Kategorier
Kanaliseringar

Stora förändringar i världen av energier från Centralsolen

Jag ser Australien med bränder och ledare som flyr landet. Deras strategi om att få människor att bli mer samarbetsvilliga med deras hemska föreskrifter bland annat har inte fungerat så bra. Folket är upprört och som även avser folket i Nya Zeeland. Dessa länder är väldigt utsatta för vad dessa ledare utsätter sitt folk för.

Med energierna som nu kommer från den stora Centralsolen förändras agendan för de ledare som försöker kontrollera sin befolkning. Med dessa energier får människorna tillbaka sina minnen som avser var man kom ifrån innan inkarnationen på Jorden.

Då kommer förändringen. Det går inte längre att undanhålla sanningen för folket om vad dessa ledare är för varelser. Många blir arresterade och kommer att få långa fängelsestraff och dessutom skickas tillbaka till sina hemplaneter. Deras försök till att förstöra denna kontinent de levt på blir en stor ögonöppnare för väldigt många människor.

Naturen på denna kontinent är speciell med fantastisk fauna och ett otroligt stort antal vilda djur av olika arter som inte finns någon annan stans på Jorden. Dessa måste bevaras för deras mångfald av varelser och glädje för befolkningen. Förstörelsen med bränder i vissa områden har varit nödvändiga för att få människor att öppna sina ögon och reagera på den sanning om att dessa har varit anlagda. Folket kommer att gå samman för att få ett slut på dessa negativa krafter som har fått råda så lång tid och oroligheterna kommer att mattas av med en förståelse för denna utveckling i landet.

Efter denna insikt blir det en stor manifestation för Australiens urbefolkning som har hjälpt till med att skydda och bevara sina gamla sedvänjor för att detta har varit något som fortfarande gäller när inte den senaste tekniken hjälper mot bränder framför allt. Deras kunskaper omfattar hundratals år, till och med tusentals år.

Efter vågen av energier kommer det att bli förändringar där ledare tar ansvar för sin befolkning och framför allt samarbetar med dem. Detta är ett av många mirakel som kommer att utvecklas över hela världen. Det gäller att ha tålamod och känna tillförsikt inför framtiden. Den nya är inte långt borta och med en medvetenhet hos människorna som aldrig tidigare har förekommit har vibrationerna stigit över hela Universum. Även detta är ett stort mirakel.

Med ljus och kärlek, och detta kommer från mitt Högre Jag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *