Kategorier
Kanaliseringar

Vi som bevakar Jorden och mänskligheten

Var hälsad ni stora och mäktiga människor. Det är så fantastiskt för oss galaktiker som ligger med våra stora skepp strax utanför atmosfären och följer er i de förändringar som sker med allt kraftigare energier som höjer er vibration till multidimensionella varelser. Vi längtar verkligen till att få träffa er på vår nivå i Universum som ljusvarelser så småningom då ni kommer med era kroppar transformerade till kristallina och slutligen ljuskroppar. Ni är så otroligt vackra varelser.

Innan denna stora transformation är fullbordad blir det en orolig tid framöver. Krig, virus och stora dödstal kommer att drabba Jorden som är en nödvändighet för att rensa ut allt som inte längre berikar, det vill säga både människor och det materiella som finns på Jorden. Detta materiella har skapats med mörk avsikt och som dyrkar den högste av de mörka för denna kontroll och makt som detta har fört med sig under århundradena.

Det så kallade moderna samhället med sina artificiella varelser och program kommer inte att förekomma i de högre dimensionerna på Jorden där endast Moder Jord med sina naturliga element kommer att regera. Det kan kännas som om alla går tillbaka till medeltiden och det var faktiskt en bättre tid med tanke på att allt var naturligt av de olika mineraler som brukades av människorna och som endast kom från Moder Jord. Däremot kommer utvecklingen vara av mer andlig karaktär då människorna har förmågan att omedelbart få reda på vad som händer i världen eftersom ingenting är hemligt. Även att förflytta sig till andra länder exempelvis behövs endast tankens kraft.

Det blir väldigt annorlunda med dessa funktioner eftersom alla människor var så beroende av sådant som skedde av program genom datorer bland annat och som endast ett fåtal människor hade kunskaper om. Tekniken kommer att finnas kvar fast i en mycket mer avancerad teknik och som inte blir en kontroll av människorna utan endast ett hjälpmedel i exempelvis inom det mediciniska området. Nu har det börjat en utveckling av människor som redan har stor kunskap inom programmering och kunskaperna inom denna teknik har utvecklats och kommer att utvecklas alltmer då de gamla programmeringarna inte längre blir aktuella. Däremot blir det en test på mänsklighetens insikter om denna teknik eftersom den kan utnyttjas mycket ondskefullt för att kunna skapa hybrider med mycket speciella egenskaper och som inte är berikande för mänskligheten. Detta innebär endast en kontroll och makt som inte längre ska vara aktuellt i de högre dimensionerna.

Vi ser ändå med tillförsikt om att mänskligheten tar sitt förnuft tillfånga för att förstå varför all denna förstörelse och demontering över Jorden händer i denna tid. Allt måste bli pånyttfött för att kunna bli den nya Jorden i den Gyllene Tidsåldern och att mänskligheten kommer att följa med i denna utveckling är så oerhört viktigt. Mänskligheten som art är så viktig för mångfalden av varelser som finns i Universum, alla räknas. Vår Herre har lovat att allt kommer att gå som det var tänkt efter den Gudomliga Planen och Jorden blir det paradis den en gång har varit.

Vi önskar mänskligheten all lycka i sin strävan om att få behålla sin planet och det är något som har förvånat många i Universum om vilken uthållighet och styrka som mänskligheten besitter för sin avsikt att behålla Jorden. Det är människornas arv enligt Vår Herre och ingenting kan ändra på det. Mycket ljus och kärlek från alla som övervakar Jordens och mänsklighetens utveckling in i framtiden.

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *