Kategorier
Kanaliseringar

En vinges slag

En vinges slag, det är allt som behövs för att verkligen lyfta från en tyngd som är som en stark avsikt.

Med detta i sinnet och att vara en varelse som vill se verkligheten som den är och inte illusionen, kan vara den fortsatta människan i den nya tiden och i den nya världen.

Det är så många människor som inte kan se denna fantastiska förändring som sker på Jorden men även inom.

Allt förändras på Jorden, i Universum och inom alla levande varelser. Alla har förändrats efter vilopauser och med denna vila för sin egen skull kunnat känna sig själv med var man står i livet.

Många är det som vill fortsätta att endast vara i den tidigare verkligheten och det är något de har valt. Det är ändå många som vill fortsätta till en verklighet som är allt annat än en illusion.

Längtan är stor för många till denna värld som blir så annorlunda jämfört med vad de har blivit lärda i.

Glädjen och lyckan är så stor när allt faller på plats efter all denna erfarenhet av experiment bland annat för människorna och i en illusion till verklighet.

Detta är den tid vi lever i men endast en kort tid till innan illusionen faller med den gamla världen.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

En stund i stillhet

Med ett djupt andetag blir den oroliga verkligheten inte så påtaglig och krävande med all den skarpa medvetenhet som präglar dess natur.

Det är en svår och fantastisk tid och med den kommer en spännande reflektion om hur allting utvecklar sig till.

Vissa vill inte veta av någon förändring i sitt liv och förblir i den lägre medvetenheten och som är fullkomligt nöjda med det, medan andra vill inget hellre än att gå vidare till en annan och mer verklig värld som erbjuder så mycket mer i sitt varande.

Det är i denna tid som valet om var man vill leva och vara för sin utveckling, är avgörande. Alla som verkligen vill gå till en annan värld kommer att kunna göra det med avsikten att behålla sin medvetenhet och vibration. Det finns tyvärr inte så många möjligheter inom den närmaste tiden om man skulle ångra sitt val och vill följa med i uppstigningen till en annan värld.

Det är i nådens tid och många är det som kommer att åka med tåget till andra sidan väven och utvecklas vidare tills de är redo för en högre dimension. Dessa kommer att fortsätta att hjälpa de ljusarbetare som fortfarande lever på Jorden med sitt ljus för att segern om planeten blir som det var tänkt.

Aldrig har det varit så mycket oro och ljus samtidigt på Jorden. De mörka blir allt mindre i antal och de ljusa allt fler på Jorden och det är en välsignelse med denna utveckling som människorna själva har skapat och arbetat för.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Mycket händer bakom kulisserna i Universum och som är något som kommer människorna tillhanda inom en mycket snar framtid. Allt har gått så mycket fortare och allt fler människor har höjt sin vibration som betyder högre medvetenhet och ett högre ljus på planeten. Det är oerhört spännande och det tyder på att det kommer allvarligare avslöjanden än de tidigare som är en följd av att det är tid nu för folket att få veta vad de mörka har haft för agenda för mänskligheten.

Dessa avslöjanden har gått ut successivt för att inte få befolkningen att gripas av panik, men nu är människorna redo för vad som har försiggått för mänskligheten i så lång tid. Visserligen har människorna varit med på detta experiment men det har gått alldeles överstyr med svårigheter och bedrägerier från de mörka de sista decennierna. Allt måste upp i ljuset för att beskådas och förlåtas som något som har tillhört det förgångna även om det fortfarande är svårigheter för folket i de flesta länder.

Nu däremot är den sista tiden i den tredimensionella verkligheten slut. Den gamla matrisen har tagits ned av Galaktiska Ljusfederationen och Alliansen för att aldrig mer återkomma på denna planet. Det är en stor glädje samtidigt som det är väldigt oroligt i världen där människor protesterar mot dessa ledares rädsla för virus, men detta är ett tecken på att allt går åt rätt håll. Människorna har fått nog och tar tillbaka sin rätt till frihet och sin planet som har varit i händerna på alltför många mörka som vill ha denna planet för egen vinning. Denna period är över och de mörka kommer att försöka göra allt som står i deras makt med att förstöra uppstigningen till en högre dimension för människorna och har med alla medel hållit kvar rädslan för virus och vaccin.

Detta virus kommer att försvinna och människor kommer att slå tillbaka mot dessa mörka som försöker hålla dem i rädsla och förtryck med en allt starkare vilja och avsikt med att denna planet ska tillhöra människorna och på det viset höja ljuset på planeten för att få de mörka att ge upp. Ljuset har vunnit och det höjs hela tiden med människornas vilja till en högre vibration och en bättre värld att leva i för hela befolkningen. Denna avsikt har väldigt stor betydelse för utvecklingen i fortsättningen och det är väldigt glädjande att vi ser hur nära det är för de som verkligen vill följa med i uppstigningen till en högre dimension med all denna skönhet som Jorden är.

Många ljusarbetare kommer att försöka få med så många som möjligt till att föreställa sig en värld där det inte längre finns några krig och inga miljöförstöringar utan endast en fantastisk värld att leva i där barnen får ärva en planet som mår bra och som människorna själva har skapat för sig själva och de som har rätt att bo på denna planet. I denna tid som är förlåtandets och försoningens tid är det särskilt viktigt att alla försöker visualisera denna värld att leva i för allas bästa. Det är så oerhört viktigt att verkligen känna efter var man står i sin medvetenhet och att känna efter i vilken värld som betyder mest, det vill säga om man vill leva i den gamla verkligheten eller om man känner en längtan till något annat som är en bättre tillvaro med allt vad det medför i säkerhet, lugn och harmoni, utan krig och konflikter i världen.

Med stor tillförsikt och kärlek tror vi att människorna verkligen vill kunna komma till en lugnare värld och få känna sin frihet och ha valmöjligheter för sin fortsatta levnad.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack Galaktiska Ljusfederationen

Det är många som undrar hur dessa avslöjanden kommer att gå ut till folket och de kommer att gå ut globalt, det vill säga samtidigt till alla länder i världen. Dessa avslöjanden är av sådan karaktär som beskriver allt som de mörka har haft som agenda för människorna. Alla kommer att få veta samtidigt på Jorden.

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation i nuet

Som fågeln är jag fri i anden och flyger över det i höstfärger belagda landskapet. Det är en hög klar luft och solen står högt. Naturen är så otroligt vacker och det är något som alla skulle få uppleva.

I denna tid är allt så starkt förbundet med den stora och uppseendeväckande förmågan att se allt i ett större sammanhang.

Med det stora perspektivet i att se allt från ovan som en fågel tes sig allting så naturligt och övergående.

Solen kommer alltid att lysa och ge oss den värme som vi så väl behöver och vår vackra Jord kommer alltid att ge oss det vi behöver för vår levnad.

Det är en så fantastisk tid att leva i just nu och med förvissningen om att allt kommer att lösa sig till allas bästa, oavsett vilken väg vi föredrar att gå för vår utveckling.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Den förestående friheten för Jordens Folk

I denna tid när allt är i en ny era av ljus och med denna tids stora förändring för människorna, kommer det en stor och viktig insikt när det gäller den globala utsikten för allt levande på denna planet.

I mänsklighetens kärna är allt en essens av kärleken från den Högste och det är något som alla måste ta in till sitt hjärta för att förstå innebörden av den kärleken som kommer alla till godo i denna tid.

Det är oro och ängslan med i människornas sinne, men det är något som kommer att försvinna och ersättas med insikten av att allt går som det var tänkt i detta liv. Ingenting kommer att förstöra detta ljus som har kommit till Jorden och som kommer att vara för evigt.

Folkets kraft för en frihet som gynnar alla och som avser att ingen längre kan ta denna frihet ifrån människorna som har kämpat i decennier för att ta tillbaka sin integritet och kraft.

Detta är en välsignelse som är ett löfte om att den Högste har benådat mänskligheten med att den experimentella tiden är förbi och nu väntar en värld i frihet och kärlek för världens folk.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

En bön om befrielse i själen

Den förestående och allvarliga händelsen med svåra och destruktiva försök att få mänskligheten att förstå betydelsen för att det som sker har en avsikt.

Mänskligheten har haft många tillfällen att bryta svår behandling i sitt varande för möjligheten till en lättare tillvaro.

Nu är tiden inne för en starkare och viktigare insikt om sitt fortsatta liv på Jorden.

Att med sin intuition ta vara på den inre vetskapen om att allt går som det är tänkt och ingenting har varit fel i mänsklighetens utveckling.

Detta är en prövningens tid och även den slutliga tiden för varandet i den gamla verkligheten.

Att ta vara på denna tid för att be om frihet och förnyelse i sin medvetenhet som avser alla som lever på Jorden.

Som i en bön om befrielse från förtryck och kontroll med kärlek och förståelse för dessa skeenden.

Att be om en ny tid för mänsklighetens fortsatta varande.

AMEN

Denna text kom till mig i en meditation och som avser denna tid med svåra avslöjanden och sjukdomar och som jag hoppas kan ge en liten positiv känsla för framtiden.

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det med stor glädje vi kan meddela att människorna har stigit till den fjärde och femte dimensionen. Vilket innebär att det har gått så väldigt mycket fortare med denna höjning som mycket beror på förändringar i Universum och på Jorden. Mycket har hänt med arbetet bakom kulisserna som har påskyndat händelserna på Jorden, och det är väldigt glädjande.

Tyvärr betyder det att ett nytt utbrott av virus som har förstärkts och det är inte enbart Covid, utan även så kallade gamla influensavirus. Det betyder att många kommer att lämna Jorden, särskilt de gamla i befolkningen och framför allt de som har fått dessa så kallade vaccinerna. Biverkningarna har börjat visa sig och det är främst de unga i befolkningen som kommer att drabbas hårdast.

De människor som är ovaccinerade kommer att klara sig bäst. Deras antikroppar mot gamla influensavirus är ett gott skydd och dessutom har de inte de skadliga ämnena i sina kroppar som vaccinerna har och som kolliderar med de gamla virusstammarna.

Det blir en svår tid med mycket svåra biverkningar och sjukdom av virus för väldigt många människor. De som lämnar Jorden till andra sidan väven blir i ett stort antal. På grund av det blir det en global nedstängning som kommer att vara i några månader och under den tiden kommer det många avslöjanden om vad de mörka har haft för agenda mot folket. En del människor lämnar Jorden på grund av chocken om avslöjanden och väldigt många människor blir väldigt förvirrade med mycket arbete för ljusarbetare för dessa människor. Därefter är Jorden en annan och totalt förändrad.

Förändringen har skett inom människorna och de kommer att se verkligheten på ett helt annat sätt. Borta är illusionen i den gamla matrisen och väven är borta till den andra sidan. Även detta blir en chock för både ljusarbetare och alla andra människor.

De människor som inte kan gå till uppstigningen utan måste stanna i den lägre vibrationen har flyttats dit helt ovetande om det själva. Det är människor som måste få längre utveckling i den lägre vibrationen och de kommer när de är redo.

Denna utveckling har gått fortare än vad vi hade trott, men nu är tiden inne. Många ljusarbetare har bett om en inte alltför svår tid och vår Fader Gud har stor nåd för människorna. Bönerna har beviljats.

Vi älskar och respekterar människorna för deras starka vilja för planeten, men även för den kärlek alla visar för varandra.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

En reflektion vid havet

Det är stilla och vattnet på havet är spegelblankt.

Aldrig har tiden varit så stilla och snabb i sin aspekt av nuet.

Det är en förunderlig tid, både svår och fantastisk på samma gång. Det sägs att allt har sin tid.

Det är i denna tid som allt sådant som det förgångna tar sig uttryck för att i nuet förlåtas och läggas till en ljusare plats.

Allt är av de stora och kärleksfulla energier som skickas från de stora och vita varelserna i de högre rikena i Universum till Jorden i en kärleksfull uppmuntran till folket.

Mycket har hänt i det fördolda som nu måste komma upp till ytan för betraktande och förlåtande.

Det är förlåtandets och försoningens tid som alla måste ta sig igenom för att kunna gå vidare i livet.

Med att leva med mottot, kärleken är det största i livet och med den kommer förlåtelsen.

Människan med sin förmåga att känna sin nästa är en välsignelse för både de goda och de onda i allt som sker av en orsak.

AMEN

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Federationen

Det är mycket som händer i världen just nu och det blir inte bättre av alla avslöjanden som kommer att komma tätt efter varandra. Många är det som inte längre vill vara med i dessa nedstängningar och restriktioner mot virus som många anser inte är så farliga som de säger och det är sanning. Däremot är det väldigt många som kommer att lämna Jordelivet till andra sidan väven med en starkare dos av vaccin. Många forskare och andra från andra sidan väven har under lång tid varnat för dessa så kallade vaccin och nu börjar de ge de biverkningar som många har varit rädda för och framför allt för barnens skull. Det har redan börjat protester mot dessa bestämmelser av de ledande i länder där det redan är väldigt korrumperat med svåra övergrepp mot befolkningen.

Detta är något som de flesta människor vet vid det här laget, men att de måste uppleva än mer förfärliga krav från myndigheter bland andra och dessutom få höra vad väldigt många människor har fått uppleva i sina liv sedan väldigt tidig ålder. Det är något som kommer att väcka upp väldigt många människor om hur verkligheten egentligen är och det är något som kan bli en väldigt farlig och orolig tid för alla på Jorden. I många länder är det en oviss och destruktiv känsla för framtiden och det är främst i de länder där mycket droger och annan kriminell verksamhet råder. Detta är något som måste få ett slut och med människornas gemensamma kamp mot dessa ledare som är involverade i de mörkas agenda, få dessa att lämna sina positioner för ledare som lyssnar på sin befolkning och handlar i befolkningens bästa och önskemål. De mörka vet att deras tid är över och slåss med alla medel de kan för att behålla sin status, men de vet att det inte är länge till de kan leva på det sätt som de alltid har gjort på andra människors bekostnad.

Ljuset har segrat och det vet många nu vid det här laget även om det inte märks i verkligheten, men med människornas sätt att vakna och se sin verklighet blir allt detta snart ett minne blott och en ny värld med människornas innovativa förslag för ett bättre samhälle är endast en tanke bort. Denna tanke är en metafor för tiden det tar att bygga upp något nytt som är hållbart för alla länder på denna planet. Detta är verkligen sluttiden i kampen om planeten och med så många människor som vaknar och blir allt fler för varje dag kommer denna kamp att avslutas inom en snar framtid. Folket har fått nog. Det räcker nu med alla lögner och bedrägerier mot folket som nu kräver sin frihet och som ska gälla för hela befolkningen på Jorden. Med Alliansen, Galaktiska Federationen, ljuskrigare och ljusarbetares hjälp och tillsammans med resten av befolkningen kommer denna seger i kampen för Jorden att bli verklighet. Tillsammans tar mänskligheten tillbaka sin kraft och kräver sin frihet mot en fantastisk framtid i en ny tid och en ny värld.

Vi älskar och respekterar mänskligheten för deras fantastiska och starka inställning till ljuset för Jorden och dess invånare. 

Galaktiska Federationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Förtröstan om framtiden

En meditation om förtröstan om framtiden för alla som har mist någon och känner stor tomhet och saknad.

Med sorgen kommer även insikten om livets oändliga möjligheter att fortfarande vara en varelse som växer i sin upplevelse.

Att känna sin inre visdom och försöka få en förklaring över livets skede är även en förtröstan till en större verklighet än vad som just ter sig.

Det är förlåtelsens och försoningens tid med starka förnimmelser inför framtiden och med en förståelse och medkänsla i dessa händelser.

Att känna saknad och tomhet efter en älskad varelse är en bekräftelse på en sann kärlek och ska vara en känsla av närhet, trots endast en tunn väv som skiljer.

Alla som lämnar Jorden till andra sidan väven är hela tiden med oss och ser allt som händer på Jorden och i våra liv, även om vi inte kan se dem själva. Att känna sorg och saknad är en välsignelse och en kärlek som ingen kan ta ifrån oss.

Att gå inom sig och känna detta är ett sätt att gå vidare i livet med vetskapen om att man är älskad från andra sidan väven.

AMEN