Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, nu har vi mer att berätta för folk. Vi har precis upptäckt en substans i vaccinet som tas fram för både covid-19 och även andra vacciner.

Ni ska absolut inte ta några som helst vaccin nu. Dessa vaccin har spetsats med mycket farliga substanser. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt tar till sig denna varning. Inget land har hittills tagit fram ett vaccin som håller måttet och hjälper människor att få immunitet mot sjukdomarna, utan tvärtom. De är direkt farliga och kan vara dödliga.

Det har uppmärksammats på vissa ställen på Jorden att vaccinerna inte är att leka med nu för tiden. Tidigare kunde ett vaccin ta flera år att framställa för att få det så rent och ge ett fullgott skydd mot sjukdomarna. Nu för tiden avgör pengarna om man tar fram ett fullgott vaccin och dessutom är det ett problem med att få fram ett vaccin på väldigt kort tid. Det är därför bland annat man tillsätter farliga substanser. Befolkningsminskningen fortsätter. Vi är många forskare och läkare här på denna sida av väven som ser allt vad som tas fram i olika vaccin och läkemedel. Vi måste slå larm om det. Folk måste få veta.

Det är inte bara i läkemedel och vaccin som människor har blivit indoktrinerade att tro på vad de inom livsmedelsindustrin tar fram i maten, i köttet och modifierade grönsaker till exempel. Väldigt mycket är direkta lögner som de inom industrin tillsätter i väldigt mycket av det som människor äter. Även om människor odlar sin mat själva är jorden så giftig att även det påverkar själva grödan. Det är av stor vikt att de makthavande i länder med hög produktion av livsmedel börjar se efter vad som egentligen tillsätts i dessa livsmedel. Om inte annat för sin egen del, men även för befolkningen i sitt land och i övriga världen.

Inom kort kommer en ny nedstängning och då kommer det många rapporter om hur det står till i världen, vad gäller mat, vaccin, sjukvård och social omvårdnad. Det kommer att uppröra och göra många förskräckta, men om det är det enda för folk att öppna ögonen för att vakna upp är detta alldeles nödvändigt. Ingenting kommer att bli sig likt igen i era liv och var glada för det. Det arbetas mycket i kulisserna för att människor ska få det bättre i hela befolkningen på Jorden och gott folk håll tålamodet uppe för att det blir bättre tider inom en inte alltför lång tid. Ljuset har segrat och kommer att stanna.

Med ljus och kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Meddelande från Förste Skaparen

Vår Fader, den allsmäktige, den Förste Skaparen är nu med ert folk i er stora uppstigning. Det är nu dags att känna vad som är viktigt i livet och på den nya Jorden. Er Moder Jord är redan på plats för att välkomna de första som bestiger planeten efter uppstigningen. Ni människor har verkligen uppfyllt den kvot i medvetenhet som motsvarar den frekvens som matchar Moder Jord. I annat fall hade ni inte klarat av denna höga frekvens.

Den tid ni har varit och levat i den gamla tredimensionella världen har varit hård och svår tidvis, men även en stor erfarenhet som är nödvändig för er andliga utveckling. Era reinkarnationer är över och nu kan ni leva så länge ni vill som det var meningen med människors liv från början.

Det är med stor glädje, jag som Förste Skaparen äntligen får vara med er i er nya värld som är en värld utan krig, svält och umbäranden. Det är en plats där alla ska känna sig älskade och känna trygghet, framför allt för barnen som ska kunna leka tryggt utan att något farligt kan hända dem. Krig blir ett minne blott.

Er Moder Jords osvikliga tillit till människorna har verkligen gett resultat och hon är oerhört älskad i den Gyllene Rosens Galax. Ni är mycket älskade av er Moder och Fader GUD. Ni är välsignade.

JAG ÄR er Fader GUD, den Förste Skaparen.

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Vi vill lämna ett budskap till människorna om hur viktigt det är att ni tar kommandot nu. Ni är de som ska ta över makten på Jorden och få ett avslut på den stora slavperioden som har fått pågå i eoner.

Ni människor har nu kommit så långt i medvetenhet och har insett att det gamla paradigmet inte längre finns på Planeten Jorden. Ni har alla stigit till den fjärde och femte dimensionen och även förstått att något har hänt under denna pandemi.

Det gamla livet innan pandemin är nu så förändrat att ingenting kan återgå till det livet. Ni har alla förändrats och fått en förståelse att det nu har blivit en förändring i hela infrastrukturen. Många företag existerar inte längre och vissa branscher inom hotell, – och restaurang har nästan halverats i världen. Under denna pandemi har människor varit tvungna att börja fundera på hur de vill att deras framtid ska se ut, för sin familj och framför allt barnen.

Nu om någon gång är detta så viktigt att känna efter var man står i sin tro till Moder och Fader GUD och till livet självt. Det är av stor vikt att man underkastar sig Moder och Fader GUD som den högsta intelligensen i Universum. Att värdesätta livet och ha som sin högsta önskan att utveckla sig så högt andligt som möjligt. Livet är en stor gåva och allt i livet, gott som ont, är en lärdom.

Ni människor har nu efter denna pandemi fått mer medvetenhet och även en större förståelse för allt som inte är av godo är något som ni kan kräva att upphöra. Ni är de som ska ta tillbaka er kraft och tillsammans bryta denna onda period med att arbeta för en bättre och ljusare värld för hela befolkningen i världen. Ni är de som har ljuset, kraften att genomföra detta för Moder Jord, vår Moder och Fader GUD.

Ni ljusarbetare har redan genomfört en sådan manifestation och skickat ert strålande ljus i hela Jordens alla hörn. Hela planeten lyste vit i Universum. Detta höjer hela befolkningens medvetenhet och närmare uppstigningen.

Ni människor måste förstå att denna uppstigning hänger på ert samarbete. Vi galaktiker som ligger med våra skepp i atmosfären hjälper gärna till och ger er energi för att ni ska orka detta stora arbete, men det huvudsakliga arbetet måste människorna göra själva.

Med ljus och kärlek

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Kryon

Hej Inger, inte kan jag stå emot när du ber om ett budskap. Jag är ett stort fan till dig. Du är en stor uppstigen mästare, en av de största och du gör fantastiska arbeten både på Jorden, men även i Universum för vår moder och fader GUD, Moder Jord likaså. Du kommer att ge budskap till folket som verkligen ruskar om och får alla att tänka på sina liv. Detta är nödvändigt med tanke på den process som händer i Universum men även på Jorden.

Budskapen som du ger ut kommer i de flesta fall från de på andra sidan väven och det är politiker men även forskare som vill ge människorna kännedom om vad som händer i landet och lösningar på de problem som uppstår. De budskapen blir avgörande i många fall. Ledarna i landet har fått stor hjälp redan av dina meddelanden.

Det virus som härjar nu i världen är inte så allvarligt som covid-19, men det är ändå ett virus att ta på allvar. Det blir snart en genomgripande nedstängning i hela världen och den är absolut nödvändig. Avslöjanden kommer att avlösa varandra och det medför stora konflikter i länder där korruptionen har varit värst.

Under denna stora nedstängning kommer vågen som drabbar alla människor på ett avgörande sätt, vad gäller deras tro på livet, Universum och GUD. Många blir glada och lyckliga, medan andra inte blir så glada. Denna våg visar vem man är, vad man har gjort i sina liv. Ljusarbetarna får mycket att göra med att hjälpa dessa människor att försöka förstå vad som händer i den nya tiden och den nya världen. Det gäller för ljusarbetarna att förstå att det är så många människor som inte vet något om vad som har hänt, både med världen och dem själva. Det blir en stor utmaning för ljusarbetarna att försöka förklara hur livet och verkligheten blir i fortsättningen.

Det blir en turbulent tid med många utmaningar för alla. Det är dock tusen och åter tusen ljusskepp i atmosfären som finns till för att hjälpa och stötta ljusarbetarna. Fråga och ni kommer att få hjälp. Ni är så mycket älskade och ni går till en fantastisk värld. Gud välsigne er, och så är det.

Kryon

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

John Lennon och George Harrison

Hej Inger, Jag är John Lennon och jag antar att du känner till mig som en i The Beatles. Jag vet att du hade oss som idoler när du var yngre. Jag har faktiskt inte tagit kontakt med någon efter min död, mycket på grund av att jag inte kunde förlika mig med att jag dog så ung och tyckte att jag hade så mycket kvar att göra i livet, som att skriva musik till exempel. George Harrison är också på denna station och han hälsar så mycket. Vi är på en station där det är väldigt mycket kärlek som det ju är på alla stationer och vi är båda så glada att det har gått så bra för de andra i The Beatles. Vi hade ju separerat långt innan i gruppen.

Det är fantastiskt att få uppleva denna förändring som händer på Jorden och i Universum. Vi har följt dig i ditt arbete och sett hur många som har tagit kontakt med dig för att meddela alla som lever på Jorden om vad som händer på Jorden och i Universum. Det är tyvärr inte så många som vet vad som händer på Jorden, men det kommer snart att förändras. Folk kommer att bli fruktansvärt upprörda och förskräckta över alla bedrägerier bland annat som de har blivit utsatta för. Det kommer att bli en väldigt besvärlig tid för många.

Jag vet att många sörjde mig när jag dog och till dem vill jag bara säga att kärleken till er mina fans var besvarad. När allt blir svårt och obegripligt i tillvaron vill jag att ni lyssnar på musik och då gärna på min och Georges’ musik. Vi kommer att vara med er i tankarna när ni lyssnar på musik oavsett vilken, och vi hoppas att ni kommer att känna en liten förtröstan när allt är väldigt svårt och ledsamt.

Det kommer att bli bättre tider. När allt har lagt sig och människor har hämtat sig från det ofrånkomliga att allt är förändrat i livet och verkligheten. Alla går ni till en ny tid och en ny värld. Välsignade är ni och vår kärlek har ni.

John Lennon och George Harrison

Stort tack John och George.

I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Hej Inger, nu skulle vi vilja lämna ett nytt meddelande angående det politiska klimatet i Sverige. Det vi vill betona är den svåra kriminella situation som avser migrationen i landet. Det är en mycket svår situation som folket i Sverige står inför.

Snart kommer en ny nedstängning och det innebär att den svåra kriminella situationen blir betydligt värre beträffande gängkriminaliteten. Det kommer att beröra de personer som är invandrare i landet eftersom det i regel är deras barn som är inblandade i dessa gäng.

Det är tyvärr inte bara dessa yngre personer det handlar om utan även den etablerade kriminella sektorn som är inblandade i hela samhället i form av olika tjänster och yrken med bedrägeri som främsta avsikt.

Det är otroligt mycket pengar som dessa klaner, som det faktiskt handlar om, omsätter för deras egna intressen och samtidigt stjäl från befolkningen i övrigt. Det är skattepengar från folket som försvinner i enbart kriminella intressen. Dessa pengar är i första hand avsedda för befolkningen som kan förbättra livet för alla i välfärden.

Detta är ett stort problem som förekommer i hela Europa, att ett fåtal personer kan tillskansa sig stora belopp i pengar för eget intresse. Detta borde de styrande i landet ta itu med snarast, innan de förlorar hela landet till dessa klaner. Alla politiker och de i näringslivet bör komma överens i detta problem oavsett vilka politiska ståndpunkter man har. Detta är ett gemensamt problem för alla i Sverige och det är brådskande.

Vi är så tacksamma för denna kanal som gör att vi kan lämna meddelande till folket om vad som händer i Sverige. Sverige är ett land där man har alla möjligheter att förverkliga sina drömmar men det ska inte ske på resten av befolkningens bekostnad. Trots allt är jag glad att vara svensk.

Anna Lindh

Kategorier
Kanaliseringar

Ett budskap från djuren i skogen

Jag är Räven som besöker er i ibland och äter av er mat som ni lägger ut till oss djur. Jag ville bara tacka för maten, det är från oss alla som får äta oss mätta, och vi är många.

Det är så skönt att vi inte längre behöver vara så rädda för er människor. Även vi har utvecklats på Moder Jord precis som ni människor. Fåglarna och de andra djuren är också så tacksamma för din hjälp mästare. Tillsammans med de från Agartha gör ni verkligen mycket för oss djur.

Det kan hända att det kommer en del bistra tider för oss och för människorna inom en snar framtid, men vi är så tacksamma för allt som ni ger oss. Det ger oss djur en trygghet trots allt. Ni ska veta att vi är väldigt medvetna om att ni tänker på oss, även om ni inte alltid är hos oss här i skogen där ni bor.

Alla vi djur hedrar och tackar er så mycket för att ni berikar och hjälper oss i våra liv. Jag är Räven som tackar med alla djuren i skogen.

Stort tack Räven och alla andra fantastiska djur i skogen.

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, jag har lite mer att berätta. Folk måste få veta vad som pågår i de flesta länder faktiskt. När det gäller den medicinska delen som ligger vissa av oss forskare och vetenskapsmän väldigt varmt om hjärtat, vill vi betona vikten av att människor bör vara väldigt observanta på vad läkare säger om influensor och läkemedel.

Det vi har sett från denna sida av väven är att det har tillsatts några komponenter som inte är farliga var för sig, men tillsammans är de praktiskt taget dödliga. Detta gör det svårt även för läkare som inte är forskare att se denna koppling. De blir helt enkelt lurade. Det leder till svåra biverkningar för patienterna och onödigt lidande.

Även läkare måste bli bättre på att undersöka och våga ifrågasätta dessa så kallade forskare som tillägger dessa substanser i mediciner och vaccin. Detta är något vi kommer att tjata om hela tiden tills någon tar tag i detta bedrägeri för att få ett stopp på detta elände.

En del forskare på denna sida av väven säger även att inom den tekniska industrin förekommer sådant bedrägeri mot människorna angående deras pengar som tillhör folket. Pengar som går till enbart kriminella nätverk och det handlar om miljarder. Politikerna vågar inte motsätta sig näringslivet även om det finns bevis för detta. Det är både skam och feghet att inte försöka komma tillrätta med detta bedrägeri. Tyvärr kan det bli en fruktansvärd reaktion på folket när de upptäcker detta bedrägeri.

Det är inte bara i Sverige detta händer utan det gäller hela Europa och det är ett stort problem. Det är bra att detta kommer upp till ytan. Folk måste få veta. Vi är så otroligt tacksamma för denna kanal som ger oss möjlighet att meddela folket om vad som händer i Sverige och i världen. Detta är ett världsproblem.

Med ljus och kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Det är med glädje vi tar kontakt med er. Vi vill meddela er att snart kommer en ny nedstängning. Covid-19 är nästan borta och det nya influensaviruset är här istället. Det kommer att skrämma upp människor igen vilket resulterar i en ny nedstängning.

Detta får konsekvenser som att människor inte längre finner sig i hur myndigheterna hanterar dessa virusattacker och börjar ifrågasätta deras förmåga att hjälpa människor i nöd och hantera virus som kommer till Jorden ständigt. Många människor vill börja gå tillbaka till sina tidigare sysselsättningar för att kunna försörja sig, men många företag och myndigheter har upphört på grund av deras ineffektivitet. Människor får svårt att klara sig.

Det kommer att utbryta mycket uppror mot makthavarna och folket kommer att kräva sina tillgångar tillbaka som de har blivit bestulna på. Korruptionen är hög inom den politiska världen och detta kommer snart att komma som ett tillkännagivande till folket. Detta leder till att många känner avsky och hat till makthavarna vilket i sin tur leder till en mycket svår situation för många människor.

Att hata och förtala makthavare kommer inte att hjälpa dessa människor utan genom att tillsammans hjälpa varandra, försöka förstå varför detta händer alla människor. Många, alltför många vet inte något om vad som händer på Jorden och i Universum, utan blir frustrerade över makthavarnas ovilja att hjälpa människor i nöd.

Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för dessa människor genom att finnas till för dem med vägledning och rådgivning, hur de ska fortsätta med sina liv. Ljusarbetarna har väldigt stor betydelse för alla i detta skede som händer på Jorden. Deras ljus och deras förmåga att förklara vad som pågår på Jorden och i Universum har stor betydelse för människors fortsatta liv. Ingenting kommer längre att vara som det tidigare har varit, utan nu gäller en ty tid och en ny värld.

Sprid ert ljus till så många människor som möjligt för allas bästa.

Vi älskar er alla så mycket

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Vi är glada att ha kontakt med er alla och vi vill meddela att inom en väldigt snar framtid kommer avslöjanden om missförhållanden på Jorden och som nu måste komma upp till ytan, för att alla ska få information om vad denna planet har varit med om. Alla varelser som bebor Jorden har varit som slavar för de mörka varelser som hade tagit över Jorden.

Detta är över och ljuset har vunnit, men för att allt ska ha blivit förlåtet och skickats till ljuset måste allt som har åsamkats människorna komma fram för kännedom till folket, oavsett hur svårt och grymt detta kan förefalla, måste allt belysas och förlåtas.

Det har redan börjat bli oroligheter i världen på grund av makthavarnas fruktansvärda svek mot sitt folk. Det är fortfarande många i världen som inte har en aning om vad som händer på Jorden och i Universum. Det har dock börjat med en ljusning i folks medvetande på grund av pandemin och alla dessa virus som är i omlopp om att det måste till en förändring.

Mycket snart kommer en ny nedstängning och folk har precis börjat gå tillbaka till sina gamla liv och vanor. Detta medför att många inte klarar av en nedstängning till för sin överlevnad. Det kommer att bli en mycket svår tid framöver med upplopp mot makthavarna eftersom de inte har kunnat hjälpa människor i nöd och inte heller har klarat av att förhindra covid-19.

Detta är ett stort uppvaknande för folket och det är nödvändigt att få människor att förstå att den gamla tiden och regimen gäller inte längre. Detta betyder att det blir stora protester och upplopp och då framför allt i de större städerna.

Dessa gånger är det väldigt viktigt att verkligen stå i sitt ljus, för att många människor blir väldigt upprörda, rädda och ursinniga på all denna förljugenhet. Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för att hjälpa dessa människor att försöka förstå att detta är absolut nödvändigt nu i denna tid för att alla ska få det bättre och få jämställdhet i och mellan alla länder på Jorden. Ingenting ska hållas hemligt längre, alla nya kunskaper som kan gynna människorna ska komma fram så att alla får en bättre tillvaro på Jorden.

Stå i ert ljus och säg: Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, JAG ÄR

Då är ni skyddade väldigt väl och dessutom ger mycket av ert ljus till alla på Jorden. Vi älskar er alla så mycket och är så ofantligt stolta över er. Ert hårda arbete har gett resultat som ni alla kom hit för att göra.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR