Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med detta meddelande vill vi informera mänskligheten om att det är väldigt nära med manifestationen angående betydelsen av inkarnationen på Jorden i denna tid. Många har väntat på denna information och avslöjande, vilket är en stor och viktig vetskap för alla i befolkningen.

Energierna från den stora Central Solen har kommit allt närmare och som avser att ge just den information som förändrar väldigt mycket för var och en. Även om inte alla kommer att känna av denna information på grund av deras val för sin fortsatta resa i livet är det ändå en fantastisk information för de som blir berörda. Väldigt många har kommit i mänsklig skepnad vilket visar att de är av en annan art än människorna och har ett annat DNA som skiljer sig från mänskligheten som har en essens av Vår Herre.

Det kan bli väldigt förvirrande för många människor och ljusarbetarna har en stor uppgift att ge dessa människor stöd och vägledning om att Jorden är i ett skifte till en högre dimension. Det är inte alla som kan leva i högre dimensioner än den tredje dimensionen och dessa människor eller varelser kommer att gå till andra sidan väven eller till sin hemplanet för att överleva. Däremot kommer ingen att lämnas ensam och alla kommer att tas omhand vilket kan vara en lättnad att veta om det avser ett avslut i livet på Jorden. Det börjar bli mer och mer bråttom med denna manifestation eftersom oroligheterna bara ökar på Jorden och det är även en barmhärtig handling för de människor som måste lämna Jorden, oavsett om det avser de onda eller goda.

När dessa människor har lämnat Jorden kommer det att märkas att befolkningen har minskat i antal och det kommer det att fortsätta med de närmaste åren på grund av många dödsfall i svåra sjukdomar och vaccin. Även nya konflikter mellan länder blir något som kommer att fortsätta och kan bli krig i värsta fall, även inbördeskrig kan bli aktuellt om inte mänskligheten börjar förstå att med våld löser man inga problem. Det är en farlig och svår tid om man ger sig in i dessa konflikter som vissa människor ser som en möjlighet att få utlopp för i sin frustration mot samhället och de förändrade villkoren i många länder. Det kan bli ett starkt uppvaknande för många och på ett svårt och förödande sätt.

Många människor har ändå förstått att det är en nödvändighet med svåra händelser i världen för att få allt fler människor att vakna och det har visat sig ha en effekt med jordbävningar och bränder på många håll som även kommer att öka i antal allt eftersom. Detta är ett sätt för Jorden att rensa sådant som inte längre berikar vare sig människorna eller planeten själv. Allt är inte ett resultat av naturförändringar som människorna har åstadkommit, utan mycket är helt enkelt iscensatt för att börja med en uppbyggnad för en ny era som det har talats så mycket om. Jorden måste bli sanerad och förändrad för sin nya bana i Universum i förhållande till Solen och polerna byter plats med varandra som leder till temperaturförändringar i det norra och södra halvklotet. Där det tidigare var öknar blir växtligheten en fantastisk oas för de människor som bor i de områdena och i de nordiska länderna där vintrarna kan bli hårda blir klimatet behagligt som under sommarmånaderna. Alla på Jorden kommer att bli berörda på något sätt och att be för en skonsam fortsättning i livet av Vår Herre kan ge en något lugnare tillvaro. Kärleken är stor från Vår Herre och han bryr sig om sina barn.

I ljus och mycket kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Stort Tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *