Kategorier
Kanaliseringar

John F. Kennedy

Jag är hedrad att få tala med dig mästare och jag ville ge lite information om vad som händer främst i USA, men även i resten av världen. Situationen i USA är minst sagt väldigt osäker. Sedan den demokratiska sidan tog täten har mycket redan förstörts för befolkningen som inte är de som har det bra ställt ekonomiskt.

Det är med ledsamhet jag ser hur människor lider med svåra ekonomiska och medicinska problem, som inte kommer att bli bättre så länge den demokratiska sidan får fortsätta att regera USA. Tydligen tar det längre tid än man trodde att visa vad dessa regeringsmän inom den demokratiska kongressen har för agenda för folket. Nu har det bevisats att det har förekommit väldigt mycket valfusk från demokraternas sida, men det är tydligen så svårt att få fram dessa bevis till folket så att de förstår vad de har fått genomlida under väldigt lång tid.

Under min mandatperiod upptäckte jag hur många som var involverade i korruption, men även hur många som varit tvingade att gå med i detta spel på grund av att ha blivit hotade med repressalier för deras familjer. Detta spelas ut ordentligt nu och även människor kan se detta med demokraternas totala brist eller nonchalans mot befolkningen. De har börjat begå misstag som befolkningen snart kommer att upptäcka. Deras lögner om bättre villkor för de som har det svårast av folket har redan genomskådats.

Det gör ont att se detta hända fortfarande på samma sätt som när jag levde på Jorden. Nu finns det som tur är en Gudomlig plan där allting är Gudomligt bestämt och det kan ingen ändra på. Denna plan är genialiskt utformad att fungera som det är tänkt, oavsett vad som sker på Jorden. Det kommer inte att tillåtas fler stora krig på Jorden. Inte som de tidigare världskrigen, men tyvärr är det ändå ett stort krig som äger rum just nu mellan det goda och det onda, kan man säga.

Mina goda patrioter. Var inte oroliga, detta var förutsett och efter detta oroliga och svåra, kommer en tid med fantastiska förändringar för hela Amerika och resten av världen. Allt kommer att bli fantastiskt och håll ut patrioter, ni går mot en fantastisk framtid som inte ligger så långt fram. Allt som händer nu måste tas fram i ljuset så att alla får se och veta vad som har hänt och händer på Jorden. Det har ni förtjänat och jag är alltid med er.

Er John och vän

Stort tack. I kärleksfulltjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från Plejadernas Stora Råd

Ta några djupa andetag för att känna stillhet i kroppen.  Känn hur fantastiska energier träffar din kropp från huvudet till tårna och skapar en harmonisk känsla i kroppen.

Dessa fantastiska energier som kommer till Jorden nu är väldigt helande och stärker upp dit ljus och medvetenhet.

Känn hur din kropp blir mer och mer avslappnad och hur din andning blir mer jämn. Släpp stressen och bara njut av lugnet och stillheten.

Med denna tyngd i kroppen och känslan av trötthet är som balsam för din själ som så väl behöver denna andhämtning för att orka fortsätta under dagen.

Du känner även en känsla av lycka över hur allt har utvecklats sig till. Denna isolering har haft som syfte att lugna och att komma till insikt om vem du egentligen är.

Dina tankar har varit många med anledning av hur du har upplevt denna tid för enskildhet och inre sökande om vad som kommer att ske människorna och dig själv.

Visualisera ditt liv om hur du skulle vilja leva för dig själv, men även för resten av världen och för allas bästa. Det är lätt att föreställa sig en värld där fred är en självklarhet, att svält och fattigdom är ett minne blott.

Att gå inom sig själv och fundera på hur kärleken och medkänslan för allas bästa i världen, är ett stort steg på vägen mot uppstigning för alla.

Med denna insikt kan man skapa den värld man vill leva i med alla andra och även få möjligheten att uppleva sin vision om fred på Jorden. Utan krig, fattigdom och svält.

Allt är möjligt med den rätta inställningen i kärlek och medkänsla för allas bästa. Att ha syftet med kärlek för allt levande i hela Universum.

Ta ett djupt andetag till och känn hur du blir medveten om din avslappnade känsla för att fortsätta dagen.

Välkommen tillbaka

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Hej Inger, vi vill lämna ett meddelande till dig angående situationen i världen och om det kommande stora avslöjandet.

Det är inte särskilt försenat utan det kommer att gå ut som det är sagts, någon gång under dessa dagar. Råden har kommit överens om att människor är mogna att höra vad som har försiggått i det amerikanska valet med bedrägerier och korruption. Oavsett när detta meddelande kommer ut blir det en chock för befolkningen i USA men även för resten av världen. De mörka kan hota med vad de vill, meddelandet kommer ändå att publiceras för folket.

Det har gått alldeles för lång tid med uppstigningen för människorna och det är dags nu. Vår Herre säger ”Nog är Nog”. Detta avslöjande får betydelse för väldigt många människor, inte bara för de styrande som blir avslöjade utan även för personer som har trott att Donald Trump har varit deras fiende och som nu visar sig vara deras räddare i stället. Vi vet att det är många som är besvikna för att detta avslöjande ännu inte har givits ut, men det måste ändå vara rätt tid och rätt läge för att ge ut något så allvarligt som detta avslöjande.

Allt går efter den gudomliga planen och allt är precis som det ska vara. Det är med stor glädje vi kan meddela att avslöjandet kommer att ges ut under denna vecka, oavsett vad de på den mörka sidan har hotat med. Det spelar ingen roll vad de försöker med, människor måste få veta vad som har hänt under eoner av tid av de mörka på denna planet. Er planets gudomliga mästare har bestämt att det inte spelar någon roll när detta avslöjande går ut till folket. Det blir lika chockartat oavsett när det går ut och ju tidigare desto bättre för alla. De mörka vet ändå att de har förlorat denna strid på grund av att ljuset har vunnit.

Vi i den Galaktiska Federationen av Ljus vet att det kommer att bli en stor manifestation i detta och det kommer att presenteras för folket genom en kanal som media inte kan stoppa eller manipulera på något sätt. Det arbetas febrilt i Råden och bakom kulisserna för att detta ska gå ut så fort som möjligt och allt pekar på att detta måste ha prioritet nu för att folk måste få upp ögonen och vakna upp för vad som händer i deras land men även i Universum. Vi ska och måste hålla detta för att om det blir mer förseningar på grund av de mörka kan det innebära lång tid innan det går att fullfölja detta åtagande för människorna. Det är mycket bråttom och människorna har förtjänat att få veta vad som har förekommit i deras liv och i alla tidigare liv.

Det kommer att bli en smärtsam information och ni ljusarbetare måste vara beredda att hjälpa och stödja de människor som blir mycket förvirrade över allt detta som händer nu i deras liv. Ni har en mycket stor uppgift framför er och det kan nog bli väldigt svårt ibland, särskilt när ni själva blir chockade av de avslöjande som kommer. Ingen kan föreställa sig vad det är som kommer och alla kommer att bli berörda på något sätt. Stå i ert ljus och upprepa många gånger med avsikt att mena det ”Jag Är ljuset, Jag Är kärleken, Jag Är sanningen, Jag Är”. Då är ni förankrade i ert ljus på ett tryggt och säkert sätt.

Vi älskar er för ert tålamod och Gud Välsigne Människorna.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, läkare och forskare

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid. Nu har jag lite nyheter och synpunkter angående vaccinationer och mediciner.

Det vi har kunnat konstatera är lite för många biverkningar av dessa vacciner och du måste lova mig att inte vaccinera dig mot någon sjukdom. Alla är väldigt farliga och giftiga faktiskt. Snart ska de ju börja vaccinera de äldre i samhället och vi är verkligen bekymrade över det.

Tydligen har makthavarna inget större intresse för sin befolkning och deras säkerhet. Kraven från befolkningen är stor på grund av deras rädsla för sjukdomen, men nu har den faktiskt minskat både i smitta och antalet sjuka. De borde verkligen vänta ett tag till för att se om det verkligen är nödvändigt med dessa vaccinationer. Vaccinet har reducerats med mindre skadliga ämnen, men fortfarande är det för mycket gift i dessa vaccin.

När det gäller mediciner och då speciellt för de äldre har det tack och lov minskat med skadliga ämnen och det är faktiskt en lättnad. Även om man är äldre ska man kunna få leva ett bra liv. De flesta äldre nu för tiden är i regel väldigt friska och starka. Det ska de styrande i landet vara väldigt tacksamma för. Kostnaderna för de äldre blir mindre eftersom det aldrig har varit så många friska äldre i livet.

Snart kommer ett stort avslöjande för folket som alla kommer att få ta del av och efter det kommer avslöjandena på rad efter varandra. Det betyder att det kan bli väldigt oroligt med mer nedstängningar som följd. Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för förvirrade människor och ge stöd, men efter det blir det ett annat klimat i världen.

Det bästa har ännu inte kommit för människorna och vi ber er att inte vara rädda för viruset utan lita på den Gudomliga Planen som utfaller precis som den ska. Håll ert ljus och håll i hatten för nu är stormen här.

Med ljus och kärlek

Josef med flera läkare och forskare

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Hej Inger, det var ett tag sedan vi talades vid och nu tycker vi på denna station att vi vill säga några saker om den rådande politiken i Sverige. Det verkar ganska kaotiskt och det kommer inte att bli bättre under den kommande tiden.

Det vi vill säga till makthavarna i landet är att det kommer att bli några svåra sammandrabbningar mellan invandrare och svenskar, då främst den infödda befolkningen. Det kommer att förekomma i hela landet, och de måste ha en mycket stark beredskap för eventuella stora strider. Det kommer att visa sig hur detta ”krig” utvecklar sig, men redan nu är det väldigt oroligt med många skjutningar bland annat.

Vi har tidigare talat om klaner som har bosatt sig i Sverige med inriktningen att tjäna så mycket pengar som möjligt. Sverige ska inte ha denna typ av invandring eftersom det urholkar vår suveränitet som alltid har varit vår modell med en jämställdhet mellan olika grupper av befolkningen. Det har alltid funnits de som har väldigt mycket pengar och de som har väldigt mycket mindre i samhället, men aldrig har vi upplevt ett sådant bedrägeri av personer som ändå har mycket pengar. Dessa kryphål i lagen är något som de har lärt sig väldigt fort även om de inte kan språket eller inte har arbete.

Det kommer en tid med mycket oroliga och traumatiska händelser och människor ställs mot vilken tro eller vilket folkslag man tillhör. Det blir en svår men nödvändig period för folket och det gäller i hela världen. Det kan även hända att vissa butiker stänger och det kan bli brist på varor. Däremot har vi sett väldigt många innovativa människor som kommer med fantastiska lösningar och som blir en enklare tillvaro för många, speciellt för de äldre i samhället.

Detta tillstånd kommer att hålla i sig i alla fall detta år. Nedstängningar på grund av upplopp och strider blir globalt och det är väldigt många människor som har en svår tillvaro, men det går över inom en inte alltför lång tid. Ni ljusarbetare kommer att få en arbetsam tid med att lugna och vägleda människor och vi tycker att ni gör ett fantastiskt arbete. Jag är glad att jag är svensk.

Anna Lindh

———————————————–

Efteråt ställde jag en fråga till Anna Lindh om det verkligen blir så allvarligt som hon säger i detta meddelande och hon svarade:

Det har gått alldeles för långt med motsättningarna i de områden i Sverige som har flest invandrare, men det sprider sig även uppåt i landet så småningom. Militären kommer att kopplas in för att få stopp på de värsta motsättningarna och det kommer att liknas vid inbördeskrig. Dessa invandrare har en annan mentalitet och de är vana vid att det är männen som styr i alla avseenden. Här i Sverige däremot är vi vana vid mer jämställdhet mellan könen. Kvinnorna i detta land har större möjligheter att göra sig hörda och det medför att många män känner sig hotade och förlöjligar de svenska männen. Vi tycker att du ska ge ut detta meddelande på din hemsida framförallt. Det är många som läser den, även de inom politiken.

Anna Lindh

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Albert Einstein

Det var så trevligt att tala med dig senast att jag ville göra det igen. Din manifestation i natt var fantastisk och det kommer att påverka utvecklingen mycket i denna stora operation som äger rum just nu i USA. Du och andra ljusarbetare gjorde ett fantastiskt arbete med bara ljuset som vapen mot dessa personer och det blev en massflykt från Jorden som vi aldrig har sett maken till. Vi är så stolta över er ljusarbetare här på denna sida av väven och vi beundrar er oerhört för ert hårda arbete i Universum och på Jorden. Tyvärr blir det än hårdare för er.

I vårt senaste samtal ville jag ge de vetenskapsmän och forskare lite information om vad de kan förvänta sig i fortsättningen vad gäller den matematiska delen i forskningen för relativitetsteorin. Det innebär att de måste få mer kunskap i kvantfysik med högre matematiska begrepp och som även innehåller intellektuella men även tekniska begrepp i beräkningarna. Det var något jag saknade i min forskning, men nu har forskarna stor teknisk kunskap med mycket avancerade program som räknar ut den exakta komponenten bättre än vad de själva skulle klara av.

Dessa variabler som ingår i beräkningen är egentligen inte så svåra, utan de måste bara fungera perfekt i samband med den intuitiva beräkningen i sambandet. Denna beräkning kommer inom kort att vara förståelig för forskarna på Jorden och förståelsen för relativitetsteorin blir väldigt verklig.

Det kommer att dröja ett tag till innan de kan arbeta med detta eftersom det blir ganska oroligt och turbulent i världen, men när detta är över och det bli tidigare än ni tror, blir mycket förklarat för forskarna. Fortsättning följer.

Albert Einstein

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Detta meddelande ska gå till folket i USA angående de händelser som har inträffat i samband med korruption och bedrägerier inom konstitutionen och valdeltagandet i det amerikanska valet. Det är nu tid att det amerikanska folket får ta del av lögnerna och det ofantligt stora bedrägeri som har förekommit under väldigt lång tid. Det har förekommit väldigt stora och svåra handlingar mot människor i detta land och även i resten av världen, men särskilt i USA. Illuminati har fått härska med väldigt stor makt och har under åren fått med sig väldigt mycket av folket som på grund av svåra ekonomiska problem och därför haft lätt att falla för stora gåvor i form av pengar bland annat. Detta bedrägeri mot den övriga befolkningen måste få ett slut nu.

Dessa Illuminati har infiltrerat sig i kongressen, i alla tänkbara företag och högre instanser. Den sittande presidenten har försökt att mildra dessa personers agerande i att förstöra livet för befolkningen som har en väldigt svår balans mellan deras försörjningsmöjligheter och även mellan de olika grupperna i befolkningen. Detta måste omedelbart få prioriteras för att befolkningen ska kunna fortsätta leva ett bättre liv för och för att göra Amerika stort igen. Det kommer en period med svåra motsättningar mellan de som skor sig på andras bekostnad och de som vill överleva och få ett bättre liv för sina familjer.

På grund av den rådande pandemin och fortsatta nedstängningar kommer även detta år att bli svårt för många och vi uppmanar till lugn och försiktighet medan de styrande i landet får möjlighet att ta tag i detta stora och svåra problem. Det är med stor sannolikhet att det kommer många arresteringar för de personer som med sin ställning inom kongressen bland annat har utnyttjat sin ställning för sina kriminella handlingar. Detta kommer att påverka hela världen, inte bara USA. Dessa handlingar har satt presidenten i en väldigt svår situation med tanke på att allt valfusk inte har presenterats för domstolar och som i sin tur är korrumperade till att hålla tyst.

Detta arbete med att få dessa varelser inom Illuminati att lämna planeten för gott, arbetas det mycket för att eliminera Illuminatis matris för denna planet. Mycket har blivit gjort, men det återstår en del arbete för att få alla underhuggare till beslut för arresteringar. Det har förekommit mycket stora övergrepp mot hela befolkningen i form av krig mot de goda i samhället och försök till att eliminera hela jordens befolkning. Detta kommer inte att hända. Ljuset har vunnit denna kamp och de mörka kommer inte att klara av det höga ljus som nu finns på hela planeten.

Dessa mörka som fortfarande tycker att det är deras planet kommer att kämpa emot med alla medel de kan för att stanna kvar, men det är bara en tidsfråga innan alla dessa tas omhand och förpassas från vår planet eller arresteras och döms. Ni folk måste vara beredda att stå i ert ljus för detta kommer att bli en turbulent tid med mycket upprörda känslor och även en stor chock för många. Ni ljusarbetare, ljuskrigare har en stor uppgift framför er att hjälpa dessa människor som inte har haft någon aning om vad som har hänt eller händer med människors uppstigning till den femte dimensionen. Detta år är ljusarbetarnas år för att hjälpa sina medmänniskor och hålla lugnet för alla andra. Detta kommer att gå till historien.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Albert Einstein

Hej Inger, tack för att jag får tala med dig. Det är många olika människor som har talat med dig tidigare, både vetenskapsmän och andra kända personer, men nu tycker jag att det är min tur. Jag har sett hur mycket Universum betyder för dig, både i arbete, och i andra media. Det var roligt att se och jag är mäkta imponerad av ditt stora och svåra arbete i Universum. Även jag arbetade ju som bekant med forskning när det gäller relativitetsteorin.

Det är många forskare på Jorden som har min teori som den främsta än så länge, men dröjer inte så länge till förrän de har fått kunskaper och insikter i vad Universum är får något. Det jag skulle vilja ge till forskarna på Jorden är att det inom relativitetsteorin kan utvecklas så oändligt mycket mer. Den beräkning som många gör i dag för att mäta tiden och rummet som är en del i det stora tomrum mellan den tid som finns i rummet och som även kan betraktas som en teori om tids- och konstant tillvaro i tiden som har varit, är och kommer. Detta tillstånd är så fast knutet till den högre dimensionen, men det kan bli verklighet även för de som är på Jorden. Människor och andra varelser arbetar för fullt med att förbereda människorna på Jorden att det kommer ett otroligt skifte för planeten inom kort och när människor har stigit upp till den femte dimensionen blir min relativitetsteori väldigt verklig.

Forskarna i dag har en bit till att förstå hur beräkningarna är uppbyggda. Jag hade kommit en bit på vägen, men det behövs lite mer kunskap från Universum för att det ska bli fullkomligt förståeligt. När denna matematiska kunskap blir tillgänglig blir Jorden väldigt lik de högt utvecklade varelserna som kommer från andra stjärnsystem och blir multidimensionella. Jag har fått möjlighet att fortsätta min forskning även här på andra sidan väven och vi är ganska många forskare som arbetar tillsammans. Alla har vi fått en annan förståelse om hur skapelsen går till i bland annat för planeter till exempel. Det är mycket intressant.

Det är väldigt spännande att följa människorna i deras väg mot uppstigning och jag ser att efter all turbulens som kommer att råda ett tag, blir det ett fantastiskt liv för er människor. Ni är lyckligt lottade.

Albert Einstein

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Det är med stor sannolikhet att vi kommer att chockera människorna med detta meddelande, men vi i Galaktiska Federationen av Ljus vill ändå koma med detta avslöjande som det faktiskt handlar om. Folket i USA framför allt är och har varit väldigt utsatta för stora bedrägerier och konspirationer av de styrande i landet. Tyvärr har de flesta amerikaner inte förstått sambandet med deras svåra och destruktiva leverne beror på hur styrda de är av de som har makten i landet.

De styrande inom det demokratiska partiet framför allt har och är av annan agenda än det republikanska partiet. Inom demokraternas agenda har det förekommit rent kriminella metoder för att vinna detta val, men president Trump har ändå försökt att mildra deras otroligt och väldigt stora bedrägeri mot folket. De största lögnerna har varit att få folket att gå med på att helt enkelt bidra själva till sin egen svårighet i sitt leverne. Att öka segregationen i landet för att splittra så många som möjligt i befolkningen och anstifta till krig mellan de olika folkslagen i landet.

Med detta konspiratoriska beteende har mycket av det amerikanska samhället blivit utarmat och försvagat i jämförelse med andra länder. De stora industriella företagen har praktiskt taget hållit hela den amerikanska ekonomin i ett grepp som människorna inte kan kontrollera eller protestera mot. Bankerna är helt i händerna på dessa företag och det är väldigt svårt att för enskilda människor hävda sin rätt i detta avseende. Dessa företag omfattar ekonomin, industrin inom medicinen, inom jordbruks- och havsnäringen bland annat.

Människor stå upp och säg nej och vägra att ta emot mer lögner om att allt är bra med maten, luften, haven och jorden. Att maten är hel fri från gifter är ren lögn. Luften har mindre syre än någonsin, och haven är så fulla av sopor, avfall från industrin och som utrotar många arter i haven av allt gift. Detta är inte något som får fortsätta. Dessa personer, varelser som styr era industrier, företag och hela infrastrukturen måste avlägsnas från denna planet en gång för alla, men då måste ni människor vara medvetna om detta och verkligen vilja ha en förändring i hela ert ekosystem.

Genom att tillåta att detta får fortsätta kommer ni att så småningom att bli som i tredje världen med brist på mat, mediciner, boende och arbetslöshet. Detta är inte acceptabelt i ett land som USA. Segregationen har aldrig varit så hög som den är nu och splittringen mellan människor är större än någonsin. Den kriminella delen är också en stor del av denna svåra och alltmer ohållbara situation som råder i landet. Denna enorma industri angående droger av alla slag har fått oerhörda konsekvenser i hela världen. Mycket av dessa droger kommer från de länder som har låg ekonomi och inte har de resurser att stå emot droghandlarna som fordrar allt mer av det som kan tas från naturen eller framställas i stora laboratorium.

Även denna stora industri har de styrande i landet inte kunnat ha någon kontroll över eller heller inte velat eftersom det handlar om väldigt mycket pengar som de själva har haft nytta av i olika sammanhang. Alla industrier är inblandade i den illegala droghandeln, speciellt inom medicinen. Visserligen har vissa substanser en läkande effekt om den behandlas på rätt sätt, men alltför mycket har framställts med skadande eller till och med dödande effekter på människor. Denna industri har en mycket farlig effekt på hela familjer och då främst på barnen.

Med makthavare som har som agenda att endast tillskaffa sig fördelar i större förmögenheter och större makt med alla metoder de kan ta till, som det har visat sig i det amerikanska valet och fortfarande försöker de med alla medel att hålla sig kvar med bedrägerier och lögner för att övertyga människorna i landet att allt är som det ska vara. Detta måste ni människor börja se med era egna ögon. Fattigdomen har aldrig varit så hög som nu och aldrig har det förekommit så många människor som har blivit allt rikare i sina förmögenheter. Detta måste jämnas ut. Ni människor måste sätta stopp för detta och det är ni som är fångna i detta bedrägeri. Att våga se och att våga säga ifrån i detta helt felaktiga system för väldigt många människor i USA är att våga värna om varandra i hela världen. Situationerna i USA påverkar faktiskt hela världen. Den sittande presidenten har många sidor som många har svårt för eftersom han är en person som säger vad han tycker om detta svåra och farliga system som råder i landet. Han vågar säga ifrån och han har gjort allt i sin makt för att mildra så mycket som möjligt för de människorna som har haft det svårast.

Folk öppna era ögon så ser ni vad som händer i ert land. I denna tid av nedstängning har ni verkligen haft möjlighet att gå in i er själva och även haft en chans att se hur allt fungerar i era liv. Vill ni verkligen fortsätta på detta sätt med osäkerhet och svåra förhållanden i arbete i boende och för barnens liv i fortsättningen. Detta år kommer att fortsätta på samma sätt som år 2020 och det kommer att bli fler nedstängningar på grund av flera olika virus. Det finns en orsak till det och när människorna inte längre är rädda för dessa virus kommer de att försvinna. Det kommer en tid med mycket turbulens mellan olika grupper av människor och även nedstängningar av butikskedjor. Detta är tyvärr ett krig mellan det ljusa och det mörka och ni har redan sett effekterna av detta, men ni ska veta att ljuset har vunnit. Ni går mot en ljusare framtid och en ny värld.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från Plejadernas Stora Råd

Sätt dig bekvämt och ta ett djupt andetag. Andas några gånger djupt för att känna dig avslappnad och lugn. Koncentrera dig på andningen ett tag och föreställ dig att du får väldigt starka energier i form av en rosafärgad vind som sveper omkring dig. Ta djupa andetag för att verkligen känna in den välgörande och helande energin i hela din kropp.

Dessa energier som kommer från den stora centralsolen är mycket intensiva och det kan kännas som om du blir helt uppfylld av dem. Det är vintersolståndet och det betyder att ni alla människor kommer att få mycket energier och en annorlunda upplevelse på grund av det stora och kärleksfulla tillstånd ni kan uppleva. Det är en fantastisk tid ni alla lever i och att kunna ta vara på den är en svår och väldigt viktig del i ert liv.

När som helst kan ni föreställa er den rosafärgade energin i era hjärtan och komma in i ett tillstånd av lugn utan stress som är så mycket i denna tid. Era framsteg i uppstigningen är fantastiska och det enda ni behöver göra är att sitta en stund i stillhet för att få lugn och stabilitet. Att försöka få en stund för er själva och verkligen visualisera hur din framtid i ditt land skulle kunna vara för allas bästa. Det är ett fantastiskt tillfälle att kunna ha en stark känsla för att bli helad och känna styrka från dessa energier.

Ljusvarelser från andra stjärnsystem har kommit till Jorden för att stärka och ge kärleksfullt ljus till människorna på uppstigningen och det enda ni behöver göra är att vara öppna och ta emot detta ljus för en lättare tillvaro i denna tid då ljuset visserligen har segrat men att det fortfarande finns väldigt mycket av det mörka som behöver ljuset för att för alltid försvinna.

Visualisera att ni tar djupa andetag av det fantastiska ljuset och andas långsamt ut över det mörka ni tror finns i er närhet. Föreställ dig hur ni ser hur det mörka löses upp i de rosafärgade energierna och försvinner i ett moln av glittrande stoft. Ta ett nytt andetag och känn hur mycket lättare ni känner er efter en stund med att andas in dessa fantastiska energier och även att kunna skicka mörkret till ljuset allteftersom ni andas ut.

Det är en ansträngande tid ni människor lever i just nu och ni behöver allt ljus och kärlek till er tillvaro och det kommer att fortsätta ett bra tag till i er värld. Tag därför alla tillfällen i akt ni kan för att få en lugn stund för att hämta helande och styrka av energierna som finns runt omkring er och att säga högt eller tyst för er själva. ”Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, JAG ÄR” så får ni ytterligare kraft och skydd för att orka hålla ert ljus för alla.

Tag några djupa andetag till för att känna lugnet och stillheten omkring er och för att jorda er ordentligt i Moder Jord.

Välkommen tillbaka