Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Hösten närmar sig och ett lugn lägger sig över naturen med olikfärgade blad på alla växter. Det är så oerhört vackert med höstens färger och att ta till vara denna stilla tid för en återblick på det som har hänt de senaste åren i livet.

Varken människorna eller Jorden är längre vad de har varit. Förändringen är stor även om man inte medvetet kan se eller känna vad som har förändrats. Medvetenheten inom alla människor och djur på Jorden har ökat markant och det som mest är utmärkande är allas goda vilja för att hjälpa varandra och Jorden att bli helade från all den smärta och sorg som de senaste åren har fört med sig.

Det är inte riktigt över än med sorger och bekymmer men det är något som är nödvändigt för alla att gå framåt och lägga allt som har varit på gott och ont bakom sig för ett nytt liv i mer harmoni, frihet och en fantastisk framtid. Allt måste förändras och förlåtas av alla i befolkningen med att det som har hänt har varit en del i lärandet för alla människor på Jorden. Lärdomarna om kärlek och medkänsla har tagit tid men nu är de flesta människor medvetna om varandra på hela Jorden med en medkänsla för de som har det svårare än andra.

Det är i denna tid som det är så viktigt att börja inse att allt som händer inte är av ondo utan ett lärande för att gå framåt i utvecklingen till en andlighet som är en av de viktigaste egenskaperna som fordras för att kunna gå till uppstigning till den femte dimensionen. Det är inte en lätt uppgift att börja granska sig själv i sin betydelse för det stora hela men att inse att vi alla tillsammans är en stor energi och samtidigt unika individer utan separation från Vår Herre, kanske blir en förklaring just i detta liv.

Kärleken är så stor för alla människor och att inse sanningen för den fortsatta utvecklingen på Jorden är det samtidigt en kärleksförklaring från Vår Herre med att det gamla systemet på Jorden har upphört för att ett nytt och bättre system som gynnar alla i befolkningen, skapas för ett bättre liv. Inga fler krig och lidande för människorna på Jorden längre utan endast en glädjefull tillvaro utan brist på något i sitt liv. Allt som man önskar kan man skapa på egen hand utan att det är en stor kostnad utan allt är gratis och friheten i livet känner inga gränser. Det är en fantastisk möjlighet att börja visualisera om en sådan utveckling för allas bästa på Jorden.

AMEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *