Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det som är viktigt i denna tid är det som händer härnäst för alla människor. Solen står i rätt position för att släppa en del av sina strålar och som kommer i form av vågor.

Den första vågen har en fantastiskt helande och renande egenskap som kommer att öppna ögonen på väldigt många människor och som börjar sprida sig över världen successivt. Det kan vara en del uppstigningssymptom men det kommer att gå över.

De mörka är desperata med att försöka fånga så många som möjligt till att hylla Herren till de mörka och tyvärr är det många som blir lurade i tron. De mörka vet att de har förlorat men de försöker att med otroligt manipulativa metoder ge människor en möjlighet att vända sin tro från Vår Herre med att ge instruktioner om hur religionen nu fungerar på 2000-talet. Det blir många människor som har en önskan med att följa med i utvecklingen och ser detta som ett nytt sätt att se på religionen i jämfört med den tro som avser Vår Herre, Jesus och den Heliga ande.

Detta är en svår övergång för många eftersom inte alla är överens med denna sida av New Age som tidigare var ett sätt att få behålla sin tro som man har haft under hela livet men som nu har svängt till något som liknar en konsert med musik som inte lockar fram någon frid och kärlek för Vår Herre. Musiken har en stor roll i denna manipulation och många unga människor blir lockade av denna typ av musik som är suggestiv. Även om de känner att det är långt ifrån den musik som spelades i kyrkorna och som avsåg psalmer eller klassisk musik är det en musik som kan tilltala de unga i samhället. Det kommer att bli många själar som fångas av dessa mörka och det gäller för ljusarbetarna att försöka rädda dessa själar som annars kan gå förlorade genom att hylla Herren till den mörka.

Vågen som kommer blir en räddning för vissa som kunde ha förletts till denna nya religion som har beslutats ska gälla för hela världen i fortsättningen. Det går inte att bestämma vilken tro människor föredrar att ha men det kan gå att förleda och manipulera framför allt de unga människorna som på det sättet har fått en ny inriktning i tron. Detta är en svår tid och att försöka få människor att känna efter var man står i sin tro och känna förtröstan om att många ändå kommer att bli räddade och gå tillbaka till den tro man hade tidigare för Vår Herre, Jesus och den Heliga Ande.

Att be om hjälp för sig själv och andra i djupet av sitt hjärta för att inte bli förledd, blir omedelbart bönhörd. Vår Herre överger inte sina barn. Kärleken som skickas till människorna från alla som följer detta skift till en högre dimension känner inga gränser och även respekten för mänskligheten.

Den Galaktiska Federationen

Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Situationen i Sverige och i alla nordiska länder är relativt lugn. Ännu har inte det värsta utbrottet av det nya Covidviruset kommit, men det är nära och att vara beredd på att det kan vara många människor som blir väldigt allvarligt sjuka är det bra att försöka hålla avstånd redan nu.

I övrigt är det mest en del konflikter mellan de människor som har flytt till de nordiska länderna för en lättare tillvaro, men många har farit illa med alltför mycket kriminalitet som enda försörjning för sin familj. De människorna har haft väldigt svårt att acklimatisera sig i samhället och det blir en svår uppgift för de ledande i landet att förändra.

Oroligheterna i Europa har ännu inte påverkat de nordiska länderna så mycket men det är något som kommer att inträffa. Med en invasion i Balkan med början i öarna närmast Grekland och som sprider sig uppåt i Europa kan det inträffa svåra motsättningar i flera europeiska länder. De nordiska länderna kommer att hålla ihop för en gemensam lösning och med hjälp från politiker på andra sidan väven blir lösningen till en fredlig uppgörelse där kvinnorna och ungdomarna har en stor del i denna fredsuppgörelse.

Dessa händelser är inte så långt borta i tiden och människor kommer att få se väldigt mycket splittring i många länder, framför allt när det gäller religionen. Många nya predikanter har börjat få människor att ifrågasätta sin tro till Vår Herre och bli desorienterade i vad som egentligen gäller. Det är en allvarlig situation och att verkligen vara på sin vakt på vem man lyssnar på i denna tid med så många olika åsikter om vad tron avser.

Miljökatastrofer kommer att inträffa alltmer med förstörda skördar med spannmål, vilket kan betyda svår svält i vissa länder. Även i de länder med högre levnadsstandard kommer att känna av brist på varor med en del hungersnöd som följd. Det är inte enbart bränder eller översvämningar som drabbar länder utan även brist på det som är basen i många länders föda. Det kan bli en väldigt svår period som alla i befolkningen kommer att känna av oavsett vilket land man bor i och det gäller att ledningen är medveten om dessa svåra händelser med en beredskap för sin befolkning.

Människorna har vaknat i betydligt större antal och många är medvetna om de förändringar som Jorden står inför. Det kommer att gå allt fortare och det är glädjande med människornas höjning i medvetenhet och andlighet med en inriktning för att försöka leva mer för sin egen del i sin resa i detta liv och det påverkar väldigt många med att följa de som har kommit längre i sin utveckling. Detta betyder att alla måste följa sin egen inre vägledning i sin resa i livet vilket är en förutsättning till en högre medvetenhet och höjning i andlighet som är så viktigt nu i denna tid. Även om inte alla är överens i olika frågor i livet är allas resa en individuell utveckling för själen och det är som det ska vara. Alla är inte lika långt utvecklade och kan behöva mer utveckling i en lägre vibration.

Framtiden blir ljus och fantastisk med de människor som vill ha en värld som är helad från det som har varit problem i den lägre dimensionen och som blir ett paradis att leva i för alla i befolkningen. Detta är något som alla har väntat på och snart är den verkligheten här på planeten Jorden för att stanna.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Trädandarna

Vi är trädandarna som har kallat dig för extra energier för att du ska orka med allt arbete du har.

Jag står på gräset mellan de två björkarna och känner deras energi som strömmar mot mig som långa tentakler och de slingrar sig runt mig. Den ena björken känns feminin och den andra maskulin. Jag vet inte om träden har dessa egenskaper men när jag känner barken på den feminina björken är den mjuk medan den maskulina känns mer sträv.

De säger att de vill få mig att kunna kommunicera med träden. Jag har gjort det tidigare och de vet att jag har tänkt på dem väldigt mycket och bett om deras förlåtelse för att vi har tagit bort några av deras vänner från tomten.

Vi och våra vänner är till för människorna för att förenkla deras liv på många sätt och de vet när det är dags att ge av sitt virke för människorna.

Det är så fantastiskt att vi kan ha denna kommunikation med träden och även andra växter. Jag ser dessa trädandar som vita och väldigt vackra höga änglar som beskyddar träden och andra växter.

De säger att de flesta träd är redan i den femte dimensionen på den nya Jorden och de du ser är endast en del av träden i den lägre dimensionen, men snart kommer även du att se träden och andra växter i den högre dimensionen i en ny värld. Insikten finns inom och förändringen till en högre dimension blir mer och mer synligt för människor med det inre ögat.

Svårigheterna blir stora, men att stå över dessa känns den nya världen allt närmare. Med nya och starka energier går allt så mycket fortare till en verkligare värld.

Trädandarna