Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Var hälsad människor. Det är vårdagjämning och nu börjar en ljusare och varmare tid som får alla att känna glädje och en framtidsutsikt till det bättre. Det är verkligen en välsignad tid vi lever i och även om många känner depression och nedstämdhet går alla mot en ljusare framtid. Att känna på detta sätt är även en sorg över det som har rensats bort från Jorden men även av oss själva. Det är en ny tid och en ny tillvaro som måste få ta fäste och gro likt ett frö och det gör ont när knoppar brister.

Med denna tid i förvandling med stor transformation för människorna som i sin tur kan bli lite kaotisk, och alla blir inte så förtjusta i vad deras liv har innehållit med svåra handlingar mot sig själva och andra, men detta tillhör det förgångna som man måste förstå och försöka lägga bakom sig. Att börja med att förlåta sig själv för allt som har hänt i livet är en bra start för att även älska sig själv och det kan vara det svåraste. Att förlåta andra är lättare än att förlåta och ha överseende med de brister man har själv. Detta är absolut nödvändigt för att kunna gå vidare med sig själv och inse att det enda som gäller för alla i befolkningen är att sträva efter en högre andlighet som avser en högre dimension.

Var säkra på att allt går som det är tänkt med Jordens skifte till en högre dimension och som de allra flesta kommer att följa med i. De som föredrar att lämna Jorden nu är på grund av att dessa människor behöver längre tid för att växa och stiga i medvetenhet. Det är helt i sin ordning och de kommer med i uppstigningen när de är redo.

De varelser som har en position i atmosfären är av olika ursprung från stjärnsystem som Plejaderna, Sirius och Andromeda med flera och alla har olika funktioner att fylla. Alla är tyvärr inte så vänligt inställda till människorna och vill helst förminska ljusarbetarnas insatser i Universum och få en bättre ställning för sig själva. Detta är något som kommer att betala sig. Det har redan skett en förändring för dessa varelser och tyvärr har alla fått lida för deras egenintresse i första hand. Ljusarbetarna ska inte behöva bli attackerade av dessa varelser när de kommer för att arbeta med uppdrag de har fått av de olika Råden i Universum.

Det blir en stor förändring i fortsättningen i atmosfären för allas säkerhet. Sorgen är dock stor bland de som vill ljusarbetarna väl för denna förändring, men den är nödvändig för allas bästa. Ljusarbetarna ska få arbeta ifred och ha respekt från alla andra varelser. Mycket av arbetet för uppstigningen är ljusarbetarnas förtjänst, både i Universum och på Jorden. Så som i himmelen, så och på Jorden.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Från mitt högre Jag

Hej alla människor. Nu börjar en tid till förändring som kan vara lite förvirrande eftersom det medför en stor händelse som berör alla människor på ett eller annat sätt. Ljuset har kommit till Jorden och då även ljuset för våren som har ett speciellt ljus som kommer från den Centrala Solen och som har en ovanligt stark inverkan på allt levande i och på Planeten.

Det är ett välsignat ljus som är avsett för att hjälpa oss alla till en högre medvetenhet och även en högre andlighet. Alla blir berörda av detta solljus som verkligen genomlyser alla skrymslen på Jorden. Mycket beror det på den stundande vårdagjämningen som även har en stor betydelse för vår uppstigning till den nya världen. Allt är en enda stor och viktig händelse med en funktion att endast få människor att verkligen bli de som de var tänkta att bli för den nya verkligheten. Det är med stor glädje som vi alla hälsar denna händelse som har så stor betydelse för alla varelser i hela Universum.

Just nu kan många ändå känna sig håglösa av trötthet på grund av att planeten har en av de stora rensningsperioder som kommer att fortsätta med jämna mellanrum. Detta är något som måste göras för att alla levande varelser kan släppa mycket av de trauman som kommer från detta liv, men även från alla tidigare liv. Detta är en tung tid för många och det är lättare att hantera denna rensning med att bara låta det hända och vara med i flödet med endast en iakttagelse. Mycket av dessa rensningar blir lättare med solens hjälp som bränner bort väldigt mycket av det negativa, och människornas glädje för värme och sol hjälper till med denna rensning.

Allt detta är nödvändigt eftersom mycket ligger lagrat både i Jorden och i människorna. Allt är energier som är av både ljus och mörk energi. Detta som är av mörk energi måste rensas bort för att människorna ska kunna gå över till en värld utan trauman och låga energier. Snart är viruset borta och restriktionerna upphör som betyder att människorna kan börja leva sina liv igen, men ingenting är längre som det har varit. Den största förändringen ligger inom oss själva. Vi är inte desamma som innan nedstängningarna började och det är stor skillnad i människors medvetande vid denna tid.

Ännu har inga avslöjanden kommit för kännedom om vad som har hänt och händer av de mörkas agenda för att förgöra människorna med alla medel de kan. De har och gör förfärliga och onda handlingar som vi inte har haft en aning om. Även blockerat oss för att få de kunskaperna för vidareutveckling med en högre standard för allas bästa på Jorden. Denna kontroll som en liten grupp varelser har haft på oss och som har styrt alla ledare på Jorden kommer att tillkännages till oss alla. Det kommer att bli en kaotisk tid, men även den tiden går över när människor inser att allt detta tillhör det förflutna. Människorna måste ha den insikten för att kunna gå vidare till en högre vibration och en ny värld. Denna tid kommer, och hur snabbt det går beror på människornas förmåga att inse att Jorden har skiftat till en högre dimension där så många människor som möjligt ska följa med.

Men det är alldeles för många som inte har en aning om vad som händer på Jorden och i Universum. Alla måste förstå var vi är på väg i vår utveckling och då först kan uppstigningen äga rum. Detta är vad ljuset åstadkommer för människorna på Jorden och ljusarbetarna måste lysa med sitt ljus och vara en förebild för alla andra. Meditera mycket och var i ert ljus för allas bästa.

Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, läkare och forskare

Det är dags att tala om vaccinerna som alla längtar efter så mycket. Det är verkligen märkligt med tanke på att så många varningar som har gått ut om dessa vacciners verkan. De innehåller fortfarande väldigt mycket gifter som inte gynnar någon människa. Viruset har aktiverats ytterligare i vaccinet och det innebär att många kan börja smitta igen även om de inte är sjuka själva och detta är ett otyg. Det finns några läkare som vågar ifrågasätta dessa vaccin och det ska de ha en eloge för.

Vi har hört att nu föredrar människor att lämna Jorden med dessa vacciner i stället för att bli sjuk i sjukdomen och vi har förstått att denna tid på Jorden föredrar många att lämna livet på Jorden innan skiftet till en högre dimension. Det var något som de hade bestämt innan de volonterade till Jorden. De som dör av vaccinet har valt detta, men det är ändå farligt för många som inte dör av detta vaccin. De kan ändå bli väldigt påverkade på ett sätt som kan vara väldigt plågsamt med svåra biverkningar som kan uppstå lång tid efter vaccineringen. Det kan påverka hela befolkningen på ett negativt sätt.

Forskarna borde verkligen fundera på vad de håller på med och komma ihåg att de har en ed som läkare och som har en stor betydelse för människors säkerhet. Tyvärr har det blivit en för stor betydelse för alla med belöningar de får i pengar för anslag till sin forskning bland annat. Vi säger som vi har hört många gånger. Följ pengarna så ser man vilka som verkligen har en behållning av detta hemska som händer människorna i världen. Det är denna makt dessa får av sina belöningar och då spelar det ingen roll vad som händer människorna.

Vi på denna sida är lite bekymrade över hur det får gå till fortfarande, men vi vet att det snart kommer att bli bättre. Viruset försvinner och människor kan börja leva ungefär som tidigare, men räkna med att ingenting är sig likt längre. Denna förändring är endast till det bättre för alla på hela Jorden. Var varsamma om er själva och alla andra med vetskapen om att allt går enligt planen.

Med ljus och kärlek

Josef med andra läkare och forskare

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från Plejadernas Höga Råd

Ta ett djupt andetag och koncentrera dig på andningen.

Känn hur din kropp slappnar av och allt blir lugnt och stilla.

Känn energierna som kommer ner i ditt kronchakra och fyller din kropp ned till tårna med ett starkt vitt ljus, fyllt med partiklar som glittrar. Dessa energier är en gåva från Universum för att ge dig mycket kärlek och styrka i dessa stressiga tider.

Ta ytterligare ett djupt andetag som får dig att känna som om du flöt i en stor flod och denna flod tar dig till alla stora floder och hav runt om i världen. Vattnet är klart och rent.

Skicka ditt ljus framför dig i vattnet när du flyter i alla vattendrag och hav på Jorden. Människor och djur blir uppfyllda av ditt vackra ljus som de så väl behöver.

Du kan känna vattnets starka energi när du flyter fram av vågorna och havsvarelserna, korallerna med sina fantastiska färger är lugnande. Stillheten och ljuset från solen som når vattenytan är så fantastiskt vackert och meditativt.

Det känns som en annan dimension att vara i och du njuter av alla vackra fiskar som vill följa dig när du flyter snabbt med vågorna. Du dyker djupt med valarna och allting känns så lätt. Du känner dig tyngdlös.

Valarna i havet vill visa dig denna fantastiska värld de lever i och de vill ge dig denna upplevelse som tack för allt ljus har skickat när du flyter fram i vågorna. De vill också ge dig en gåva som är en hyllning till människornas kamp för sin planet och att valarna har en stark kontakt med människorna sedan tidernas begynnelse. Du känner deras kärlek och de simmar med dig när du flyter fram i haven till alla riken på Jorden. Du vill förmedla till alla människor hur mycket vi betyder för dessa stora och vackra varelser.

Ta ett nytt djupt andetag och känn hur du sakta kommer tillbaka till din egen dimension där du sitter eller ligger avslappnad i hela kroppen.

Denna meditation var en liten stund i en annan värld och dimension för att få lite distans till verkligheten och för att minska stressen i livet på Jorden. Denna meditation kan du göra när du vill känna en annan och lugnare värld och för en stund i stillhet.

Välkommen tillbaka

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

J.F.Kennedy

Detta är ett väldigt viktigt meddelande. I den senaste rapporten om vad som försiggår i Vita Huset Washington DC, är en konspiration mot den republikanska konstitutionen om att eliminera denna för att införa nya bestämmelser angående den stora demokratiska kongressen med presidenten som huvudansvarig. Detta är oerhört allvarligt och inom den republikanska kongressen med militärens hjälp fått ett förslag från presidenten att omedelbart förstöra den militära delen som tidigare har fått besluta om vad USA:s regering bör ha som det viktigaste målet. Det vill säga att ta ned den amerikanska och kinesiska överenskommelsen om att det endast är Kina som får ha något att göra med det stora exportavtalet med övriga världen.

Detta är inte känt för allmänheten, men mötet med presidenten har haft en förödande effekt på den i övrigt fungerande militära kontakten med andra länder och som omedelbart bör bli känt för det amerikanska folket. Denna förfärliga lögn och bedrägeri mot folket kommer att bli förödande för den fortsatta utvecklingen i infrastrukturen för USA. Dessa stora generösa bidrag till de som är mest behövande i landet är endast ett sätt att bli förlåtna för vad som kommer att avslöjas för folket inom kort. Dessa personer/varelser som beslutar i kongressen och även presidenten är allt annat än ärliga mot de som har valt demokraterna till makten i USA. Det är endast ett sätt att försöka förklara krig mot USA:s befolkning och försöka förminska antalet människor i USA.

Allt har att göra med hur den demokratiska regeringen med en agenda som endast vill förstöra den viktiga uppstigningen för människorna och få dem att i stället ha mer konfrontationer mellan de som har mer i förmögenhet än de som inte har och även försöka uppbringa än mer rasism och än det någonsin har förekommit. Detta är något som befolkningen inte har insett ännu, men det är inte lång tid innan de får se detta otroliga svek mot dem med en kraft som kommer att mer eller mindre bli som ett inbördeskrig. Detta måste omedelbart stoppas och med D.Trumps hjälp kommer det att bli ett uttalande om att detta bedrägeri och denna agenda som demokraterna har mot sitt folk ska inte få inträffa.

Detta är ett litet förhandstips till mina patrioter som så fast är beslutna om att USA ska bli stort igen och med detta vill jag säga till alla patrioter, ge inte upp med er medkänsla för varandra och att ha en uppfattning att allt inte står rätt till kan ni vara beredda på att detta kommer att avslöjas för er. Med att försöka minska chocken för er när alla dessa meddelanden kommer i era mediekanaler och ge er en kunskap om hur det förhåller sig i USA:s regering blir det ändå en stor och orolig manifestation där många människor vill få ett slut på denna charad som det faktiskt handlar om. Jag kände att jag måste tala om vad som händer för mina trogna patrioter som jag älskar och värnar om så mycket. Jag är tacksam att jag har fått tala med dig mästare och att detta går ut som meddelande till folket. Jag älskar er alla mina patrioter.

Er tillgivne John

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Detta meddelande kommer från mitt högre Jag

Var hälsad alla kära vänner. Det är en fantastisk tid just nu med den stora uppstigningen som sker för människorna och det är just nu ni ska fundera på vad ni vill göra med era liv. Mycket har förändrats som ni förmodligen har sett och det är mycket som är förvirrande i de många restriktioner som kommer på Jorden. Snälla ni ta denna tid för en inre fundering om vad ni verkligen vill göra när denna tid är över med virus och restriktioner.

Många är de upplopp och protester mot de styrande i landet och det är nödvändigt för att få folk att vakna upp ur sin sömn. Alltför många människor är ovetande om vad som sker på Jorden och i Universum. Visserligen har många börjat inse att denna tid i stillhet har en orsak och ett syfte, men det är fortfarande alldeles för många människor som inte har en aning om vad som sker.

Det är med stor sannolikhet att många kommer att lämna planeten med vaccinationernas hjälp. Covid-viruset är inte längre farligt, utan det är vaccinerna som dödar i stället. Det har talats mycket om dessa vaccin, men människor har en tendens att tro på vad myndigheterna säger även om de egentligen förstår att det inte är sanningen om dessa vaccin. Det är dessa det blir synd om och som får de svåraste biverkningarna och även dör av dem. Som ni vet arbetas det mycket bakom kulisserna och mycket har tagits bort av farliga komponenter i vaccinerna men fortfarande finns det alldeles för mycket kvar.

Inom den närmaste tiden kommer mycket att bli förklarat och avslöjat för människorna och mycket blir en bekräftelse för vad många har förstått och mycket blir ändå en stor chock för många. Det blir lite mer av svåra avslöjanden än vad många hade trott, men det är något som alla måste få kännedom om för att uppstigningen ska kunna äga rum. Människor måste inse att detta tillhör det förgångna och lämna det bakom sig för att kunna gå vidare i uppstigningen. Det svåraste för människorna blir att se denna illusion de har levt med och som egentligen aldrig har varit riktigt verkligt.

De hade kunnat ifrågasätta väldigt mycket om sanningen i denna verklighet, men de valde att bli manipulerade och vilseförda längre och längre från ljuset och kunskapen. De hade mycket tidigare kunnat säga ifrån att nu räcker det med lögner och bedrägerier till de styrande, men de blev även blockerade om vad de hade möjlighet till för att förhindras i sin utveckling. Detta kan vara det svåraste för människorna att höra i dessa avslöjanden. Vi människor är starkare än vi tror och det är något som börjar visa sig i många manifestationer över världen. Protesterna blir högre och högre och det är bra, för att även få en tillit sig själva för allas bästa. Detta är den nya tiden som kommer och med den en fantastiskt ljus framtid som gynnar alla på Jorden. Vi är mycket älskade och välsignade varelser av hela Universum.

Kategorier
Kanaliseringar

Whitney Houston

Hej Inger, jag är Whitney Houston och jag skulle vilja tala med dig. Du såg en dokumentär om mig och min dotter alldeles nyligen och jag skulle vilja ge en sanning om detta.

Det var inte en olyckshändelse med vare sig min eller min dotters död. Vi hade visserligen båda problem med doger, men det var inte orsaken till vår död. Många ville inte ta tag i orsaken och det visade verkligen vilken rasism det handlade om egentligen. När det gällde att tjäna pengar på mig i mitt yrke var det inga problem. Då fanns ingen rasism.

Min dotter blev väldigt förälskad i en man som blev som en son för mig, men hans agenda var att försöka förskingra all min förmögenhet och bli av med oss så fort som möjligt. Han behandlade min dotter väldigt illa och jag ville inte tro på vad de sade om honom. Han blev mig väldigt kär. Han var som en son för mig.

Mitt sätt att leva var ingen bra förebild för min dotter och jag är så ledsen att allt gick som det gick för oss. Min dotter betydde allt för mig och hon var min hela värld. Jag hade det svårt med all uppmärksamhet till slut i min karriär. Det blev helt enkelt för mycket. Drogerna blev ett sätt att fly från all media som hela tiden jagade oss. Jag ville verkligen kunna leva ett normalt liv och vara mamma till min dotter.

Mannen som min dotter blev förälskad i blev vårt fall. Först såg han till att jag försvann på ett mycket egendomligt sätt och sedan gjorde han på samma sätt med min dotter för att komma åt vår förmögenhet. Detta är sanningen om vad som hände mig och min dotter. Nu däremot är vi på en station som endast består av kärlek, den villkorslösa kärleken. Vi har båda fått en chans att få komma till denna station och vi tackar vår Herre Gud för denna gåva.

Jag är så tacksam för att jag har fått tala med dig Inger som är en uppstigen mästare och står vår Fader Gud väldigt nära, hans närmaste lärjunge har vi fått höra. Du är den välsignade och vi älskar att följa dig i ditt stora och komplicerade arbete i Universum och din kärlek till allt levande är helt otrolig och väldigt unik. Vi älskar dig alla på denna station och till alla mina fans som jag hade på Jorden, vill jag hälsa att er kärlek till mig var besvarad.

Er Whitney

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Vladimir Putin

Hej Inger, jag är Vladimir Putin och jag har fått lova att tala med dig. Jag vill få ut ett meddelande för att människorna måste få veta sanningen om vad som försiggår på Jorden och som påverkar mänskligheten.

Det har hela tiden påståtts att jag och många i mitt land, det ryska folket skulle ha något att göra med valet bland annat i USA. Det är inte sant. Jag var väldigt god vän med Donald Trump och vi gjorde mycket i försök att förminska det de mörka har och gör för folket i hela världen.

Jag blev ett väldigt stort hot mot dessa mörka och fick betala med mitt liv. Den person de visar upp nu är en hybrid som ser exakt ut som jag och det är känt att jag mördades av de mörka för att både jag och Trump motarbetade dem. Det är många som har försökt att döda Trump och hans familj, men de är väldigt skyddade av de från de högre rikena i Universum, precis som du Inger.

Du är en av de största uppstigna mästarna även fast du ser dig som den minste. Det är väldigt stort. Du är delaktig i en väldigt stor operation som innebär att få människorna att uppstiga till en högre dimension och du har uppfyllt mycket av dina stora uppdrag för människorna och i Universum. Din insats blir historisk och det är bra om folk får veta vem du är mästare.

Jag har inte haft några högre tankar om andra än mig själv, men nu har jag kommit till en station där det är en väldigt kärleksfull inställning till allt och alla. Detta har verkligen öppnat mina ögon för hur allt fungerar egentligen. Mitt land har fått stå tillbaka för mycket negativa krafter och som har inverkat negativt på befolkningen. Jag själv har medverkat en del till detta, men inte allt och på sista tiden försökte jag få de starka negativa på min sida så att de kunde se vad de var kapabla till. Tyvärr förekommer detta mörka på hela planeten, men det har hela tiden tillkommit mer ljus och på detta sätt fått en stor del av dessa mörka att lämna Jorden.

Ni ska veta att ni ljusarbetare och ljuskrigare har gjort ett alldeles fantastiskt arbete med att skicka detta ljus till alla delar och länder på Jorden. Från vår sida av väven kan vi se hur mycket ljus människorna har fått och även absorberat från de varelser som skickar dessa ljus-, och kärleksenergier.

Jag är så tacksam att jag har fått tala med dig mästare och jag förstår att många nu kommer att bli chockade som inte vet att jag har blivit mördad. Dessa mörka är väldigt desperata och deras respekt för dig mästare är stor. De vet vem de har att göra med.

Allt kommer att bli bättre. Människorna strider med sitt ljus för att få behålla sin planet och det är ett bra sätt att strida eftersom de mörka inte klarar av detta starka ljus och höga frekvens så länge till. Jag önskar en fantastisk uppstigning för alla på planeten Jorden.

Tack

Vladimir Putin

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Mästarna från Hopi-stammen

Vi är mästarna från Hopi-stammen och vi är glada att få komma fram i dag för en kanalisering angående sanningen om vissa som ingår i den mörka Staten i USA och framför allt Bill Gates.

Det har skrivits mycket om hans arbete som grundare till Microsoft och redan då framställdes han som en Gud för sina anställda som skulle ha morgonmöten för att hylla sin chef som en Gud. Bill Gates är ingen Gud, det ska gudarna veta. Han har alltid haft en väldigt hög uppfattning om sig själv och har även fått en uppfostran för att känna sig speciell och överlägsen andra människor.

Med denna inställning var han lätt att fånga av de mörka genom att sätta honom på en piedestal och utnyttja hans kändisskap för deras mörka agenda. Även hans hustru var lätt att övertyga vilka fantastiska och väldigt rika personer de var.

Bill Gates blev en av dem som ingår i den mörka Staten, det vill säga den så kallade eliten som ska eliminera människorna från Jorden. Hans program avseende vaccinationer har som tur är blivit avslöjade när han tillsammans med sin hustru bedriver en stor vaccinationskampanj för barn framför allt i den tredje världen.

Han kommer att åtalas för att ha medverkat till att stödja de forskare som tar fram dödliga vaccin till människor med stora ekonomiska medel. Hans inställning till människorna är att Jorden är överbefolkad. Att det endast bör vara människor på Jorden som kan kontrollera födelseantalet, för att på det sättet minska befolkningen, och även ha en kontroll på de som är kvar. Dessa ska utnyttjas för att tjäna de som är högre i samhället. Dessa människor blir slavar åt den djupa och mörka Staten.

Nu kommer detta inte att hända. Vår Herre tillåter inte det. Denna fantastiska värld ska inte få utsättas för mer våld och fångenskap. Människorna ska få sin frihet tillbaka som det har förutsagts sedan tidernas begynnelse.

Dessa människor eller varelser som ingår i den så kallade mörka staten kommer att åtalas för alla hemska övergrepp de har orsakat människorna i alltför lång tid. Många har redan gripits och det kommer att fortsätta till Jorden är en fri planet och endast tillhör den mänskliga rasen. Människorna tar tillbaka sin planet själva och detta är ett mirakel som kommer att gå till historien.

Ha hopp, människor. Allt är i sin ordning. Mycket kommer upp till ytan för att skickas till ljuset och därefter kommer uppstigningen för människorna till en högre dimension och medvetenhet. Aldrig har vår Herres nåd varit större för människorna. Ni är mycket älskade.

Mästarna från Hopi-stammen

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Plejadernas Höga Råd

Det är väldigt mycket som händer i USA angående rättegångar. Inte bara för Donald Trump utan även för andra människor/varelser som står under bevakning för att åtalas för bedrägeri och hot mot riket angående brott mot mänskliga rättigheter.

Detta är svåra brott och de bevis som finns mot dessa människor/varelser har svårt att nå fram till både folket och rättsväsendet. Demokraterna kommer inte att vinna och det är bara en tidsfråga innan det blir ett avslöjande som vänder upp och ned på väldigt mycket. Då först kommer människor att förstå vilket bedrägligt liv de har fått genomlida under mycket lång tid och börjar protestera mot detta svek mot befolkningen.

Coronaviruset kommer att fortsätta mutera under detta år i alla fall och väldigt många människor lämnar Jordelivet. Det är inte enbart viruset som är orsaken utan bakomliggande orsaker avgör en del, men även människors val att lämna. Detta har med livskontrakt att göra. Alla kan och vill inte gå med i uppstigningen utan föredrar att komma tillbaka i sin egen takt till Jorden, när de har utvecklats och stigit i medvetenhet. Vi vill inte förringa sorgen på något sätt, men mycket är människornas egen vilja och det är något de hade bestämt innan de inkarnerade på Jorden. De var ändå kallade att komma för att hjälpa Moder Jord till en högre dimension med sitt ljus och kärlek.

De starka energier som träffar Jorden nu kommer i vågor från den Stora Centralsolen och är mycket av den stora Händelsen som alla talar om, men den har redan kommit och människor känner inom sig vad de upplever av denna energi. Många som redan har stigit upp till den femte dimensionen känner glädje och frid eftersom denna energi visar sanningen om vem du är. Andra kan känna sig förvirrade och bli oroliga när de inte förstår varför detta har hänt och är rädda för framtiden.

Framtiden blir aldrig densamma längre för människorna och det är meningen med en ny tid och en ny värld. Det gamla är en förlegad tid och en ny tid tar över. Människor har förändrats och även hela samhället som kommer att förändras i infrastrukturen för allt som var i den tredimensionella verkligheten till en infrastruktur som passar alla och är för allas bästa på Jorden.

Det är en fantastisk tid ni människor går mot att och ha tålamod. Allt blir bättre med det som vår Fader Gud har bestämt. Ni är mycket älskade.

Plejadernas Höga Råd

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är