Kategorier
Kanaliseringar

Balansen mellan manligt och kvinnligt

Med en vilja att förändra och hela den obalanserade kraften mellan de manliga och kvinnliga egenskaperna som finns inom alla människor, är det endast det som kan ge en fredlig utveckling i världen.

Det är oerhört viktigt att detta blir en utveckling för alla människor i denna tid. Balansen är fortfarande för ojämn med ett övervägande åt det manliga i alla människor. Alla människor har de manliga och de kvinnliga egenskaperna förenade i sin varelse, men den manliga delen har övervägt med en utveckling åt det våldsamma hållet. Att balansera så att det kvinnliga blir mer aktivt blir även den manliga delen mer jämlikt med den kvinnliga.

Det betyder inte att den manliga delen blir svagare, utan endast att det blir en bättre balans och jämställdhet. Männen har alltid varit det starkaste könet och det kommer att fortsätta att vara det, men i denna tid har väldigt mycket av kvinnliga energier kommit till Jorden och det gynnar hela befolkningen. Barnen känner att männen respekterar sina kvinnor och det är något som pojkar blir introducerade i att respektera flickor för deras egenskaper som så väl behövs för en fredlig utveckling.

Detta är verkligen något som kommer att märkas alltmer, framför allt i de länder där männen har det totala övertaget och ser sina kvinnor som ägodelar. Kvinnorna kommer att säga ifrån och begära respekt för deras kunnande och starka vilja för sig själva och sina döttrar. Deras krav blir att alla i samhället ska kunna utvecklas oavsett om man är man eller kvinna. På det sättet blir det en bättre förståelse för varandras speciella egenskaper som man och kvinna. Barnen som kommer till Jorden med sina speciella kunskaper hjälper även till med denna förståelse till de vuxna och det blir ytterligare ett steg mot en fredligare värld.

Kärleken och medkänslan ökar allt eftersom och med allas förståelse till en värld med en fredlig avsikt blir Jorden ett paradis att leva på för hela befolkningen.

Detta kommer från mitt Högre Jag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *