste komma från människorna själva. Det är ändå förlåtelsens och försoningens tid där alla människor skulle kunna förändra sin inställning till det som händer i världen och få ett slut på konflikter. Med kärlekens hjälp, som kan vara det starkaste vapnet som ingen kan försvara sig mot och att känna en kärlek för allt levande har så stor betydelse för allas varande i Universum.

Vi mästare och alla änglar skickar all vår kärlek till mänskligheten som är av de största varelserna i hela detta Universum, vilket visar vilken respekt och tillit vi ändå känner för mänskligheten. Med Vår Herres nåd kommer mänskligheten besegra de mörka med deras egna metoder, kärlek och ljus utan att för den skull förstöra planeten eller sig själva.

I ljus och mycket kärlek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *