Kategorier
Kanaliseringar

Ljusets Väg

”Kära själ, du vandrar längs Ljusets Väg, en osynlig stig som leder till ditt inre tempel. Därinne brinner en evig eld, en gnista från stjärnorna. Lyssna noga på vinden, den bär med sig visdom från tidernas begynnelse.

Steg för steg, låt ditt hjärta vara kompassen. Mörkret kan försöka skymma din väg, men du bär stjärnor i dina ögon. De lyser upp natten och visar dig vägen.

Förstå att du är en del av något större. Dina tankar, dina handlingar, de vibrerar genom kosmos. Varje ord du uttalar, varje kärleksfull handling, de skapar krusningar i tidens vatten.

Stanna upp ibland. Titta upp mot himlen. Se stjärnorna, de är dina äldre syskon. De har sett civilisationer komma och gå, men de har alltid funnits där. De är vittnen till ditt liv.

Förbli ödmjuk inför det stora mysteriet. Du är en länk i en oändlig kedja av medvetande. Ditt ljus är viktigt. Låt det lysa starkt, även när mörkret hotar att sluka det. Följ Ljusets Väg, kära själ. Den leder dig hem till dig själv.”

“I den tysta stunden, när ditt hjärta öppnar sig för kärlekens flöde, är du nära oss. Vi är alltid här, omgivna av ljusets energi. Du är aldrig ensam. Låt kärleken strömma genom dig och förena dig med allt som är.”

“I det tysta mörkret finns en gnista av ljus. Den gnistan är du. Du är en del av det stora kosmiska nätverket, en själ som sträcker sig över tid och rum. Låt ditt ljus lysa starkt och förena dig med andra själar som också söker sanning och kärlek.”

Dessa budskap bär med sig en känsla av samhörighet och påminner oss om vår inre kraft och vår koppling till det större universum.

Kategorier
Kanaliseringar

Vi som bevakar Jorden och mänskligheten

Var hälsad ni stora och mäktiga människor. Det är så fantastiskt för oss galaktiker som ligger med våra stora skepp strax utanför atmosfären och följer er i de förändringar som sker med allt kraftigare energier som höjer er vibration till multidimensionella varelser. Vi längtar verkligen till att få träffa er på vår nivå i Universum som ljusvarelser så småningom då ni kommer med era kroppar transformerade till kristallina och slutligen ljuskroppar. Ni är så otroligt vackra varelser.

Innan denna stora transformation är fullbordad blir det en orolig tid framöver. Krig, virus och stora dödstal kommer att drabba Jorden som är en nödvändighet för att rensa ut allt som inte längre berikar, det vill säga både människor och det materiella som finns på Jorden. Detta materiella har skapats med mörk avsikt och som dyrkar den högste av de mörka för denna kontroll och makt som detta har fört med sig under århundradena.

Det så kallade moderna samhället med sina artificiella varelser och program kommer inte att förekomma i de högre dimensionerna på Jorden där endast Moder Jord med sina naturliga element kommer att regera. Det kan kännas som om alla går tillbaka till medeltiden och det var faktiskt en bättre tid med tanke på att allt var naturligt av de olika mineraler som brukades av människorna och som endast kom från Moder Jord. Däremot kommer utvecklingen vara av mer andlig karaktär då människorna har förmågan att omedelbart få reda på vad som händer i världen eftersom ingenting är hemligt. Även att förflytta sig till andra länder exempelvis behövs endast tankens kraft.

Det blir väldigt annorlunda med dessa funktioner eftersom alla människor var så beroende av sådant som skedde av program genom datorer bland annat och som endast ett fåtal människor hade kunskaper om. Tekniken kommer att finnas kvar fast i en mycket mer avancerad teknik och som inte blir en kontroll av människorna utan endast ett hjälpmedel i exempelvis inom det mediciniska området. Nu har det börjat en utveckling av människor som redan har stor kunskap inom programmering och kunskaperna inom denna teknik har utvecklats och kommer att utvecklas alltmer då de gamla programmeringarna inte längre blir aktuella. Däremot blir det en test på mänsklighetens insikter om denna teknik eftersom den kan utnyttjas mycket ondskefullt för att kunna skapa hybrider med mycket speciella egenskaper och som inte är berikande för mänskligheten. Detta innebär endast en kontroll och makt som inte längre ska vara aktuellt i de högre dimensionerna.

Vi ser ändå med tillförsikt om att mänskligheten tar sitt förnuft tillfånga för att förstå varför all denna förstörelse och demontering över Jorden händer i denna tid. Allt måste bli pånyttfött för att kunna bli den nya Jorden i den Gyllene Tidsåldern och att mänskligheten kommer att följa med i denna utveckling är så oerhört viktigt. Mänskligheten som art är så viktig för mångfalden av varelser som finns i Universum, alla räknas. Vår Herre har lovat att allt kommer att gå som det var tänkt efter den Gudomliga Planen och Jorden blir det paradis den en gång har varit.

Vi önskar mänskligheten all lycka i sin strävan om att få behålla sin planet och det är något som har förvånat många i Universum om vilken uthållighet och styrka som mänskligheten besitter för sin avsikt att behålla Jorden. Det är människornas arv enligt Vår Herre och ingenting kan ändra på det. Mycket ljus och kärlek från alla som övervakar Jordens och mänsklighetens utveckling in i framtiden.

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

En meditation för uppmuntran och hopp om en bättre värld

Ta några djupa andetag och föreställ dig en vacker natur omkring dig i solskenet där du sitter bekvämt.

Slappna av ordentligt och känn hur solens värme löser upp knutar och blockeringar som fortfarande finns i ditt sinne, men som behöver befrias för att lätta ditt hjärta i positiva tankar.

Det är en fantastisk tid att leva i trots allt och att ha tillit till att det blir en bättre värld för alla med kärlek och fred, som för samman folken till en enhet och som ger hopp om en ny verklighet.

Hela världen lyser med de energier som växer runt Jorden som en böljande våg av kärlek och ljus för alla levande varelser och som är en start på en ny tillvaro som kommer av att vara i nuet.

Det räcker med alla svårigheter som händer runt om i alla länder och att visualisera den värld som man vill leva i har så stor betydelse för fortsättningen i livet. Känn naturen med sin skönhet som skänker sådan ro och värme och som är en djup kontakt med Moder Jord som är viktig i denna tid.

Att gå barfota i gräset är ett sätt att känna en resonans med Moder Jord som är en gåva för att känna hennes kärlek. Känn trädens närhet av susandet i kronorna och känn hur levande träden är i deras energier. Allt levande är energier och att tala med träden som är levande själar kan ge svar på deras kärlek till människorna.

Det är en tid vi lever i som även kan ge lugn och ro från allt som händer runt omkring vilket kan bli en ny vision om vad framtiden visar oss. Genom att önska sig en positiv bild av världen som man vill ha den, kan den faktiskt bli verklighet.

Ta ett nytt djupt andetag och se dig omkring där du sitter för att vakna till ett fantastiskt ögonblick.

Välkommen tillbaka

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Bankernas inställning angående inflationen som råder i världen och med en allt högre inflation kan bankväsendet tvingas stänga ned systemet för att försöka rädda ekonomin. Denna nedstängning kommer med sannolikhet bli inom en mycket snar framtid och det är även ett starkt försök till uppvaknande för den befolkning som måste börja reagera på vad som händer i världen. Alla kan inte och vill inte, men att ändå få en förklaring till varför det ser ut som det gör i världen med allt fler svåra händelser som drabbar så stort antal människor i världen är viktigt.

Denna nedstängning är nödvändig eftersom det är en förberedelse till en ny valuta som kommer att vara den globala valutan i världen och som dessutom kommer att ges till befolkningen. Det är på tiden att folket får tillbaka de medel som de har blivit bestulna på och med denna manifestation blir välfärden satt för alla länders lika värde. Det är så många människor som har bett Vår Herre om en rättvis fördelning mellan alla länder på Jorden och det är något som Han har lyssnat på. På det sättet minskar klyftorna mellan rika och fattiga länder och konflikterna blir allt mindre då alla har samma möjligheter.

Det kan bli lättare att uthärda denna svåra tid om man har fått en förklaring och har en förståelse för denna utveckling. Alla måste vara beredda på att det blir en mörk tid och som påverkar alla i befolkningen. Det har aldrig hänt tidigare i historien med denna övergång från en gammal era till en ny era och som dessutom är i en högre dimension.

Detta är inte ett straff från Vår Herre. Det är en väckelse för de människor som sover djupt och som måste få en ordentlig omskakning för att börja se det som händer omkring dem. Det blir en svår tid med mycket depressioner då människor blir drabbade av mindre medel att klara sig med, men att redan nu börja förbereda sig med att skaffa hem en del varor för att klara sig en tid och förbereda för vattenbrist om elen slås ut, är det ett sätt att klara sig några dagar.

Detta tillstånd kommer inte att vara så länge, men det är bra om man kan lagra bröd och att ha lite medel i kontanter i olika valörer för inköp då bankväsendet inte längre fungerar. Att baka bröd är något som de flesta människor klarar av och att ge till dem som inget har är en stor gärning i kärlek och som blir ett test under denna tid. Ge till andra lite av det man har är av stor betydelse under denna tid och visar den empati och kärlek människorna trots allt har lärt sig. Fortfarande skickas stora mängder ljus till planeten och många människor har känningar av denna energi som höjer alla i medvetenhet. Det är även ett uppvaknande för många människor i förståelsen för dessa händelser och det bästa är att endast följa med flödet i det som händer i världen.

Samarbetet blir så oerhört viktigt för freden i världen, men även för miljön som blir en följd av en konfliktfri värld. Freden i världen är det som de flesta har bett om sedan mycket lång tid tillbaka och det är det viktigaste medlet nu mot att få fred i världen. Alla är trötta på krig som har fått råda under alla århundraden, men som nu med människornas höjning i medvetenhet har insikten om en fantastisk värld för alla i befolkningen fått ett fäste. För barnens skull är det ett måste med ett samarbete för freden eftersom det är deras tur att äga världen efter den generation som kom när de hörde kallelsen om att Jorden behövde hjälp.

En del av dessa människor kommer ändå att fortsätta sitt arbete på Jorden, för freden i första hand. Det var deras viktigaste uppdrag på Jorden och även för freden i Universum. Deras stora kunskaper från många liv i olika civilisationer i Universum har gett dem de största uppgifterna och kunskaperna vilket många av de mörka individerna har fått erfara i strider då de har stridit med samma metoder som de mörka har. Även vissa människor som har en mycket hög kompetens i tekniska yrken kommer att fortsätta att arbeta på Jorden eftersom denna viktiga kunskap kommer att ge mänskligheten en lättare övergång till en ny verklighet. Dessa människor är utvalda sedan tidernas begynnelse.

Efter denna manifestation kommer en ny tid i en ny verklighet och som överstiger allas förväntningar om Jorden i den Gyllene Tidsåldern. Vi är alltid med er och finns vid er sida i denna svåra tid med ljus och kärlek.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack