Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Det är en mycket stor händelse som snart kommer att utmärka sig för mänskligheten. Allt har gått med ljusets hastighet med att höja hela befolkningen till en högre dimension och medvetenhet. Det betyder att människorna är redo för vågen från centralsolen, att bli uppvaknade och få en uppfattning om vad Jorden är på väg med människorna.

Detta är något som många har väntat på med otålighet, men var beredd, det kanske inte blir så fantastiskt som man hade hoppats på. Många människor blir väldigt förvirrade och tappar fotfästet ett tag. Andra blir bekräftade på den intuitionen de hade om denna händelse och blir lyckligare än på länge.

De är verkligen dags nu för mänskligheten att få ett avslut på den gamla programmeringen för att få en förändring i sitt liv och verklighet. Jorden är placerad i sin rätta bana i Universum och bara väntar på att mänskligheten ska komma. Många är det som hjälper med ljus för att påskynda utvecklingen som har dröjt alldeles för länge.

Svårigheterna är dock fortfarande svåra med motarbetande från mörka krafter och det är något som alla måste kämpa emot. Det har väldigt många människor börjat förstå och toleransen från folket har minskat mot de styrande som i sin tur försöker hålla kvar sin makt med alla medel. Oroligheterna kommer att fortsätta ett tag till innan det kan bli en förändring till en fredlig lösning.

Denna lösning kommer först när befolkningen får igenom sina krav mot de styrande när de inte längre tolererar de ledandes metoder. Styrkan och avsikten från folket är stark och det är något som får betydelse i kampen mot de mörka i befolkningen som vill ha kontroll, men allt fler människor blir kallade att slå tillbaka mot styrandes metoder som endast förstör och söndrar. Befolkningen har fått nog.

Det är med stor respekt och kärlek som vi skickar vårt ljus till mänskligheten.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Balansen mellan manligt och kvinnligt

Med en vilja att förändra och hela den obalanserade kraften mellan de manliga och kvinnliga egenskaperna som finns inom alla människor, är det endast det som kan ge en fredlig utveckling i världen.

Det är oerhört viktigt att detta blir en utveckling för alla människor i denna tid. Balansen är fortfarande för ojämn med ett övervägande åt det manliga i alla människor. Alla människor har de manliga och de kvinnliga egenskaperna förenade i sin varelse, men den manliga delen har övervägt med en utveckling åt det våldsamma hållet. Att balansera så att det kvinnliga blir mer aktivt blir även den manliga delen mer jämlikt med den kvinnliga.

Det betyder inte att den manliga delen blir svagare, utan endast att det blir en bättre balans och jämställdhet. Männen har alltid varit det starkaste könet och det kommer att fortsätta att vara det, men i denna tid har väldigt mycket av kvinnliga energier kommit till Jorden och det gynnar hela befolkningen. Barnen känner att männen respekterar sina kvinnor och det är något som pojkar blir introducerade i att respektera flickor för deras egenskaper som så väl behövs för en fredlig utveckling.

Detta är verkligen något som kommer att märkas alltmer, framför allt i de länder där männen har det totala övertaget och ser sina kvinnor som ägodelar. Kvinnorna kommer att säga ifrån och begära respekt för deras kunnande och starka vilja för sig själva och sina döttrar. Deras krav blir att alla i samhället ska kunna utvecklas oavsett om man är man eller kvinna. På det sättet blir det en bättre förståelse för varandras speciella egenskaper som man och kvinna. Barnen som kommer till Jorden med sina speciella kunskaper hjälper även till med denna förståelse till de vuxna och det blir ytterligare ett steg mot en fredligare värld.

Kärleken och medkänslan ökar allt eftersom och med allas förståelse till en värld med en fredlig avsikt blir Jorden ett paradis att leva på för hela befolkningen.

Detta kommer från mitt Högre Jag

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med kärleken som är den största kraften i allt som är, har människorna fått en större förståelse för händelserna i världen. Medkänslan har aldrig varit större än den är nu i denna tid av svårigheter för alla i befolkningen.

Detta bådar gott för framtiden med en gemensam strategi för fred på Jorden som den viktigaste orsaken för allas varande. Med en kärleksfull insikt om att det går mot en ny verklighet som innebär större frihet men även ett större ansvar för sina handlingar mot sig själv och andra varelser. Alla är vi tillsammans i en enda energi och betyder lika mycket oavsett vilka vi är.

Att känna gemenskap med andra människor betyder väldigt mycket för de flesta och att arbeta med sig själv för att kunna förstå vad andra går igenom blir en stor lärdom. Konflikter är något som alla borde undvika och i stället försöka förstå andras inställningar i jämfört med sin egen. Att inte döma för att någon annan inte har samma inställning som man själv har, betyder mycket för sin utveckling och sin medvetenhet.

I de flesta länder har de styrande varit väldigt intresserade av sin egen makt utan att tänka på sin befolkning, men detta är något som befolkningen bör visa sina ledare och vara en förebild för hur en ledare ska behandla och lyssna på sin befolkning för allas bästa. Detta kommer att visa sig alltmer när medvetenheten höjs med de starka energier som träffar Jorden just nu. Det är en väldigt positiv utveckling för folket och som kommer att fortsätta allteftersom dessa energier blir alltmer intensifierade. Framtiden ser fantastisk ut och oroligheterna kommer att minska så småningom.

Med stor kärlek från alla ljusvarelser i de högre rikena som följer detta scenario med stor förundran över människornas förmåga att samarbeta för planetens skull och varande. Det finns ingen gräns för denna kärlek och ljus som skickas till Jorden från alla ljusvarelser som bevakar och skyddar Jorden.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Vi vill ge ett meddelande angående den medicinska delen och det avser främst de nya så kallade vaccinerna som tas fram för ett ytterligare svårt virus. Det är en ny variant av covidvirus som har muterat och detta virus har en snabb spridning i världen. Än så länge har den endast drabbat den österländska delen av befolkningen, men den når snart Europa.

Forskarna har därför tagit fram ett så kallat vaccin med än mer giftighet och många människor kommer att dö av dessa vaccin. Även viruset blir dödligt för den befolkning som är nedsatt i sitt immunförsvar.

Nedstängning blir ett resultat av detta scenario, men även motsättningar mot de styrande eftersom folket är trötta på dessa restriktioner. Oroligheterna eskalerar och det kan bli brist på matvaror och andra förnödenheter. I början är det bra att ha en del kontanta medel i olika valörer om kortbetalningar slås ut. Att skaffa hem en del mat är bra, men inte så att andra blir lidande.

Oroligheterna blir som sagt väldigt stora och under denna tid är det bra att vara i sitt hem så mycket som möjligt för säkerhetens skull. Det är bra att vara uppmärksam på vaccineffekter från folket. Det är ett väldigt farligt vapen för att få människor att attackera varandra. Något som är bra och som även skrämmer de vaccinerade är att de ovaccinerade människorna klarar sig bättre mot svåra utbrott av viruset.

Det gäller nu att vara beredd på förändringar i samhället och som kommer inom en kort tid. Många människor tror att de kan gå tillbaka till sina tidigare liv innan pandemin slog till, men ingenting är längre som det har varit. Alla människor har utvecklats otroligt mycket under de två senaste åren och kunnat känna alltmer kärlek och medkänsla för Jordens folk i kristider. Som i sin tur är en nödvändighet för uppvaknandet av den stora delen av befolkningen.

Detta har verkligen gett resultat men än är krisen inte över och att känna tacksamhet över sitt liv när man inte befinner sig i krig är viktigt. Att be för en fredlig utgång av detta krig har stor betydelse för att höja vibrationen i hela världen och på det sättet få uppvaknandet i en snabbare takt.

Folk var försiktiga med vacciner, eftersom alla vacciner oavsett sjukdom är väldigt farliga. Vi måste gå ut med en varning för att folk måste få veta. Älska er själva och varandra för fortsatt frid i ert varande. Det är så oerhört viktigt. Gud välsigne er alla.

Josef med andra forskare och läkare

Med stor tacksamhet i kärlek, ljus och sanning. JAG ÄR