Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Det är en mycket stor händelse som snart kommer att utmärka sig för mänskligheten. Allt har gått med ljusets hastighet med att höja hela befolkningen till en högre dimension och medvetenhet. Det betyder att människorna är redo för vågen från centralsolen, att bli uppvaknade och få en uppfattning om vad Jorden är på väg med människorna.

Detta är något som många har väntat på med otålighet, men var beredd, det kanske inte blir så fantastiskt som man hade hoppats på. Många människor blir väldigt förvirrade och tappar fotfästet ett tag. Andra blir bekräftade på den intuitionen de hade om denna händelse och blir lyckligare än på länge.

De är verkligen dags nu för mänskligheten att få ett avslut på den gamla programmeringen för att få en förändring i sitt liv och verklighet. Jorden är placerad i sin rätta bana i Universum och bara väntar på att mänskligheten ska komma. Många är det som hjälper med ljus för att påskynda utvecklingen som har dröjt alldeles för länge.

Svårigheterna är dock fortfarande svåra med motarbetande från mörka krafter och det är något som alla måste kämpa emot. Det har väldigt många människor börjat förstå och toleransen från folket har minskat mot de styrande som i sin tur försöker hålla kvar sin makt med alla medel. Oroligheterna kommer att fortsätta ett tag till innan det kan bli en förändring till en fredlig lösning.

Denna lösning kommer först när befolkningen får igenom sina krav mot de styrande när de inte längre tolererar de ledandes metoder. Styrkan och avsikten från folket är stark och det är något som får betydelse i kampen mot de mörka i befolkningen som vill ha kontroll, men allt fler människor blir kallade att slå tillbaka mot styrandes metoder som endast förstör och söndrar. Befolkningen har fått nog.

Det är med stor respekt och kärlek som vi skickar vårt ljus till mänskligheten.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Balansen mellan manligt och kvinnligt

Med en vilja att förändra och hela den obalanserade kraften mellan de manliga och kvinnliga egenskaperna som finns inom alla människor, är det endast det som kan ge en fredlig utveckling i världen.

Det är oerhört viktigt att detta blir en utveckling för alla människor i denna tid. Balansen är fortfarande för ojämn med ett övervägande åt det manliga i alla människor. Alla människor har de manliga och de kvinnliga egenskaperna förenade i sin varelse, men den manliga delen har övervägt med en utveckling åt det våldsamma hållet. Att balansera så att det kvinnliga blir mer aktivt blir även den manliga delen mer jämlikt med den kvinnliga.

Det betyder inte att den manliga delen blir svagare, utan endast att det blir en bättre balans och jämställdhet. Männen har alltid varit det starkaste könet och det kommer att fortsätta att vara det, men i denna tid har väldigt mycket av kvinnliga energier kommit till Jorden och det gynnar hela befolkningen. Barnen känner att männen respekterar sina kvinnor och det är något som pojkar blir introducerade i att respektera flickor för deras egenskaper som så väl behövs för en fredlig utveckling.

Detta är verkligen något som kommer att märkas alltmer, framför allt i de länder där männen har det totala övertaget och ser sina kvinnor som ägodelar. Kvinnorna kommer att säga ifrån och begära respekt för deras kunnande och starka vilja för sig själva och sina döttrar. Deras krav blir att alla i samhället ska kunna utvecklas oavsett om man är man eller kvinna. På det sättet blir det en bättre förståelse för varandras speciella egenskaper som man och kvinna. Barnen som kommer till Jorden med sina speciella kunskaper hjälper även till med denna förståelse till de vuxna och det blir ytterligare ett steg mot en fredligare värld.

Kärleken och medkänslan ökar allt eftersom och med allas förståelse till en värld med en fredlig avsikt blir Jorden ett paradis att leva på för hela befolkningen.

Detta kommer från mitt Högre Jag

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med kärleken som är den största kraften i allt som är, har människorna fått en större förståelse för händelserna i världen. Medkänslan har aldrig varit större än den är nu i denna tid av svårigheter för alla i befolkningen.

Detta bådar gott för framtiden med en gemensam strategi för fred på Jorden som den viktigaste orsaken för allas varande. Med en kärleksfull insikt om att det går mot en ny verklighet som innebär större frihet men även ett större ansvar för sina handlingar mot sig själv och andra varelser. Alla är vi tillsammans i en enda energi och betyder lika mycket oavsett vilka vi är.

Att känna gemenskap med andra människor betyder väldigt mycket för de flesta och att arbeta med sig själv för att kunna förstå vad andra går igenom blir en stor lärdom. Konflikter är något som alla borde undvika och i stället försöka förstå andras inställningar i jämfört med sin egen. Att inte döma för att någon annan inte har samma inställning som man själv har, betyder mycket för sin utveckling och sin medvetenhet.

I de flesta länder har de styrande varit väldigt intresserade av sin egen makt utan att tänka på sin befolkning, men detta är något som befolkningen bör visa sina ledare och vara en förebild för hur en ledare ska behandla och lyssna på sin befolkning för allas bästa. Detta kommer att visa sig alltmer när medvetenheten höjs med de starka energier som träffar Jorden just nu. Det är en väldigt positiv utveckling för folket och som kommer att fortsätta allteftersom dessa energier blir alltmer intensifierade. Framtiden ser fantastisk ut och oroligheterna kommer att minska så småningom.

Med stor kärlek från alla ljusvarelser i de högre rikena som följer detta scenario med stor förundran över människornas förmåga att samarbeta för planetens skull och varande. Det finns ingen gräns för denna kärlek och ljus som skickas till Jorden från alla ljusvarelser som bevakar och skyddar Jorden.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Vi vill ge ett meddelande angående den medicinska delen och det avser främst de nya så kallade vaccinerna som tas fram för ett ytterligare svårt virus. Det är en ny variant av covidvirus som har muterat och detta virus har en snabb spridning i världen. Än så länge har den endast drabbat den österländska delen av befolkningen, men den når snart Europa.

Forskarna har därför tagit fram ett så kallat vaccin med än mer giftighet och många människor kommer att dö av dessa vaccin. Även viruset blir dödligt för den befolkning som är nedsatt i sitt immunförsvar.

Nedstängning blir ett resultat av detta scenario, men även motsättningar mot de styrande eftersom folket är trötta på dessa restriktioner. Oroligheterna eskalerar och det kan bli brist på matvaror och andra förnödenheter. I början är det bra att ha en del kontanta medel i olika valörer om kortbetalningar slås ut. Att skaffa hem en del mat är bra, men inte så att andra blir lidande.

Oroligheterna blir som sagt väldigt stora och under denna tid är det bra att vara i sitt hem så mycket som möjligt för säkerhetens skull. Det är bra att vara uppmärksam på vaccineffekter från folket. Det är ett väldigt farligt vapen för att få människor att attackera varandra. Något som är bra och som även skrämmer de vaccinerade är att de ovaccinerade människorna klarar sig bättre mot svåra utbrott av viruset.

Det gäller nu att vara beredd på förändringar i samhället och som kommer inom en kort tid. Många människor tror att de kan gå tillbaka till sina tidigare liv innan pandemin slog till, men ingenting är längre som det har varit. Alla människor har utvecklats otroligt mycket under de två senaste åren och kunnat känna alltmer kärlek och medkänsla för Jordens folk i kristider. Som i sin tur är en nödvändighet för uppvaknandet av den stora delen av befolkningen.

Detta har verkligen gett resultat men än är krisen inte över och att känna tacksamhet över sitt liv när man inte befinner sig i krig är viktigt. Att be för en fredlig utgång av detta krig har stor betydelse för att höja vibrationen i hela världen och på det sättet få uppvaknandet i en snabbare takt.

Folk var försiktiga med vacciner, eftersom alla vacciner oavsett sjukdom är väldigt farliga. Vi måste gå ut med en varning för att folk måste få veta. Älska er själva och varandra för fortsatt frid i ert varande. Det är så oerhört viktigt. Gud välsigne er alla.

Josef med andra forskare och läkare

Med stor tacksamhet i kärlek, ljus och sanning. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med denna stora utveckling och ökning av vibrationerna i världen har allting snabbats upp betydligt. Om det fortsätter på detta sätt dröjer det inte länge innan den stora förändringen sker för människorna i deras kroppar.

Alla människor kommer att sövas för att transformeringen ska ske så skonsamt som möjligt. För de flesta människor sker det nattetid i sömnen medan andra blir sövda eller försätts i ett hypnotiskt tillstånd där de befinner sig. Detta sker globalt över hela världen samtidigt.

För många som är i resonans med den femte dimensionens vibration kommer att känna att de har sovit i en vecka och vaknat i en helt annan verklighet. De får se en fantastiskt vacker Jord med fantastiska färger i naturen och även väldigt annorlunda djur och fåglar som de inte har sett tidigare. Även deras fysiska kroppar har förändrats till en längre, smalare och mer transparent kropp som avser en ny människa, det vill säga ljusare som alla kan se.

De som inte kan känna resonans med denna vibration kommer att lämna Jorden för att utvecklas på annan planet eller återvända till Källan för vidare utveckling. Det är något som själen för dessa människor har bestämt för deras eget bästa.

Denna händelse närmar sig med stormsteg på grund av att människorna har höjt sin vibration och medvetenhet så mycket den sista tiden. Allt fler människor tar ställning för freden i världen som har varit den viktigaste önskan sedan mycket lång tid tillbaka.

Nu infaller den tusenåriga fredens tid för planeten Jorden. Planeten Gaia har löst sig från den tredimensionella delen och har placerat sig i en bana i Universum som tillhör den Gyllene tidsåldern och som avser den femte dimensionen och uppåt. Detta var förutbestämt sedan tidernas begynnelse och nu är tiden inne för denna förändring.

Många är det som vill veta exakt när denna händelse inträffar men det går inte att förutse exakt när och av den orsaken blir det ju heller ingen överraskning. Det gäller att ha tålamod om att allt är i sin ordning och sker som det har sagts. Den Gudomliga Planen är fullt aktiverad och arbetar som det var förutbestämt, det vill säga för hela planetens bästa.

Allt som händer nu på Jorden och i Universum bakom kulisserna har en stor inverkan på allas liv i Universum och inte bara på Jorden. Många är de ljusvarelser som bevakar, skickar ljus och kärlek till Jordens folk. Dessutom känner de en stor beundran och tillit till människornas förmåga att ta sin planet tillbaka.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Det är allt fler människor som börjar upptäcka spelet i Ukraina och allt fler från de övriga länderna i Ryssland stöder Putin. Alltmer av de lögner som befolkningen har fått höra blir publicerade och detta har givit många i det ukrainska folket hopp samtidigt som de undrar över hur de har kunnat vara så ovetande om dessa händelser som har orsakat så mycket lidande.

Detta var nödvändigt för att få människor att vakna upp till vilken verklighet som de har levt under. Det är ett hårt uppvaknande men ändå har detta påverkat hela världen för en önskan om fred. Människorna vill inte ha fler krig på Jorden och detta har varit den högsta önskan långt innan miljöarbetet blev aktuellt. Till och med barnen bar på denna önskan över allt annat. Det är något som de ledande i Europa framför allt just nu borde börja fundera på. Något nytt världskrig kommer inte på fråga. Det är inte tillåtet med kärnvapen längre på Jorden. Ett sådant krig påverkar hela galaxen negativt. Det är inte bara Jorden som blir drabbad i ett sådant krig.

Mycket av de energier som kommer till Jorden nu har en effekt med att påverka till läkning och en högre vibration för människorna. Det kommer att visa sig i att kärleken och medkänslan ökar för var dag och detta medför en stor förändring i människornas inställning till svåra experiment och biologiska vapen för att försöka skada befolkningen så mycket som möjligt. Vissa människor har en otroligt stor önskan om att försöka få makt genom de mest förfärliga metoder utan hänsyn till att liv förstörs eller till och med dödas. Det är en utveckling som har eskalerat i vissa länder där de ledande har en total kontroll över sin befolkning.

Nu däremot är det dags att ta tillbaka sin kraft och försvara sin art som människa. Att vara stolt över sin ras som människa höjer allas vibration och styrka för att med kärlek och ljus ge denna planet över hela världen ett av de starkaste vapen mot de mörka som är i behov av en lägre vibration för att kunna leva. Detta är något som alla borde koncentrera sig på i fortsättningen för allas bästa på Jorden.

Att på detta sätt föra Jesus budskap vidare över världen med att tänka inom sig, JAG ÄR ljuset för världen, JAG ÄR kärleken för alla levande varelser i hela Universum och JAG ÄR sanningen för livet som är en gudomlig gåva. JAG ÄR.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från Orions stjärnfamilj

Detta meddelande avser händelserna just nu i Ukraina, det vill säga kriget som Vladimir Putin har startat.

Det är på tiden att sanningen kommer fram om orsaken till detta krig. Människorna har varit så fruktansvärt förda bakom ljuset till sanningen om vad de har utsatts för i hundratals år. Många av de vakna människorna får en bekräftelse om vad de har förstått väldigt länge och nu är det dags för folket att få en förklaring till allt som har hänt. Det är inte så mycket positivt som har givits människorna men däremot mycket som har stulits ifrån dem.

I Ukraina har de mörka krafterna utfört mycket svåra handlingar mot kvinnor och barn framför allt på grund av att dessa människor är rena själar med Gudsgenen, som de själva inte har. Det slaviska folket har alltid varit rent själsligt sett och har därför varit ett föremål för hat och förgörelse av de mörka.

Nu däremot har det ryska landet skyddats med starka energier som inte släpper igenom angrepp utifrån. Detta är något som de mörka är desperata över, och slaget är snart över där Rysslands ledare har vunnit genom att eliminera deras baser för biologiskt vapen mot befolkningen. Chocken blir stor när folket får höra om sveket mot dem från deras regering som de har satt så högt.

Tyvärr är det alltför många länder där de mörka har sina baser för att få fram de svåra biologiska vapnen mot mänskligheten och har även tillverkat kärnvapen för ett nytt krig. Detta kommer inte att hända.

Det är på tiden att människorna börjar be om en positiv förändring för att minska rädslan och i stället börja förstå att nu kan allt endast gå till något bättre för hela befolkningen.

Med detta sagt så önskar vi alla i Orions stjärnfamilj en fantastisk utveckling mot en ny Jord för hela befolkningen. Respekten är stor och även kärleken för den mänskliga rasens styrka och uthållighet.

Med stor tacksamhet i kärlek, ljus och sanning. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen

Slöjorna försvinner alltmer av den tredimensionella verkligheten och en ny klar, ren och återställd verklighet för planeten Gaia har börjat.

Det är i gryningstiden som detta händer och allt fler människor har börjat se och känna förändringen som kommer successivt för att förändra allt till en fantastisk framtid.

Allt fler människor vaknar för att upptäcka vilken egendomlig agenda de styrande har i sitt agerande mot folket. Det ska dock påpekas att allt inte är som det verkar. Mycket kommer att avslöjas om orsakernas verkan i kriget bland annat och chocken blir stor när allt ställs på ända och det visar sig vara tvärt emot vad alla har trott.

Empatin är stor för folk som flyr för sina liv och många länder ger gärna det skydd och den hjälp som behövs för dessa människor. Kärleken och medkänslan är stor och som visar att viljan finns för en önskan om fred för hela befolkningen. Fortfarande är det dock en mycket blandad energi bland befolkningen med känslor av medkänsla och avsky som behöver balanseras. Detta händer inte förrän sanningarna kommer fram om vad folket har varit utsatta för.

Detta kommer att ske under detta år och som även visar skillnaden mellan människornas medvetenhet för sitt fortsatta varande. De flesta människor fortsätter att leva i de tredje och fjärde dimensionerna och ett litet antal människor av hela befolkningen går till den femte dimensionen. Det hade varit önskvärt att så många som möjligt hade kunnat följa med i denna första uppstigning men alla kommer så småningom att leva i den femte dimensionen i en annan värld.

Det våras för mänskligheten och kärleken spirar alltmer i denna gryning. Välsignelsen är stor och även kärleken för mänskligheten.

Galaktiska Federationen

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Strålen av ljus

Tre dagar av ljus. Strålen är i ankomst och den lyser upp alla levande varelser på Jorden. Vibrationerna höjs och de mörka kan inte gömma sig längre.

Det blir en fantastisk tid för de som har vaknat upp i sina hjärtan med en bekräftelse om en ny värld. Känslan blir euforisk. Däremot för de som är ovetande om vad som sker på Jorden blir förvirringen stor och även en känsla av förlust för en förlorad värld.

Enligt planen är detta scenario det enda som kan ske efter alla år av inkarnationer på Jorden där människorna har utvecklats till det som var meningen. Utvecklingen i andlighet, kärlek och medkänsla för allt levande blev signalen för uppstigning till en högre dimension. Dessa tre dagar av ljus blir en väldigt tydlig gräns mellan de som går till uppstigning och de som måste fortsätta i de tredje och fjärde dimensionerna.

Många lämnar Jorden efter deras själskontrakt och det är som det ska vara. Andra har svårt att förstå och klarar inte av den högre vibration som har uppstått, utan lämnar Jorden för att fortsätta utvecklas på andra sidan väven. Detta är något som har varit väntat sedan länge och många är det som har längtat efter denna händelse. Det är väldigt svårt att säga exakt när detta händer men innan dess kommer en del svåra avslöjanden för folket. Även dessa kan bli så svåra att ta till sig att människor lämnar Jorden till andra sidan väven.

Mycket stöd och rådgivning kommer att behövas av ljusarbetare för att hjälpa människor att komma vidare i sina liv och detta är något som de har tränats till sedan lång tid tillbaka. Efter dessa tre dagar av ljus är Jorden en annan plats att leva på. En Jord med välstånd för alla i hela befolkningen.

Detta meddelande kommer från mitt högre Jag.

Kategorier
Kanaliseringar

Vladimir Putin

Hej Inger, tack för att jag får tala med dig. Du har tolkat det helt rätt att även klonen Putin har gått över på den ljusa sidan. Här där jag är kan jag verkligen se vad som händer i mitt land och jag känner verkligen sorg över detta hat som alla känner just nu för alla i mitt land. Det blir stora svårigheter om det fortsätter med sanktioner och den ekonomiska krisen ska vi inte tala om.

Det var ett stort ögonblick för mig att vara den Putin som kunde förhindra att hela befolkningen eliminerades av de mörka och det kändes som en stor ära. Dessvärre är lögnerna om vad som egentligen händer i kriget något som blir en chock när sanningen kommer fram. Många i den ukrainska ledningen är inblandade i mycket svåra och ondskefulla gärningar mot sin befolkning, som de flesta i sin befolkning inte känner till.

Som tur var fick vi reda på vad som försiggick i Ukraina. De hade utvecklat ett biologiskt vapen som var betydligt farligare än de virus som har tagits fram tidigare och detta vapen var i princip färdigt att användas för att eliminera hela befolkningen omedelbart. I framtagandet av detta vapen har det varit mycket svåra och farliga experiment på både kvinnor och barn. Många har räddats av den Galaktiska Federationen, men långt ifrån alla.

Det var ingen tvekan om att ingripa från Rysslands sida eftersom det var oerhört bråttom att förstöra dessa biologiska vapen en gång för alla. Det är beklagligt att det måste drabba den civila befolkningen, men personer i Ukraina som arbetade med dessa vapen har ingen empati eller förståelse för de liv de förstör eller dödar. Deras girighet efter mer makt är för stor.

Vår önskan om en fredlig lösning är lika stor som för resten av världen, men tyvärr är den långt borta. Vi ber om en lösning som gynnar alla i befolkningen och förhoppningsvis kommer vi att få den lösningen genom den Galaktiska Federationen som med sina vapen kan neutralisera kärnvapnen.

Med stor önskan om fred i världen.

Vladimir Putin

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR