Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Det är med stor sannolikhet att vi kommer att chockera människorna med detta meddelande, men vi i Galaktiska Federationen av Ljus vill ändå koma med detta avslöjande som det faktiskt handlar om. Folket i USA framför allt är och har varit väldigt utsatta för stora bedrägerier och konspirationer av de styrande i landet. Tyvärr har de flesta amerikaner inte förstått sambandet med deras svåra och destruktiva leverne beror på hur styrda de är av de som har makten i landet.

De styrande inom det demokratiska partiet framför allt har och är av annan agenda än det republikanska partiet. Inom demokraternas agenda har det förekommit rent kriminella metoder för att vinna detta val, men president Trump har ändå försökt att mildra deras otroligt och väldigt stora bedrägeri mot folket. De största lögnerna har varit att få folket att gå med på att helt enkelt bidra själva till sin egen svårighet i sitt leverne. Att öka segregationen i landet för att splittra så många som möjligt i befolkningen och anstifta till krig mellan de olika folkslagen i landet.

Med detta konspiratoriska beteende har mycket av det amerikanska samhället blivit utarmat och försvagat i jämförelse med andra länder. De stora industriella företagen har praktiskt taget hållit hela den amerikanska ekonomin i ett grepp som människorna inte kan kontrollera eller protestera mot. Bankerna är helt i händerna på dessa företag och det är väldigt svårt att för enskilda människor hävda sin rätt i detta avseende. Dessa företag omfattar ekonomin, industrin inom medicinen, inom jordbruks- och havsnäringen bland annat.

Människor stå upp och säg nej och vägra att ta emot mer lögner om att allt är bra med maten, luften, haven och jorden. Att maten är hel fri från gifter är ren lögn. Luften har mindre syre än någonsin, och haven är så fulla av sopor, avfall från industrin och som utrotar många arter i haven av allt gift. Detta är inte något som får fortsätta. Dessa personer, varelser som styr era industrier, företag och hela infrastrukturen måste avlägsnas från denna planet en gång för alla, men då måste ni människor vara medvetna om detta och verkligen vilja ha en förändring i hela ert ekosystem.

Genom att tillåta att detta får fortsätta kommer ni att så småningom att bli som i tredje världen med brist på mat, mediciner, boende och arbetslöshet. Detta är inte acceptabelt i ett land som USA. Segregationen har aldrig varit så hög som den är nu och splittringen mellan människor är större än någonsin. Den kriminella delen är också en stor del av denna svåra och alltmer ohållbara situation som råder i landet. Denna enorma industri angående droger av alla slag har fått oerhörda konsekvenser i hela världen. Mycket av dessa droger kommer från de länder som har låg ekonomi och inte har de resurser att stå emot droghandlarna som fordrar allt mer av det som kan tas från naturen eller framställas i stora laboratorium.

Även denna stora industri har de styrande i landet inte kunnat ha någon kontroll över eller heller inte velat eftersom det handlar om väldigt mycket pengar som de själva har haft nytta av i olika sammanhang. Alla industrier är inblandade i den illegala droghandeln, speciellt inom medicinen. Visserligen har vissa substanser en läkande effekt om den behandlas på rätt sätt, men alltför mycket har framställts med skadande eller till och med dödande effekter på människor. Denna industri har en mycket farlig effekt på hela familjer och då främst på barnen.

Med makthavare som har som agenda att endast tillskaffa sig fördelar i större förmögenheter och större makt med alla metoder de kan ta till, som det har visat sig i det amerikanska valet och fortfarande försöker de med alla medel att hålla sig kvar med bedrägerier och lögner för att övertyga människorna i landet att allt är som det ska vara. Detta måste ni människor börja se med era egna ögon. Fattigdomen har aldrig varit så hög som nu och aldrig har det förekommit så många människor som har blivit allt rikare i sina förmögenheter. Detta måste jämnas ut. Ni människor måste sätta stopp för detta och det är ni som är fångna i detta bedrägeri. Att våga se och att våga säga ifrån i detta helt felaktiga system för väldigt många människor i USA är att våga värna om varandra i hela världen. Situationerna i USA påverkar faktiskt hela världen. Den sittande presidenten har många sidor som många har svårt för eftersom han är en person som säger vad han tycker om detta svåra och farliga system som råder i landet. Han vågar säga ifrån och han har gjort allt i sin makt för att mildra så mycket som möjligt för de människorna som har haft det svårast.

Folk öppna era ögon så ser ni vad som händer i ert land. I denna tid av nedstängning har ni verkligen haft möjlighet att gå in i er själva och även haft en chans att se hur allt fungerar i era liv. Vill ni verkligen fortsätta på detta sätt med osäkerhet och svåra förhållanden i arbete i boende och för barnens liv i fortsättningen. Detta år kommer att fortsätta på samma sätt som år 2020 och det kommer att bli fler nedstängningar på grund av flera olika virus. Det finns en orsak till det och när människorna inte längre är rädda för dessa virus kommer de att försvinna. Det kommer en tid med mycket turbulens mellan olika grupper av människor och även nedstängningar av butikskedjor. Detta är tyvärr ett krig mellan det ljusa och det mörka och ni har redan sett effekterna av detta, men ni ska veta att ljuset har vunnit. Ni går mot en ljusare framtid och en ny värld.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Meditation från Plejadernas Stora Råd

Sätt dig bekvämt och ta ett djupt andetag. Andas några gånger djupt för att känna dig avslappnad och lugn. Koncentrera dig på andningen ett tag och föreställ dig att du får väldigt starka energier i form av en rosafärgad vind som sveper omkring dig. Ta djupa andetag för att verkligen känna in den välgörande och helande energin i hela din kropp.

Dessa energier som kommer från den stora centralsolen är mycket intensiva och det kan kännas som om du blir helt uppfylld av dem. Det är vintersolståndet och det betyder att ni alla människor kommer att få mycket energier och en annorlunda upplevelse på grund av det stora och kärleksfulla tillstånd ni kan uppleva. Det är en fantastisk tid ni alla lever i och att kunna ta vara på den är en svår och väldigt viktig del i ert liv.

När som helst kan ni föreställa er den rosafärgade energin i era hjärtan och komma in i ett tillstånd av lugn utan stress som är så mycket i denna tid. Era framsteg i uppstigningen är fantastiska och det enda ni behöver göra är att sitta en stund i stillhet för att få lugn och stabilitet. Att försöka få en stund för er själva och verkligen visualisera hur din framtid i ditt land skulle kunna vara för allas bästa. Det är ett fantastiskt tillfälle att kunna ha en stark känsla för att bli helad och känna styrka från dessa energier.

Ljusvarelser från andra stjärnsystem har kommit till Jorden för att stärka och ge kärleksfullt ljus till människorna på uppstigningen och det enda ni behöver göra är att vara öppna och ta emot detta ljus för en lättare tillvaro i denna tid då ljuset visserligen har segrat men att det fortfarande finns väldigt mycket av det mörka som behöver ljuset för att för alltid försvinna.

Visualisera att ni tar djupa andetag av det fantastiska ljuset och andas långsamt ut över det mörka ni tror finns i er närhet. Föreställ dig hur ni ser hur det mörka löses upp i de rosafärgade energierna och försvinner i ett moln av glittrande stoft. Ta ett nytt andetag och känn hur mycket lättare ni känner er efter en stund med att andas in dessa fantastiska energier och även att kunna skicka mörkret till ljuset allteftersom ni andas ut.

Det är en ansträngande tid ni människor lever i just nu och ni behöver allt ljus och kärlek till er tillvaro och det kommer att fortsätta ett bra tag till i er värld. Tag därför alla tillfällen i akt ni kan för att få en lugn stund för att hämta helande och styrka av energierna som finns runt omkring er och att säga högt eller tyst för er själva. ”Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, JAG ÄR” så får ni ytterligare kraft och skydd för att orka hålla ert ljus för alla.

Tag några djupa andetag till för att känna lugnet och stillheten omkring er och för att jorda er ordentligt i Moder Jord.

Välkommen tillbaka

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskaren och läkaren

Hej Inger, vi hörde din undran över vad vi tycker om att alla ska vaccinera sig mot covid-19 och det tycker vi inte om. Det förekommer alltför mycket farliga substanser i dessa vaccin. Det har reducerats något, men mycket är kvar, alltför mycket som kan göra människor väldigt sjuka som en biverkning. Det kanske inte syns på en gång, men det kommer förr eller senare och då med stort lidande, om inte med döden. Det är märkligt att inte fler läkare och forskare slår larm om dessa vacciner. De har sådan respekt och rädsla för de stora läkemedelsföretagen att många helt enkelt inte vågar säga ifrån. De kommer med stor sannolikhet att inte själva ta dessa vacciner.

Det har ju visat sig att detta virus muterar väldigt snabbt och det gör dessutom att vaccinen inte hjälper eller blir ännu farligare. Det är verkligen tragiskt att myndigheterna inte kan vänta med dessa vaccin eftersom de själva är tveksamma till verkningarna. Detta virus kommer att fortsätta nästa år 2021 och det kommer att dö väldigt många människor, men det är inte enbart av covid-19. Det beror på andra orsaker lika mycket och många har valt att lämna Jordelivet när Jorden går in i en ny dimension.

Det kan vara svårt för människorna att förstå vad denna nedstängning beror på och som kommer att fortsätta in i nästa år. Många människor är helt ovetande om vad som händer på Jorden med detta skifte till en annan dimension. Även i hela Universum pågår skiften till högre dimensioner. Alla i Universum påverkas av Jordens skifte i Gyllene Rosens Galax, tidigare Vintergatan.

De flesta människor borde ha börjat fundera på denna nedstängning och alla dödsfall. Allt detta har ju ett syfte. Att få ha en tid i enskildhet som detta år har varit, med mycket hemarbete till exempel, har även bidragit till en chans att fundera på sitt liv i fortsättningen. Ingenting kommer att bli sig likt för någon människa. Det gamla som många fortfarande klamrar sig fast vid kommer att bli väldigt förändrat och det till det bättre för hela befolkningen i världen.

Det kan bli förvirrat och oroligt när man märker att mycket av det som de flesta har tagit för givet från myndigheter bland annat har upphört, kommer en tid med uppbyggnad av världen och jämställdhet mellan länder i hela världen. Det kommer en tid med mer kärlek och medkänsla mellan människor över hela världen, så håll ut folk. Det är en ny tid som kommer och en ny värld där människor är säkra och där barnen kan leka utan rädsla. Lita på att denna nedstängning är för allas bästa och covid-19 kommer att försvinna när människor inte är rädda för det längre.

Med ljus och kärlek

Josef med andra forskare och läkare

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Med anledning av den rådande situationen i världen har den Galaktiska Federationen av Ljus bestämt att ett meddelande till folken i USA och världen om hur väldigt mycket av det ni upplever beror på bedrägerier, manipulationer och korruption exempelvis. Det är med sorg och ledsamhet som vi måste rapportera till folket om vad som har och fortfarande försiggår i USA och i resten av världen.

Mycket har förorsakats av dem som har tagit sig makten över andra genom att kontrollera och köpa andra för mycket pengar. Att inte utföra dessa tjänster som krävs av dessa personer bestraffas oftast med döden. Denna regering står över de regeringar som ni har på Jorden och de är utsedda att begå allt som den kontrollerande regeringen befaller. Direktiven till era regeringar har kommit uppifrån, och som endast har bestått av ett litet antal varelser. Detta kan komma som en chock för de flesta men det är av stor vikt att folket får reda på hur det ligger till.

Denna nedstängning och virus som hela tiden muterar är till för att minska befolkningen för att de kontrollerande ska ha makten i världen totalt och göra människorna till slavar. Denna negativa spiral som har fått pågå i oerhört lång tid måste få ett slut och de kontrollerande, de så kallade mörka har redan förlorat. Ljuset har segrat men det förekommer fortfarande försök från de kontrollerande till att få människor bli mer rädda och på det sättet få mer kontroll. Detta virus kommer att fortsätta även under nästa år 2021 och det kan innebära att vissa verksamheter kommer att stängas ned. Det betyder att människor bör skaffa sig en del varor för att klara ett längre uppehåll av stängda livsmedelsbutiker till exempel.

När det kommer till de värst korrumperade personerna i världen är den amerikanska regeringen i det demokratiska partiet helt dominerande. De har haft makten i väldigt många år utan att ens försöka hjälpa det amerikanska folket till en drägligare tillvaro, däremot skadat folket och utarmat det amerikanska samhället med att stjäla folkets pengar till möjlighet att få ett bra liv för sig själva och för sina familjer. Detta måste få ett slut och det amerikanska folket måste resa sig och strida för sin frihet för att bryta den stora polariteten i landet. Det är känt att de flesta amerikaner är villiga att hjälpa till med att rusta upp sitt land, men de måste få en bekräftelse på att de kan lita på sin regering och få den hjälp de har rätt till. Hittills har de endast fått smulor att hålla sig till och även dessa har tagits ifrån dem.

Det har förekommit väldigt stora övergrepp i landet på försvunna barn till exempel och även unga vuxna till organisationer som handlar med barn för att tillfredsställa stora baser i städernas underliggande grottor som har fungerat som ett experiment för varelser som inte är mänskliga. Många av dessa varelser har fångats och ska fängslas men fortfarande finns det en del kvar av de mörka varelser på Jorden och de gömmer sig med sina baser i grottor i bergen. De flesta av barnen har blivit räddade och har fått hjälp till återhämtning av välvilliga personer från andra stjärnsystem. Dessa barn kommer att återföras till Jorden om de själva vill. Tyvärr är det inte bara varelser som inte är människor, det finns de som är och föredrar den mörka sidan och har orsakat mycket lidande för både barn och vuxna.

Den president som har blivit vald kommer inte att tillåtas att regera USA. Det demokratiska partiet med sina korrumperade och med sin onda agenda att endast de som har pengar ska styra landet för deras egen vinnings skull. Resten av befolkningen ska helst göra slut på sig själva. Detta är de kontrollerande eller i de så kallade ”djupa statens” agenda i fortsättningen. De vill kunna regera hela världen med korruption och bedrägeri. Den sittande presidenten som ingår i det republikanska partiet är en ledare som inte har någon tidigare erfarenhet av politik utan kommer från den industriella världen och som har haft sin egen förmögenhet att satsa på sin kampanj i valet för USA. Han har redan arbetat hårt för att minska skadorna från de tidigare regenternas agerande mot folket och han har lyckats att hjälpa många människor. Han insåg från början av sin mandatperiod att det inte stod rätt till i kongressen och i de folkvalda i sina konvent. Det fanns inget fördrag för att folket skulle kunna ta sig ur denna spiral av nedåtgående fattigdom och polarisering. Däremot var det inga problem med att skaffa sig mer förmögenheter med att arbeta med rätt personer. Presidenten har däremot skaffat sig stora skulder men inte med att skaffa sig pengar på andras bekostnad, utan dessa skulder får han ordna själv. Det har inte varit någon stöld från folket av presidenten.

Det kommer inte att tillåtas att den valda presidenten får makten i USA. Detta har beslutats av de högre Råden som avser de många Galaktiska Höga Råd och av vår herre Gud den allsmäktige. Ljuset har segrat och de mörka som fortfarande finns kvar på planeten Gaia kommer inte att vara kvar så länge till. Ljuset som finns på planeten nu och som blir allt starkare med alla människors ljus och alla ljusvarelsers bidrag som finns i atmosfären, blir det för starkt för dessa personer att stanna kvar på planeten. Det kommer att bli ett avslöjande för folket som avgör hur detta val har gått till, det vill säga med fusk och korruption i oöverstiglig storlek. Det är inte så ett val ska gå till i USA, utan med rättvisa och val av folket. Den sittande presidenten kommer att regera hela världen från USA. Allt som sker i USA påverkar resten av världen och han kommer att få de andra ledarna i världen att gå efter det folket vill ha i sina länder. Detta är en ny tid och en ny värld.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Med anledning av valet i USA mellan de demokratiska och de republikanska partierna är det av stor vikt att detta meddelande kommer ut till folket för kännedom så fort som möjligt. Det har börjat bli stora demonstrationer angående valfusk för att vinna valet för Joe Biden. Det är väldigt viktigt att folket börjar fundera på vilken framtid de vill ha. Är det de rika människornas värld där endast de själva får lov att ha välmående och lättare liv i jämförelse med den övriga befolkningen.

Det har framgått väldigt tydligt med starka och obestridliga bevis för ett valfusk som har pågått i hela valrörelsen när det gäller det demokratiska partiet. Dessa demokrater har inte skytt några medel för att få Joe Biden till president. Folket måste få veta vilka otroliga bedrägerier som har ägt rum i dessa demokratiska konvent och detta måste får ett slut. Det amerikanska folket måste nu få en bättre och livsduglig framtid för sina familjer och för deras barn. Livskvalitén för detta folk måste ske nu. Det har ändå gått alldeles för lång tid och det har fått alldeles för svåra konsekvenser och lidande för det amerikanska folket. Amerika ska ta tillbaka sin storhet och bli det land som ska vara störst i världen och inte som nu att bli som i tredje världen.

Med president Donald Trump kommer landet att bli upphöjt till en högre och ljusare framtid. Mycket kommer att förändras och endast till det bättre. Nedstängningen har orsakat mycket oreda och lidande men även ett fantastiskt tillfälle att gå inombords för att verkligen börja fundera på vilket liv man vill leva för sig och sin familj och även för resten av befolkningen i USA.  Det har förekommit så otroligt stora bedrägerier mot folket som även det måste komma fram i ljuset. Det kommer att bli svårt att höra vad människorna har fått försaka och gått miste om under alla dessa år som de mörka har fått regera, men det är av stor vikt att detta kommer fram så fort som möjligt och att människor får ta ställning till vad de ska göra härnäst i sina liv.

Mycket har dolts för folket när det gäller den infrastruktur som råder just nu i landet och det är av stor vikt att presidenten tar tag i detta omedelbart för att alla ska få ett lättare liv. Detta kommer förstås att ta tid innan folket kommer att märka skillnaden men var så säker på att livet går mot den ljusare sidan. Väldigt mycket kommer att komma upp till ytan för att människorna måste få en information om vad som har påverkat deras liv så negativt. Mycket av alla dessa finanser och stora rikedomar som de rika har kommer egentligen från folket och som helt enkelt är stulet från folket för att få så stor makt att de kan ta över hela världen till slut. Denna totala kontroll de har haft på människorna i världen, inte bara i USA har eskalerat till ett bedrägeri som befaras att få hela planeten i en väldigt farlig och destruktiv period med mer världskrig exempelvis.

Detta kommer inte att tillåtas. Ljuset har visserligen segrat men det är ändå en period nu som kommer att vara osäker med mer oro för framtiden eftersom dessa otroliga mängder av svek mot människorna måste komma fram i ljuset för att rensas från Jorden och även få en förlåtelse av människorna för att alla ska kunna gå framåt i tiden. Det är ett stort skifte på Jorden och i Universum där det har påbörjats en höjning av alla som har varit i den tredje dimensionen att höjas till den femte dimensionen. Detta är av stor vikt att alla människor i hela världen ska få en möjlighet att få en uppfattning om vilka ni är och varför ni har kommit till Jorden just i denna tid. Allt går mot en ljusare tid, även om det just nu är svårt att ta det till sig.

Det är väldigt tydligt hur människorna har blivit manipulerade av de kontrollerande och att det nu är den tid då detta måste brytas. Det är ett stort arbete som er president har framför sig, men han har en stor kärlek för sitt folk för att verkligen strida för att folket ska få en dräglig tillvaro och kunna leva ett lättare liv för alla och inte bara i USA. Detta påverkar hela världen. Amerika ska bli stort igen och den främsta nationen igen i välden.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Med anledning av valet i USA har den sittande presidenten gett order om att detta meddelande ska ges ut till folket i USA för kännedom om valfusk i samtliga Amerikas förenta stater. Det är av stor vikt att detta meddelande visar hur stor korruptionen och bedrägerierna har varit i USA i anslutning till detta val.

Den Galaktiska Federationen av ljus har samlat bevis angående ett stort bedrägeri av det demokratiska partiet i avsikt att vinna valet för Joe Biden. Detta måste få ett avslut innan tiden för den sittande presidenten som fortfarande har makten. Detta stora bedrägeri har genomförts av olika aktörer som inte vill mista den makt och inflytande som det innebär att ha makten i USA och föra befolkningen bakom ljuset i tron att allt kommer att bli än bättre i fortsättningen. Detta bedrägeri är av ondo. Hittills har inget av deras löften bidragit till något bättre för befolkningen utan tvärtom. Det har bidragit till att USA har blivit som tredje världen i fattigdom och lidande.

Presidenten vill snarast att detta bedrägeri skall komma för kännedom till folket för att de får ta ställning till vilket land de vill ha. Antingen gå tillbaka till de svåra förhållanden som just nu råder eller få ett Amerika med blomstrande ekonomi, ett starkt företagsklimat och bostadsklimat. Detta bedrägeri har fått tillåtas för lång tid och folk måste får veta om hur allting ligger till i den amerikanska konstitutionen och hur landet ligger till i förhållande till andra länder som har gått förbi Amerika för länge sedan. Amerika ska bli den största nationen igen i världen och vara ett föredöme för resten av världen.

Dessa bedrägerier som de styrande i senaten och i det demokratiska partiet framför allt, är skyldiga folket mycket av dess frihet, välstånd och kunskap som har undanhållits från dem. Detta måste få ett slut och med presidenten och resten av befolkningen ska det bli en förändring i många stora instanser, företag och industrier som har fått styra med alltför vidlyftiga metoder. Läkemedelsindustrin med sina farliga mediciner som är i första hand till för att skada befolkningen istället för att bota och hjälpa, kommer att ersättas omedelbart med mediciner som botar sjukdomar. Vaccinerna som tas fram nu kommer att ersättas av rena vaccin med komponenter som innehåller ämnen som förebygger sjukdomar i stället för svåra biverkningar och dödsfall.

Bevisen i detta valfusk i alla stater kommer att presenteras för folket och de kommer att få de bevis de vill ha för att detta ska vara trovärdigt. Presidenten är väldigt noga med att detta har granskats av domstolarna och alla instanser som har en kontrollfunktion för detta val. Detta val ska vara ett val med inga eller obetydliga misstag i jämförelse med tidigare val som i alla år varit ansatta av tvivel. Presidenten lovar att alla som har med detta valfusk att göra kommer att gripas och det kommer att bli många arresteringar för att detta inte ska hända igen.

Nu måste världens ledare för alla länder bli medvetna om att det pågår ett skifte på Jorden och att det måste få ett slut på dessa evinnerliga krig som har härjat Jorden i tusentals år. Presidenten kommer att ha dialoger med alla ledare i världen för ett bättre klimat, bättre liv och en jämställdhet mellan alla länder. Segregationen mellan olika grupper av människor angående ras, religion, sexuell läggning måste få ett slut. Det är av stor vikt att detta arbete måste göras i alla länder för fortsatt fred och för välstånd i alla länder på Jorden. Detta arbete kommer att ta tid att och det kommer att bli många oroligheter i världen när människor får reda på hur mycket de har gått miste om och hur många som har fått lida mycket i onödan när hjälpen och ekonomin funnits mycket nära för att ha ett bra liv. Den sittande presidenten vill endast att hans folk i Amerika ska ha ett bra liv med en ekonomi som innebär att inte behöva ha flera olika arbeten för att klara sig. En bostadsmarknad där alla ska kunna få bostad med en kostnad som alla har råd med. Med en sjukvård där alla ska få möjlighet till vård, det vill säga med ett sjukförsäkringssystem som alla kan ha råd med för sjukhusvård. Infrastrukturen i Amerika kommer att förändras totalt och med hjälp av folket och deras val vill presidenten att detta ska påbörjas omedelbart.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Federationen av Ljus

Med anledning av det amerikanska valet 2020 är detta meddelande av högsta vikt för att meddela det amerikanska folket om vad som har försiggått i valet för de båda kandidater som avser den amerikanska konstitutionen och valet av president.

Vi i den Galaktiska Federationen av Ljus har konstaterat ett stort antal bedrägerier av valsedlar bland annat för att säkerställa det demokratiska valet av president. Detta är inte förenligt med föreskrifterna av säkerhet för det amerikanska folket. Den sittande presidenten är den rättmätige presidenten som är vald av folket utan bedrägerier i sina valsedlar. Bevisen för detta valfusk kommer att tillkännages till folket för kännedom om hur allt har blivit presenterat av den sittande presidenten och även hur den demokratiske ledaren har tillskansat sig valsedlar för att försöka vinna detta val genom lögner och förtal.

Bevisningen för detta valfusk har de domstolar som bevakar och godkänner valet av president fått ta del av och de har beslutat att detta ska gå ut i ett meddelande till folket av president Donald Trump. Vidare har detta valfusk givit ett medgivande av seger för den sittande presidenten och ska från och med nu avse den sittande presidenten som den segrande ur detta val. Detta valfusk har tidigare varit ett problem i tidigare val av president och som har förekommit i alla val i världen, men detta valfusk har tagit alldeles för stora proportioner och måste komma folket till kännedom om vilka bedrägerier och lögner som har givits människorna under en mycket lång tid.

Detta kommer att innebära att den sittande presidenten blir den som kommer att rensa mycket i det demokratiska partiets medlemmar och även förändra den infrastruktur som har fått råda under en mycket lång tid med att föra det amerikanska folket bakom ljuset om att allt är precis som det ska vara med lögner och svek om en bättre tillvaro för var och en. I stället har man bidragit med mer lidande för folket i form av fattigdom, svält och hemlöshet. Detta måste få ett slut och den sittande presidenten kommer att hjälpa den amerikanska befolkningen till en bättre tillvaro i form av en ny infrastruktur som ska gälla för alla, det vill säga alla ska få möjlighet att få läkarvård, ha tak över huvudet och slippa svälta.

De stora läkemedelsföretagen som tillhandahåller mediciner för att snabbt kunna bota covid-19 kommer att bli tillgängliga för alla och de mediciner som skadar istället för botar kommer att tas bort och ersättas med mediciner som verkligen botar och inte dödar. När det gäller de nya vaccinerna som de olika läkemedelsföretagen har tagit fram är tyvärr fortfarande väldigt farliga att använda. Mycket har korrigerats i dessa vaccin men de är fortfarande inget som människor ska ta i förebyggande syfte. Dessa vacciner kan vara direkt dödande med tillsatser i form av programmerade komponenter för att hålla kontroll på människor och göra dem till slavar bland annat.

Det tar flera år att ta fram ett så rent vaccin att det är ofarligt att ges till människor för ett fullgott skydd mot sjukdomar. Inga vaccin kan tas fram på så kort tid som det har gjorts nu och få dem totalt rena för att hjälpa människor att bilda antikroppar mot sjukdomar. Att bli vaccinerad nu innebär att man kanske inte ser biverkningarna förrän om en längre tid framöver, men då är de desto allvarligare och kan ge ett livslångt lidande om man inte dör av dem.

Det är av stor vikt att människor blir informerade om detta. Ingen ska bli tvingad att bli vaccinerad och alla ska vara helt införstådda med vad det innebär med dessa vaccin. Många människor vill ändå vaccinera sig för att hålla sig i framkanten av utvecklingen för det fortsatta arbetet med att försöka vara en del av den vetenskapliga utvecklingen. Detta kan ingen förneka någon eftersom det är den fria viljan som gäller för människorna.

Mycket kan komma att förändras till det bättre för människorna och det amerikanska folket kommer att vara det första som blir föremål för detta. Europa kommer att följa efter så småningom och sedan resten av världen. Inga skillnader i jämställdhet mellan länder i världen utan det kommer att bli en jämställdhet mellan rika och fattiga länder. Ingen skillnad i grupper mellan människor och den stora segregationen i USA till exempel kommer att så småningom bli mindre. Människor kommer att inse att skillnaden mellan dem inte är så stor varken i hudfärg eller när det gäller religionen. Detta är stora omstruktureringar och det kommer att ta tid innan denna förändring kommer att märkas men det är till denna utveckling alla närmar sig.

Denna pandemi har kunnat få människor att fundera på hur deras liv ska kunna fungera i framtiden. Denna nedstängning har haft ett syfte till detta och att få människor att gå in i sig själva för att kunna få en uppfattning om hur de skulle vilja leva sina liv för sig själva men även för resten av befolkningen i världen. År 2021 kommer att bli ett år med mycket avslöjande i många avseenden som kommer att chocka världen och även bli ett uppvaknande på gott och ont för alla i befolkningen. Det kan bli mycket turbulent en tid men även ett ställningstagande för en bättre och fredligare värld för alla.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Tim Bergling Avicii

Hej Inger, jag skulle vilja lämna ett meddelande till min familj och även till mina fans. Min död blev en väldig chock för så många och jag vill förklara mig lite varför detta hände. Det har spekulerats väldigt mycket på grund av det men nu verkar det ha lagt sig något.

Det jag vill betona är att jag älskade mitt arbete och på grund av det blev det helt enkelt för mycket av det roliga. Jag hade inte förmågan att säga nej, det var helt enkelt för fantastiskt att arbeta med. Musiken var det jag levde för och älskade över allting. Att det skulle gå så bra hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag är trots allt så tacksam att jag fick möjlighet att skriva så bra musik och arbeta med de bästa musiker och artister i världen. Jag vill tacka för minneskonserten som var i slutet av förra året.

Jag vet att jag gjorde min familj och min flickvän väldigt ledsna och det är jag väldigt ledsen för. Jag hoppas att de förlåter och kan gå vidare i sina liv för att jag alltid är med dem.

Nu när jag har kommit till denna station som endast har kärlek till oss alla är jag så tacksam för detta och att få tala med dig Inger. Det känns fantastiskt att få meddela sig så här till alla jag känner och jag hoppas att så många som möjligt ser detta meddelande. Mina fans vill jag tacka extra mycket för er kärlek. Ni är lika mycket älskade av mig.

Tim Bergling

Kategorier
Kanaliseringar

Freddie Mercury

Jag skulle vara väldigt tacksam om jag får tala med dig mästare. Du tittade på en dokumentär om mig tidigare och jag har försökt komma fram för en kanalisering men jag har inte fått tillåtelse tidigare. Det är många som vill tala med dig mästare.

Jag avled av AIDS när den började bryta ut i UK. Det hade jag aldrig trott. Jag trodde jag var odödlig. Min karriär gick på topp när jag blev sjuk och det var en stor sorg för mig när jag förstod att jag inte skulle klara mig.

Det som jag upplevde när jag kom över på den andra sidan var att det var helt annorlunda mot vad jag hade trott. Ingen kan föreställa sig vad som väntar på den andra sidan. Det kan verkligen bero på vad man har gjort i sitt liv, det vill säga hur man har levt och hur man har behandlat andra människor. Jag blev förskräckt över hur jag hade levt på Jorden, men det jag inte hade kunna föreställa mig är att jag själv hade velat ha det mesta i mitt liv på det sättet jag levde. Detta hade jag bestämt själv och det förklarade mitt leverne. Nu däremot har jag hamnat på en station där det är väldigt mycket kärlek som är det enda som är verkligt. Jag mår väldigt bra nu och jag har sluppit min smärtsamma sjukdom.

Min musik var egentligen det enda jag verkligen tyckte hade någon mening och jag är så glad att min musik fortfarande spelas. Jag blev väldigt berömd över hela världen och det blev min revansch. Under hela min uppväxt blev jag väldigt retad och mobbad för mina utstående tänder, men med tiden blev de mitt signum och då speciellt i karriären. Jag är tacksam för mina fans som jag visste sörjde mig väldigt mycket när jag dog och deras kärlek var besvarad.

Freddie Mercury

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, du har undrat hur det är med vaccinationerna nu när de lovar att bli klara till nästa år. Tyvärr är vaccinerna inte bra för någon. Det finns fortfarande för mycket substanser i dessa som kan orsaka svåra biverkningar. Folk bör inte ta dessa vaccin eftersom detta virus inte kommer att leva så länge till. Visserligen kan det komma en topp igen eftersom det är många människor som har valt att sluta sina liv i denna pandemi. Befolkningsminskningen fortsätter ett tag till. Som tur är börjar människor förstå att vara försiktiga med dessa vaccin och det har fått till följd att de flesta kvinnor är skeptiska och vill inte riktigt lita på dessa vacciners hjälp.

Alla vacciner nu är inte bra. Alla innehåller de farliga substanser som kan skada istället för att motverka sjukdomen. Bältros är en mycket smärtsam sjukdom och därför borde det vara i en bättre kvalité på detta vaccin. Det har funnits vaccin tidigare mot bältros som har varit rent, men tyvärr har det tillsatts skadliga komponenter i dessa också.

Var försiktiga gott folk och var inte så rädda för covid-19. Ju räddare ni är desto lättare får ni sjukdomen och dessa masker har ingen funktion att fylla. Folk vet inte hur de ska sköta dess masker. Det samlas ju mycket virus och andra bakterier på dessa masker och dessa måste antingen kastas efter en dag eller desinficeras för att vara rena. I annat fall kan ni bli sjuka av dessa masker. Dessutom är det inte bra för lungorna att använda dessa masker hela tiden. Många har svårt att andas i dessa masker.

Det är en skrämmande tid ni lever i just nu, men gott folk, det blir snart bättre. Ljuset har segrat och mörkret försvinner mer och mer från er Planet. Ha tålamod och tro på den Gudomliga planen. Med ljus och kärlek.

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack …. I kärlek jag tjänar …. JAG ÄR