Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av det rådande tillståndet i världen kan vi konstatera att det kommer att bli krig i USA med början i detta år 2024. Länderna i Mellanöstern har beslutat att USA är grunden för allt elände i världen och de vill att dessa amerikaner ska få betala priset för detta svåra som händer i de flesta länder. Avundsjukan mot länderna i väster och särskilt USA, men även Israel är under all kritik. De länder som vill starta detta krig är länder med hög standard som de har tillskansat sig genom att sälja olja till länderna i väster, men de har inte kommit så långt i sin utveckling som USA eller Israel exempelvis i den tekniska utvecklingen och det är något som de inte kan tåla.

Förstärkning kommer till Mellanöstern med ett stort antal kloner och andra varelser som tillhör armén till den högste av de mörka och det är även andra länder som kommer att få en stor invasion av dessa varelser för att strida för den högste av de mörka. Sommaren kommer att bli oerhört intensiv i strider på många håll i världen men även vädret fortsätter att försvåra för befolkningen med mycket höga temperaturer som kan bli svårt för den äldre befolkningen. De har konstaterat att hög värme dödar fler människor än en kall temperatur på vintern och därför har dessa mörka beslutat att höja temperaturen så högt som möjligt till sommaren.

På grund av detta blir jordmånen väldigt torr i många länder och missväxt kan förekomma med mindre säd och mat till befolkningen. I andra länder blir översvämningarna svåra med stora förluster i hus och hem för många människor och även dödsfall på grund av drunkningsolyckor. Detta år blir en stor omvälvning och uppvaknande för många människor, men det är som vi har sagt många gånger att det är något som måste hända för planetens skull och även för mänsklighetens skull. Allt måste bort som inte längre passar på en planet med högre dimensioner där det endast kan finnas en befolkning som är i resonans med de vibrationer som råder på Jorden efter alla rensningar av de som kommer att gå till andra sidan väven eller till andra planeter för vidare utveckling av sin själ.

Många människor kommer ändå att räddas på grund av deras tro och tillit till Vår Herre, oavsett hur svårt det kommer att bli. Vår Herres barn är väldigt beskyddade och många av dessa kommer att vara de som ärver Jorden på grund av deras rena och kärleksfulla hjärtan. Om tilliten är stor för Vår Herre behöver man inte vara rädd för någonting. Inga onda varelser har möjlighet att attackera de människor som har sin tro i Jesus namn, och så är det.

Med ljus och mycket kärlek

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, Forskare och läkare

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu har vi i andevärlden sett hur den mörka makten har konfererat om hur mycket de kan förstöra och förgöra mänskligheten med svåra sjukdomar och vaccin. Det är ytterligare en svår virusvariant av Covid som kommer att börja i Europa för att sedan sprida sig till USA. Det är ett mycket dödligt virus och läkarna har inte den kompetensen att försöka bota människorna som blir sjuka av detta virus och därför förlitar sig på de vaccin som kommer som en följd av detta virus.

Detta virus är förrädiskt i form av att det inte omedelbart visar vad som blir följden av detta vaccin som har som enda uppgift att förändra DNA på människorna och helst hela befolkningen. På det sättet får den mörka makten kontrollen över mänskligheten och det blir mycket lättare att förleda till fördel för den högste av de mörka.

Många nya predikanter har kommit för att lära ut en ny lära och som blir förödande för många troende människor som i sin förvirring börjar ge sin hyllning till den högste av de mörka och det blir miljoner människor som blir lurade av karismatiska predikanter i kyrkorna. Chocken blir stor då de förstår hur lurade de har blivit när avslöjandena kommer och visar vilka dessa predikanter och andra varelser är.

Detta är en väldigt svår tid för alla på Jorden och alla kommer på ett eller annat sätt att bli berörda av dessa händelser som sker på Jorden. Det är ett allvarligt uppvaknande som även dessa virus har som funktion, men att inte bi rädd för detta utan i stället ha tillit till Vår Herre att han skyddar sina barn från att bli allvarligt sjuka är det största skyddet.

Däremot kan det var själen som tycker att livet på Jorden får räcka och låter de människor som har uppfyllt sitt uppdrag på Jorden i denna tid få komma hem. Många har fått kallelsen till Jorden för att hjälpa Gaia till en högre dimension, men få är utvalda för att fortsätta att skapa den nya verkligheten på den nya Jorden och som blir de som får mycket speciella uppdrag för att få denna Jord att bli som den en gång har varit. Freden är ett av dessa uppdrag som även omfattar hela detta Universum.

Det är glädjande att se hur mycket människorna kommer att få se hur de kan skapa sin verklighet själva och hur mycket de har möjlighet att läka sig själva från sjukdomar bland annat. Utvecklingen inom sjukvården blir helt förändrad då läkarna får utbildning i en helt ny lära i medicin som innefattar allt som kommer från naturen och som inte blandas med farliga substanser som skadar i stället för att bota. Detta är verkligen en fantastisk utveckling som vi läkare och forskare på andra sidan väven är väldigt glada för. Det blir inte en läkekonst där allt handlar om att förskansa sig så mycket pengar och publicitet som möjligt och läkarkåren blir befriad från denna prestige. Kallelsen till att vårda och läka som tidigare läkare kände kommer tillbaka som är en viktig del för att verkligen hjälpa människor och bota sjukdomar.

Vi ber alla för en skonsam fortsättning för mänskligheten då så många människor lider i krig och andra svårigheter, men det är något som inte går att stoppa i denna utveckling då Jorden själv vill bli helad från allt som inte längre berikar vare sig människor eller planeten själv. Det är som det ska vara och Vår Herre har denna utveckling för mänskligheten fullständigt i kontroll. Med ljus och kärlek.

Josef med andra läkare och forskare.

Stort Tack

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Som ni vet har det talats mycket om vad som kommer att hända efter den 8 april då solförmörkelsen äger rum. Det som inte har nämnts är att det är en mycket uppdämd kraft som kommer i form av en storm från Universum där Vår Herre har satt sin fot för att gå in i striden mot de mörka på Jorden. Det blir en mycket turbulent tid för befolkningen i Israel men även i USA där bränder och jordbävningar kommer att äga rum. Vår Herre kommer med eld för de som inte erkänner honom som den högste i Universum och alla människor kommer att känna av denna vrede på Jorden oavsett var man bor.

Det är vad som har tillkännagivits i bibeln om vad som kommer att hända den sista tiden på Jorden och den tiden är nu. Det är dags att erkänna Vår Herre för att bli befriad och räddad från den mörka sidan som gärna vill ha så många som möjligt att tillbe den högste av de mörka. Synderna i världen har stigit till oproportionella nivåer, framför allt de perversa sexuella handlingarna där allt har blivit accepterat i många länder. Även kyrkorna har godkänt denna synd som är den svåraste av alla och som Vår Herre avskyr. Be om förlåtelse för era synder och gör en förändring i era liv med att leva efter Vår Herres lagar. Att inte ha en respekt och rädsla för Vår Herre är en av de vanligaste synderna eftersom den man inte kan se med sina fysiska ögon finns helt enkelt inte, men vi har en levande GUD i allra högsta grad. Det är något som alla kan känna inom sig om man verkligen lyssnar.

Även om man inte har fått höra talas om Vår Herre är alla ändå medvetna om att det finns något som är större och djupare än allt annat i Universum, särskilt då alla människor har blivit uppgraderade med högre kunskaper och visdom med de starka energier som drabbar Jorden allt mer. Att inte lyssna på sin intuition när man kan känna att vissa beteenden inte är bra, är dessa händelser som kommer ett sista uppvaknande. Vår Herre bryr sig om sina barn och älskar dem alla så mycket, särskilt de som inte vill bryta sitt destruktiva liv som många tror är det enda som kan ge kärlek, rikedom och respekt. Det är dessa människor som har det största behovet av Vår Herres kärlek och som Han värnar om särskilt mycket. De som har det svårast och som är förledda med tomma löften för ett bättre liv.

Människor var beredd på ett uppvaknande ni aldrig har sett tidigare och bry er om varandra i denna tid då så mycket står på spel för segern mot den mörka kraften. Be om ett förbarmande från Vår Herre eftersom bönen har så stor kraft mot den mörka kraft som nu härskar på Jorden. Allt ljus behövs för att förskjuta de mörka från Jorden och låta dem som vill föra denna Jord till en högre dimension för alla i befolkningen komma fram med nya innovativa handlingar för en befriad befolkning och en helad Jord.

I ljus och kärlek den Galaktiska Federationen

Stort tack!

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är den sista tiden innan den stora vågen av insikten om vem man är har kommit till Jorden för alla människor. Det är många som har väntat på denna manifestation med en förståelse om att uppstigningen inte är långt borta. Med denna insikt blir inget hemligt längre i tankar, beteenden i detta liv och i tidigare liv och alla kommer inte att tycka om det som kommer fram i ljuset. I den femte dimensionen finns inte längre känslor av skam, bitterhet, ilska eller avundsjuka. I stället kommer den mest fantastiska känslan av kärlek utan villkor för alla människor. Denna kärlek blir på en helt annan nivå än vad man kan uppleva i den tredje dimensionen.

Alla människor har förmågan att komma med i uppstigningen om man kan ändra sitt beteende i synd och våld och på det sättet rädda sig från en mörk agenda som inte ser till människans goda i första hand. Det är upp till var och en att börja fundera på om det inte är dags att försöka se sig omkring och öppna ögonen om vad som förekommer på Jorden då så många svåra händelser avlöser varandra i världen. Det är i denna tid som allt kommer att gå till sin spets i livet och med en positiv inställning om att detta är något nödvändigt som händer för att få människorna att se vad de har gjort mot denna fantastiska planet och få människor att vakna upp ur sin dvala eller bekvämlighet. Antingen vill man ha en ny värld där allt är en fantastisk tillvaro, eller så vill man fortsätta i detta karmiska kretslopp som avser den tredje dimensionens alla dramer.

När insikten om vem man är blir det lättare att stå för sin rätt i världen. Att våga säga ifrån om det inte är i resonans med vad som är berikande för sig själv och andra. Många människor kommer att träda fram med vetskapen om att det är viktigt med information och stöd till andra för att hjälpa till när det blir förvirrande med alla sanningar som kommer fram. Dessutom är det inte alla människor som kan fortsätta i denna sanning då energierna fordrar en viss resonans i vibration för att passa in i den högre dimensionen. Många människor går till andra sidan väven eller till andra planeter som passar deras vibration och medvetenhet och det är som det ska vara eftersom deras själ har bestämt vilket val de har gjort i denna tid. Det finns ändå en möjlighet att be om förlåtelse för sina synder till Vår Herre vilket skulle ge Honom en stor glädje eftersom Han älskar alla sina barn, men det måste vara en bön med stark avsikt att verkligen mena det.

Det är verkligen många människor som skulle kunna följa med till den femte dimensionen då de är i resonans med den högre vibrationen, men rädsla att förlora allt man har med familj och vänner kan vara för svårt för många. Även att förlora sina hus som man inte vill skiljas ifrån är en orsak till att man inte tar till sig förståelsen om vad man kan skapa i den femte dimensionen och dessutom skapa det som man tidigare bara hade drömmar om. När denna insikt är kommen är det ingen väg tillbaka om man skulle ångra sig. Tiden är knapp och även väldigt kritisk och det gäller att bestämma sig om man har möjlighet att följa med och det är något man känner inom sig och så är det.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Det rådande läget i världen i denna vårvinter är en liten viloperiod innan det blir värre på Jorden på grund av annalkande virus och väntande nedstängningar globalt. Detta virus är betydligt svårare än Covid och det kommer att drabba Europa i första hand vilket betyder att all flygtrafik kommer att vara stängd för minimering av smitta till andra länder. Detta kommer förmodligen att inträffa under våren 2025.

Innan dess är det väldigt viktigt att vara förberedd på att ha vatten, mat och mediciner tillgängliga eftersom många kommer att skaffa sig mycket i ren panik när detta händer och då dagligvaror framför allt. Att inte vara rädd för att bli sjuk är det bästa immunförsvaret vilket har påpekats många gånger, men det är ett mycket farligt virus och många människor kommer att gå till andra sidan väven, framför allt den äldre befolkningen. Det är bra att vara försiktig och hålla sig hemma så mycket som möjligt och klara sig på den mat man har skaffat sig innan, eftersom det är ett mycket smittsamt luftburet virus.

Denna nedstängning fungerar som ett ytterligare uppvaknande för befolkningen för att de ska förstå att det inte längre går att leva som man tidigare har gjort med Jordens resurser i ett alltmer destruktivt utnyttjande. Dessa händelser med sjukdomar, jordbävningar och översvämningar är även en del av detta uppvaknande och människorna måste se vad de har åstadkommit i förstörelse på Jorden i denna tid och historiskt, som är en effekt av detta förfarande. Detta är något som många har längtat efter för att det betyder att det går allt fortare med uppstigningen till den femte dimensionen och där många människor har möjlighet att få följa med.

Denna höjning i medvetenhet och vibration som fordras för att vara i resonans med de högre dimensionerna, kommer att utvecklas för många människor med en ny insikt om vart världen är på väg. Denna orättvisa i världen mellan alla länder är inte optimalt längre och denna obalans är något som måste rättas till för att få en förändring för hela befolkningens bästa. Med ledare som förstår allvaret i denna utveckling som har lett till detta kaos i världen blir de första att samarbeta för en renare och en helad värld i fortsättningen. Detta kommer att dröja ännu ett tag, men det är vart Jorden är på väg då den stiger i medvetenhet och vibration med människorna.

Det är svårt att tänka sig att det kommer att ta slut med krig och svårigheter på Jorden men det är något som Vår Herre har lovat mänskligheten och så kommer det att bli. Att be för ett förbarmande av Vår Herre kan mildra mycket av dessa kommande svårigheter, vilket redan har bevisats. Mycket händer bakom kulisserna som människorna ännu inte har sett på det fysiska planet, men allt går som det var tänkt med utvecklandet av nya kunskaper med ett mer aktiverat DNA som kommer att bli banbrytande för mänskligheten i många olika avseenden. Det gäller att ha tålamod och att inte ge upp denna fantastiska planet som är den vackraste i hela Universum med sin fantastiska natur.

All kärlek och stöd har ni från alla varelser i Universum som följer människornas kamp för sin planet och ljuset har höjts för alla då uppvaknande människor blir allt fler. Gud Välsigne Er Alla.

I kärlek och frid

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Från oss som bevakar Jordens uppstigning och som vill lämna ett positivt meddelande, som denna kanal har bett om.

Med tanke på det rådande läget i världen och som påverkar hela världen är de otaliga konflikter som pågår just nu eller kommer att utbryta inom kort. Vissa av dessa konflikter är välkända som kriget i Ukraina exempelvis, men även Irak, Ryssland och Kina är i startgroparna för att försöka påverka den valuta som de vill ska vara en världsvaluta. Ekonomin i världen är under behandling för att alla i befolkningen ska kunna få tillbaka de medel som de tidigare har blivit bestulna från. En person i Rotschildfamiljen har lämnat Jorden till andra sidan väven och som kommer att förändra deras stora inflytande i alla länder. Som bekant är det några familjer i världen som har haft en makt över alla ledare i världen och som nu kommer att bli splittrade på grund av att ett maktskifte har inträffat då det nu kommer alltmer avslöjanden som visar hur mänskligheten har varit lurade och kontrollerade av dessa familjer i världen.

Ljuskrafterna och ljuskrigarna har arbetat oavbrutet med att försöka få dessa onda människor att stå tillbaka i deras försök att skada mänskligheten med att förstöra den gudomliga essensen som är ett arv till mänskligheten från Vår Herre. Mycket har hänt och med ljuset som har en ständig ström av högre vibration blir det en svår tid för dessa onda människor att fortsätta då de inte längre känner att de har samma makt som tidigare. Ljusets kraft med allt högre energi blir allt svårare för dessa människor att känna sig bekväma i. De trivs bäst i den tredje dimensionens vibrationer och de kommer att lämna denna Jord för att fortsätta på en annan planet som motsvarar deras behov.

På Jorden fortsätter det att vara turbulent väder i alla världsdelar med stormar, översvämningar och jordbävningar med vulkanutbrott som följd. Det är något som måste hända då befolkningen själva ska se vad de har utsatt denna fantastiska planet för. Det är även ett uppvaknande för de som fortfarande inte förstår vart denna planet är på väg, förmodligen ett sista uppvaknande för att försöka rädda så många själar som möjligt från att bli förintade av mörkret. Det kommer att bli en mycket turbulent tid för alla på Jorden, men mer på vissa ställen där krig och konflikter har uppstått, men det är något som alla måste ta sig igenom för en sista lärdom och förhoppningsvis en förståelse för det som händer.

Med tanke på den fantastiska värld som kommer fram så småningom från detta kaos kan det kanske kännas som en belöning efter all denna traumatiska tid på Jorden. Den nya världen är så otroligt vacker och väldigt annorlunda i jämfört med hur den tidigare såg ut och den verklighet som visar sig är verkligen en fantastisk upplevelse då alla verkligen kan känna sig levande i denna kärlek som råder på Jorden. Alla människor är inte intresserade av detta och kan till och med känna rädsla för att lämna det som var välbekant, men de som verkligen vill leva i en värld där konflikter med krig inte längre är tillåtet, kommer verkligen att bli belönade med en tillvaro som omfattar hela Universum.

Sammanhållningen och samarbetet mellan människorna blir det avgörande för hur arbetet i fortsättningen kommer att utvisas och de som följer människornas utveckling för den nya Jorden kommer att påverka än mer med sitt ljus för att ge styrka och uppmuntran till människorna som de har kommit att älska alltmer. Styrkan människorna besitter efter alla prövningar de har gått igenom är beundransvärd och utbildningen för kärlek och medkänsla är något som lyser igenom i hela världen, även där det är som svårast för befolkningen. Alla hjälps åt för att stötta varandra. Den nya eran är här i den Gyllene Tidsåldern.

Kärleken styr över allting som händer i Universum och ljuset blir allt större för alla varelser som går till uppstigning på alla planeter i Universum. Segern för ljuset är satt.

Stort tack!

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av det rådande läget i världen och i Sverige kommer det att bli en manifestation från folket i Sverige och det avser ett uppvaknande som börjar i den norra delen i landet och sprider sig över hela landet.

Människorna börjar ge sig tillkänna för det lidande det innebär i fattigdom och brist på boende. Med ledarnas generösa bidrag med krigsmateriel till länder för krigföring och som avser många miljarder kronor vilka egentligen tillhör befolkningen i Sverige är missnöjet stort. Människor i denna välfärd lever på marginalen för överlevnad och det är en skymf mot människor som har skött sig under livet och förtjänat sitt levebröd på ett ärligt sätt.

Människor kommer inte längre att acceptera denna överlägsenhet och de ledande i Sverige bör ta denna protest på allvar från sin befolkning. Många ledare i världen har och kommer att bytas ut mot de som har en ärlig agenda mot folket och lyssnar på sin befolkning. Framför allt kommer de att ge tillbaka det som har blivit stulet från befolkningen i form av medel för deras överlevnad. Alla människor ska kunna leva på det som de har arbetat för och få en skälig lön för ett arbete utfört med ärlig avsikt. Ingen ska kunna sko sig på andras bekostnad med medel.

Styrkan som dessa människor besitter har förstärkts med de starka energier som kommer till Jorden i denna tid och alltfler har kurage att våga gå emot de regler som får människor att gå under, framför allt den äldre befolkningen. Detta kommer att bli en manifestation utan dess like och det kommer att förvåna många människor utanför Sveriges gränser om vad de har åstadkommit för ett lättare och humanare liv för befolkningen. Andra länder kommer att ta efter denna strategi som Sveriges folk har bedrivit och får på detta sätt en lugnare period av mindre utbrott av kriminalitet.

Detta uppvaknande har bidragit till att alltfler människor har höjt sin medvetenhet och förstår hur allvarligt läget är i landet. Med dessa människors agerande kommer det att bli en lugnare period då många av dessa kriminellas aktiviteter försvinner med dessa människor som utvisas ur landet. Dessa kriminella tror att det är tillåtet att komma som flyktingar till ett land som inte tidigare har krig och börja kriga mot den inhemska befolkningen. Detta kommer att inträffa inom kort och förmodligen i detta år för att förhindra ett inbördeskrig.  

Många av de uppstigna mästarna lever i Sverige och är därför ett lämpligt byte för de med en ond agenda. Att försöka förstöra så mycket man kan för att förhindra att de går till uppstigning är därför landet oerhört attackerat av dessa mörka individer. Däremot har de inte räknat med detta stora motstånd som hittills visats av befolkningen och därför slåss de mörka med alla medel de kan. De mörka vet att de är besegrade även om inte alla kan se det och det väntar en ljusare framtid för alla i landet då energierna framträder allt starkare och återställer mänsklighetens DNA i sin fulla kapacitet.

Vår Herre har en stor nåd till detta folk i Sverige som han anser tillhöra eliten av människor med den högsta andligheten.

I ljus och kärlek

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack, i kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med kärleken som fokus och en stark tro på Vår Herre blir det en fantastisk upplevelse i nästa våg av energier som ger en stark insikt om vilka ni är och en tydligare förståelse om vart denna värld är på väg. Många är de ljusvarelser som följer människorna i deras takt i att vakna upp till en högre vibration och medvetenhet. Ljuset de förmedlar har stor inverkan för de sovande för att börja känna för denna värld i nöd.

Det är dags att börja agera mer andligt i egenskap Jag Är som beskriver Kristusmedvetandet från en högre dimension och som många volontärer kom ifrån innan de inkarnerade på Jorden. De kom för att hjälpa Moder Jord att stiga till en högre dimension och att höja hela befolkningen med sitt ljus vilket många tyvärr har glömt sedan de kom till Jorden. Det är dessutom många ljusarbetare som har speciella uppgifter som de var villiga att arbeta med sedan de kom till Jorden, men det är tyvärr alldeles för många som har glömt det eller inte vill för att det är bekvämare att leva som man är van vid i sitt liv med arbete, familj och vänner.

Att försöka väcka upp denna del av befolkningen för att få dem att börja agera i ett mer Universellt och gudomligt liv har inte varit så framgångsrikt. Därför har många av dessa ersatts med de som är villiga att leva efter gudomligheten i Universum. Det är viktigt att känna sin tillhörighet till GUD för att förstå att man inte måste leva av världen utan istället vara i den utan krav på det materiella. Det är en svår tid och många känner trötthet på grund av olika uppstigningssymptom, men det är lättare att förstå om man är medveten om orsaken. Energierna kommer fortlöpande till Jorden för att höja mänskligheten och transformera kropparna till en mer kristallin kropp som är av kisel istället för kol för att vara i resonans med Jordens frekvens i den femte dimensionen.

Den Galaktiska Ljusfederationen har tillsammans med ljusvarelser från Universum bidragit till att många har börjat vakna och inser att de måste bli mer aktiva i sin avsikt som de kom till Jorden för. Striderna om mänsklighetens själar är långt ifrån över av de som inte vill släppa Jorden. Att med mänsklighetens hjälp få dem som tvekar och inte vet vad de vill med sina liv, med stora löften om en bättre framtid om de ger sig till den högste av de mörka. Med stor manipulation har de lyckats få med alldeles för många människor, särskilt de troende. Det gäller som troende på Vår Herre att leva efter Hans motto och inte tro att de gärningar som de gör i synd är något som ingen ser. Vår Herre ser allt och känner våra känslor i alla avseenden och därför måste man som troende har respekt för Vår Herre i att veta vilka synder som absolut inte är tillåtna. Dessa människor kommer att lämnas efter.

Det är med sorg i hjärtat som vi ser hur människorna trots vetskapen om att Vår Herre finns för dem och hjälp finns för de som ber om det, men tyvärr gäller det individuella intresset för sig själv i första hand istället för att vara tillhands för andra människor för deras behov av förlåtelse, förståelse och kärlek. Dömandet är otroligt stort och man dömer varandra omedelbart om man inte har samma inriktning som det man själv tror på. Alla människor har rätt att tro som man vill och vad som känns rätt för var och en, men på grund av människors snäva insikter om vad som är rätt och fel blir det många konflikter och som kan resultera i krig.

Livet är en gåva från Vår Herre och Hans nåd är stor för oss människor. Böner från många människor som har fått bekräftelse på Vår Herres kärlek och nåd är något som alla borde veta och Vår Herre vill lära känna människorna. Att vända sig till Vår Herre i sin frustration eller glädje kommer att få svar på ett eller annat sätt. Vår Herre är endast kärlek, det vill säga den villkorslösa kärleken och han älskar alla sina barn.

I kärlek och ljus från Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek, ljus och sanning. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

I detta meddelande som är en allvarlig information och som avser dricksvattnet kan vi konstatera att det är något som blir globalt i världen. Att vara medveten om att den mörka agendan inte på något sätt kommer att stå tillbaka när de känner att deras tid är på upphällningen på Jorden. De försöker på alla sätt att förhindra människornas uppstigning till högre medvetenhet och på det sättet även minska befolkningen med att försöka göra dem sjuka av dricksvattnet.

Alla vattentäkter kommer att bli angripna och vissa länder kan beordra befolkningen att alltid koka sitt vatten innan användning. Genom att inte bli rädd för att dricka vattnet och ha positiva tankar kommer det att vara ett skydd för att inte bli sjuk av det, som gäller på samma sätt för olika virussjukdomar. Rädslan ökar risken att bli sjuk oavsett vad det avser och därför ska man inte vara rädd, utan ha positiva tankar och förlita sig på att vi får skydd av Vår Herre. Det kan ändå vara bra att vara förberedd på att det finns partiklar i dricksvattnet som kan vara skadliga för vår hälsa.

De många förändringar som kommer inom den närmaste tiden har en mörk agenda och människor måste vara väldigt observanta med vilka de talar med för att inte bli förledda, speciellt i sin tro till Vår Herre. Det är även alltfler som har kommit för att vara med i denna mörka agenda och som många människor redan har fått erfara i olika bedrägerier bland annat. Dessa människor blir alltmer förslagna i sina metoder i att lura människor, framför allt av andra människors medel. Ledare i många länder har börjat agera mer produktivt med att förstöra dessa kriminellas metoder och tar beslag på deras medel, men det är något som alla i befolkningen måste bli mer medvetna om och agera i eget intresse.

De som är utsatta för dessa kriminella som hotar människor för att få med unga människor att utföra deras dödliga agerande blir allt fler och för att få slut på detta förfarande måste man våga säga nej. Det gäller att vara stark i sin avsikt och gå samman mot dessa kriminella gäng med att visa vilken styrka människorna har i sin egenskap av kärlek, ljus och sanning. Att inte acceptera dessa hot utan istället visa vilket samarbete det finns för att skydda sina barn har stor betydelse och att kvinnorna kommer att protestera mot dessa kriminella ger en större effekt. Det skulle visa att det blir alltfler människor som inte längre tolererar att bli offer för dessa kriminella och framför allt kvinnorna som kommer att ställa större krav på männen för att få ett slut på allt detta dödande och som förstör livet på de ungdomar som utför dessa dåd.

Det är en mörk tid och det blir inte lättare den närmaste tiden, men att förlita sig på att Vår Herre bryr sig om sina barn och skyddar dem från att bli skadade av de mörka är nödvändigt. Med förståelsen i att det är en tid då allt kommer att bli förändrat på Jorden och som endast är till det bättre kan det kanske vara lättare att uthärda det som händer i alla oroligheter. Allt har en mening och ingenting sker av en slump. Det är en ny era på ingång och den gamla eran måste bort med allt vad det innebär, även de mörka som härskar på Jorden just nu.

Med kärlek och ljus från Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med den sista tidens snabba utveckling genom många varelsers och mänsklig hjälp för den Gudomliga Planen, går det mot en fantastisk verklighet för hela denna galax. Aldrig har så många varit i tjänst för Vår Herre och det är något som aldrig har skådats tidigare. Kärleken till Jorden och tron till Vår Herre har aldrig varit starkare än nu som i denna tid och den kollektiva känslan med en avsiktlig strävan att försöka få denna värld till en värld för alla att leva i och som alla har förtjänat.

Många är det som har försökt med det som mänskligheten nu gör i sin strävan att försöka behålla sin planet och i böner till Vår Herre om ett slut på alla krig kommer det att ge ett fantastiskt resultat. Även om det har varit många varelser från olika civilisationer som har försökt att påverka alla på Jorden med att inte vara påverkade av den mörka kraften som styr världen, har de mörka aldrig fått det motstånd som nu varar i kraften från mänskligheten.  

Att fortsätta med denna kraft i egenskap av gudomlig essens som avser ljuset i alla människor har det så stor betydelse för en fortsatt snabb utveckling i en total seger för mänskligheten och alla planeter i denna galax. Utvecklingen i en allt högre kunskap och visdom när alla människors DNA uppgraderas kommer det att bli en klar bild om hur allt förhåller sig och vad detta skifte till en högre dimension betyder. Många människor känner som om de är i olika verkligheter och det är möjligt då så många har stigit i medvetenhet och högre vibration där det blir en skymt av en multidimensionell verklighet som avser hela Universum.

Det är en fantastisk tid som pågår nu och att ha fått möjlighet att leva i denna tid då allt kommer att förändras för alla människor och djur med att leva i en bättre värld där allt är rensat från sådant som inte längre berikar. Framförallt beslutet om en fredlig värld i fortsättningen som har varit den högsta önskan hos befolkningen och som främjar miljöarbetet som en effekt. Det är något som kommer att bli verklighet, trots all oro och rädsla i världen som många känner, men detta är något som mänskligheten har blivit lovad och som är arvet till mänskligheten för Jorden från Vår Herre.  

Namaste