Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu är det dags igen tycker vi alla på denna station med läkare, forskare med flera.

Det har gått alldeles för lätt för dessa läkemedelsföretag med att påverka läkare på Jorden i alla länder att det är alldeles nödvändigt med allt fler vaccin för att få människor att dö allt fortare och i allt större antal. Detta massmördande av befolkningen är ett otyg mot alla människor som faktiskt är oskyldiga för detta krig, men som tyvärr med sin rädsla lätt faller för de hemska instruktioner som de ledande i alla länder påtvingar dem. Det är märkligt att så många ändå har så stor tilltro till dessa vaccin som egentligen inte är ett vaccin som skyddar mot Covidviruset. Vi har påpekat så många gånger att dessa injektioner är väldigt farliga och vi hade nog haft för stor tilltro till mänskligheten att de vågade ifrågasätta dessa injektioner som alltför många människor kommer att dö av. Dessutom blir de lättkontrollerade av den mörka regeringen som håller alla länders ledare i hård kontroll i att de går de mörkas agenda tillmötes.

Detta vansinniga måste får ett slut. Att man tar dessa injektioner själv är något som man väljer för sin egen del, men att tvinga sina barn att ta dessa injektioner är att förstöra deras liv med i bästa fall inte alltför svåra biverkningar längre fram i livet eller att de blir totalt förändrade i sin personlighet. Om folk visste om vilka farliga ämnen som finns i dessa så kallade vacciner skulle de inte ta dem. Det är säkert och om de visste vilken kontroll de mörka har över alla människor som nu har tagit dessa injektioner, som är förödande för den mänskliga arten.

Om den mänskliga rasen ska överleva måste många människor ta tag i detta och tillsammans motarbeta dessa läkemedelsjättar med att tala om sanningen för folket så att de förstår allvaret i vad dessa mörka gör med dessa handlingar mot folket. Det är oerhört allvarligt och att fortsätta att ge människor injektioner mot ett virus som är på utdöende och försvinner lika fort som det uppkom är en kriminell handling mot folket. Vi hoppas verkligen att detta ger en tankeställare till många människor som har tagit dessa injektioner och kommer till insikt att inte längre ta dessa instruktioner om att inte kunna träffa sina nära och kära eftersom det inte längre har någon funktion. Dessutom har dessa masker som många bär en förödande inverkan på deras lungor i förlängningen.

De personer som blir sjuka och dör av detta virus är inte enbart sjuka av viruset, utan andra sjukdomssymptom ligger bakom dödsfallen i lika hög grad, men det är något som inte redovisas i statistiken. Detta är mörka meddelanden men mycket angelägna och allvarliga. Människan som art är lika viktig som någon annan art i Universum, men med denna utveckling med massvaccination över världen är vår art i fara för att bli eliminerad av de mörka.

Människor, vakna upp ur er sömn och se er omkring. Att endast ha en mindre rädsla för dessa ledares instruktioner och leva som ni själva vill har en stor betydelse för vår överlevnad och våra barn ska inte ta över en planet som är i randen av total förstörelse av varelser som inte hör hemma på denna planet. Att ha varelser på vår planet som har de människor som överlever dessa injektioner och blir deras slavar som de kan kontrollera som de vill, är inte något som vi ska ha. Det är deras agenda med detta biologiska krig mot människorna och vi hoppas att det är några som trots allt läser dessa ord och tar dem till sig.

Vi är människor och en väldigt viktig art av varelser som finns till av en orsak för att vara en tillgång för alla andra i Universum och det ska inga onda varelser ta ifrån oss. Vi har trots allt stor tillit till folkens sunda förnuft i att bekämpa dessa mörka och ta tillbaka vår vackra planet. Behåll ljuset, kärleken till er själva och andra så mycket ni kan. Det är ett starkt vapen.

Josef med flera läkare och forskare

Stort tack Josef och andra forskare och läkare

Kategorier
Kanaliseringar

En hälsning från Agartha

Var hälsad alla människor som i denna stund går igenom många prövningar av både de mörka, och med bedömningar angående möjligheten att få följa med i uppstigningen till den femte dimensionen.

Det är som sagts inte så många människor som följer med i denna första omgång, men var inte så ledsna för det. Ni kommer dit när det är er tid. Till dess kommer ni att fortsätta i den tredje dimensionen för er utveckling i andlighet och medvetenhet. Det är som det ska vara. Allt går enligt planen.

Vi i Agartha följer er med stort intresse och gläds åt de stora förändringar som kommer med den stora uppstigningen till den femte dimensionen för de människor som vill och kan följa med. Då kommer vi att ses som multidimensionella varelser och ha möjlighet att gå mellan dimensionerna som vi vill.

Vi i Agartha vill verkligen att allt detta för mänskligheten blir en resa som alla kommer ihåg som den största händelsen i historien. Vi skickar er vårt ljus och välsignelser i denna mörka tid, men som inom kort byts till ljus och kärlek.

Vi i Agartha

Stort tack och i kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Mira från Galaktikernas Höga Råd

Just nu i denna stund har en händelse ägt rum som avser ett beslut som är enhälligt från alla stora Råd i Universum.

Alla människor får nu ett besked om vilka de är och varifrån de kommer. Varför de har inkarnerat på Jorden när de hörde kallelsen. Alla blir inte så förtjusta eftersom det inte alltid är så positiva orsaker om varför de inkarnerade denna gång.

Dessa människor kommer att lämna Jorden för att återkomma när de är redo eller så blir de kvar i den tredje dimension för att de inte vill gå högre upp i dimensionerna. Detta vet de flesta vid det här laget, men vad de inte vet är att alla människor blir kallade till ett samtal för sin fortsatta levnad. Långt ifrån alla människor kommer att följa med i uppstigningen på grund av deras dolda avsikter eller självgodhet. Dessa samtal blir väldigt verkliga för folket och det sker astralt. Detta blir även en test för alla och reaktionen i besluten för dessa människor kan bli svåra att hantera.

Därför är det viktigt att alla ljusarbetare nu är beredda på att det kan komma mycket folk som vill ha hjälp med att komma vidare i sina liv. Detta har ljusarbetarna fått höra länge, men nu börjar det närma sig. Var beredda på att ge förklaringar om vad som händer på Jorden och de som är sjuka av vaccin, ge dem förslag om att söka homeopatisk hjälp. Att få läkning genom naturen kan vara av betydelse för fortsatt levnad.

Det är bra att sprida detta för kännedom till folket. Det har ingen betydelse för av man känner för dessa ord, men det kan vara bra att förbereda sig att det kommer. Alla blir berörda och bedömda, men ingen lämnas utanför utan alla kommer att få den hjälp de behöver. Även om det inte blir som man hade tänkt sig.

Detta är urskiljningen för uppstigningen till den femte dimensionen för en ny tid i en ny värld.

Mira från Galaktikernas höga Råd

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med stor försiktighet har vi beslutat att ge människorna en uppmaning att verkligen ge denna planet er starka och modiga kraft för att kämpa mot de mörka som försöker eliminera de flesta människor med virus och vaccin. Denna planet tillhör människorna och ska göra så i alla tider. Det är oerhört viktigt att alla känner för att behålla denna planet och skapa den så att den återigen blir den fantastiska skönhet och paradis den en gång har varit innan det stora experimentet började för människorna på Jorden.

Detta är en uppmaning till alla människor, oavsett om de vet om att det förekommer strider mellan de mörka, Galaktiska ljusfederationen och Alliansen för att en gång för alla få bort de mörka som inte längre har någon uppgift att fylla med olika experiment för att skada människorna mer. Denna era är över och nu stiger allt fler människor i medvetenhet och i sin vibration för att ha möjligheten att följa med i uppstigningen till den femte dimensionen.

Många människor har känt hur det destruktiva och mörka har ökat i samhället som har blivit allt hårdare i mentaliteten mellan människor och detta är något som många har fått uppleva med stora svårigheter under de senaste åren. Denna destruktiva och mörka mentalitet kommer att fortsätta så länge de mörka med sina manipulativa metoder för att hålla människorna nere med meningslösa restriktioner angående masker och vaccin. Vi skulle vilja att människorna nu börjar genomskåda dessa mörkas agenda med att få människor att börja skada varandra i stora upplopp och demonstrationer för att få ledarna att lyssna på folket. Detta virus är inte farligare än en vanlig influensa men vaccinerna däremot är betydligt farligare i det längre perspektivet. Många människor dör av vaccinerna i världen och det kommer att bli svåra efterverkningar med tiden av dessa vaccin.

Det har gått ut så många varningar om dessa injektioner att det måste ha uppmärksammats av många människor och att ge sina barn och ungdomar dessa vaccin är en direkt uppmaning till de mörka att människorna inte bryr sig. Att människor väljer att ta dessa injektioner är deras personliga val, men att ge barn och unga människor dessa injektioner som inte är ett vaccin utan de har mycket giftiga och skadliga ämnen som påverkar hela kroppen eftersom det förändrar DNA-strukturen för de som överlever dessa injektioner. Dessa injektioner är inte ett vaccin som skyddar mot sjukdomen utan ett massförstörelsevapen för att så många som möjligt tar skada av dessa eller dör av dem. Dessutom smittar de personer som är så kallade fullvaccinerade andra människor med aktivt virus som ingår i dessa injektioner.

Detta är något som många människor har börjat förstå eftersom det hela tiden talas om att det behöver fyllas på med fler injektioner på grund av att många människor blir sjuka ändå av Covidviruset även om de har vaccinerats flera gånger. Detta måste alla börja förstå och ta till sig. Det är dags att börja genomskåda detta scenario som sker framför ögonen på människorna och det gäller i alla länder och det som sker är att de mörka är desperata för att försöka hindra uppstigningen för människorna och att försöka hindra att de förlorar denna planet. Striderna är många och det kommer att bli än mer intensivt för att ta till fånga så många som möjligt av dessa mörka entiteter som försöker med alla medel att hålla sig kvar med sin onda agenda.

Dessa mörka entiteter kan inte leva i en högre vibration än i den tredje dimensionen. De är av mycket låg energi och att människorna nu har höjt sin vibration till den fjärde och även till den femte dimensionen gör att de har svårt att komma åt människorna som även har höjt sitt ljus, som är ett mycket effektivt vapen. Att bekämpa dessa mörka entiteter gör människorna bäst med att stå kvar i sitt ljus och på det sättet även i sin högre vibration. Det gör man med att ha en vänlig och kärleksfull inställning till alla människor och även att känna medkänsla för varandra. Detta är det starkaste vapnet ni har som människor och det räcker långt med att vara uppmärksam och inte vara en deltagare i allt ni ser och hör utan endast en iakttagare. På det sättet skyddar ni er själva och hela befolkningen på Jorden. Vi är så stolta över människornas styrka och beslutsamhet hittills men om allt ska gå som det var planerat måste alla hjälpas åt med denna kamp för er planet. Ljuset har vunnit och den tredje dimensionens illusion har avslutats även om inte alla kan se det. Bed för en fredligare värld och att människorna får en stark och medveten önskan om att denna planet ska tillhöra endast människorna. Vi älskar er alla så otroligt mycket och vi är alltid med er.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärleksfull tjänst, Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

En Meditation i tiden

I denna meditation fick jag uppleva det som jag drömde om under natten och som kändes väldigt skrämmande eftersom det är något som alla kommer att gå igenom under detta år. Alla länder kommer att drabbas av dessa mörka och det kommer att förekomma många strider på gator och vägar under nätterna där varelser kommer att visa sig. Restriktionerna kommer att bli fler angående nytt Covidangrepp och det är inte enbart av ondo eftersom dessa strider är ett krig mellan de mörka och den Galaktiska ljusfederationen och Alliansen. Inga människor ska vara ute på gatorna under nätterna när det pågår. Det skulle utbryta panik om några fick se dessa varelser på gatorna.

Jag tar några djupa andetag och återigen befinner jag mig i USA där många varelser försöker få människor att börja hata varandra med rasism som vapen och anklaga många människor för att de inkräktar på någon annans bekostnad. De försöker med massavrättningar i stora hangarer med hjälp av gas som de gjorde under andra världskriget framför allt. Detta är verkligen skrämmande och det är något som de mörka försöker i alla länder för att eliminera så många som möjligt av mänskligheten. Detta kommer inte att fungera, människorna själva tar tag i dessa varelser och även dödar dem, men det kommer allt fler av dessa varelser. Detta är verkligen något som kommer att hända i många länder eftersom de mörka är desperata med att försöka hålla sig fast på denna planet och försöka styra över människorna i fortsättningen. Försöken med Covid-virus och även vaccinerna har inte haft den effekten som de hade önskat och därför gör de ytterligare försök med att påverka människorna med svåra anklagelser mot varandra och på det sättet skapa en möjlighet till krig. Människorna har däremot höjt sin medvetenhet så mycket att de mörka inte kommer åt dem på grund av ljuset inom varje människa. Detta är ett starkt vapen och även kärleken som många känner, det vill säga den villkorslösa kärleken och som omfattar hela befolkningen. Detta är verkligen den sista striden och alla i befolkningen måste vara väldigt medvetna om att de har ett övertag mot dessa varelser med sitt ljus och även med att förlåta och börja känna medkänsla för dessa varelser som är desperata över att behöva lämna denna planet som de älskar som sin egen.

Kabalen har ett särskilt intresse för de nordiska länderna eftersom det har inkarnerat många mästare i dessa länder. Kriminaliteten är särskilt stor med många gängbildningar men även maffian som kommer från många länder och som har tilltagit de senaste åren. Dessa står under Kabalens inflytande och får den hjälp de behöver, men de skandinaviska länderna är starkt förenade och kommer inte att tolerera att dessa mörka tar över länderna. Det är främst från de muslimska länderna som klanerna utgör det mesta av det kriminella tillståndet. Detta kommer att eskalera under året och det är viktigt att befolkningen börjar skaffa sig mat som kan hålla länge om elen slås ut och även att ha en del pengar i olika valörer för att kunna betala kontant. Detta är något som kommer att hända och det är bra att vara förberedd med att hamstra en del varor, men inte så att alla andra blir lidande.

Jag fick verkligen en bekräftelse på att detta är något som kommer att hända och vi går in i en mörk och svår tid, men som kommer att ljusna på ett fantastiskt sätt när dessa varelsers inverkan på människorna är över. Ljuset har vunnit men det kommer ändå att vara en intensiv och utmanande tid som vi människor måste gå igenom. Detta innebär att de som verkligen har en avsikt att utmana och kämpa för denna planet kommer att gå till uppstigning till den nya Jorden, men det kommer inte att bli en lätt uppgift att framför allt stå kvar i sin högre vibration och inte bli påverkad av allt som händer omkring i den lägre vibrationen. Det gäller att vara en iakttagare och inte en deltagare i allt som händer oavsett hur många chockerande avslöjanden som kommer fram. Detta är något som alla bör vara medvetna om och inse att allt detta var det vi kom hit till Jorden för. Att få vara med och kämpa för denna fantastiska planet med all sin skönhet och som kommer att bli det paradis den en gång har varit är en stor gåva även om man inte har varit utvald till stora uppgifter. Att bara komma med sitt ljus till Jorden har många hjälpt denna planet till en högre dimension, är inte att förglömma.

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh och Olof Palme samt flera forskare och läkare

Hej Inger. Detta meddelande är ett allvarligt och angeläget avslöjande när det gäller kvinnor och barns behandlande av sina män och då främst de från de muslimska länderna.

Vi har upptäckt att under dessa två åren under nedstängningarna att det har eskalerat i misshandel av kvinnor framför allt men även barnen har fått utstå mycket psykisk misshandel. Det är en anledning i att männen har varit knutna för mycket tillsammans med sina familjer och blivit isolerade från andra människor i stor utsträckning, men det är inte en ursäkt för att misshandla sin familj eller till och med döda dem. Detta tillstånd är vanligt i hela Europa efter all denna flyktingvåg som drabbade alla länder i Europa, men även i andra länder i världen.

Det är ett faktum att många fler flyktingar kommer att söka sig till Europa framför allt för att fly från fattigdom, torka och svält. Det kommer att bli väldigt svårt för de europeiska länderna att ta emot dessa flyktingar utan hjälp från andra länder i världen. Denna flyktingvåg är en global angelägenhet. Det är av stor vikt att ledarna i alla länder i världen ser detta som en möjlighet att samarbeta för att dessa flyktingar kan få en annan och bättre tillvaro och på det sättet bidra till en fredligare värld. Migrationen måste vara ett sätt att ge människorna en chans att förbättra sina liv även i andra länder och att försöka förstå hur svårt dessa människor har det i sina hemländer är det lättare att ge den hjälp de behöver och då speciellt för barnens skull. Det är många med väldigt annorlunda kultur som flyr diktatorer i sina länder de kommer ifrån och som endast har ett syfte, att sko sig själva i första hand och därefter hjälpa sin befolkning. Deras kulturer innebär att det är männen som styr landet och familjen. Kvinnor och barn är något som männen ser som deras egendom och kan behandla hur som helst. Dessutom är det inte straffbart i deras egna länder, även om han dödar sin hustru.

Dessa män tar med sig den kulturen till de länder de flyr till och tror att de kan utöva samma lagar i det nya landet som i det land de lämnade. På grund av att de tar lagen i egna händer blir det stora sammandrabbningar med den lokala befolkningen och dessa flyktingar som endast har sin religion som ett vapen och som anser att deras religion är den enda rätta. Alla andra religioner anses som smutsiga och orena. Det är inte rätt att komma till ett land som tar emot dem och ger dem möjligheter att överleva med sociala insatser för att omedelbart tala om att det är dessa män som bestämmer i det land de har kommit till. I de flesta länder i Europa har alla möjligheter att förverkliga sina drömmar i form av utbildning och arbete som ger en annan trygghet än vad man hade i sitt hemland. Möjligheterna finns för alla som vill förkovra sig och lära sig det man behöver för att kunna utöva ett arbete som har varit en dröm tidigare i stället för att utnyttja dessa länders gästfrihet med kriminalitet som tack för hjälpen.

Det har eskalerat med denna kriminalitet och då främst bland de klaner som har tagit sig till Europa för att leva på det sätt som de gjorde i sina hemländer. Mycket handlar det om narkotika och om att ha hela familjer involverade i denna verksamhet. Även unga pojkar som fortfarande är barn, är aktiva i detta arbete och som används i skjutningar i hämndaktioner, för att de är minderåriga och som betyder ett lindrigare straff. Detta måste få ett slut och i de nordiska länderna är det väldigt utbrett med denna kriminalitet med olika gängbildningar som följd. Dessa män är ett hot mot hela samhället. Deras mentalitet är att det är de som bestämmer lagarna i de områden de bor i och de skjuter även poliser som de tycker visar sig för mycket i deras område. Dessa män misshandlar sina kvinnor och barn som är ett stort problem i hela Europa och som blir en följd av att inga länder kommer att ta emot fler flyktingar som bidrar med ytterligare problem. Många av de maffialiknande gängen finns i alla nordiska länderna och de har ökat för varje år. All maffia finns representerade i de nordiska länderna och som kommer från södra Europa, Ryssland med flera.

Det krävs en annan inställning till migrationen i alla länder för att komma till rätta med dessa problem som olika kulturer kan skapa och det är upp till alla ledare i världen att inse att om de inte kommer överens om detta förblir världen i en osäker och riskfylld tid för fler krig. Aldrig tidigare har kommunikationen mellan länderna i hela värden varit så stor och alla har nu en uppfattning om vad som händer i alla länder. Därför är det så viktigt att ledarna i alla länder är de som kan få en förändring om de samarbetar om detta stora arbete. Att arbeta för en lösning som berör alla i befolkningen för allas bästa blir det en säker och hållbar utveckling för freden i världen och då först kommer miljöförstöringen att avslutas. Människors önskan om en fredligare värld för alla blir då en möjlighet som blir förverkligad av ledarna i alla länder i världen och även en renad och helad planet. Detta är oerhört viktigt och det är bråttom. Alla behöver vi få en försäkran om att ljuset har vunnit även om det inte riktigt lyser igenom än, men det kommer.

Anna Lindh och Olof Palme samt flera forskare och läkare

Stort tack för denna information och som jag hoppas ger genomslag för världens alla ledare.

I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation på den nya Jorden

Jag står på ett högt berg och ser ut över det fantastiska landskapet med höga berg och djupa dalar. Jag är ensam och det en frid och högtidlighet som jag inte har känt tidigare. Jag är på den nya Jorden och färgerna på grönskan är djup och mer intensiv. Jag är väldigt högt upp på detta berg och när jag vänder mig om står det många människor efter vägen som är av kristall.

Det har fotsida kläder med kåpor ungefär som munkar hade förr i tiden och det är munkar från medeltiden. De har kommit för att följa mig på vägen i mitt stora arbete för folket och i Universum. De har väntat på mig och de hjälper mig även i den andliga bok som jag skriver. De vill vara med mig och hylla vår Fader Gud och hans son Jesus som är desamma som när de levde på Jorden och bad om deras välsignelse.

Dessa munkar är på andra sidan väven och de har väntat på den blåvingade som kommer från Källan med kärlek, ljus och sanning. De säger att äntligen har du kommit och ljuset, kärleken har aldrig varit starkare än nu i hela Universum. Vi har fått lov att följa dig mästare på den nya Jorden och dina gärningar för folket med stora avslöjanden blir avgörande för världens folk och för freden i världen. Vi hyllar ditt mod, mästare och ditt tålamod för utvecklingen i den nya tiden och den nya Jorden.

Det är munkarna från Jesuitorden

I denna meditation upplevde jag än en gång den nya Jorden med en skönhet och frid som var en början till något som kommer att bli en fantastisk tid för de människor som kommer att bebo den nya Jorden. Att få ha kommit för att besöka den nya Jorden är något allt fler människor kommer att få göra och då främst i sina meditationer. Det är stor gåva och jag är så tacksam att ha fått denna upplevelse, både på den nya Jorden och av de munkar som följer och stöder mig.

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen

Efter ett djupt andetag under en meditation kommer jag till USA, New York och nu är det oroligt. Det är en kamp mellan de som är reptiler, demoner och människor.

Det är upplopp efter nya restriktioner angående vaccin och människorna är upprörda över dessa massor som bär masker och skriker efter vaccin. Alla måste vaccinera sig.

Det är inte ett vaccin säger människorna. Det är ett massförstörelsevapen. Allt fler kommer att dö.

Det är ingen fara säger reptilerna, alla ska ta vaccinerna.

Det är en grå och otäck stämning allteftersom bråken fortsätter. Många människor viker sig och låter sig övertalas. Det är en sorg.

Som du ser Inger är det väldigt oroligt i USA, men det kommer snart till Europa. Det är många människor som protesterar mot dessa vaccin och det kommer att bli än mer oroligt och allvarligt i världen.

Du måste vara beredd på att det kommer folk som vill ha förklaringar och kanaliseringar av dig. Du måste även vara beredd på att det kan bli brist på vissa varor angående mat bland annat. Ha några pengar i olika valörer för att kunna betala utan kort om elen blir utslagen.

De mörka slåss för sina liv och planeten som de tror att de kan få tillbaka. De är desperata och det kommer att dö många människor i världen men även lämna planeten till sina hemplaneter.

Vi ville visa dig hur det ser ut i USA framför allt men även i Europa är det kaos. Detta kommer att hålla i sig i detta år. Därefter kommer den stora vågen och folk vaknar med ett ryck. Sedan är ingenting sig likt.

Galaktiska Federationen

Stort tack för denna varning. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Plejadernas Höga Råd

Det är med stor glädje vi kan meddela att nu går dessa avslöjanden ut till folket och det har visats redan i amerikansk media och som kommer att skickas ut till alla länder i världen. Folket måste få veta vad de har fått utstå under väldigt lång tid och det avser väldigt många och svåra svek i olika avseenden. Alla länder berörs av dessa avslöjanden och detta är bara början, många fler kommer efter. Vi har äntligen fått klartecken eftersom alla gömställen, baser och laboratorier har avslöjats och tagits ned av den Galaktiska Federationen och av Alliansen. Det betyder att nu är det en svår tid som väntar människorna med att försöka förstå detta experiment som även människorna gick med på för deras utveckling i kärlek och medkänsla för sig själva och andra.

Med detta meddelande har vi beslutat att ge en information om de svåra förhållandena i livet som människor har haft i vissa länder på Jorden och det är meningen att alla nu ska få se den orättvisa fördelningen av medel, det vill säga den orättvisa jämställdheten mellan de rika och fattigare länderna i världen. Det kommer att bli chockartat och många människor kan ha svårt att förstå hur detta har kunnat få pågå i så lång tid, men de mörka har haft en förmåga att manipulera eller hota människor till dessa fruktansvärda brott mot mänskligheten. Dessa varelser som har utfört dessa hemska brott kommer att straffas och förpassas från denna planet för alltid. Även de människor som har deltagit i dessa brott kommer att dömas till hårda straff. Allt detta och mer därtill kommer att avslöjas för folket som måste få veta vad som har hänt i deras länder om hur de har blivit behandlade.

Detta medför att det kommer att bli oroligheter mot myndigheter och de styrande och som inte går att undvikas eftersom det är de styrande som har fått människors förtroende i deras val av ledare. Dessa ledare kommer att få stå till svars för folket och de kommer inte att kunna sitta kvar i sina positioner så länge till. Det kommer att bli väldigt mycket hat mot de styrande i länder, men att hata gör ingen skillnad utan nu gäller det för folket att inse att detta var något som skulle hända efter dessa avslöjanden. Folket måste förstå att all denna ondska har inte enbart berott på de styrande i länderna utan även på en liten grupp varelser utanför Jorden som har styrt hela världen med sin onda agenda. Detta kan vara svårt att förstå, men det gäller nu att försöka förstå att detta är något som människorna gick med på i detta experiment, men kanske inte så fruktansvärt svåra övergrepp mot barn och även djur som det blev. Dessa mörka varelser har inte någon empati mot liv över huvud taget. De känner ingen tvekan om att mörda miljoner människor för att få denna planet för sig själva och det har de gjort ett flertal gånger i de världskrig som har förekommit. Människorna värdesätter livet i stället och detta gör att det kan kännas extra svårt med dessa avslöjanden.

Det gäller nu att försöka förlåta och förstå att detta tillhör det förflutna och det är nuet och framtiden som gäller, framför allt på den nya Jorden eller att man fortsätter i den lägre vibrationen för att utvecklas vidare till en högre vibration. Ljusarbetarna kommer att få många människor som vill ha en förklaring om vad som har skett egentligen och även de människor som är vakna kommer att kunna ge en förklaring till att Jorden har skiftat till en högre dimension där så många människor som möjligt kan följa med till om de själva vill. Vi älskar er så oändligt mycket och har så stor respekt för människornas kampvilja att få behålla sin planet och vi kan tala om att ljuset har vunnit. De mörka är inte längre välkomna till denna planet.

Plejadernas Höga Råd

Stort tack i kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och meddelandena om vaccinerna gav effekt världen över faktiskt. Till och med de läkare som finns i Sverige har tagit till sig varningarna och även upptäckt dem själva. Det är vi så otroligt tacksamma för här på denna station.

Nu skulle vi vilja ge lite mer information om dessa injektioner. De som har tagit fram dessa så kallade ”vaccin” från början har upptäckt att de inte hade så stor effekt som de hade förväntat sig. Därför har de tagit fram ett alltmer giftigt ”vaccin” för att vara säkra på att det blir ett stort antal människor som kommer att avlida med dessa ”vacciner”.

Det är ett otyg och tyvärr har inte dessa ”vaccin” blivit reducerade på sitt gift av de som kommer från ljusstyrkorna, utan det har drabbat väldigt många människor framför allt i Afrika och i viss mån Indien. Mahatma Gandhi är så bekymrad för sitt folk i Indien, även om han vet att det är en del i programmet blir det inte lättare att se denna massdöd av ett ”vaccin” som egentligen ska rädda människor, men detta är ju egentligen inte ett vaccin.

Allt detta i ett försök att hindra mänskligheten att gå vidare i uppstigningen och som dessutom får höra svåra avslöjanden om hur dessa mörka inom den djupa staten har behandlat mänskligheten i hundratals år. Ljuset har vunnit och mänskligheten är räddad som art. Det vet vi och även att Universum är räddat som var döende på grund av de mörkas agenda för hela denna galax.

Snart kommer det förändringar för alla människor på Jorden och även för oss på andra sidan väven. Alla påverkas av denna nedmontering av den gamla matrisen och vi går alla in i den nya tiden. En del människor går även till den nya Jorden med sina nya kristallina kroppar.

Det är en glädjens tid, men innan dess, var beredd på en turbulent tid innan allt är avslöjat och människor har förstått att lägga det gamla bakom sig, förlåta och gå vidare till den nya Jorden eller fortsätta i den lägre vibrationen. Hur som helst, går denna livstid för alla till historien.

Med ljus och kärlek till er alla från oss alla.

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack i kärlek jag tjänar. Jag Är