Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Inom kort kommer det en nedstängning på grund av nya virus och vaccin som florerar runt om i världen och den kommer att bli global. Var beredd på ett utbrott i Europa som förlamar större delen av befolkningen då så många människor lämnar till andra sidan väven. Det gäller att hålla huvudet kallt och inte få panik då det beslutas att en nedstängning blir absolut nödvändig.

Denna nedstängning kan bli aktuell redan i december månad och julfirandet kan vara det som lindrar och hjälper då det ändå är en tid till kontemplation och återhämtning. Att inte vara rädd för dessa sjukdomar är fortfarande ett sätt att vara skyddad som vi har påpekat så många gånger. Med rädsla blir man ett offer för mörka energier, men att inte bli rädd förstärks immunförsvaret med mer ljus som håller mörkret borta.

Det är en svår tid för många på Jorden just nu och det är något som har varit bestämt sedan tusentals år sedan, men som nu har kommit till sitt slut för att Jorden ska få utvecklas till det paradis den en gång har varit. Allt som inte längre berikar Jorden kommer att tas bort och förstöras. Mycket rensning förekommer nu på Jorden och även för människornas del. Det är så mycket som måste rensas och som blir svårt då allt sammanfaller för både människor och Jord, men det är endast sådant som inte längre ska vara en belastning.

Med en allt större mängd människor som inser att det inte är tillrådligt med denna negativa utveckling skapar de samtidigt en motsatt effekt av det som händer även om de flesta inte kan se det. Denna effekt som mänskligheten skapar tillsammans har stor betydelse för det fortsatta arbetet bakom kulisserna med att balansera de starka energier som kommer från den stora Centralsolen och som påverkar människornas medvetenhet och vibration till en högre instans. Kampen om människorna är ännu inte över och med svåra virus och vaccin dör många människor som inte inser hur manipulerade de har varit i den tredimensionella verkligheten. Detta visar hur viktigt det är att alla försöker vara starka i sin avsikt om att inte bli påverkade så mycket av det som händer utan i stället stå emot trycket från de ledande.

Kraften som människorna har är större än de tror och de har fått än mer kraft för att stå emot alla influenser som är skadliga för både människor och djur på Jorden. Att be om mer kraft och förståelse från Vår Herre är ett sätt att få en mer realistisk insikt om vad som är rimligt eller inte eftersom det är så mycket som människorna har blivit lurade i och för att se igenom detta skådespel som visar vilka de som har makten verkligen är. Be för en skonsam avslutning på detta år och be för de som befinner sig i svåra situationer i världen att de får känna Vår Herres kärlek och nåd.

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

De Uppstigna Mästarna

Det är en mycket stor del av de som är berättigade att gå till uppstigning som måste bli väckta för att få så många som möjligt med på tåget. Vi vill att den sista vagnen ska vara full med själar som följer med till den femte dimensionen för att börja leva i den nya verkligheten på Jorden.

Väldigt många meddelanden har gått ut med en avsikt att stärka er människor igenom dessa svårigheter som råder på Jorden just nu, men det är lika viktigt att ge information med att få människor att inse hur nära det är i tiden innan uppstigningen. Det har redan tagit alldeles för lång tid i detta förfarande och att bli medveten om att hjälp behövs för att få en insikt om att det är en gåva med denna uppstigning till en högre dimension och få leva i en verklighet som helt skiljer sig från den tredimensionella som endast var ett hologram.

Detta är en uppmaning till alla som läser dessa meddelanden att tala om vad som gäller för de som inte har en aning om vad som händer på Jorden och varför. Att skicka dessa meddelanden till så många som möjligt är att föredra och även ge en förklaring till de som är villiga att få veta om varför dessa händelser sker på Jorden i denna tid. Alla som har inkarnerat på Jorden i detta liv hörde kallelsen och kom som volontärer för att hjälpa Moder Jord att stiga till den femte dimensionen. Kärleken från Universums alla varelser är så otroligt stor för människornas vilja att skicka sitt ljus för att skingra mörkret runt hela världen för att väcka så många som möjligt till att våga ställa sig upp och protestera mot ledarnas kontroller.

Att få en insikt i att det måste finnas något större och mer fantastiskt som väntar är till en stor hjälp om man endast blir åskådare till allt som händer i stället för att vara medverkande och på det sättet få en mer realistisk bild om vad denna tredimensionella verklighet är. Det är tid att börja agera som ljusarbetare med att ge hopp om en fantastisk värld som väntar och att alla som vill följa med i uppstigningen verkligen med avsikt ber om att få följa med. De flesta som kan följa med är redan införstådda med det, men är inte riktigt klara över hur de ska göra för att be för denna gåva och ljusarbetarna har ett arbete med att ge en förklaring. De som ber om denna gåva kommer att bli vägledda till ljusarbetare för en förklaring och detta är bland det viktigaste just nu i denna tid. Det är särskilt viktigt nu då det är så nära med stora händelser och även mirakel i världen vilket är en tid med svårigheter men även med fantastiska nyheter. Kärleken i sin allra ädlaste form väntar de som går till uppstigning och en aldrig sinande glädje över livet, och så är det.

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktikerna som bevakar Jordens uppstigning

Det är med kärlek och förundran som vi galaktiker ser hur mänskligheten blir mer och mer engagerad i vad som händer på Jorden. Även i det negativa i krig och andra svårigheter är det även en förståelse från befolkningen om vad som kan kännas som ren ondska, men även ett nödvändigt och gudomligt skede i världen. Det är så många människor som fortfarande sover och som inte kommer att tillhöra den högre dimensionen och det är som det ska vara, deras själ har bestämt vart de är på väg i sin fortsatta utveckling.

De som har potential och är redo för att gå över till den femte dimensionen är många och det är dessa människor som måste få en uppfattning om vad som händer med Jorden och med människorna själva. Att ge dessa ett uppvaknande som verkligen får dem att förstå hur viktigt det är att de inser hur nära denna uppstigning till femte dimensionen är för Jorden och människorna själva blir en överraskning. Dessa människor har i många inkarnationer och under detta liv fått information om vad som kommer att hända Jorden eftersom de hörde kallelsen om Jordens tillstånd och anmälde sig som volontärer.

Det är endast någon månad kvar tills Julfirandet börjar och det är nödvändigt med vila och rekreation eftersom år 2024 blir ett år med ytterligare svårigheter i form av väderförhållanden, sjukdomar och konflikter. Det är ändå ett år med överraskningar i form av hopp om en framtid som ger befolkningen ett helt annat liv med en ny verklighet. Mirakel är något som vissa människor upplever och får ett hopp om en framtid där barnen kan vara barn utan att vara rädda för andra människor och en Jord utan krig och svåra umbäranden.

Många upplever en mörk tid som inte verkar ta slut utan dessutom blir allt mörkare, men det är endast den gamla eran som håller på att smulas sönder av människornas allt högre medvetenhet och högre vibration. Det är meningen att Jorden kommer att vara en planet som endast har högre dimensioner i framtiden och placeringen i Universum i förhållande till Solen blir en omvänd planet där polerna till slut har bytt plats med varandra.

Detta är något som kommer att ta tid och under den tiden kommer många att fysiskt känna av förändringarna på Jorden, men det är en nödvändig förändring då även länderna blir förändrade i sina positioner i världen på grund av många djupgående vulkanutbrott som i sin tur ändrar kontinentalplattornas placering på Jorden. Det blir en väldigt annorlunda planet som mänskligheten kommer att leva på i framtiden och det är redan på gång med denna förändring.

Alla planeter i Universum kommer att gå till uppstigning och gå igenom stora förändringar precis som på Jorden och dessa civilisationer följer Jordens uppstigning för att lära av mänsklighetens slutliga seger för ljuset i denna stora operation till högre dimensioner. Allt är ordnat och förberett för denna stora manifestation för hela Universums planeters varande i seger för kärleken och ljuset.

Galaktikerna som bevakar och stödjer Jordens uppstigning till den femte dimensionen.

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Var beredd du vackra varelse. Allt är inte som det verkar, men allt har en mening i det som händer på gott och ont. Det är så många människor som fortfarande sover och är helt ovetande om vart Jorden är på väg. Att väcka upp denna stora massa av varelser är att ge något som förskräcker och samtidigt ger hopp om en bättre värld för alla i befolkningen.

Det är inte slut ännu med förändringar i klimatet eller strukturen på Jordskorpan. Det är fortfarande mycket som måste komma fram i ljuset för att väcka upp och ge en förståelse för ett avslut av den gamla eran som har fått råda i så lång tid. Människorna har äntligen utvecklats till mer medkännande och älskande varelser för att sluta upp med detta mördande och krigande på Jorden. Det är nog nu.

Nu väntar en ny tid i en helt förändrad värld för de som verkligen vill få en förändring i sina liv och se en blomstrande värld där allt endast handlar om kärlek i sin allra ädlaste form. Det vill säga att tjäna sin nästa i medkänsla och kärlek. Känslor som ilska, hat, svartsjuka och avund blir inte något som kommer att existera på den nya Jorden. Kommunikationen mellan människor och djur blir telepatisk och som blir förståeligt för alla.

Förändringens vindar har börjat blåsa och stiltjen som har varit blir inte längre en väntan på Vår Herres kraft och beslutsamhet. Det som kommer under år 2024 blir en fördjupning i många svårigheter som drabbar hela befolkningen i världen. Det är den sista stora varningen och den sista chansen att omvända sig till Vår Herre och Jesus med en bön om förlåtelse för sina synder och med en stark avsikt att mena det. Det är väldigt många människor som är redo att gå över till den femte dimensionen och det är deras chans till en bättre värld. Skillnaden mellan världarna är obeskrivlig. Vår Herre vill verkligen att så många som möjligt ska kunna få uppleva en riktig verklighet som inte är detsamma som i den tredje dimensionen. Kärleken från Vår Herre är så stor för sina barn och han vill dem endast det bästa. Nådens och välsignelsens tid är här.

Den Helige Ande

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är med stor sannolikhet att det blir en beräknad attack mot de skandinaviska länderna och det avser en blockering i kommunikationen till andra länder. Med en mycket irriterad ledare i ett grannland som har aversion mot de nordiska länderna försöker han komplicera kontakter som kan vara avgörande i hans fortsatta krig mot Ukraina. Med en manifestation i de nordiska länderna i deras samarbete mot eventuella attacker blir det en överraskning på grund av den styrka dessa militära insatser visar.

Ledaren i Ukraina kommer att få det svårt att få med sig andra europeiska länder i en seger mot Ryssland och det är något som han inte kommer att lyckas med. Däremot bryter han mot lagen avseende den civila befolkningen med att vägra avsluta detta krig då Rysslands ledare har eliminerat baserna för biologisk krig föring i ett försök att eliminera hela befolkningen i världen. Att vara beredd på att det blir en tid med mycket oro i de nordiska länderna och försöka att inte bli så involverad i konflikter som egentligen endast är en uppvisning i vilken styrka som finns i samarbetet mellan ländernas avsikt att få en fredlig lösning.

De kriminella i de nordiska länderna har haft en tid med ett fantastiskt flöde med medel som de har kunnat omsätta för egen del och även för deras länder som de har flytt ifrån. Genom att hitta luckor i lagen bland annat har de kunna skaffa sig inflytande i praktiskt taget alla instanser i landet och på det sättet få medel för att försöka överta landet, framför allt regeringen. Det kommer att bli en överraskning när de inser att det militära samarbetet i Norden är större än de hade trott och avslöjanden om vad de gör för att komma in i alla instanser med eget folk som rapporterar hemliga insatser mot dem. Det är något som blir ett nytt kapitel i deras liv med stora avslöjanden om vad som försiggår med handel av droger och med medel som blir blockerade i bankerna för att förhindra fler bedrägerier.

Insatserna blir stora mot dessa kriminella människor som kommer från hela världen som har levt ett liv med resurser i medel som tillhör den övriga befolkningen. Dessa kriminella människor har inte kunnat integrerats i samhället och med kriminella metoder lyckats få ungdomar, till och med barn i sina strider mot andra kriminella gäng med sprängningar och skjutningar mot de som vågar ifrågasätta deras handel. Med en fortsättning på samma sätt kommer välfärden i landet att utarmas och drabba de människor som har levt ett lagligt liv med försörjning i ett ärligt arbete. Detta måste stoppas och de ledare i länder som människor måste fly ifrån för att överleva kommer att ersättas. Det måste bli ledare som bryr sig om sin befolkning och på det sättet skapa en balans mellan länderna i världen. Det kan inte fortsätta med ledare som lever i lyx och tar alla medel från sin befolkning som i sin tur lider av svält och andra umbäranden.

Stora förändringar kommer att ske över hela världen och de människor i de länder som inte kan förlita sig på Vår Herre och inte vill lämna den tredimensionella verkligheten, blir isolerade från de länder som går till den femte dimensionen och kommer inte att ha någon kontakt i fortsättningen. Det kommer att vara svårt för många på Jorden och det är inte slut förrän Vår Herre säger så. Allt som händer måste få hända för sådant som inte längre kan fortsätta i världen och avslutas om den ska kunna fortsätta i sitt varande i Universum.

Många är det som observerar Jorden och denna utveckling i negativ spiral och många är det som vill få en förändring i hela Universum med en fredlig utveckling och ett varande i kärlek mellan alla varelser i detta Universum. I den Galaktiska Federationen observerar vi vad som händer i fortsättningen och vi tjänar Vår Herre med information om det som ger en positiv utveckling i människornas medvetande. Vår Herre vet ändå allt som händer mänskligheten och dess tankar om hur de vill att deras framtid ska vara i fortsättningen och det är glädjande att de flesta människor önskar fred och kärlek i livet. Kärleken är trots allt det största och med en inställning och ett önskemål om att få uppleva freden i världen är det en kärlek utan villkor.

Människor fortsätt att önska freden i världen och er önskan kommer att gå i uppfyllelse. Kärleken för mänskligheten från Vår Herre är oändlig och evig vilket är ett bevis på att allt går som det var meningen och välsignelsen för alla är ett givet tecken.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Aldrig har kärleken varit så betydelsefull som i denna tid och den blir alltmer viktig då det börjar bli allt stormigare i världen med konflikter och krigsförberedelser. Det är en mörk tid som kommer över de nordiska länderna och förberedelse för krig avseende attacker under ytan i havet, framför allt kring Östersjön blir det en orolig tid för befolkningen.

Sverige har varit under attack sedan några år tillbaka och befolkningen har varit utsatta med många svåra attacker från de kriminella krafterna som finns i samhället och det försiggår i hela landet. Många oskyldiga människor har blivit utsatta för attacker och vissa har dödats av dessa skjutningar som har utförts av väldigt unga människor. Detta har blivit ett problem som har spridit sig till andra nordiska länder och som nu fordrar ett samarbete mellan länderna för att komma till rätta med problemen som dessa kriminella utgör.

Det är inte enbart det kriminella klimatet som är ett hot mot de skandinaviska länderna. Tillsammans kommer de nordiska ländernas samarbete bli en avgörande faktor i de konflikter som uppstår och det är av särskild vikt att vara införstådd med att det är ett mycket kritiskt läge. Många har nog inte förstått bland befolkningen hur allvarligt läget är och att vara förberedd med en del förnödenheter är ett sätt att klara sig om det blir brist på vissa varor.

Att be om en skonsam och fredligare utgång i dessa konflikter som kan uppstå är en möjlighet till förståelse och accepterande av dessa handlingar. Det är samtidigt ett uppvaknande för att människorna måste börja förstå att det är händelser som måste komma i denna tid, för att med konflikter löser man inga problem. Det är så oerhört viktigt att börja se på negativa händelser som uppstår i samhället och bland befolkningen utan rädsla men med en tillit till att denna mörka tid inte kommer att vara så lång tid.

Detta som händer i världen är något som hör till uppstigningen till en högre dimension och sådant som inte längre berikar Jorden kommer att upphöra för att aldrig återkomma igen. Krig och konflikter kommer inte att bli tillåtna i de högre dimensionerna och inte förrän mänskligheten har förlåtit det som har hänt och har en fredlig inställning i sitt fortsatta liv kan uppstigningen bli fullbordad. Detta kommer att bli verklighet, men innan dess är det upp till människorna själva att fatta beslut om hur de vill att deras värld ska bli och vilja ha en positiv förändring i fortsättningen. Det kan vara svårt att känna kärlek och ha en positiv inställning när det stormar som mest, men det är avgörande för den fortsatta utvecklingen på Jorden om det ska kunna bli en förändring till en ny och bättre värld för alla i befolkningen.

Detta är en allvarlig varning, men även en uppmuntran till att ha en positiv inställning till allt som händer i världen och i den närmaste miljön. Det är gudomligt planerat för ett positivt resultat och för allas bästa. Ha förtröstan om att det som händer är övergående till något helt fantastiskt i stället och att ha tålamod till att få uppleva en helt ny värld som överstiger allt som ni möjligen kan föreställa er. Detta är vad som väntar befolkningen, framför allt de som har valt att gå vidare till en ny värld.

Med mycket kärlek och ljus och med uppmuntran för er uthållighet önskar vi från Galaktiska Ljusfederationen.

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Hopi

Det var ett tag sedan vi lämnade ett meddelande om hur läget är för oss som tillhör stammen Hopi. Många av oss har fått kanaliseringar från Universum och även mycket vägledning om vad vi bör göra för att klara oss från de hemska attacker som kommer från terrorister och som drabbar USA och Canada.

Vårt folk har alltid haft en stark tro på den Helige Ande och Moder Jord som förser oss med allt vi behöver för att klara oss och så har vi gjort i alla tider. Vi lever i symbios med naturen och de vilda djuren som är avgörande för vår föda bland annat. Nu för tiden har även vi blivit väldigt civiliserade och lever som de flesta människor med allt vad det för med sig och våra ungdomar utbildar sig som alla andra i landet. Däremot är det fortfarande en aversion mot oss och som visar sig när det gäller arbetstillfällen exempelvis. Vi vill bli respekterade för vår vision, kultur och ras som alla andra är i samhället.

För tillståndet i världen är det en synnerligen svår period med mycket konflikter som är så avgörande för krig i världen. Det är så sorgligt att det är så många som fortfarande tycker att ett tredje världskrig borde få tillstånd att bryta ut eftersom så många människor kan sko sig ekonomiskt på det sättet. Det är inte rätt och det kommer att bli en väldigt svår tid framöver i USA och resten av världen då den ekonomiska situationen blir förändrad. Bankerna kan komma att frysa människors konton vilket blir ett mycket svårt tillstånd i landet och utsattheten för de som är hemlösa och arbetslösa blir så oändligt mycket större. Vi som tillhör urbefolkningen i landet får det inte lättare eftersom vi alltid har varit eftersatta i det mesta i samhället, men det är ändå en bekräftelse som visar att det vi har sagt är något som kommer att drabba alla i samhället.

Vi Hopi kommer att klara oss bra när det blir brist på mat eftersom vi hämtar allt vad vi behöver från växter bland annat. Vi har alltid kunnat ta vara på det som finns i naturen och de växter som inte är giftiga är något som har gått vidare i varje generation med lärande i berättande från de människor som hade den funktionen i stammen. Det kan bli svält och missväxt på olika områden i världen och det är något som vi i Hopi har fått lära oss att bekämpa. Även sjukdomar är något som vi har kommit långt i att bekämpa med de naturliga växter som kan läka och minska symptomen betydligt bättre än de läkemedel som finns med substanser och som skadar mer än de gör nytta.

Att ta tillvara det som finns i naturen för växtbaserad mat är något som alla borde sätta sig in i. Det finns så mycket redan nu i världen att det skulle räcka för hela befolkningen. Tyvärr kan det vara långa sträckor för transporter över världen som gör att priserna för har blivit väldigt höga och det är alltid människor som vill tjäna på vad andra behöver. Att försöka lära sig vilka växter som går att äta som finns i naturen är ett sätt att klara sig från den värsta hungern och att läsa på nätet och att fråga människor som har denna kunskap om vilka sorter man kan äta utan risk. I fortsättningen kommer konsumtionen av kött, fisk och fågel att bli mindre och den huvudsakliga maten kommer att tas från växtriket vilket är bra att redan nu börja konsumera mer växtbaserad mat.

Denna period av svårigheter kommer inte att bli så långvarig och det gäller att ha tålamod som vi Hopi har haft i alla tider och som alla människor måste ha i denna tid för att minska rädslan bland annat. Människor ha tillit till att allt går som det var tänkt för hela befolkningen på Jorden och att även se denna tid som en lärdom på både gott och ont. Vi tackar för denna kontakt och önskar mänskligheten allt gott på vägen i denna resa i livet.

Vi från indianstammen Hopi

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med den rådande utvecklingen på Jorden har vi konstaterat att mycket som skulle ha hänt befolkningen i anledning av den planering som de styrande över denna planet hade, har omintetgjorts av människorna och de ljusa krafter som nu blir allt fler på Jorden. Uppstigningen fortgår som planerat och mänskligheten med sitt alltmer intensiva uppvaknande bland befolkningen, är det en tidsfråga innan allt faller på plats i den nya eran.

Allt fler människor inser att denna utveckling inte enbart är konstruerat av människor utan från en högre instans som styr från ett mycket avlägset Universum. Insikten om att mänskligheten har förts bakom ljuset i så mycket är en chock, men även ett uppvaknande för att alla ska ha en möjlighet att med sin kraft stå emot dessa orimliga krav som ländernas ledare har för sin befolkning. Det är dags att börja agera utifrån den kraft som var och en har, som en intuitiv förmåga att förändra väldigt mycket redan nu. Att förändra allt som är obalanserat i människornas liv och infrastruktur kommer att ta tid, men det är aldrig försent att börja ifrågasätta och stå emot vad som kommer att förstöra i människornas liv.

Ljuset har vunnit denna strid om mänsklighetens själar och alltfler människor har förstått att det hänger på dem själva om de vill sälja sin själ eller ha en tillit till Vår Herre. Vår Herre är befriaren från förtryck och slaveri och som väldigt många människor trots allt har en tillit till. Särskilt i svåra tider har alla en tro på något större och mer andligt än enbart sig själv. Då gäller det att visa sin tro med avsikt till Vår Herre och även att be om förlåtelse för de synder man kan ha begått mot sig själv och andra människor i livet. Det är fortfarande en mörk tid och det kommer situationer då rädslan kan bli väldigt stor och det avser alla människor, även ljusarbetare som ändå är införstådda med dessa händelser i världen, som föranleder böner till Vår Herre om nåd.

Detta Universum är under attack från mörka entiteter som vill överta alla planeter i denna galax för att söndra och härska. Det är inte bara Jorden som är under attack men Jordens uppstigning till högre dimensioner har en stor betydelse för alla andra i denna galax att lyckas att gå till uppstigning eftersom alla planeter i detta Universum kommer att höjas till högre frekvenser och högre medvetenhet för de varelser som tillhör de olika planeterna. Om människorna lyckas med uppstigning för Jorden kommer alla andra varelsers planeter att lyckas och med kärleken och ljuset som seger. Tillsammans med människornas vilja att behålla sin planet kommer vi att lyckas och ingenting kan stoppa denna utveckling även om det verkar vara raka motsatsen i alla mörka händelser som sker nu. Detta måste ske i denna tid då allting går så mycket fortare för att skynda på uppstigningen och för att skydda mänskligheten från att elimineras som art. Väldigt mycket sker bakom kulisserna och som inte är synligt ännu för mänskligheten, men det kommer att bli presenterat som en stor manifestation och som blir en bekräftelse på vad många har väntat och trott på.

Människor ha förtröstan om att allt är under kontroll. Ingenting sker av en slump och allt har en mening även om det verkar obegripligt. Allt kommer att bli förklarat och bli en förståelse för var och en på denna Jord och som blir en överraskning och ett mirakel för de som hela tiden har varit medvetna om denna förändring för Jorden och sitt syfte i denna tid.

Vi i Galaktiska Federationen har så stor respekt och kärlek för mänsklighetens styrka och avsikter när det gäller Jorden. Glädjen är stor för alla galaktiker som har sina ljusskepp strax utanför atmosfären och de följer med spänning denna uppstigning och skickar sitt ljus över hela planeten.

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

En information till mänskligheten från de Högsta Råden i Universum

Människornas ljus och styrka har ökat så markant och det har påverkat allt fler på Jorden som inser att det hänger på mänskligheten själva att försöka förändra det som har gått så långt i allt det mörka på Jorden. Inga andra kan hjälpa mänskligheten med detta och att ha fått en insikt i att en förändring i beteendet hos de flesta människor måste vändas till ett högre syfte i livet än vad som sker nu på Jorden. Detta är så viktigt i denna tid och fortfarande är det kritiskt för mänskligheten som art att bli eliminerade av de mörka om inte trenden med all förstörelse för både människor och planet får ett avslut. Det finns fortfarande hopp, men att tro att allt löser sig av sig självt bedrar man sig. Nu är det tid att vakna upp ordentligt och som ljusarbetare börja bli aktiv för mänskligheten med information om hur läget ser ut för det fortsatta varandet i Universum. Alla planeter går till uppstigning i denna galax, men den fortsatta utvecklingen beror på Jordens slutliga förmåga till uppstigning, som påverkar alla andra planeters förmåga att lyckas att gå till en högre dimension.

Ljusets krafter och med människornas ökande i kärlek och medkänsla har det kommit till en gräns där det mörka i världen går mot sitt slut. Det är så uppenbart med denna utveckling och som är så fantastisk trots all oro i världen. Människor ha förtröstan, det blir snart en förändring, särskilt för de som har tron och tilliten till Vår Herre. Många är det som tror att de kan göra som de vill eftersom de tror att de är osynliga inför Vår Herre, men det är lönlöst att försöka gömma de gärningar och tankar för Vår Herre som känner oss bättre än vad vi själva gör. Det gäller att med avsikt ha en tro på Vår Herre som kommer från hjärtat, i annat fall är den inte trovärdig. Det är en stor hjälp med att endast känna en tacksamhet i allt man har och att be om förlåtelse för de synder man kan ha begått i sitt liv som kan ha påverkat andra människor negativt. Vår Herre lyssnar på alla som ber med en stark avsikt och verkligen mena det man ber om, vilket kan förändra mycket av det mörka genom styrka och kärlek.

Det är oerhört viktigt att inte känna rädsla som är den svåraste känslan av alla i allt som sker eftersom det är något som de mörka känner som en seger för att kunna behålla Jorden för egen vinning. Det ska inte vara så lätt för de mörka som med sina otaliga och olagliga bedrägerier mot mänskligheten i sina försök att styra och kontrollera befolkningen som de vill med skrämmande metoder i sjukdomar, vaccin bland annat, ska bli de som kommer att äga Jorden. Det kommer inte att hända, men det ser inte så bra ut för mänskligheten i denna tid då striderna om människornas själar är väldigt intensiva.

Mänskligheten är dock starkare än vad många tror och de kan ta tillbaka sin planet med en stark avsikt om att det är mänskligheten som ska äga Jorden eftersom det är mänsklighetens arv. Vår Herre har allt under kontroll och kommer inte att tillåta några andra varelser äga Jorden efter alla dessa strider, men det är bra om mänskligheten börjar känna efter vad de vill ha för värld i fortsättningen och börja agera som de ljusarbetare och ljuskrigare de är. Allt har betydelse och trots allt har mänskligheten visat sig värdiga att få behålla sin planet efter all utveckling i kärlek och medkänsla för sig själva och andra människor. Kärleken är stor från Vår Herre, men även från så många andra varelser i Universum som håller på mänsklighetens stora seger för ljuset, kärleken och sanningen för hela Universum.

Med kärlek och ljus

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Ny Bok

Ny bok som är den sista i trilogin ang uppstigningen till den femte dimensionen. De föregående böckerna är ”Andligheten genom livens oändliga kretslopp” och ”Den Gryende Planeten i den Gyllene Tidsåldern”.

Utvecklingen på Jorden fortsätter som under denna tid är mörkare än någonsin. Med en stark vilja att ta tillbaka planeten Jorden från de entiteter som har invaderat den sedan en lång tid tillbaka har människorna börjat vakna upp från sin djupa sömn för att inse att om de inte gör något kan hela mänskligheten som art försvinna.

Det är en kritisk tid där mycket som händer inte är något som människorna själva har bestämt utan endast ett försök för att hindra människorna att gå framåt i sin egen utveckling med att höja sin medvetenhet och vibration. Jorden är i ett skifte till den femte dimensionen och de flesta människor har redan kommit till den fjärde dimensionen i sin medvetenhet. Med detta skifte blir det svårt för de entiteter som har invaderat Jorden att leva eftersom de endast kan leva i en väldigt låg vibration och som avser den tredje dimensionen.

Människorna har nu utvecklats så mycket i det som var avsikten på denna planet med kärlek och medkänsla för allt levande och som nu är redo att gå med i uppstigningen till den femte dimensionen. Detta är något som de mörka entiteterna vill förhindra och försöker med alla medel de kan för att hindra mänskligheten att gå framåt i utvecklingen. Människorna däremot är fast beslutna att fortsätta kämpa för sin planet för att få möjlighet till en bättre tillvaro i en ny värld och i en ny tid.

Ny bok är på gång angående insikter och värderingar i den nya verkligheten på den nya Jorden och som kommer så småningom.