Kategorier
Kanaliseringar

Det är kvinnornas tid nu

Stort kaos i Mellanöstern. Kvinnorna demonstrerar för större frihet och jämlikhet mellan män och kvinnor. De kvinnliga energierna har ökat markant och detta har medverkat till ökad kraft och vilja för kvinnorna i dessa länder. Många kvinnor anses vara ägda av männen och ska inte ha någon talan, men den kvinnliga befolkningen har rest sig och utmanar männen att ta ställning för en jämlik och human behandling av kvinnor och flickor. Kvinnor måste få kunna ta beslut om sig själva om de vill studera och ha ett förvärvsarbete exempelvis och alla flickor ska ha möjlighet att gå i skolan för att kunna studera för sin egen skull.

Männen har fått bestämma alltför lång tid över kvinnorna och har svårt för att deras kvinnor vill vara självständiga och bestämma över sig själva. Detta är bara början på ett nytt fritänkande med de kvinnliga energierna som även männen har nytta av. Även männen skulle må bra av att deras kvinnor kan klara sig själva och som även hjälper deras barn att bli mer oberoende.

Sederna i dessa länder med att hedern är det viktigaste i familjerna måste bli ett minne blott. Kvinnorna måste få ha möjlighet att välja om de vill gifta sig eller leva för sig själva. Framför allt att inte bli bortgift mot sin vilja i tidiga tonåren.

Denna konflikt kommer att eskalera alltmer med att kvinnor som har flytt landet med sina familjer till andra länder inte har möjlighet att skilja sig med de lagar och förordningar i det nya landet, utan de måste finna sig i mannens vilja med regler från hemlandet. Mannen däremot kan skilja sig från sin hustru genom att endast förskjuta henne. Dessa regler måste kvinnorna själva sätta stopp för och denna utveckling är något som blir väldigt avgörande i konflikter i de länder där männen är flyktingar och inte kan rätta sig efter de lagar som gäller i det nya landet.

När samarbetet börjar fungera mellan män, kvinnor och den inhemska befolkningen kommer freden att bli ett faktum och detta är något som sprider sig till länderna i Mellanöstern. Räkna med att kvinnorna blir de som kommer med konstruktiva lösningar för allas bästa. Hedersregler kommer att försvinna och som blir en välsignelse för både män och kvinnor.

Detta kommer från mitt Högre Jag

Kategorier
Kanaliseringar

Lejonen vid Lyrans Rike

I denna meditation har jag kommit till en annan dimension, utanför en stor portal som vaktas av de stora lejonen utanför Lyrans rike.

Var hälsad, det var länge sedan vi talades vid och nu kände vi att det var dags att träffas igen strax innan den stora vågen från Centralsolen.

Ditt arbete i Universum är som vanligt stort och viktigt för alla i Universum, inte bara för människorna. Mycket står på spel för planeten Gaia, men det som skulle hända har hänt. Ljuset har äntligen vunnit.

Allteftersom har människorna vaknat och höjt sin medvetenhet till den fjärde dimensionen vilket betyder att ert DNA har höjts och aktiverats för en större visdom. Mycket kommer att hända i er verklighet och att vara förberedd är att vara mogen för en annan verklighet. Allt kommer att förändras och enbart till det bättre, speciellt för de som vill gå mot en bättre värld.

Vi i Lyrans Rike är så imponerade av människornas kraft att tillsammans ge denna tids oro och svårigheter för så många en stark vilja till förändring för hela befolkningen.

Detta har stor betydelse för den annalkande freden på Jorden och i Universum.

Lejonen från Lyrans Rike

Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Svåra tider i Europa

I denna meditation fick jag höra om att det bådar svåra tider för Europa. Hatet mot Ryssland är ohållbart och därför kan det bli en stor konflikt med Rysslands ledare, men det är inte bara Ryssland det handlar om.

Frankrike och Italien kan bli väldigt utsatta med terrorattacker från de människor som är inflyttade från de muslimska länderna och det är oerhört viktigt att de nordiska länderna samarbetar för en fredlig uppgörelse. Mycket står på spel för hela befolkningen på Jorden, även om det är någorlunda lugnt i vissa länder är det väldigt kritiskt med freden i Europa.

Det är många ledare som har en agenda för sitt folk med att försöka få deras godkännande för de planer i utveckling för deras länder, men dessa planer gynnar inte befolkningen när det avses mindre inflytande från folket. Dessa ledare är inte intresserade av att samarbeta med sin befolkning och därför blir det stora motsättningar i vissa länder.

Kriminaliteten är fortfarande hög i de nordiska länderna och tillsammans löser de problemen med att alla måste ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller i det land man kom till som flykting, exempelvis. Det är inte hållbart med en utveckling som nu har skett, utan det måste bli en förändring. Männen i den inhemska befolkningen anses som svaga av de som har invandrat, men ingenting kan vara mer fel. De kommer att få se motsatsen om det blir nödvändigt med en konfrontation.

Att försöka hålla sig utanför så mycket som möjligt är viktigt för sin säkerhet. Folk var beredda på stora svårigheter inom kort, innan det blir bättre.

I ljus och kärlek

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Under meditationen, efter några djupa andetag ser jag Jorden uppifrån. Den ser så vacker och oskuldsfull ut, men i nästa ögonblick befinner jag mig i USA och där är det allt annat än lugnt. USA är väldigt stort och i vissa delar av landet är det ett mer harmoniskt liv med människor som tar hand om varandra. Däremot i andra delar är det en destruktiv och farlig miljö för de flesta människor.

Det är mycket som pågår i USA med arresteringar för de människor som har behandlat sin befolkning med deras finansiella medel för egen vinning i en kriminell verksamhet och som befolkningen är helt ovetande om. Det är ett brott mot mänskligheten. På grund av dessa avslöjanden om vad många ledande personer har haft för planer mot sin befolkning arbetas det mycket bakom kulisserna för att försöka rätta till de grövsta bedrägerierna mot folket.

Det kommer att bli en stor och omfattande information till folket och det avser det som har pågått i Ukraina med biovapen. Denna verksamhet förekommer i USA och i alla andra länder i världen. Det måste tas omhand på rätt sätt eftersom människorna är trötta på svek och lögner. I annat fall kan det eskalera till mycket svåra sammandrabbningar i befolkningen och ett inbördeskrig vill ingen ha. Ljusstyrkorna arbetar hårt för att få tag i de personer som är involverade i denna verksamhet och många har de fått tag på.

Människor öppna ögonen om vad som pågår omkring er och våga ifrågasätta om det är alldeles felaktigt i er behandling av dessa ledare. Ta tillbaka er kraft och ge dessa människor en våg av kärlek och medkänsla eftersom det är det starkaste vapnet. Endast med kärlek och förlåtelse kan allt besegras. Det vill säga, i ljus och kärlek.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Vladimir Putin

Som du har sett så är Rysslands ledare sjuk i cancer men än så länge är han så pass stark att han kan slåss för sin övertygelse om att Ukraina måste befrias från dessa nazister som har styrt och förlett folket i tron att de har deras bästa för ögonen. Denna lögn håller på att avslöjas alltmer i världen och han varnar nu USA för denna rensning även där.

Han är stark min klon och jag är så glad att han har gått över på den ljusa sidan. De ljusa krafterna arbetar oavbrutet med att städa upp och tillfångata dessa nazister som vill förgöra mänskligheten och de har lyckats bra hittills, men de är som en svärm gräshoppor som kommer som nya för att ersätta de som är arresterade.

Det är viktigt att folk får veta vad som egentligen ligger bakom detta krig. Då kanske de får en annan bild av Rysslands ledare. De behöver allt stöd de kan få för sin befolkning. Det är ett starkt och stolt folk i Ryssland, precis som folket i Skandinavien.

Jag ställde en fråga till Vladimir Putin om han hade tänkt starta ett krig i Sverige eller i hela Skandinavien och han svarade: Vi kommer aldrig att förklara krig mot Sverige eller hela Skandinavien. Min uppgift var att rädda mänskligheten från att elimineras av nazisterna i Ukraina som hade sitt huvudkvarter där. I USA däremot finns det gott om dem.

Var inte orolig, det blir inga fler krig. Det har vi fått nog av. Vår uppgift är att hålla freden i hela världen och den ska vi värna om alla tillsammans.

Tack för att jag fick tala med dig.

Vladimir Putin

Kategorier
Kanaliseringar

I kraften av kärleken för alla människor

Du vackra varelse som lyser med ditt ljus för hela världen och ger av din kärlek med osviklig kraft för allt levande i Universum. Detta är vad som är av betydelse nu för världen i att försöka ha en intention med att känna kärlek för alla varelser oavsett om det är vän eller fiende.

Människan är av en natur som har utvecklats från en mycket mer våldsamhet till en kärleksfull och medkännande varelse vilket är en utveckling som har tagit mycket lång tid men som nu är fullt utvecklad för att ge kärlek som är villkorslös. Detta mirakel kan bara återges med det som händer nu i världen och se vad människor gör för varandra, speciellt de som har det svårt i krig och andra umbäranden.

Kraften av kärlek kommer från varje människa som just nu lever i denna svåra tid och det visar att det inte är långt kvar för övergången till högre dimensioner. Det är så glädjande att människorna visar denna känsla för varandra och förstår hur viktigt det är med att ge varandra den kärlek i tanke som världen är i så stort behov av i denna tid.

Änglarna och alla andra varelser ber för en fantastisk övergång till en högre dimension för människorna och att det ska gå så smärtfritt som möjligt. Allt fler människor har vaknat för att förstå att det händer mycket i världen som måste få möjlighet att komma upp till ytan för att människor måste förstå vad som har skett under väldigt lång tid på Jorden och att det nu måste få ett slut på denna destruktiva utveckling som har skett.

Människan är nu redo för information om vad som behöver åtgärdas på Jorden för hela befolkningen och alltmer kommer människorna få kännedom om för att få en lättare tillvaro. Allt finns redan och det finns ingen anledning att hålla på denna information vad gäller energi, ekonomi och samhällsstrukturer i förändring. Denna förändring är det inte alla som vill ha eftersom det får dem att tappa kontrollen över människorna, men utvecklingen kan bara gå åt det hållet oavsett om man vill följa med eller inte.

Människor gläd er, allt går precis som det var tänkt och snart har ni en annan tillvaro som blir helt annorlunda i jämfört med hur ni lever i denna verklighet. Allt är förberett för människorna och det är det största som har hänt sedan eoner tillbaka, det vill säga oerhört lång tid tillbaka. Miraklernas tid är här och Guds nåd har aldrig varit så stor med kärleken till mänskligheten.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Blommor och blad gör människan glad. Det är vår och snart sommarsolstånd som har en större betydelse detta år. Vågor av fantastiska energier sveper över Jorden och träffar människorna med olika kraft för varje person. Det är en tid till avkoppling för kroppen och själen som behöver helande och styrka för att bära den information som dessa energier ger varje människa.

Det är mycket att vara tacksam för på denna planet och att verkligen njuta och ta till vara de stunder då solen skiner och värmen stiger vilket är en underbar tid i de nordiska länderna. Vår Moder Jord är som vackrast i denna blomstertid.

Mycket står på spel i denna tid och om människorna får en möjlighet att se allt det sköna och vackra omkring sig skulle dagen bli betydligt roligare och vibrationerna högre på Jorden. Det har så stor betydelse att verkligen se allt som är vackert och glömma det som är oroligt i världen. Att endast vara en iakttagare i stället för en deltagare. Även om man inte engagerar sig så mycket i det destruktiva som händer, snurrar ändå världen vidare i sin bana i Universum.

Allt går så mycket fortare nu och snart får alla människor se en fantastisk förändring i sin verklighet. Det är så mycket som är positivt som händer på Jorden och även i Universum som påverkar alla varelser för att utvecklas och höja sin medvetenhet.

Plötsligt vet man vem man är och var man kommer ifrån. Det kan vara både spännande och skrämmande med att få veta sanningen om sig själv, men ingen lämnas ensam utan alla får hjälp att bearbeta denna information.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Stora förändringar i världen av energier från Centralsolen

Jag ser Australien med bränder och ledare som flyr landet. Deras strategi om att få människor att bli mer samarbetsvilliga med deras hemska föreskrifter bland annat har inte fungerat så bra. Folket är upprört och som även avser folket i Nya Zeeland. Dessa länder är väldigt utsatta för vad dessa ledare utsätter sitt folk för.

Med energierna som nu kommer från den stora Centralsolen förändras agendan för de ledare som försöker kontrollera sin befolkning. Med dessa energier får människorna tillbaka sina minnen som avser var man kom ifrån innan inkarnationen på Jorden.

Då kommer förändringen. Det går inte längre att undanhålla sanningen för folket om vad dessa ledare är för varelser. Många blir arresterade och kommer att få långa fängelsestraff och dessutom skickas tillbaka till sina hemplaneter. Deras försök till att förstöra denna kontinent de levt på blir en stor ögonöppnare för väldigt många människor.

Naturen på denna kontinent är speciell med fantastisk fauna och ett otroligt stort antal vilda djur av olika arter som inte finns någon annan stans på Jorden. Dessa måste bevaras för deras mångfald av varelser och glädje för befolkningen. Förstörelsen med bränder i vissa områden har varit nödvändiga för att få människor att öppna sina ögon och reagera på den sanning om att dessa har varit anlagda. Folket kommer att gå samman för att få ett slut på dessa negativa krafter som har fått råda så lång tid och oroligheterna kommer att mattas av med en förståelse för denna utveckling i landet.

Efter denna insikt blir det en stor manifestation för Australiens urbefolkning som har hjälpt till med att skydda och bevara sina gamla sedvänjor för att detta har varit något som fortfarande gäller när inte den senaste tekniken hjälper mot bränder framför allt. Deras kunskaper omfattar hundratals år, till och med tusentals år.

Efter vågen av energier kommer det att bli förändringar där ledare tar ansvar för sin befolkning och framför allt samarbetar med dem. Detta är ett av många mirakel som kommer att utvecklas över hela världen. Det gäller att ha tålamod och känna tillförsikt inför framtiden. Den nya är inte långt borta och med en medvetenhet hos människorna som aldrig tidigare har förekommit har vibrationerna stigit över hela Universum. Även detta är ett stort mirakel.

Med ljus och kärlek, och detta kommer från mitt Högre Jag

Kategorier
Kanaliseringar

Stor Händelse på väg

Det är nu det verkligen händer. Människorna skulle bara veta vilken fantastisk händelse som snart kommer att inträffa. Chocken, glädjen och överraskningen blir megastor för alla människor. Även om kriget i Ukraina fortsätter ett tag till har ändå den ryska ledaren eliminerat eller tillfångatagit de som försökte eliminera hela befolkningen med biovapen.

Händelsen kommer ändå att inträffa. Det är rätt tid enligt den Gudomliga Planen och alla människor får en ny verklighetsuppfattning. Det är på gott och ont för de flesta människor, men de som redan är vakna har väntat länge på detta och glädjen blir därför väldigt stor. Många symptom försvinner och smärtorna blir mindre.

Denna månad är avgörande för hela mänskligheten och insikten för många blir till en större förståelse för handlingarna i deras liv. De som kommer från andra civilisationer skickas hem och de människor som har levt på den mörka sidan i samhället får en möjlighet att vända sig till den ljusa sidan för ett fortsatt liv på Jorden.

Skiljeväggen för de människor som fortsätter i den lägre dimensionen har blivit större mellan de människor som har vaknat och som vill gå vidare till en högre dimension och en annan bättre värld, var något som var väntat. Allt är som det ska vara och den bästa förutsättningen för alla, oavsett vad man väljer för sitt fortsatta liv. Ingen blir lämnad i sitt öde, utan alla kommer att få den hjälp de behöver, även ljusarbetarna som kan bli osäkra och förvirrade får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna hjälpa andra människor på vägen mot uppstigningen. Detta är den välsignade händelsen i världen och för människorna. Detta kommer från mitt Högre Jag.

I kärlek och ljus

Jag ställde en fråga om denna händelse och om den verkligen avsåg att komma redan denna månad eller om det skulle dröja månader eller till och med år innan det händer och svaret blev:

Detta kommer att ha skett innan sommarsolståndet som infaller under juni månad, och denna händelse blir en ytterligare ögonöppnare för många människor.

Denna händelse är en våg av förståelse om vem man är och var man kommer ifrån. Det är en föraning om den stora vågen som kommer med solblixten och som alla drabbas av samtidigt på Jorden, men händelsen som kommer i denna månad är inte mindre verksam för det.

Det kommer att kännas när den träffar alla med insikten om vem man är, och som kan bli väldigt chockartad.

Jag: Tiden får utvisa vad som händer om det blir snart eller om det dröjer på grund av människors medvetenhet som går fram och tillbaka i vibration.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation och en bön för mänskligheten

Jag ser en vacker bild som beskriver en stad i Sydeuropa. Den ligger vid en bukt med många båtar och i en tanke är jag redan där. Det är tidigt på morgonen och solen värmer redan. Det är varmt, behagligt och fiskarna är redan långt ute till havs för dagens fångst.

Måsarnas skrik tillsammans med vågornas brus mot stranden är det enda som hörs och det är verkligen vackert. Jag sätter mig en stund på stranden som fortfarande är fuktig efter natten. Det är ett behagligt lugn, men snart kommer nya besked om krigen i Ukraina som tyvärr inte har någon avmattning.

Rysslands ledare kommer inte att ge sig förrän han har rensat hela Ukraina från baser med biovapen för eliminering av hela befolkningen på Jorden. Hans insatser är historiska och chocken blir stor när sanningen kommer fram. Många är det som profilerar om fler krig i Europa men det är endast en skrämselpropaganda eftersom inga fler krig är tillåtna. Allt fler människor vågar protestera mot ledare i världen som vill hålla sin befolkning i kontroll, men detta är något som endast ger människorna en bekräftelse på vad de har för agenda.

Det är svårt att tänka sig att det pågår krig så nära i Europa när dagen är så lugn och vacker i solskenet. Det känns som om världen är som vackrast just nu och tilliten om att ljuset har segrat är stark. Mycket har hänt i världen och oroligheterna är fortfarande stora i vissa områden på Jorden och jag ber för att det snart ska bli en förändring för alla i befolkningen.

AMEN