Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Bankernas inställning angående inflationen som råder i världen och med en allt högre inflation kan bankväsendet tvingas stänga ned systemet för att försöka rädda ekonomin. Denna nedstängning kommer med sannolikhet bli inom en mycket snar framtid och det är även ett starkt försök till uppvaknande för den befolkning som måste börja reagera på vad som händer i världen. Alla kan inte och vill inte, men att ändå få en förklaring till varför det ser ut som det gör i världen med allt fler svåra händelser som drabbar så stort antal människor i världen är viktigt.

Denna nedstängning är nödvändig eftersom det är en förberedelse till en ny valuta som kommer att vara den globala valutan i världen och som dessutom kommer att ges till befolkningen. Det är på tiden att folket får tillbaka de medel som de har blivit bestulna på och med denna manifestation blir välfärden satt för alla länders lika värde. Det är så många människor som har bett Vår Herre om en rättvis fördelning mellan alla länder på Jorden och det är något som Han har lyssnat på. På det sättet minskar klyftorna mellan rika och fattiga länder och konflikterna blir allt mindre då alla har samma möjligheter.

Det kan bli lättare att uthärda denna svåra tid om man har fått en förklaring och har en förståelse för denna utveckling. Alla måste vara beredda på att det blir en mörk tid och som påverkar alla i befolkningen. Det har aldrig hänt tidigare i historien med denna övergång från en gammal era till en ny era och som dessutom är i en högre dimension.

Detta är inte ett straff från Vår Herre. Det är en väckelse för de människor som sover djupt och som måste få en ordentlig omskakning för att börja se det som händer omkring dem. Det blir en svår tid med mycket depressioner då människor blir drabbade av mindre medel att klara sig med, men att redan nu börja förbereda sig med att skaffa hem en del varor för att klara sig en tid och förbereda för vattenbrist om elen slås ut, är det ett sätt att klara sig några dagar.

Detta tillstånd kommer inte att vara så länge, men det är bra om man kan lagra bröd och att ha lite medel i kontanter i olika valörer för inköp då bankväsendet inte längre fungerar. Att baka bröd är något som de flesta människor klarar av och att ge till dem som inget har är en stor gärning i kärlek och som blir ett test under denna tid. Ge till andra lite av det man har är av stor betydelse under denna tid och visar den empati och kärlek människorna trots allt har lärt sig. Fortfarande skickas stora mängder ljus till planeten och många människor har känningar av denna energi som höjer alla i medvetenhet. Det är även ett uppvaknande för många människor i förståelsen för dessa händelser och det bästa är att endast följa med flödet i det som händer i världen.

Samarbetet blir så oerhört viktigt för freden i världen, men även för miljön som blir en följd av en konfliktfri värld. Freden i världen är det som de flesta har bett om sedan mycket lång tid tillbaka och det är det viktigaste medlet nu mot att få fred i världen. Alla är trötta på krig som har fått råda under alla århundraden, men som nu med människornas höjning i medvetenhet har insikten om en fantastisk värld för alla i befolkningen fått ett fäste. För barnens skull är det ett måste med ett samarbete för freden eftersom det är deras tur att äga världen efter den generation som kom när de hörde kallelsen om att Jorden behövde hjälp.

En del av dessa människor kommer ändå att fortsätta sitt arbete på Jorden, för freden i första hand. Det var deras viktigaste uppdrag på Jorden och även för freden i Universum. Deras stora kunskaper från många liv i olika civilisationer i Universum har gett dem de största uppgifterna och kunskaperna vilket många av de mörka individerna har fått erfara i strider då de har stridit med samma metoder som de mörka har. Även vissa människor som har en mycket hög kompetens i tekniska yrken kommer att fortsätta att arbeta på Jorden eftersom denna viktiga kunskap kommer att ge mänskligheten en lättare övergång till en ny verklighet. Dessa människor är utvalda sedan tidernas begynnelse.

Efter denna manifestation kommer en ny tid i en ny verklighet och som överstiger allas förväntningar om Jorden i den Gyllene Tidsåldern. Vi är alltid med er och finns vid er sida i denna svåra tid med ljus och kärlek.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *