Kategorier
Kanaliseringar

De från Sirius stjärnsystem

Det är stor sannolikhet att med denna utveckling i samhället blir det en svag och opålitlig ekonomi.  Denna utveckling har förutspåtts sedan lång tid och med en inriktning till en mer balanserad ekonomi kan denna negativa spiral vändas.

I hela Europa kommer denna trend att visas sig med förödande politik för att försöka förhindra en total kollaps i den ekonomiska utvecklingen vilken visar att dessa ledare i Europa är korrumperade av de mörka som inte vill se en uppåtgående trend i den ekonomiska utvecklingen. Detta kommer att utbryta i stora konflikter mellan människor och de styrande får svårt att hålla ordningen i de länder där korruptionen är som starkast.

Denna utveckling som sker i allt större skala med en utvidgad ekonomisk nedgång för dessa pengars värde blir mycket avslöjat för folket vad dessa ledare har för agenda för sitt land och för sig själva i första hand. Denna trend har redan börjat i länderna i väst och när dollarns värde har gått ned följer Europa efter. Detta kan medföra stora svårigheter för befolkningen och att lägga undan sina pengar för sparande har ingen betydelse eftersom dessa pengar inte längre har något värde.

Detta blir en allvarlig situation och många människor får svårt att klara sin ekonomi för boende och försörjning av familjen. På grund av denna utveckling blir det många konflikter i Sydeuropas länder och med invasioner på Balkansöarna som ligger närmast Grekland. Detta kan inträffa inom de närmaste åren och som påverkar alla länder i Europa.

Denna nedåtgående spiral går att vända och som har stor betydelse om man gemensamt arbetar för en fredlig utgång för alla länder i Europa. Detta kommer att ske successivt och blir en manifestation för de yngre i befolkningen som har tröttnat på gamla ledare med sina förlegade förslag för att dölja sitt eget intresse i denna negativa utveckling. Detta kommer att utveckla sig till en svår situation för alla i befolkningen men att ändå ha ett hopp om en ny inriktning och en strukturförändring i samhället för att alla människor ska kunna klara sig i fortsättningen är viktig. Detta är något som de unga sätter som första prioritet och som blir följden av en fredlig uppgörelse i Europa.

Detta hopp om en framtid i fred och frihet kommer, och att ha tillit till Vår Herre att han värnar om de som har sin tillit till honom kommer att klara sig. Det är viktigt att verkligen vända sig till Vår Herre när svårigheterna blir som störst med en stark avsikt och hjälpen kommer med omedelbar verkan. Vår Herre överger inte sina barn.

Sirianerna

Stort tack och i kärlek jag tjänar

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

I tidigare meddelanden har vi gått ut med att det är dags att mänskligheten får ta del av vad som har förvägrats dem under tusentals år. Alltmer av de huvudlösa experiment som de mörka har roat sig med börjar nu visas sig för folket och många har redan vittnat om vad de har varit med om och som de flesta människor inte har en aning om.

Det är vårt ansvar för mänskligheten att förhindra mer skada av de mörka och att de ska veta att vi håller ett öga på dem för att säkerställa fler attacker mot människor och byggnader. Det är så oerhört viktigt att allmänheten är med oss i detta arbete för att skydda och bevara det som tillhör mänskligheten och som är en viktig aspekt i vårt arbete mot de mörkas försök att ta över Jorden.

Aldrig har så många av de mörka agerat mot de alltmer vakna människorna som höjer sin vibration och medvetenhet. Detta betyder mindre mat för de mörka som lever på rädsla och låg vibration. Människorna har börjat förstå att de inte har så mycket att vara rädda för och har därför börjat ifrågasätta de ledande i världens länder för att få tillbaka sin frihet. Jorden tillhör mänskligheten och inga andra. Endast rena människor kommer att få äga Jorden i den femte dimensionen och de som ändå vill bo och leva på Jorden måste visa sig i sin rätta identitet.

Många av de kanaliserare som lämnar ut meddelande till folket är guld värda för oss galaktiker som beskyddar och hjälper mänskligheten mot de mörka som försöker förhindra arbetet mot uppstigningen. Vissa kanaliserare är utsedda för detta ändamål eftersom deras mod och styrka mot de mörka är något som fordras i deras arbete. De är utsedda att ge ut sanningen till folket även om det kan vara orsak till attacker mot dem. Deras ljus och kärlek till allt levande är ett fantastiskt vapen och det är inte lätt för de mörka att attackera de som inte är rädda för dem och dessutom har sin egen armé som inte ska underskattas på grund av att kärleken är motivationen. Denna armé är bland de starkaste och den tillhör de starkaste av de starka av ljusarbetarna.

Några av de mörka har verkligen fått känna på denna styrka och fruktar deras motattacker om det skulle gälla. Det är något som är viktigt på Jorden just nu och allt fler människor inser att de inte behöver vara rädda för något. Deras styrka och uthållighet som art är känd i hela Universum. Mänskligheten är bland de starkaste varelserna i denna galax men också de kärleksfullaste varelserna som kommer att vara de som håller freden som första prioritet i Universum.

Vi i Galaktiska Ljusfederationen är tacksamma mot de människor som har öron att höra med och ögon att se med vilka ger besked och varningar om vad som förekommer både i Universum och på Jorden. Dessa varsel har räddat oss många gånger från svåra attacker som vi har kunnat motarbeta i god tid innan någon skada har skett. Vi är tacksamma om fler människor ger besked om något som vi måste vara uppmärksamma på och samarbeta med oss galaktiker för ett snabbare resultat i uppstigningen till den femte dimensionen.

Mänskligheten har betydelse för alla i Universum och kärleken och respekten känner inga gränser från alla civilisationer som följer Jordens utveckling till uppstigningen.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är så många människor som inte förstår vad det innebär med denna svåra tid som vi lever i. Med en intuitiv känsla för att ta denna tid vi lever i som en tid till försoning och förlåtelse, blir det en så stor skillnad i sambandet med de personer vi lever med.

Barnen förstår redan mer om vad som händer än den vuxna befolkningen och det är som det ska vara. Deras förmåga att se det som är uppenbart kan de vuxna lära sig av och att lyssna på barnen är bland det viktigaste just nu.

Visserligen har många börjat förstå att det som händer i världen är något som inte sker av en slump och att börja söka inom sig är ett sätt att få en förklaring över vad denna kollaps i världen beror på. Många känner dock en sorg och en förlust över det som har varit men även en stor förväntan över vad som ska komma efter.

Än så länge har inte de flesta människor uppfattat någon förändring i sina liv i en positiv mening utan har sett allt som händer är en katastrof i världen. De tror att det är världens undergång och det kan man säga om den tredje dimensionen men det betyder att något nytt föds i stället.

Det gamla måste tas ned för att något nytt med högre vibration kan ta plats med en utveckling till en högre välfärd för alla i befolkningen, det vill säga allt det gamla med svåra minnen och dålig funktion i samhället som har hållit folket fast i negativa känslor för allt som är berikande för människor.

Det måste bli ett slut på dömande, både för sin egen person och andra människor och därför fortgår denna destruktiva utveckling ett tag till för att försvinna för gott. Detta är något som är glädjande eftersom det kan endast gå mot något som är bättre och större än vad alla tidigare har upplevt.

Människor ha tålamod, snart kommer förändringen som förändrar allt i ett ögonblick till något fantastiskt och med helt andra förutsättningar till ett bättre liv i alla avseenden. Arbetet bakom kulisserna kommer snart att ge frukt för ert tålamod i form av många och stora förändringar vad gäller ekonomin, medel till alla i befolkningen bland annat.

Detta är vad många har väntat på och det är väldigt nära med den händelsen, men tills dess stå varandra nära och håll varandra kära. Kärleken är allt som räknas, och så är det.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Jag ser stenar med mossa i skogen och solen skiner mellan grenarna. En bäck porlar någonstans och det doftar starkt från blommor och träden. Luften känns ren och klar och fjärilar flyger i ljusslingorna från solen och det är varmt och skönt. Det är vackert och stilla.

Jag går mot den lilla viken i skogen ner mot havet och vattnet är spegelblankt och stilla. Jag ser ut mot horisonten och det är en molnbank som börjar bli mörkare och kommer allt närmare. Det känns olycksbådande och jag ser blixtar i molnen som inte har något förbarmande mot Jorden.

Det känns som en invasion från molnen med en olycksbådande energi och som växer sig allt starkare. Vågorna bli höga av en stark vind som dessa moln för med sig. Dessa energier är de som kommer för att skapa oro och splittring mellan människorna. Den mörka kraften har ett starkt grepp om Jorden och dess invånare. Detta är de sista krafterna mot ljuset som den mörka kraften tar till för att vinna tillbaka makten och kontrollen över människorna.

Svårigheterna bli många och som blir en test om hur mycket mänskligheten förmår att ta tillbaka sin kraft mot de som till varje pris vill ha makten för sitt eget nöjes skull. I mänskligheten finns kraften och även viljan för att ta tillbaka sin frihet på denna planet.

Motståndet blir stort mot de mörka som i sin tur har underskattat styrkan och kärleken till denna planet som tillhör människorna. Med kärleken som ett starkt vapen som med sitt ljus och sanning kommer de mörka att besegras. Efter många förluster för den mörka men även den ljusa sidan blir det ändå ljusets seger i denna långa kamp om planeten Jorden och friheten hedras av alla de många varelser som följer Jordens utveckling från andra civilisationer.

Med denna seger bli Universum en helt annan plats och med ett ljus som aldrig har funnits tidigare. Detta kommer att gå till historien, och så är det.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

En presentation för mänskligheten

Jag lyfter och flyger uppåt mot molnen. Jag ser huset under mig och jag fortsätter mot horisonten och ser den svarta rymden utanför. Ett rymdskepp kommer emot mig och en röst säger, kom till mitt skepp som du har varit på så många gånger tidigare.

Det är kapten Adrian som hälsar mig välkommen och han säger att de vill visa mig något. Skeppet rör sig och vi flyger lite högre upp från atmosfären och han visar mig vilket otroligt stort antal rymdskepp som omger Jorden. Adrian säger att det är miljoner och alla har kommit för att se skådespelet när Jorden skiftar till den femte dimensionen.

Alla skepp har olika funktioner och den största flottan är den Galaktiska Ljusfederationen som även har det största uppdraget för Jorden med att skydda och bevaka. Denna flotta kommer från Plejadernas stjärnsystem. De har fått veta att jag har kommit och de vill visa vilken insats de gör för människorna och deras planet. Många människor härstammar från Plejaderna och därför känner de ett visst ansvar för mänskligheten. Det är även de som skyddar och krigar mot den mörka makten som nu tar till sitt sista kort i försöken att förgöra mänskligheten.

De kommer inte att lyckas och som tur är har väldigt många människor vaknat till insikt om att det är människorna själva som måste ta tillbaka sin kraft för frihet och för sin planet. Denna insikt ökar för varje sekund och ljuset är allt starkare på Jorden.

Galaktiska Ljusfederationen säger att de har stor tillit till mänskligheten om att de ska lyckas ta tillbaka sin planet men innan dess, var beredd på stort motstånd från människor som är styrda av de mörka och som inte vill förlora sin makt och kontroll över allt de har byggt upp för sin förmögenhet. Denna förmögenhet är stulen från folket som kommer att kräva den tillbaka. Konflikter kommer att resultera i krig men kärnvapen är inte tillåtna och dessa har Galaktiska Ljusfederationen neutraliserat för eventuella krigsförklaringar. Däremot kommer en del mindre krig att utlösas och alla blir berörda på något sätt i världen.

Kapten Adrian ville visa mig det stora antalet rymdskepp som ligger utanför atmosfären och han vill att jag ger ut detta meddelande för att folk måste få veta. Detta är viktigt för att folket måste förstå att de inte ska vara rädda för de varelser som endast vill att mänskligheten ska lyckas ta tillbaka sin planet och få sin frihet tillbaka som det var tänkt från början.

Kärleken är så oerhört stor för mänskligheten och respekten likaså.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Svårare tider

Minns de goda och trevliga stunder med vänner och fantastiska energier för att snart väntar bistrare tider och det är början av år 2023. Åren 2020–2022 har varit svåra år men som inte är något i jämförelse med år 2023.

Allt eskalerar i destruktiva händelser som avser sjukdom, vaccin, nedstängningar och svält och alla länder kommer att drabbas, även de som är välbeställda. Att vara förberedd på en tid med svårigheter och umbäranden kan vara ett sätt som underlättar. Var säker på att detta blir verklighet.

Att se nyheter i media på ett annat sätt kan också underlätta eftersom allt måste komma fram i ljuset och dras upp med rötterna för att nya frön ska kunna växa till något bättre för världen. Det är faktiskt något positivt som händer. Allt måste komma fram för att bearbetas och förlåtas av människorna innan alla kan gå vidare i sina liv till en bättre framtid på den nya Jorden.

Människorna har höjt sin medvetenhet betydligt under detta år och det märks i de många protester mot ledare som inte lyssnar på sin befolkning. Detta kommer att sprida sig över världen på grund av att vibrationen har höjts så mycket för alla i befolkningen och även medvetenheten.

Denna utveckling har människorna valt själva även om det är den svåraste vägen för att klara övergången från en destruktiv era till en era med en helt ny och fredlig verklighet för alla i befolkningen. Det bevisar att mänskligheten är redo för sanningen om vad som har hänt i historien och i denna tid. Allt måste komma upp till ytan för att beskådas, bearbetas och förlåtas för ett fortsatt varande för mänskligheten. Det är upp till mänskligheten att ha viljan att förstå detta händelseförlopp.

Kärleken och medkänslan kommer att bli det avgörande för att få människorna att förstå det viktiga i att alla samarbetar för ett avslut på denna svåra period och den gamla eran. Då först har ljuset vunnit och det mörka försvunnit från Jorden.

Hur fort detta scenario kommer att ta är beroende på människorna själva. Det kan gå fortare än man tror men även ta några år innan allt är över till en ny era som blir det tusenåriga fredsriket.

Hoppet för mänskligheten är stor och kärleken känner inga gränser för detta starka släkte, och så är det.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Gå djupt inåt och känn din sanna natur. Den insikten ger dig din vägledning i fortsättningen.

Med svåra umbärande för folket i Europa med invasion av främmande makt med en avsikt att påverka människorna till en religion för att hylla den högste av de mörka som deras enda Gud.

De troende till Vår Herre blir lätt offer för deras karismatiska predikanter och förleds till något som tillhör den mörka sidan utan deras vetskap.

Även en invasion kommer att inträffa i Europa när en främmande makt vill få de människor som är rena människor att med vapen tvinga dem att kapitulera för de mörka. Många flyr till andra länder och dessa har svårt att ta emot fler människor, vilket medför stora motsättningar mellan människorna.

Denna invasion sprider sig över världen och striderna blir stora med svåra förluster. Stormakterna vill utöka sitt territorium för att säkra deras inflytande över det mesta i världen och ha den högsta makten. Alla på Jorden påverkas av dessa invasioner och alla måste vara beredda på svåra tider innan vågen som kommer från Centralsolen träffar Universum och förändrar allt levande.

Att vara till hjälp när detta händer för att rädda så många som möjligt av de troende och att dela sitt bröd när maten blir en bristvara har stor betydelse för din inre vägledning. Detta visar vilka som lyder under Vår Herre och som får vägledning av Vår Herre för överlevnad. Vår Herre överger inte sina barn.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation vid havet

Jag sitter under den vackra tårpilen på stranden vid den vackra lagunen med sitt gröna vatten. Det är stilla och vågorna kluckar sakta mot stranden.

Den stora klippan är svart mot den vita stranden och den ljusa himlen. Solen står högt och det enda som hörs är vinden och några måsar som skränar.

Tiden är rätt för stillhet och meditation. Med tankar som kommer från mitt inre och med en känsla av tidlöshet tar jag med mig denna fantastiska stund för en fortsatt kontemplation. Det är så viktigt i denna tid att finna sin inre frid och stillhet.

Horisonten vid havet har ett ljus jag aldrig har sett tidigare och det känns som om det är väldigt nära nu för en förändring för hela mänskligheten och som så många har väntat på. Detta ljus är välsignat av Vår Herre för dem han har utvalt till den nya Jorden, för en början till något nytt.

Den välsignade Jorden är ägda av människorna som kommer att ge detta paradis, fred och kärlek. Såsom i Himmelen så och på Jorden.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är tydligt att redan nu har det tillkommit predikanter som vill påverka människorna till en annan inriktning angående tron till Vår Herre. Det har påpekats tidigare att det ska komma nya riktlinjer angående religionernas roll för människorna och detta är något som många troende kommer att bli manipulerade av. Det är oerhört viktigt att känna vem man lyssnar på angående denna inriktning och känna om det verkligen är den rätta och sanna beskrivningen av Vår Herre. I annat fall kan det hända att man ber för en annan Gud som inte är Vår Herre.

Religionens roll har alltid varit stor hos människorna framför allt i katolska länder men även i de länder där andra religioner finns och som är starkt förankrade i tron. Detta kan bli något som skiljer människor åt och bli en farlig väg till de mörkas fördel med att så många utnyttjar religionens roll i konflikter och nedvärderingar. Detta är något som förekommer i hela världen och många människor blir förledda med lögner av mycket manipulativa präster med stark övertygelse i sin avsikt att förmedla sin religion.

Många av ljusarbetarna är präster och är de som kommer att bilda församlingar med att betona vikten av att vara en med Fader, Moder Gud, Jesus och den Helige Ande och som kommer att rädda många människor från de församlingar som förleder människor med en mörk agenda för att tillbedja en falsk Gud. Detta är en varning till alla som är troende framför allt men även att vara beredd på denna stora väckelse i religionens tecken med en inriktning för att ändra människornas inställning till religionen.

Är man bara förberedd på detta och inte försöker bli så påverkad av dessa olika synsätt inom religionen kan det vara en lärdom. Att det är så många försök till att få människor att börja ifrågasätta varandras syn på den religion man har i landet är endast ett försök att få människorna rädda och hatiska mot varandra.

Det är många som följer denna utveckling och försöker att hjälpa med vägledning till de människor som är väldigt osäkra och rädda för de nya läror som de mörka försöker påverka människorna med. Att lyssna inåt är något som alla borde göra i denna tid för att få vägledning och känna tillit till sin intuition för rätt väg. Detta är något som kommer att gå över och människorna kommer att gå tillbaka till sin tro på Fader, Moder Gud, Jesus och den Heliga Ande, men innan dess räkna med tvivel och oroligheter.

Vi är alltid med er för att stödja och skydda. Vi älskar människorna och ni är starkare än ni tror. Vår tillit till er är med villkorslös kärlek.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack, i kärlek jag tjänar. JAG ÄR