Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är med glädje vi är med er idag när det är den stora internationella kvinnodagen och det är starka energier som skickas över världen för att balansera det kvinnliga och det manliga inom alla människor. Det är något som har legat efter i utvecklingen en tid och med allt fler kvinnor som nu börjar träda fram blir det en jämnare fördelning inom allt som rör samhällsstrukturen i världens alla länder.

Den manliga dominansen har funnits alldeles för länge vilket har visat på en snedvriden utveckling av planeten. Männen har alltid dominerat världen men i de senaste hundra åren har det eskalerat med alltmer förstörelse av planetens resurser. Makt och girighet har fått råda i första hand och med alltfler varelser från Universum som har invaderat Jorden har detta förstärkts i en negativ spiral. Nu har däremot de kvinnliga energierna kommit till Jorden för att förstärka den kvinnliga kraften som har en annan agenda för Jorden.

Kvinnorna har alltid värnat om familjen och det kommer att fortsätta att vara deras prioritet även i fortsättningen, men det hindrar inte att allt fler kvinnor kommer in i den politiska sfären för att mildra den dominans av män som inte ser helheten för den sociala och humanitära fördelen med ett mer gemensamt samarbete mellan män och kvinnor. Även barnen har fördelar av detta samarbete. De har fått erfara att allt fler ensamstående kvinnor har fått försörja sina barn där männen inte har medverkat på grund av frånvaro. Kvinnorna har blivit starka på grund av det, men det är inte en bra erfarenhet för vare sig flickor eller pojkar, men det är bra att både flickor och pojkar ser att kvinnorna är starka utan männen även om männen behövs som en förebild för båda.

Detta är särskilt viktigt i alla länder och männen måste ta sitt ansvar för de barn de sätter till världen. I denna tid då allting ändå är svårt för många att klara sin försörjning blir det väldigt tydligt om hur samhället fungerar och alla behövs för att det är en tid med många utmaningar ändå. Mycket kommer att hända detta år och det är det många som är införstådda med, men de svårigheter som kommer inom kort blir en upplevelse av svårigheter som inte har hänt tidigare i historien. Att redan nu börja föreställa sig en värld med fred och frihet för alla på Jorden är väldigt positiva tankar som påverkar den ljusa energin som blir alltmer intensiv för alla på Jorden och för allas bästa. Det påverkar mer än man tror med att känna sig lugn som inför en storm för att förbereda sig på det som måste komma då Jorden formligen glöder och kokar av aktivitet. Många länder blir föremål för jordbävningar bland annat och som blir många människors övergång till andra sidan av väven vilket oftast är något som var tänkt innan de inkarnerade på Jorden i denna tid. Dessa människor har ändå hjälpt alla andra med sitt ljus i sitt liv för uppstigningen till den femte dimensionen så småningom.

Varelser från andra civilisationer i Universum följer detta scenario med spänning. Kärleken har aldrig varit större än nu för mänskligheten och alla finns där för undsättning om det skulle behövas, men människorna är de starkaste varelserna i Universum och som kommer att klara denna övergång till högre dimensioner med sin övertygelse om att det är mänskligheten som ska ärva Jorden.

I Ljus och kärlek

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärlek jag tjänar.

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jag tar ett djupt andetag i min meditation och jag hamnar vid det stora vallmofältet som jag har gått förbi många gånger i mina meditationer och de är så vackra med sin starka röda färg.

Jag går förbi vallmofälten ned mot en vacker lagun med sitt gröna vatten och med höga klippor som reser sig högt över havet. Det är så vackert och stilla, men vid horisonten tonar mörka moln och det är en storm som kommer allt närmare. De mörka har kommit till Jorden med sin Herre och de förbereder sig för stora invasioner i världen.

Europa kommer snart att drabbas av ett nytt virus som är betydligt giftigare än Coronaviruset och det går som en farsot genom länderna i Europa och sprider sig vidare i världen. Det är svårt att tänka sig denna farsot över världen i denna lugna stund, men det var något som var väntat i denna tid. Mars månad kan bli den svåraste månaden på året för många människor.

Det är ändå en tid som våren närmar sig och att få känna solens värme kan vara en stunds avkoppling från verkligheten. Många är det som flyr verkligheten med olika medel för att man inte förstår vad som händer i en värld som verkar förfalla allt mer. Det är en mörk och svår tid, men det har en mening med detta förfall och det är den gamla programmeringen som faller sönder allt mer för att ge plats för en ny era och en ny verklighet.

Även om man är medveten om detta skifte för Jorden till en högre dimension kan det vara skrämmande inför det som ska komma. Det mörka i samhället måste komma fram till allmänheten och även detta kan vara skrämmande om att få höra det som befolkningen har varit hindrade till eller blivit bestulna ifrån.

En ny tid för rättvisa i världen kommer och befolkningen känner att de blir respekterade av ledare som lyssnar på sin befolkning. Rättvisan är något som kommer att gälla i alla länder i världen. Särskilt i de länder där eftersläpningen i utvecklingen har varit störst i jämfört med de rikare länderna i världen. Det är något som berikar hela befolkningen på Jorden.

I ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Det är med stor glädje vi kan berätta att det har utvecklats en stor och viktig händelse avseende den globala inflationen i världen. I vissa länder är inflationen väldigt hög men med en förändring i den ekonomiska utvecklingen kan vi konstatera att det är en manifestation över hela världen inom kort med en stor förbättring för mänskligheten avseende medel som kommer att räcka till alla människor på Jorden.

Det som har blivit stulet från folket blir återbetalt till folket inom kort och det kommer att förändra världsbilden när människor inte längre behöver arbeta ihjäl sig med många arbeten för att klara sin försörjning. Detta är välkommet i hela världen när den största delen av befolkningen har svårt att försörja sig på den lön man tjänar i sitt arbete. Med denna ekonomiska förbättring blir livet så mycket lättare och med denna utveckling kommer andra förändringar angående den tekniska utvecklingen och inom den medicinska industrin exempelvis, bli något som kommer alla länder tillhanda.

Det är absolut nödvändigt att detta blir något som ska gälla för alla länder på Jorden. Med rättvis fördelning där alla länder får möjlighet till de förbättringar som kommer att införas och där inga länder ska vara diskriminerade. Alla ska ha möjlighet att förkovra sig och få de redskap de behöver för den tekniska utvecklingen som kan vara stort eftersatt i vissa länder. Med ekonomiska förbättringar blir det ett fungerande samhälle i alla länder där inga människor behöver skaffa sig pengar kriminellt som tidigare utan alla kommer att få de medel de behöver för sitt uppehälle. Allt eftersom kommer de slavliknande metoderna att avskaffas och människor får tillbaka sin värdighet och sin integritet med att inte vara beroende av andras välgörenhet eller kontroll. Med ljusets hastighet till Jorden har detta utvecklats till fantastiska möjligheter som aldrig tidigare skådats.

Människornas uppvaknande har aldrig varit större och det har gett en framtidsutsikt till att detta krig mellan de mörka och ljusa krafterna minskar för varje dag. Det är fortfarande kritiskt med människornas själar som de mörka gärna vill få över till sin sida, men med människornas stora vilja och styrka kommer detta inte att bli verklighet. Alla människor har förändrats så mycket i sin medvetenhet och börjar förstå att det måste vara något större som avses när världen verkar vara upp och ned. Många människor har redan börjat arbeta med fredsarbetet och inser att alla måste förändra sitt levnadssätt om den mänskliga rasen ska överleva, vilken är en fantastisk utveckling och positiv inställning för många levande djur som fortfarande är föda för många människor. Däremot blir det vegetariska något som alla kommer att äta så småningom då fisk, – och köttproduktionen blir förbjuden. Det är ändå så spännande med denna utveckling och vi som har följt denna utveckling från ovan har väntat länge på att den ska komma och förbättra livet för mänskligheten.

I Ljus och kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Jag ser stora glödande klot som kommer från skyn och som träffar Jorden runt om i världen. De mörka kommer i stora skaror med deras Herre och som kommer att bli svåra upplevelser för människorna med naturkatastrofer bland annat. Det är lugnt i Europa men det förbereds en invasion som kommer från Balkanområdet där de mörka har sina fästen för onda experiment. Många av dessa fästen har tagits ned av Galaktiska Ljusfederationen men med mörkrets Herre har de fått fäste igen för att invadera Europa i krig.

Med början i Turkiet med jordbävningar och svåra jordskred fortsätter dessa trupper mot Europa för att till slut invadera USA som kan resultera i ett tredje världskrig. Många är de länder som har tillverkat kärnvapen, men dessa har neutraliserats av den Galaktiska Ljusfederationen för att undvika att fler oskyldiga civilisationer i Universum blir drabbade av dessa vapen som når långt i Universum. Innan dess blir kriget i Ukraina avslöjat av den ryske ledaren och många länder chockas av dessa nyheter. Han informerar om att detta förekommer i alla länder på Jorden och alla måste börja försöka få fast dessa varelser för att rädda den mänskliga rasen.

Efter denna information blir rädslan allt större bland befolkningen och det blir en nedstängning för att undvika inbördeskrig med stora kravaller bland befolkningen och militära insatser på gatorna kan bli nödvändiga för att lugna ned situationen i vissa länder. Det kan bli en mycket svår tid då många butiker stänger och det blir brist på varor, vilket kan resultera i svält och problem med boende för vissa grupper i samhället. Då gäller det att alla hjälps åt med att lösa problemen för de som har det svårast, med det som man kan undvara.

Detta år kan bli det svåraste av alla innan det långsamt blir bättre i världen då väldigt många av befolkningen har gått till andra sidan av väven eller flyttats till andra planeter för fortsatt utveckling. Räkna med en plötslig explosion i alla länder för att få människorna att vakna upp ur sin dvala och inse att det är nu det gäller för var och en att bestämma sig för vart man är på väg. Den bästa vägen är att följa sin intuition om vart man tillhör för del i den verklighet man upplever. Redan nu kan man känna den nya verkligheten och att visualisera om en bättre värld för allas bästa kan resultera i att man kan få följa med i uppstigningen till den femte dimensionen. I annat fall är ändå den väg man har valt den rätta för var och en i denna tid.

Med ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är hög tid att börja se sig omkring för att få en ny insikt om var man befinner sig. Är det en ny verklighet som har börjat eller är det den gamla eran med kaos och oroligheter. Redan nu kan de som har stigit till den fjärde dimensionen se vad som egentligen är verkligheten, framför allt i meditationen. Det är en helt annan del av verkligheten som visar det som även är relevant på andra sidan väven.

Med insikten om att det går allt fortare med utvecklingen på Jorden med så många förändringar i klimatet och Jordens rotation i Universum är det både en fantastisk tid och en förvirrad tid där alla måste vänja sig vid dessa förändringar. Det blir alltfler förändringar med svåra händelser och som berör alla länder på Jorden på ett eller annat sätt. Fler virussjukdomar kommer att bli något som alla måste börja vänja sig vid, även om de inte är dödliga är de svåra för dem som får dem.

Det är ändå så stor del av befolkningen som har börjat förstå hur viktigt det är att vara positiv i sina tankar och att verkligen vara en medmänniska för någon annan som har det svårt. Att vilja skänka pengar eller annat som berikar någon för ett lättare liv har så stor betydelse. Att visa kärlek och medkänsla är något av det viktigaste i denna tid. Det visar verkligen vem man är som person och utveckling i andlighet och medvetenhet var en så stor önskan av alla innan inkarnationen på Jorden. Det var en önskan om att hjälpa Moder Jord i hennes nöd mot de mörka, men inte enbart en sådan önskan. Alla som har inkarnerat på Jorden i denna tid har även haft en önskan om ett speciellt liv och utveckling i sin andlighet. Många människor lever sitt sista liv i denna inkarnation och behöver inte längre inkarnera igen om de inte vill.

Livet på Jorden i denna tid är en tid med svårigheter men som inte kommer att vara så länge. Det var inte meningen att det skulle ta så lång tid innan människorna kunde lämna denna tredimensionella verklighet, men med allt fler mörka varelser som invaderade Jorden och som ville behålla den för egen vinning, blev det till slut ohållbart med denna förstörelse av alla resurser som finns på Jorden. Jorden var döende och bad om hjälp för att inte bli eliminerad tillsammans med människorna och många hörde ropet på hjälp, vilket resulterade i att miljoner människor anmälde sig som volontärer. De människor som har fått de viktigaste uppdragen för Universum och Jorden är de som kommer att gå till uppstigning i den första vågen och dessa människor börjar nu bli seniorer, vilket betyder att tiden trappas upp ytterligare för att dessa människor ska kunna hinna med att hjälpa så många människor som möjligt att följa med till den nya världen i den högre dimensionen. De som går till uppstigning kommer att gå med sina kroppar i behåll till andra sidan väven.

De människor som kommer att gå till uppstigning i den första vågen kommer att ha drömmar om den nya verkligheten och successivt bli invand med denna verklighet som blir mer naturlig och självklar allt eftersom. Detta för att hjälpa de människor som vill ha en förklaring om vad en ny verklighet innebär och förklara vad de har att förvänta sig. Samtidigt är det ett sätt att hjälpa de människor som vill gå till uppstigning över bron till den nya världen på ett skonsamt sätt. Den gamla programmeringen går alltmer sönder och många människor upplever i sin verklighet att de måste komma bort från denna låga vibration. De blir räddade från den tredje dimensionen med sin intuition om ett sönderfall och att en ny era har tagit plats på Jorden.

Det går allt fortare för att så många som möjligt ska kunna följa med i denna uppstigning och många människor vaknar i allt större antal för varje dag. Det är ett mirakel som många varelser som följer denna uppstigning i Universum inte hade räknat med. Det mod och beslutsamhet som många människor visar i sitt agerande mot de mörka i samhället visar kärleken för denna planet och det är samtidigt en manifestation för att nu räcker med motsättningar och förhinder av utvecklingen för mänskligheten. Rättvisan som kommer och som avser all orättvisa i världen, är något som kommer att bli en sanning när mycket blir avslöjat för hela befolkningen. Det är många som ser den orättvisa som sker i samhället för befolkningen och som ser framemot att det som har stulits av folket lämnas tillbaka till folket.

Nåden är stor från Vår Herre och kärleken likaså för de som vill få denna vackra planet att blomstra igen. Ljuset från den stora Centralsolen är starkare än någonsin vilket betyder att det inte är långt borta från upplevelsen om vem man är och kommer ifrån och den uppgift man har på Jorden. Vi följer denna utveckling noga och vi älskar mänsklighetens fantastiska mod och kraft.

Galaktiska Ljusfederationen

I tacksamhet. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med tanke på det rådande tillståndet i världen har allt fler negativa varelser kommit till Jorden för att skada så mycket som möjligt. Arbetet med att försöka mildra deras framfart är att försöka skydda befolkningen från alltmer allvarliga metoder som dödar många av både sjukdomar och attacker. Vi gör allt för att få bort dessa varelser från Jorden.

Dessa varelser har kommit i mänsklig skepnad men är inte människor. De har ingen empati eller samvete om att de behandlar andra illa och därför utgör de så stor fara för mänskligheten. De har även kommit för att förleda många kristna till andra läror som inte har med den kristna lärdomen att göra. Kyrkorna kommer att invaderas av dessa varelser i försök att fånga så många själar som möjligt till den mörka sidan.

I många västländer är inte deltagandet så stort i kyrkorna även om många ändå är troende. Därför kommer dessa varelser att gå via stora arbetsplatser och föreningar för att påverka människorna med en falsk tro. Tron avser den mörka Herren som vill ha så många själar som möjligt. Framför allt ljusarbetarnas som har stort mod och styrka i sitt ljus och den kärlek de besitter. Deras själar är väldigt eftertraktade. På det sättet blir skadorna stora för mänskligheten.

I denna tid har separationen från den tredje dimensionen börjat för de som vill och ska gå till uppstigning till högre dimensioner och många kommer att känna denna skillnad i sitt umgänge med familj och vänner. Det är både en sorg och en befrielse då man inte förstår varandra längre och inte har samma inställning till den fortsatta utvecklingen. Det är en övergångsperiod innan energierna kommer med förståelsen om vem man är och var man kommer ifrån innan inkarnationen på Jorden, som blir en chock för vissa och en stor glädje för andra.

Ändå är mänskligheten den starkaste av alla varelser i Universum med sina många liv för utbildning och utveckling till att känna kärlek till allt levande. Det är en stor egenskap som många varelser inte har i Universum även om de är i höga dimensioner. Det är något som mänskligheten kommer att visa och lära andra för att få ett fredligt Universum.

Kärleken och respekten för mänskligheten är så stor från de varelser som följer denna utveckling i Universum och de skickar sitt ljus till Jorden för människornas uppvaknande. Vi ber alla för en skonsam övergång till den högre dimensionen.

Galaktiska Ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med anledning av den rådande situationen i världen och ökande svårigheter med kostnader för elförbrukning är det läge för införande av ett nytt system angående fri energi. Detta har varit känt sedan länge och forskarna har funnit att det finns energi ett par tusen meter ner under jordskorpan som är en naturligt skapad energi.

Många svårigheter har varit knutna till denna energi som de ledande i världen har velat hålla hemligt för mänskligheten, men nu är det läge för ett agerande för alla i befolkningen att få tillgång till och som behöver energi för sina hus bland annat. Detta och mycket mer kommer att avslöjas och bli sådant som berikar människorna i deras vardag och befria dem från höga kostnader exempelvis. Detta år blir ett svårt år för många på Jorden, men det kommer även att inträffa mirakler i form av fantastiska energier som höjer medvetenheten för folket på ett fantastiskt sätt med vetskapen om vem man egentligen är.

Att inte förlora hoppet inför framtiden är något som många människor känner en svårighet för när det fortsätter med dessa destruktiva händelser i världen. Det är så oerhört viktigt att fortsätta med positiva tankar även när man känner attacker från de mörka varelser som har kommit i allt större skaror till Jorden. Människorna är starkare än de tror och att be om beskydd från sina änglar och guider för att slippa dessa demoniska varelser är ett sätt att skydda sig. Särskilt ljusarbetarna är väldigt utsatta för dessa attacker men de ska veta att hela Universums ljusvarelser står bakom dem för att de ska kunna fortsätta att arbeta för Vår Herre och samtidigt ge av sitt ljus runt Jorden.

Ljusarbetarnas arbete är så oerhört viktigt nu när Jorden är i ett så kritiskt läge för mänsklighetens varande på Jorden, med alla konflikter mellan länder och sjukdomar som florerar i stora mängder runt Jorden. Med att endast tänka positivt är man i en kärleksfull energi som är svår att besegra även om man är utsatt för svåra attacker av de som försöker förleda och skada mänskligheten. Det är något som alla borde vara medvetna om eftersom det förstärker ljuset och tjänar som ett skydd mot allt som händer på Jorden i denna tid. Ge inte upp hoppet för en ljusare framtid även om det ser så mörkt ut, det är övergående eftersom det inte kan fortsätta på detta sätt så länge till. Allt är som det ska vara oavsett hur mörkt allt ter sig, men att lita på att Vår Herre ser om sina barn kan vara ett sätt att härda ut för att få möjligheten att få se en ny verklighet i en högre dimension utveckla sig.

Med ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Med allt som sker nu i denna snabba takt på Jorden och för dess invånare är det nära förestående händelser som avser det som påverkar människorna i de viktigaste och mest kostsamma funktionerna i livet. Många kommer att uppfatta det som mirakel medan andra inte ens märker vad som har hänt. De människor som förstår att det är en förändring till en högre dimension tar dessa händelser som en bekräftelse på vad de har vetat sedan länge.

Det är så mycket som måste bli känt och även bli uppdaterat med högre kunskaper i tekniska funktioner, men även inom medicinen som äventyrar hela befolkningen med giftiga substanser i de olika läkemedel som ska finnas för att bota sjukdomar. Detta förekommer i alla länder och det kommer att komma fram sådant som blir chockerande men även en bekräftelse på vad väldigt många människor har förstått sedan länge.

Med de nya själar som inkarnerar alltmer på Jorden som människor har en ny och innovativ tid börjat för att ge de personer som har tekniska kunskaper sedan tidigare med mer avancerade program för att skapa mer funktionella metoder och som avser datorer. Dessa datorer är mer avancerade med funktioner som inte går lika lätt att manipulera som i dagens datorer. De blir omöjliga att förstöra med de kriminella metoder som tidigare har använts och ska även i fortsättningen bli helt säkra för alla användare. Denna sysselsättning med att förstöra och manipulera andras datorer och sko sig på andras bekostnad kommer att upphöra.

Under detta år kommer så mycket att hända för hela befolkningen och många mirakel blir en glädje när det händer så mycket negativt i världen. Människorna behöver något som är glädjande i livet för att få distans till det som händer omkring och det visar att det trots allt inte endast är negativa händelser. Det kan vara något att börja fundera på om vad som kan komma som sker i ljusets tecken. Överraskningarna blir många och väldigt positiva även om det också sker negativa händelser i världen.

Överallt går det inte att påverka eftersom det fortfarande finns de områden som har väldigt mycket mörker och där människorna inte har kommit så långt i högre medvetenhet. Ändå är det väldigt många människor som skickar sitt ljus runt om i världen, medvetet eller omedvetet och det höjer de flesta till en högre vibration. De många baser som har funnits av de mörka används nu i egenskap av ljuset och allt fler av de mörka entiteterna har försvunnit från Jorden till andra platser för att dömas.

Väldigt mycket har gjorts bakom kulisserna som inte är så synligt ännu, men det går allt fortare för ljuset med de starka energier som träffar Jorden med att eliminera de sista resterna av slöjan och programmeringen. Alla arbetar med allt som kan ge mer resultat för ljusets seger och kärleken stiger alltmer i Universum när så många människor höjer sin medvetenhet och vibration. Det bådar gott för uppstigningen.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Många är de förutsägelser som avser det som kommer i den sista tiden men det är inte enbart negativt. Många innovativa förslag till förändring i denna nedåtgående spiral blir verklighet och mycket kommer att hända med en förbättring för alla.

Nedstämdhet och trötthet är något som alla i befolkningen känner eftersom det är en tid med många olika svåra virus som florerar och många har redan känt av dessa sjukdomar. Detta är en tid då mycket blir uppenbarat för folket och som i sin tur leder till en del oro i världen. Det var ändå något som var väntat efter tidigare beslut med restriktioner från ledare i världen som inte har varit något som har berikat människorna. Detta är något som många är rädda för och om det blir en global nedstängning är chansen att det blir svåra protester och demonstrationer.

Ingen är längre beredd att tro på att det hjälper mot dessa virus att isolera sig från andra människor och dessutom bära masker som förstör lungorna i längden. Det nya Covidviruset har ännu inte börjat med svårare utbrott, men det kommer och då är det läge att försöka hålla sig hemma så mycket som möjligt, men inte att isolera sig från andra människor. Viruset sprids ändå oavsett hur mycket man försöker skydda sig. Det enda som kan vara av värde är att inte vara så rädd för dessa virus. Det kan vara ett sätt att klara sig från sjukdomen.

Ännu har inte så mycket naturkatastrofer börjat med vulkanutbrott, tsunamier eller jordbävningar, men de stora bergskedjorna och haven formligen kokar av aktivitet för att så småningom ge utbrott som kan påverka hela världen med klimatförändringar. Dessa giftiga gaser och stoft från vulkanutbrott kan förgifta grödor som har en stor betydelse för föda i många länder och det kan bli förödande med svält bland annat. Alla dessa naturkatastrofer är ett sätt för Jorden att rensa det som inte längre berikar människorna med sitt giftiga och mycket farliga avfall som har fått pågå i alltför lång tid. Allt detta måste bort från Jorden och detta är det enda sätt som ger något som förändrar allt till det bättre.

Rensningar förekommer även nu för människorna och många känner av sådant som de trodde var avslutat sedan länge, vilket ger förvirring och stress över allt gammalt som kommer fram. Allt är en lärdom och även detta är en lärdom som är viktig med de starka känslor som återigen kan komma tillbaka för att denna gång få förlåtelse och förståelse för den fortsatta utvecklingen. Det är ingen lätt tid att leva med uppstigningssymptom och oro för framtiden vilket samtidigt är en vetskap om att en ny framtid snart blir verklig. Den vetskapen är ändå en bekräftelse på att allt går som det var tänkt. Ingenting sker av en slump, allt har en mening och denna sanning är något som kommer att bli mer verklig ju längre tiden går.

Kärleken och medkänslan för andra människor blir ändå det som blir mest prioriterat när katastroferna kommer i världen och många människor hjälper så mycket de kan för att underlätta för de som har det svårast. Det är detta som betyder mest eftersom det visar att mänskligheten har utvecklats exakt mot det mål som var satt från början, det vill säga kärleken är det största av allt och är det enda som är verkligt.

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jag ser svarta kors på vissa dörrar inklusive vår egen dörr i flerfamiljshuset där vi bor och det kändes som om vi var förskonade från attacker i den sista striden.

Det är något som jag har sett redan tidigare och med olika markeringar på dörrarna, till och med fågelträck men denna gång var det målade svarta kors. Jag kände mig ödmjuk och samtidigt beklämd när inte alla dörrar var märkta. Det betyder att inte alla som bor i huset är beskyddade med en markering och vi kommer att höra många som skriker av rädsla för vad de blir utsatta för. Många blir dödade på detta sätt.

Det är verkligen den sista tiden vi befinner oss i, även om det dröjer några år innan detta händer som jag såg i meditationen. Innan dess kommer även massvaccination ske i världen och de som inte tar emot dessa vaccin dödas. Det blir en mycket svår tid då så många människor dödas av både sjukdom, vaccin och militära aktioner mot befolkningen i vissa länder.

I andra länder slås bankerna ut och som kommer att drabba hela världen med att bankkort och bankkonton inte längre går att använda för utbetalning bland annat. Det blir en mycket svår tid för många människor som inte är förberedda med medel i olika valörer för kontant betalning.

Många människor kommer ändå att räddas för deras tro på Vår Herre, Jesus och den Helige Ande. Detta har så stor betydelse och att be till Vår Herre om beskydd med en stark avsikt kan rädda livet. Det är så många som har tappat tron på Vår Herre och Jesus, men i denna tid är det särskilt viktigt att känna efter vad man tror på för sin överlevnad. De flesta människor har någon form av tro som avser något större och mäktigare än de själva, vilket kan bli en räddning för deras själ.

Att försöka känna kärleken från Vår Herre och även be en bön när det är som svårast, om nåd och förlåtelse har större betydelse i denna tid än vad alla tror. Det gäller att rädda så många själar som möjligt från den mörka sidan.

Tron till Vår Herre har ersatts av tron till det materiella och att ha så mycket pengar som möjligt för att känna trygghet i livet, men det betyder inget när allt blir förstört i strider för människornas själar av den mörka sidan. Då gäller det att vända sin tro till Vår Herre och Jesus för räddning. Det gäller att vara stark i sin avsikt med att vilja behålla vår planet som är ett arv för mänskligheten och med Vår Herres nåd blir detta möjligt för de människor som vill gå till högre medvetenhet och en ny värld.

Amen