Kategorier
Kanaliseringar

John Lennon och George Harrison

Hej Inger, Jag är John Lennon och jag antar att du känner till mig som en i The Beatles. Jag vet att du hade oss som idoler när du var yngre. Jag har faktiskt inte tagit kontakt med någon efter min död, mycket på grund av att jag inte kunde förlika mig med att jag dog så ung och tyckte att jag hade så mycket kvar att göra i livet, som att skriva musik till exempel. George Harrison är också på denna station och han hälsar så mycket. Vi är på en station där det är väldigt mycket kärlek som det ju är på alla stationer och vi är båda så glada att det har gått så bra för de andra i The Beatles. Vi hade ju separerat långt innan i gruppen.

Det är fantastiskt att få uppleva denna förändring som händer på Jorden och i Universum. Vi har följt dig i ditt arbete och sett hur många som har tagit kontakt med dig för att meddela alla som lever på Jorden om vad som händer på Jorden och i Universum. Det är tyvärr inte så många som vet vad som händer på Jorden, men det kommer snart att förändras. Folk kommer att bli fruktansvärt upprörda och förskräckta över alla bedrägerier bland annat som de har blivit utsatta för. Det kommer att bli en väldigt besvärlig tid för många.

Jag vet att många sörjde mig när jag dog och till dem vill jag bara säga att kärleken till er mina fans var besvarad. När allt blir svårt och obegripligt i tillvaron vill jag att ni lyssnar på musik och då gärna på min och Georges’ musik. Vi kommer att vara med er i tankarna när ni lyssnar på musik oavsett vilken, och vi hoppas att ni kommer att känna en liten förtröstan när allt är väldigt svårt och ledsamt.

Det kommer att bli bättre tider. När allt har lagt sig och människor har hämtat sig från det ofrånkomliga att allt är förändrat i livet och verkligheten. Alla går ni till en ny tid och en ny värld. Välsignade är ni och vår kärlek har ni.

John Lennon och George Harrison

Stort tack John och George.

I kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Hej Inger, nu skulle vi vilja lämna ett nytt meddelande angående det politiska klimatet i Sverige. Det vi vill betona är den svåra kriminella situation som avser migrationen i landet. Det är en mycket svår situation som folket i Sverige står inför.

Snart kommer en ny nedstängning och det innebär att den svåra kriminella situationen blir betydligt värre beträffande gängkriminaliteten. Det kommer att beröra de personer som är invandrare i landet eftersom det i regel är deras barn som är inblandade i dessa gäng.

Det är tyvärr inte bara dessa yngre personer det handlar om utan även den etablerade kriminella sektorn som är inblandade i hela samhället i form av olika tjänster och yrken med bedrägeri som främsta avsikt.

Det är otroligt mycket pengar som dessa klaner, som det faktiskt handlar om, omsätter för deras egna intressen och samtidigt stjäl från befolkningen i övrigt. Det är skattepengar från folket som försvinner i enbart kriminella intressen. Dessa pengar är i första hand avsedda för befolkningen som kan förbättra livet för alla i välfärden.

Detta är ett stort problem som förekommer i hela Europa, att ett fåtal personer kan tillskansa sig stora belopp i pengar för eget intresse. Detta borde de styrande i landet ta itu med snarast, innan de förlorar hela landet till dessa klaner. Alla politiker och de i näringslivet bör komma överens i detta problem oavsett vilka politiska ståndpunkter man har. Detta är ett gemensamt problem för alla i Sverige och det är brådskande.

Vi är så tacksamma för denna kanal som gör att vi kan lämna meddelande till folket om vad som händer i Sverige. Sverige är ett land där man har alla möjligheter att förverkliga sina drömmar men det ska inte ske på resten av befolkningens bekostnad. Trots allt är jag glad att vara svensk.

Anna Lindh

Kategorier
Kanaliseringar

Ett budskap från djuren i skogen

Jag är Räven som besöker er i ibland och äter av er mat som ni lägger ut till oss djur. Jag ville bara tacka för maten, det är från oss alla som får äta oss mätta, och vi är många.

Det är så skönt att vi inte längre behöver vara så rädda för er människor. Även vi har utvecklats på Moder Jord precis som ni människor. Fåglarna och de andra djuren är också så tacksamma för din hjälp mästare. Tillsammans med de från Agartha gör ni verkligen mycket för oss djur.

Det kan hända att det kommer en del bistra tider för oss och för människorna inom en snar framtid, men vi är så tacksamma för allt som ni ger oss. Det ger oss djur en trygghet trots allt. Ni ska veta att vi är väldigt medvetna om att ni tänker på oss, även om ni inte alltid är hos oss här i skogen där ni bor.

Alla vi djur hedrar och tackar er så mycket för att ni berikar och hjälper oss i våra liv. Jag är Räven som tackar med alla djuren i skogen.

Stort tack Räven och alla andra fantastiska djur i skogen.

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, jag har lite mer att berätta. Folk måste få veta vad som pågår i de flesta länder faktiskt. När det gäller den medicinska delen som ligger vissa av oss forskare och vetenskapsmän väldigt varmt om hjärtat, vill vi betona vikten av att människor bör vara väldigt observanta på vad läkare säger om influensor och läkemedel.

Det vi har sett från denna sida av väven är att det har tillsatts några komponenter som inte är farliga var för sig, men tillsammans är de praktiskt taget dödliga. Detta gör det svårt även för läkare som inte är forskare att se denna koppling. De blir helt enkelt lurade. Det leder till svåra biverkningar för patienterna och onödigt lidande.

Även läkare måste bli bättre på att undersöka och våga ifrågasätta dessa så kallade forskare som tillägger dessa substanser i mediciner och vaccin. Detta är något vi kommer att tjata om hela tiden tills någon tar tag i detta bedrägeri för att få ett stopp på detta elände.

En del forskare på denna sida av väven säger även att inom den tekniska industrin förekommer sådant bedrägeri mot människorna angående deras pengar som tillhör folket. Pengar som går till enbart kriminella nätverk och det handlar om miljarder. Politikerna vågar inte motsätta sig näringslivet även om det finns bevis för detta. Det är både skam och feghet att inte försöka komma tillrätta med detta bedrägeri. Tyvärr kan det bli en fruktansvärd reaktion på folket när de upptäcker detta bedrägeri.

Det är inte bara i Sverige detta händer utan det gäller hela Europa och det är ett stort problem. Det är bra att detta kommer upp till ytan. Folk måste få veta. Vi är så otroligt tacksamma för denna kanal som ger oss möjlighet att meddela folket om vad som händer i Sverige och i världen. Detta är ett världsproblem.

Med ljus och kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Det är med glädje vi tar kontakt med er. Vi vill meddela er att snart kommer en ny nedstängning. Covid-19 är nästan borta och det nya influensaviruset är här istället. Det kommer att skrämma upp människor igen vilket resulterar i en ny nedstängning.

Detta får konsekvenser som att människor inte längre finner sig i hur myndigheterna hanterar dessa virusattacker och börjar ifrågasätta deras förmåga att hjälpa människor i nöd och hantera virus som kommer till Jorden ständigt. Många människor vill börja gå tillbaka till sina tidigare sysselsättningar för att kunna försörja sig, men många företag och myndigheter har upphört på grund av deras ineffektivitet. Människor får svårt att klara sig.

Det kommer att utbryta mycket uppror mot makthavarna och folket kommer att kräva sina tillgångar tillbaka som de har blivit bestulna på. Korruptionen är hög inom den politiska världen och detta kommer snart att komma som ett tillkännagivande till folket. Detta leder till att många känner avsky och hat till makthavarna vilket i sin tur leder till en mycket svår situation för många människor.

Att hata och förtala makthavare kommer inte att hjälpa dessa människor utan genom att tillsammans hjälpa varandra, försöka förstå varför detta händer alla människor. Många, alltför många vet inte något om vad som händer på Jorden och i Universum, utan blir frustrerade över makthavarnas ovilja att hjälpa människor i nöd.

Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för dessa människor genom att finnas till för dem med vägledning och rådgivning, hur de ska fortsätta med sina liv. Ljusarbetarna har väldigt stor betydelse för alla i detta skede som händer på Jorden. Deras ljus och deras förmåga att förklara vad som pågår på Jorden och i Universum har stor betydelse för människors fortsatta liv. Ingenting kommer längre att vara som det tidigare har varit, utan nu gäller en ty tid och en ny värld.

Sprid ert ljus till så många människor som möjligt för allas bästa.

Vi älskar er alla så mycket

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Federationen av Ljus

Vi är glada att ha kontakt med er alla och vi vill meddela att inom en väldigt snar framtid kommer avslöjanden om missförhållanden på Jorden och som nu måste komma upp till ytan, för att alla ska få information om vad denna planet har varit med om. Alla varelser som bebor Jorden har varit som slavar för de mörka varelser som hade tagit över Jorden.

Detta är över och ljuset har vunnit, men för att allt ska ha blivit förlåtet och skickats till ljuset måste allt som har åsamkats människorna komma fram för kännedom till folket, oavsett hur svårt och grymt detta kan förefalla, måste allt belysas och förlåtas.

Det har redan börjat bli oroligheter i världen på grund av makthavarnas fruktansvärda svek mot sitt folk. Det är fortfarande många i världen som inte har en aning om vad som händer på Jorden och i Universum. Det har dock börjat med en ljusning i folks medvetande på grund av pandemin och alla dessa virus som är i omlopp om att det måste till en förändring.

Mycket snart kommer en ny nedstängning och folk har precis börjat gå tillbaka till sina gamla liv och vanor. Detta medför att många inte klarar av en nedstängning till för sin överlevnad. Det kommer att bli en mycket svår tid framöver med upplopp mot makthavarna eftersom de inte har kunnat hjälpa människor i nöd och inte heller har klarat av att förhindra covid-19.

Detta är ett stort uppvaknande för folket och det är nödvändigt att få människor att förstå att den gamla tiden och regimen gäller inte längre. Detta betyder att det blir stora protester och upplopp och då framför allt i de större städerna.

Dessa gånger är det väldigt viktigt att verkligen stå i sitt ljus, för att många människor blir väldigt upprörda, rädda och ursinniga på all denna förljugenhet. Ljusarbetarna kommer att få mycket att göra för att hjälpa dessa människor att försöka förstå att detta är absolut nödvändigt nu i denna tid för att alla ska få det bättre och få jämställdhet i och mellan alla länder på Jorden. Ingenting ska hållas hemligt längre, alla nya kunskaper som kan gynna människorna ska komma fram så att alla får en bättre tillvaro på Jorden.

Stå i ert ljus och säg: Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen, JAG ÄR

Då är ni skyddade väldigt väl och dessutom ger mycket av ert ljus till alla på Jorden. Vi älskar er alla så mycket och är så ofantligt stolta över er. Ert hårda arbete har gett resultat som ni alla kom hit för att göra.

Galaktiska Federationen av Ljus

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Josef, forskare och läkare

Hej Inger, nu har vi studerat vad som finns i det svenska vaccinet för covid-19 och det vi kan konstatera är att detta vaccin är precis lika farligt som alla andra vacciner som tas fram i världen. Tydligen vill makthavarna bli av med sin befolkning.

Detta vaccin har substanser som avser att hålla kontroll på människorna. De som över förmodan överlever övervakas noga av dessa så kallade läkare. Biverkningarna kanske inte märks på en gång men över sikt blir befolkningen betydligt mindre i antal.

Folk måste våga säga ifrån till dessa läkare och makthavare. Inte bara tro att om de får ett vaccin mot detta virus blir allt bra och alla klarar sig. Så är det inte. Dessa vaccin är inte till för att göra er immuna mot sjukdomen utan endast ett verktyg för att hålla kontroll på de som överlever vaccinet.

Detta virus, covid-19 är på avgång i de flesta länder och de människor som dör i detta virus dör även av andra orsaker, inte enbart av covid-19. Däremot är ett nytt virus på ingång som påminner om tidigare influensor, men kanske något svårare och då sätts människors rädsla igång igen. Det är meningen och en ny nedstängning blir följden.

Vi ber er, bli inte rädda, då biter inte virus på er och tänk efter minst två gånger innan ni bestämmer er för att ta ett vaccin mot covid-19. Det är faktiskt bättre att få sjukdomen istället, för ni kan inte ana vilka biverkningar detta vaccin får längre fram i tiden.

Tack för att vi fick framföra våra farhågor angående detta vaccin som endast är till för att skada. Vi är så glada för denna kanal som för vår talan till folket. Folket måste få veta.

Med stor kärlek

Josef med flera forskare och läkare

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Ashtar Sheran och den Galaktiska Federationen av Ljus

Jag är befälhavare Ashtar Sheran och jag tänkte lämna ett budskap angående den senaste händelsen om pandemin. Människor har börjat så smått att återgå till sitt tidigare liv innan pandemin, men än är det inte över.

För att få människor att verkligen vakna ur sin sömn måste det bli en ytterligare nedstängning, men den kommer att fungera på ett annat sätt.

Covid-19 viruset är i avtågande men däremot kommer det ett virus som är mer som en vanlig influensa. Dock något allvarligare. Därpå kommer rädslan tillbaka till många människor och det är det som är meningen med denna influensa från de mörkas sida. De livnär sig på er rädsla. Snälla ni sluta att vara rädda, då skyddas ni från att få detta influensavirus.

Sluta bära masker som ledarna i era länder förespråkar, utan håll varandra kära med kramar och närhet. Är det meningen att ni ska få influensan så får ni den, oavsett masker eller inte. Det är inte fler människor som dör i denna influensa än i tidigare influensor.

Däremot kommer det snart avslöjande till folket om vad de har blivit bedragna med. Stora bedrägerier avseende det finansiella tillståndet och även vad dessa inom det styrande i landet har orsakat i den medicinska delen, med direkt dödande substanser i sina mediciner och vacciner bland annat. Detta och mycket mer kommer inom kort att presenteras för människorna.

Detta kommer att utlysa svåra protester med upplopp och hat mot de styrande i länder med mycket stor diktatur. Det är klokt att inte vara så mycket i de stora städerna under denna tid. Det är även bra om man lagrade en del mat och toalettartiklar eftersom det kan komma att en del stora butikskedjor stänger.

Ljusarbetare bör vara beredda för att en del människor behöver stöd i att försöka förstå vad som händer på Jorden. Varför ingenting har blivit sig likt efter dessa nedstängningar. Det är viktigt att stå i sitt ljus för att detta påverkar alla positivt. Var rädda om er själva. Vi älskar er alla så otroligt mycket.

Ashtar och Galaktiska Federationen av Ljus

Stor tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

Kategorier
Kanaliseringar

Anna Lindh

Miljöminister och Utrikesminister i Sverige, 1994–2003

Det känns väldigt angeläget att lämna ett meddelande till alla i Sverige. Den politiska agendan i Sverige är för närvarande inte så stabil och då främst den tunga kriminaliteten i landet. De styrande har svårt att hantera denna typ av kriminalitet som är relativt ny i Sverige.

Det som händer nu är att en ny nedstängning kommer inom kort och då kommer det svåra våldet att trappas upp mellan de rivaliserande gängen. De styrande bör be människor att försöka ge sig ut på landet i stället för att vara i de stora städerna.

Människor från andra länder som befinner sig i Sverige vars barn är inblandade i kriminella gäng bör försöka få sina barn att ta sig ur dessa gäng. Trots allt är det deras barn. Ingen vill att något av sina barn blir dödade för någon annans skuld i form av pengar exempelvis. Det är föräldrarna som måste ta itu med sina barn och få dem på andra tankar.

Det kan vara svårt att komma till ett nytt land med annat språk och att försöka komma in i ett nytt samhälle, men det är ändå det de har valt. I deras tidigare hemländer hade detta beteende aldrig accepterats. Föräldrar har ett ansvar för sina barn, inte bara samhället.

De barn som har kommit till Sverige som ensamkommande har inte tagits emot på ett professionellt sätt. Många har försvunnit och tagits upp av personer som handlar med trafficking bland annat. Det är inte acceptabelt i Sverige. Det bör förbättras i villkoren för barnen. I annat fall ska de inte få komma till Sverige. Sverige ska inte försätta dessa barn som ändå haft det svårt i farliga situationer.

Det är väldigt lätt för oss på denna sida av väven att se hur förhållandena är i olika sammanhang. Dessa två scenarier som jag talade om är de mest svåra i Sverige just nu. Vi kommer att fortsätta rapportera om det är något vi tycker bör åtgärdas så snabbt som möjligt, för att människor i Sverige ska ha en trygg och säker plats att vara på och växa upp i som barn.

Jag är tacksam att jag har fått lämna ett meddelande från denna kanal till folket för kännedom. Stort tack och jag är ändå glad att jag är svensk.
Anna Lindh

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR