Kategorier
Kanaliseringar

Kryon från magnetisk service

Med tanke på den rådande situationen av valet i USA, kommer det att bli en del avslöjanden som definitivt blir avgörande för den sittande presidenten.

Det har kommit ett tillkännagivande om vad vissa personer i USA har gjort och försöker göra mot befolkningen även i fortsättningen inom det demokratiska partiet. Detta måste komma människor till kännedom för att det är något som alla måste få veta. Detta avslöjande är av högsta prioritet för att på detta sätt komma tillrätta med problem som måste få ett slut.

Fattigdomen och segregationen har aldrig varit större i USA än vad den är nu. Aldrig har så många människor lidit av arbetslöshet, hemlöshet och medicinsk vård som nu i USA, som även ska vara det största och viktigaste landet i världen. Nu är det på gränsen av att vara tredje världen i USA. Detta har alltså fått gå alldeles för långt.

Inom det demokratiska partiet och i kongressen har det infiltrerats mycket av de som arbetar för den mörka staten. Att komma tillrätta med dessa personer behövs en president som inte är involverad i dessa mörkas agenda. Sittande president är från den industriella världen och har alltså inte tidigare varit inblandad i den mörka statens agenda. Däremot har han arbetat så mycket han har förmått att minska på skadorna som dessa personer är orsak till.

Dessa avslöjanden som nu kommer och som faller som dominobrickor blir avgörande för det fortsatta arbetet mot polariseringen i landet och även en förbättring i infrastrukturen i landet. Även Europa kommer att bli påverkat av dessa stora förändringar som måste ske. Detta innebär att det kommer att bli oroligt och mycket stora demonstrationer. Hatet mot politiker blir mer och det gäller för ljusarbetare att verkligen stå över allt detta kaos för att kunna hjälpa människor att förstå vad som händer i deras liv och land.

Det finns en plan, den Gudomliga Planen som har en stor del i den stora och viktiga uppgörelsen för ljuset att segra, och detta blir den sista uppgörelsen.

Och så är det.

Kryon från magnetisk service

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Amy Winehouse

Det är många som vill tala med dig och jag är glad att jag har fått lova att få tala med dig. Jag har inte tagit kontakt med något medium hittills, men det är heller inte alla medium som kan kanalisera på det sättet du gör.

Min död blev ganska dramatisk och då menar jag med tanke på mitt missbruk och alkoholism. Mitt liv var kaotiskt på många sätt och jag älskar min pappa som försökte få mig att rehabilitera mig från allt detta missbruk. Jag är förskräckt över hur jag har lev mitt liv. Nu däremot har jag hamnat på en station där det är väldigt mycket kärlek och det är det på alla stationer man hamnar på när man har lämnat livet på Jorden. Det känns fantastiskt och jag är tacksam att jag trots allt hamnade på denna station. Jag har fått en chans och jag så lycklig över att ha fått denna nåd av vår fader och jag kan inte tacka nog vår fader.

När det gällde min musik som betydde väldigt mycket för mig ville jag väldigt gärna sticka ut utseendemässigt som jag tyckte hörde ihop med min musik. Jag vet att jag hade många fans och jag vet att min musik fortfarande spelas. Jag vill tacka mina fans för er kärlek till mig och jag älskade er lika mycket. Ni finns alltid i mitt hjärta.

Jag är så tacksam att jag har fått tala med dig Inger. Jag har hört att du är en mycket stor uppstigen mästare som har stor makt i kärlekstecken. Du har verkligen fått oss människor till en högre medvetenhet och även fått oss människor att respekteras på ett sätt som vi aldrig har blivit tidigare.

Stor kärlek till er alla.

Amy

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu har det kommit fram så mycket som vi tycker att folk bör få veta. Speciellt de styrande i politiken. Det har ju pågått ett tag nu med avslöjanden om klaner i Sverige och i övriga Europa som har eskalerat till ett involverande i politiken, arbetslivet och samhället.

Det vi har sett avser i första hand de från de afrikanska länderna som med sina klaner vill ta över så mycket som möjligt av det svenska samhället. Som tur är har vi många fantastiska personer som arbetar inom de flesta yrken som är från afrikanska länder men som inte är intresserade av klanverksamhet. Dessa visselblåsare är värda en eloge.

Dessa klaner har tagit över lite väl mycket av det svenska samhället och detta måste de styrande i landet vara mycket väl medvetna om. Dessa klanmedlemmar är vana från sina hemländer att man styr landet med sin familj och släkt, men även med korruption och hot. Det är något vi inte behöver i Sverige. Vi har aldrig styrt vårt land med klaner och det är inte något som vi ska göra heller i fortsättningen. Det blir på bekostnad av den övriga befolkningen som inte tillhör någon klan.

Detta har blivit ett allvarligt hot mot demokratin i Sverige. De styrande måste vara mer klara och mer beslutsamma i sin politik. Dessa familjer som har tagit sig hit för att på ekonomisk och kriminell väg skaffa sig förmögenheter ska inte få vara i Sverige. De har kommit för att endast skaffa sig pengar och högre standard. Sverige är ett land som det finns många möjligheter att skaffa sig ett bra liv med en högre standard genom exempelvis utbildning för att lättare integreras i samhället. Det ska inte vara ett system för dessa personer att skaffa sig högre standard med bidragsfusk och annat olagligt.

Vårt skattesystem är till för allas välfärd och inte för kriminell verksamhet. Vi kommer att fortsätta att bevaka och rapportera vad som händer i landet och vi är trots allt glada att vara svenskar.

Anna Lindh med flera

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Kryon från magnetisk service

Det är med stor glädje jag kan meddela att nu inträder en annan tid och en ny värld. Den gamla matrisen avseende den tredimensionella har monterats ned och det är den nya världen som nu träder i kraft som avser den femdimensionella.

Snart kommer ett tillkännagivande för folket och det kommer att vända ut och in på folks tro när det gäller de styrande i landet. Det gäller främst USA. Efter det blir det en tid av oro och turbulens. Det är av stor vikt att ljusarbetarna står i sitt ljus för att dessa kommer att få mycket att göra för att hjälpa människor att få en förklaring om vad som händer i världen.

Det är mycket starka energier som kommer till Jorden nu under november och mot slutet av året kommer den stora vågen som kommer att drabba alla människor på gott och ont. Många blir väldigt lyckliga över denna känsla som dessa energier ger på grund av hur man har levt sina tidigare liv. Andra blir förskräckta över hur de har levt sina liv och hur de har varit mot andra människor. Det är viktigt att veta att alla får ta ansvar för sina handlingar i livet. Ingen annan ska behöva ta ansvar för någon annans handlingar. Detta blir en stor händelse i människor liv och ingenting blir sig likt efter denna händelse.

Det blir stora förändringar i arbetslivet. Många företag försvinner och de som är kvar blir anpassade efter vilka krav människor har i fortsättningen som kan ha förändrats till en mer personlig och en mer anpassning för allas bästa. Detta kommer att utvecklas över en längre tid eftersom allt inte går att utföras från en dag till en annan. Människor måste få ha tid till att anpassa sig till den nya tiden. Så småningom blir det en successiv utveckling till en bättre och fredligare värld. När allt har lagt sig och människor förstår att denna nya tid är här för att stanna blir tillvaron så mycket lättare för alla.

Jämställdheten kommer att gälla alla länder på Jorden och fattigdomen blir ett minne blott. Alla kommer att ha tak över huvudet och ingen kommer att behöva svälta. Det kommer mer och mer kunskap till människorna med hjälp av de galaktiker som ligger med sina skepp i atmosfären och som kommer att hjälpa till med energiförsörjningen som är en stor kostnad för många, speciellt i de länder med kallt klimat. Denna energi blir kostnadsfri. Dessa galaktiker kommer även att hjälpa till med att städa upp haven. Jorden blir giftfri för att åter få giftfria grödor, det vill säga allt kommer att bli en bättre värld att leva i för alla människor, och så är det.

Kryon

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Ragnar Thoursie, poet och författare

Jag måste får lämna min hyllning till dig Inger, min vackra arbetskamrat från AMS. Jag är så imponerad av dina stora gärningar i Universum. Jag har fått en dikt till mig som jag skulle vilja ge dig. Du är så fantastisk på att beskriva dina upplevelser i dina meditationer, de är som poesi. Denna dikt kom till mig för ett par dagar sedan och när jag har sett ditt hårda arbete i Universum är den som en bekräftelse på allt som kommer att hända.

Detta är verkligen en mycket stor händelse för mänskligheten. Tack för att du orkar arbeta så hårt och det med en kärlek som övervinner det mesta.

Denna dikt är tillägnad Inger

Med stor precision lägger den blåvingade sin vision för den kommande stora uppgörelsen för ljuset

Jubla ni människor

Jubla för nåden av vår herre den allsmäktige

Jubla när världen byter skepnad mot den stundande händelsen som är

Jubla ni människor, ljuset är segern och välsignelsen är evinnerlig

Ragnar Thoursie

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Kryon

Det har gått en tid nu i den nya virusattacken och det verkar som om många länder i Europa har börjat stänga ned. Det är verkligen nödvändigt för att det tidigare livet är borta för att ersättas av nya sätt att leva sina liv. Än så länge är det ändå ganska lugnt med protester i världen men det kommer att ändras snart. Det kommer att komma avslöjande som verkligen tar andan ur många människor och rädslan, hatet mot de styrande blir en stor och farlig konflikt i många länder.

Detta blir en ögonöppnare för många människor och det blir väldigt stora förändringar i företag, institutioner. Det kommer att bli ett ställningstagande för människorna över var man står i olika frågor till exempel. Det kan bli två läger på arbetsplatser och det kan bli avgörande i vad som händer efter dessa avslöjanden. Därefter kommer den stora globala nedstängningen.

Det är av stor vikt att människor börjar ta sig själva på allvar och verkligen känna efter vad man vill med sitt liv. Det blir stora förändringar som kommer att påverka alla människor, både positivt och negativt. Denna förändring kommer främst att börja i USA, men hela världen påverkas i stor förvirring och rädsla inför framtiden. Du och andra ljusarbetare kommer att få mycket att göra för dessa människor. För att få dem att orka fortsätta med sina liv behövs ni med vägledning och rådgivning.

Med er vilja att hjälpa andra människor och tjäna i kärlek kommer dessa att få stor hjälp av er. Det är så mycket ljus och som skickas till Jorden för att styrka er och ni kan alltid be om mer hjälp och stöd av alla dessa ljusskepp som ligger i atmosfären. Ni är aldrig ensamma och de längtar efter att få hjälpa er, och så är det.

Kryon

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Det var ett tag sedan vi talades vid angående vacciner och mediciner och det har faktiskt hänt en del positiva effekter av det.

Inom många länder har man faktiskt börjat förstå att dessa vacciner som har tagits fram för covid-19 framförallt är något man ska ta på allvar. De finns de som har dött av vaccinet men det vill man inte publicera för allmänheten. Däremot har inte fler människor behövt ta dessa vaccin vilket vi är oerhört glada för. Det nya utbrottet av viruset har även det orsakat en del dödsfall, men inte enbart av detta virus. Andra sjukdomar har även påverkat dödsfallen.

Det vi ser nu är att man på många håll har tagit bort mycket av det skadliga i både vacciner och mediciner. Det är bra, men mycket kan göras bättre. Speciellt när det gäller medicinering av äldre. Där är det fortfarande en eftersläpning. Vi är verkligen glada över en liten ökning av visselblåsare inom läkarkåren som slår larm om de värsta substanserna som ingår i vissa mediciner. Dessa läkare ska ha en eloge. Tyvärr har detta förfarande av att tillsätta farliga substanser fått pågå väldigt lång tid och på grund av det går det långsamt att rätta till problemen. Det är bra att folk får veta hur det ligger till, trots allt.

Det är tyvärr inte bara inom den medicinska delen som det förekommer mycket som folk inte vet om. Nu har det i alla fall slagits larm om hur mycket gifter som maten innehåller som människor äter. Det har föreslagits att människor bör fasa ut kött av alla slag, försöka äta mer grönsaker och frukt. Det är bra.

Snart kommer det en förändring för er människor i form av att era kroppar blir mer kristallina. Era kolbaserade kroppar som tillhörde den tredimensionella världen ersätts till en kropp som inte är så tät i sin natur, utan en lättare kropp som inte kräver så tung föda som kött bland annat. Då blir det lättare att övergå till en grönare variant. Då bir också sjukdomar ett minne blott. Om ni blir sjuka kan ni bota er själva. Det är verkligen en fantastisk värld som väntar er inom en snar framtid och den blir bara bättre och bättre.

Med ljus och kärlek

Josef med andra forskare och läkare

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Saida, medium

Hej Inger, vad roligt att få tala med dig. De säger att du är den nya Saida men inte som jag, utan att vägleda människor och det stämmer nog. Jag är hedrad över att de jämför dig med mig men jag tycker nog att du är på en helt annan nivå än vad jag var.

Jag kallades sierska och var den som främst hittade folks borttappade saker och det var ju i och för sig trevligt, men din talang hade jag inte, det vill säga att kunna kanalisera på detta sätt. Det är fantastiskt att du kan uppfatta det vi säger på denna sida av väven och verkligen uppfatta allt vi säger. Det är förstås nödvändigt med tanke på att dina meddelanden till folket med varningar om vad som händer på Jorden. Att människor ska akta sig för vacciner bland annat.

Vi är så imponerade av dig, både ditt svåra arbete i Universum och ditt mod att ge ut dessa allvarliga meddelande till folket. De säger att jag var ett medium och ett ganska känt sådant i Sverige, men jag kan inte mäta mig med dig Inger. Ditt mediumskap är något alldeles extra. Du kommer att bli det största mediet i världen på grund av dina stora kunskaper och erfarenheter i väldigt mycket om vad som händer på jorden och i Universum.

Många människor kommer att få mycket hjälp av dig Inger och jag är tacksam att jag har fått tala med dig. Lycka till med dina stora uppdrag för människorna och Universum.

Saida

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Marie Fredriksson

Tack för att jag får tala med dig Inger. Jag har sett dig i dina stora arbeten i Universum och beundrat dig. Jag har hört att du är en stor uppstigen mästare. Det känns väldigt stort med tanke på att du är en människa. Vi människor har nog inte haft så stort värde som varelser hittills, men nu är det annorlunda.

Jag har hamnat på en station där det är väldigt mycket kärlek och det är det på alla stationer har jag fått höra. Det var verkligen en överraskning och glädje att få uppleva detta efter min smärtfyllda sjukdom. Jag hade inte förväntat mig att det var så spännande på denna sida av väven. Visserligen var och är min tro stark och jag har alltid trott på ett liv efter döden. Det blev mer fantastiskt än jag hade trott. Folk skulle vara mindre rädda om de visste hur fantastiskt äventyr detta är. Vi kan se allt och det verkar hända mycket omkring dig Inger.

Du har blivit en kändis här på ”vår” sida och det dröjer inte länge förrän du är en kändis på Jorden. Jag vet vad det vill säga att vara en kändis eftersom jag var med i Roxette i många år och turnerade över hela världen. Det var en fantastisk tid att få göra det man älskar, det vill säga, sjunga. Du däremot har blivit känd som ett stort medium och förmedlar viktiga meddelanden från forskare och politiker bland annat och det är ett otroligt stort och viktigt arbete för folket. Många i hela världen kommer att ha nytta av dina meddelanden.

Jag vet att jag var saknad av många när jag dog och till mina fans vill jag bara säga att ni var lika älskade av mig. Det var verkligen ömsesidigt. Ni betydde oerhört mycket, inte bara för karriären utan även för kärleken jag upplevde av er när Roxette uppträdde på arenor i världen. Jag älskar också när ni lyssnar på min musik vid andra tillfällen.

Jag är så glad över att få ha talat med dig Inger och jag hoppas att min familj läser detta och förstår hur mycket jag älskar dem. Jag är alltid med dem i deras liv.

Er Marie Fredriksson

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Stephen Hawking

Tack för att jag får tala med dig Inger. Jag har förstått att du är en stor uppstigen mästare, en av de största och jag måste erkänna att jag inte har trott på något efter döden, och definitivt inte på GUD. Jag var besviken på GUD som kunde straffa mig på detta sätt genom min svåra sjukdom. Jag trodde att det var ett straff för något jag hade gjort i mitt liv som jag måste få bestraffning för. Nu däremot har jag fått höra att jag själv hade bestämt att ha detta liv på Jorden för att inte ha det så bra med allting, utan ha ett liv med svårigheter för att utvecklas andligt så mycket som möjligt. Jag har sårat människor och då främst mina fruar och barn med min egoism i min sjukdom och berömdhet.

Jag vet att jag hade kommit långt i min forskning angående Universum men mycket hade jag även fått fram genom spekulationer. Allt var inte beräkningar av materia och då främst mörk materia. Jag har faktiskt fått lov att arbeta även på denna station med forskning som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är jag väldigt tacksam för och jag tackar GUD för denna nåd för mig eftersom jag var övertygad om att det inte fanns någon GUD eller övermakt. Det gör det och det är en väldigt kärleksfull GUD som har en fantastisk tro på människorna.

Din tro är det starkaste jag har sett hos någon människa och det är väl därför du är den som har fått arbeta med dessa otroligt svåra och komplicerade arbeten i Universum. Jag är tacksam att jag har fått tala med dig mästare och vi på denna sida av väven är levande i allra högsta grad.

Stephen Hawking

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR