Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Det är med glädje vi tar kontakt med er. Vi vill meddela er att snart kommer en ny nedstängning. Covid-19 är nästan borta och det nya influensaviruset är här istället. Det kommer att skrämma upp människor igen vilket resulterar i en ny nedstängning.

Detta får konsekvenser som att människor inte längre finner sig i hur myndigheterna hanterar dessa virusattacker och börjar ifrågasätta deras förmåga att hjälpa människor i nöd och hantera virus som kommer till Jorden ständigt. Många människor vill börja gå tillbaka till sina tidigare sysselsättningar för att kunna försörja sig, men många företag och myndigheter har upphört på grund av deras ineffektivitet. Människor får svårt att klara sig.

Det kommer att utbryta mycket uppror mot makthavarna och folket kommer att kräva sina tillgångar tillbaka som de har blivit bestulna på. Korruptionen är hög inom den politiska världen och detta kommer snart att komma som ett tillkännagivande till folket. Detta leder till att många känner avsky och hat till makthavarna vilket i sin tur leder till en mycket svår situation för många människor.

Att hata och förtala makthavare kommer inte att hjälpa dessa människor utan genom att tillsammans hjälpa varandra, försöka förstå varför detta händer alla människor. Många, alltför många vet inte något om vad som händer på Jorden och i Universum, utan blir frustrerade över makthavarnas ovilja att hjälpa människor i nöd.

Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för dessa människor genom att finnas till för dem med vägledning och rådgivning, hur de ska fortsätta med sina liv. Ljusarbetarna har väldigt stor betydelse för alla i detta skede som händer på Jorden. Deras ljus och deras förmåga att förklara vad som pågår på Jorden och i Universum har stor betydelse för människors fortsatta liv. Ingenting kommer längre att vara som det tidigare har varit, utan nu gäller en ty tid och en ny värld.

Sprid ert ljus till så många människor som möjligt för allas bästa.

Vi älskar er alla så mycket

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Vi är glada att ha kontakt med er alla och vi vill meddela att inom en väldigt snar framtid kommer avslöjanden om missförhållanden på Jorden och som nu måste komma upp till ytan, för att alla ska få information om vad denna planet har varit med om. Alla varelser som bebor Jorden har varit som slavar för de mörka varelser som hade tagit över Jorden.

Detta är över och ljuset har vunnit, men för att allt ska ha blivit förlåtet och skickats till ljuset måste allt som har åsamkats människorna komma fram för kännedom till folket, oavsett hur svårt och grymt detta kan förefalla, måste allt belysas och förlåtas.

Det har redan börjat bli oroligheter i världen på grund av makthavarnas fruktansvärda svek mot sitt folk. Det är fortfarande många i världen som inte har en aning om vad som händer på Jorden och i Universum. Det har dock börjat med en ljusning i folks medvetande på grund av pandemin och alla dessa virus som är i omlopp om att det måste till en förändring.

Mycket snart kommer en ny nedstängning och folk har precis börjat gå tillbaka till sina gamla liv och vanor. Detta medför att många inte klarar av en nedstängning till för sin överlevnad. Det kommer att bli en mycket svår tid framöver med upplopp mot makthavarna eftersom de inte har kunnat hjälpa människor i nöd och inte heller har klarat av att förhindra covid-19.

Detta är ett stort uppvaknande för folket och det är nödvändigt att få människor att förstå att den gamla tiden och regimen gäller inte längre. Detta betyder att det blir stora protester och upplopp och då framför allt i de större städerna.

Dessa gånger är det väldigt viktigt att verkligen stå i sitt ljus, för att många människor blir väldigt upprörda, rädda och ursinniga på all denna förljugenhet. Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för att hjälpa dessa människor att försöka förstå att detta är absolut nödvändigt nu i denna tid för att alla ska få det bättre och få jämställdhet i och mellan alla länder på Jorden. Ingenting ska hållas hemligt längre, alla nya kunskaper som kan gynna människorna ska komma fram så att alla får en bättre tillvaro på Jorden.

Stå i ert ljus och säg: Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, JAG ÄR

Då är ni skyddade väldigt väl och dessutom ger mycket av ert ljus till alla på Jorden. Vi älskar er alla så mycket och är så ofantligt stolta över er. Ert hårda arbete har gett resultat som ni alla kom hit för att göra.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, nu har vi studerat vad som finns i det svenska vaccinet för covid-19 och det vi kan konstatera är att detta vaccin är precis lika farligt som alla andra vacciner som tas fram i världen. Tydligen vill makthavarna bli av med sin befolkning.

Detta vaccin har substanser som avser att hålla kontroll på människorna. De som över förmodan överlever övervakas noga av dessa så kallade läkare. Biverkningarna kanske inte märks på en gång men över sikt blir befolkningen betydligt mindre i antal.

Folk måste våga säga ifrån till dessa läkare och makthavare. Inte bara tro att om de får ett vaccin mot detta virus blir allt bra och alla klarar sig. Så är det inte. Dessa vaccin är inte till för att göra er immuna mot sjukdomen utan endast ett verktyg för att hålla kontroll på de som överlever vaccinet.

Detta virus, covid-19 är på avgång i de flesta länder och de människor som dör i detta virus dör även av andra orsaker, inte enbart av covid-19. Däremot är ett nytt virus på ingång som påminner om tidigare influensor, men kanske något svårare och då sätts människors rädsla igång igen. Det är meningen och en ny nedstängning blir följden.

Vi ber er, bli inte rädda, då biter inte virus på er och tänk efter minst två gånger innan ni bestämmer er för att ta ett vaccin mot covid-19. Det är faktiskt bättre att få sjukdomen istället, för ni kan inte ana vilka biverkningar detta vaccin får längre fram i tiden.

Tack för att vi fick framföra våra farhågor angående detta vaccin som endast är till för att skada. Vi är så glada för denna kanal som för vår talan till folket. Folket måste få veta.

Med stor kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Ashtar Sheran och den Galaktiska Federationen av Ljus

Jag är befälhavare Ashtar Sheran och jag tänkte lämna ett budskap angående den senaste händelsen om pandemin. Människor har börjat så smått att återgå till sitt tidigare liv innan pandemin, men än är det inte över.

För att få människor att verkligen vakna ur sin sömn måste det bli en ytterligare nedstängning, men den kommer att fungera på ett annat sätt.

Covid-19 viruset är i avtågande men däremot kommer det ett virus som är mer som en vanlig influensa. Dock något allvarligare. Därpå kommer rädslan tillbaka till många människor och det är det som är meningen med denna influensa från de mörkas sida. De livnär sig på er rädsla. Snälla ni sluta att vara rädda, då skyddas ni från att få detta influensavirus.

Sluta bära masker som ledarna i era länder förespråkar, utan håll varandra kära med kramar och närhet. Är det meningen att ni ska få influensan så får ni den, oavsett masker eller inte. Det är inte fler människor som dör i denna influensa än i tidigare influensor.

Däremot kommer det snart avslöjande till folket om vad de har blivit bedragna med. Stora bedrägerier avseende det finansiella tillståndet och även vad dessa inom det styrande i landet har orsakat i den medicinska delen, med direkt dödande substanser i sina mediciner och vacciner bland annat. Detta och mycket mer kommer inom kort att presenteras för människorna.

Detta kommer att utlysa svåra protester med upplopp och hat mot de styrande i länder med mycket stor diktatur. Det är klokt att inte vara så mycket i de stora städerna under denna tid. Det är även bra om man lagrade en del mat och toalettartiklar eftersom det kan komma att en del stora butikskedjor stänger.

Ljusarbetare bör vara beredda för att en del människor behöver stöd i att försöka förstå vad som händer på Jorden. Varför ingenting har blivit sig likt efter dessa nedstängningar. Det är viktigt att stå i sitt ljus för att detta påverkar alla positivt. Var rädda om er själva. Vi älskar er alla så otroligt mycket.

Ashtar och Galaktiska Federationen av Ljus

Stor tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Miljöminister och Utrikesminister i Sverige, 1994–2003

Det känns väldigt angeläget att lämna ett meddelande till alla i Sverige. Den politiska agendan i Sverige är för närvarande inte så stabil och då främst den tunga kriminaliteten i landet. De styrande har svårt att hantera denna typ av kriminalitet som är relativt ny i Sverige.

Det som händer nu är att en ny nedstängning kommer inom kort och då kommer det svåra våldet att trappas upp mellan de rivaliserande gängen. De styrande bör be människor att försöka ge sig ut på landet i stället för att vara i de stora städerna.

Människor från andra länder som befinner sig i Sverige vars barn är inblandade i kriminella gäng bör försöka få sina barn att ta sig ur dessa gäng. Trots allt är det deras barn. Ingen vill att något av sina barn blir dödade för någon annans skuld i form av pengar exempelvis. Det är föräldrarna som måste ta itu med sina barn och få dem på andra tankar.

Det kan vara svårt att komma till ett nytt land med annat språk och att försöka komma in i ett nytt samhälle, men det är ändå det de har valt. I deras tidigare hemländer hade detta beteende aldrig accepterats. Föräldrar har ett ansvar för sina barn, inte bara samhället.

De barn som har kommit till Sverige som ensamkommande har inte tagits emot på ett professionellt sätt. Många har försvunnit och tagits upp av personer som handlar med trafficking bland annat. Det är inte acceptabelt i Sverige. Det bör förbättras i villkoren för barnen. I annat fall ska de inte få komma till Sverige. Sverige ska inte försätta dessa barn som ändå haft det svårt i farliga situationer.

Det är väldigt lätt för oss på denna sida av väven att se hur förhållandena är i olika sammanhang. Dessa två scenarier som jag talade om är de mest svåra i Sverige just nu. Vi kommer att fortsätta rapportera om det är något vi tycker bör åtgärdas så snabbt som möjligt, för att människor i Sverige ska ha en trygg och säker plats att vara på och växa upp i som barn.

Jag är tacksam att jag har fått lämna ett meddelande från denna kanal till folket för kännedom. Stort tack och jag är ändå glad att jag är svensk.
Anna Lindh

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR