Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med kärleken som är den största kraften i allt som är, har människorna fått en större förståelse för händelserna i världen. Medkänslan har aldrig varit större än den är nu i denna tid av svårigheter för alla i befolkningen.

Detta bådar gott för framtiden med en gemensam strategi för fred på Jorden som den viktigaste orsaken för allas varande. Med en kärleksfull insikt om att det går mot en ny verklighet som innebär större frihet men även ett större ansvar för sina handlingar mot sig själv och andra varelser. Alla är vi tillsammans i en enda energi och betyder lika mycket oavsett vilka vi är.

Att känna gemenskap med andra människor betyder väldigt mycket för de flesta och att arbeta med sig själv för att kunna förstå vad andra går igenom blir en stor lärdom. Konflikter är något som alla borde undvika och i stället försöka förstå andras inställningar i jämfört med sin egen. Att inte döma för att någon annan inte har samma inställning som man själv har, betyder mycket för sin utveckling och sin medvetenhet.

I de flesta länder har de styrande varit väldigt intresserade av sin egen makt utan att tänka på sin befolkning, men detta är något som befolkningen bör visa sina ledare och vara en förebild för hur en ledare ska behandla och lyssna på sin befolkning för allas bästa. Detta kommer att visa sig alltmer när medvetenheten höjs med de starka energier som träffar Jorden just nu. Det är en väldigt positiv utveckling för folket och som kommer att fortsätta allteftersom dessa energier blir alltmer intensifierade. Framtiden ser fantastisk ut och oroligheterna kommer att minska så småningom.

Med stor kärlek från alla ljusvarelser i de högre rikena som följer detta scenario med stor förundran över människornas förmåga att samarbeta för planetens skull och varande. Det finns ingen gräns för denna kärlek och ljus som skickas till Jorden från alla ljusvarelser som bevakar och skyddar Jorden.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *