Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt Högre Jag

Det är allt fler människor som börjar upptäcka spelet i Ukraina och allt fler från de övriga länderna i Ryssland stöder Putin. Alltmer av de lögner som befolkningen har fått höra blir publicerade och detta har givit många i det ukrainska folket hopp samtidigt som de undrar över hur de har kunnat vara så ovetande om dessa händelser som har orsakat så mycket lidande.

Detta var nödvändigt för att få människor att vakna upp till vilken verklighet som de har levt under. Det är ett hårt uppvaknande men ändå har detta påverkat hela världen för en önskan om fred. Människorna vill inte ha fler krig på Jorden och detta har varit den högsta önskan långt innan miljöarbetet blev aktuellt. Till och med barnen bar på denna önskan över allt annat. Det är något som de ledande i Europa framför allt just nu borde börja fundera på. Något nytt världskrig kommer inte på fråga. Det är inte tillåtet med kärnvapen längre på Jorden. Ett sådant krig påverkar hela galaxen negativt. Det är inte bara Jorden som blir drabbad i ett sådant krig.

Mycket av de energier som kommer till Jorden nu har en effekt med att påverka till läkning och en högre vibration för människorna. Det kommer att visa sig i att kärleken och medkänslan ökar för var dag och detta medför en stor förändring i människornas inställning till svåra experiment och biologiska vapen för att försöka skada befolkningen så mycket som möjligt. Vissa människor har en otroligt stor önskan om att försöka få makt genom de mest förfärliga metoder utan hänsyn till att liv förstörs eller till och med dödas. Det är en utveckling som har eskalerat i vissa länder där de ledande har en total kontroll över sin befolkning.

Nu däremot är det dags att ta tillbaka sin kraft och försvara sin art som människa. Att vara stolt över sin ras som människa höjer allas vibration och styrka för att med kärlek och ljus ge denna planet över hela världen ett av de starkaste vapen mot de mörka som är i behov av en lägre vibration för att kunna leva. Detta är något som alla borde koncentrera sig på i fortsättningen för allas bästa på Jorden.

Att på detta sätt föra Jesus budskap vidare över världen med att tänka inom sig, JAG ÄR ljuset för världen, JAG ÄR kärleken för alla levande varelser i hela Universum och JAG ÄR sanningen för livet som är en gudomlig gåva. JAG ÄR.

AMEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *