Kategorier
Kanaliseringar

Plejadernas Höga Råd

I denna tid har vi lämnat många meddelanden till människorna, men denna kanal har inte fått något tidigare av oss angående tillståndet i världen. Denna ljusarbetare är medlem i många av Råden i Universum och likaså i vårt Råd för att bistå med råd och synpunkter angående situationer men även angående människor som vi måste prioritera i olika åtaganden för deras handlande på Jorden.

Dessa råd som denna ljusarbetare ger oss är en ny syn på hur mänskligheten genom sina insikter och värderingar i den tredje dimensionen som de flesta människor fortfarande befinner sig i och hur de agerar i många svåra och farliga situationer. Vissa människor har ingen empati för vad andra människor kan känna i kränkningar eller våld som skadar både fysiskt och mentalt och det är fortfarande mycket som mänskligheten måste börja bearbeta i sin uppfattning och erfarenhet som de har lärt sig under eoner av tid.

Kärlek och medkänsla för sig själv och andra människor är fortfarande svårt för många människor, men med de uppgraderingar som har gjorts i allas DNA kommer det att bli förändringar inom människors förmåga att känna ett motstånd mot all förnedring och våld som finns i alla länder. Det är verkligen på tiden med en försoning och förlåtelse på Jorden för alla människor oavsett vad som sker i världen. Med att ha en ny insikt och värdering som gäller välvilja mot andra människor som en prioritet skulle livet på Jorden bli så mycket lättare för alla och dessutom skulle uppstigningen gå så mycket fortare när alla har en förståelse för händelserna i världen.

Vi från Plejaderna har alltid funnits hos er på denna planet och skyddat mänskligheten från de värsta försöken att eliminera alla människor för att de varelser som styr världen vill behålla den för egen del. Nu kommer allt fler av dessa mörka individer få lämna Jorden och det kommer att märkas i befolkningen vilket måste vara en nödvändighet för att få slut på alla svåra händelser mot människorna och planeten. Moder Jord har med den stora centralsolens krafter placerat sig i ljuset från solen och med den människorna som nu får väldigt mycket mer av ljus för sin fortsatta uppgradering till en kunskap om dem själva och var de kommer ifrån. Dessa vågor av energi som är mycket starka har börjat ge resultat i att många människor ser hur mycket som är fel i denna utveckling med alltmer konflikter runt om i världen. Många förutsägelser har givits människorna om svåra händelser med världskrig bland annat, men det är inte säkert att alla kommer att utvecklas. Det beror på människornas utveckling till att bromsa många av de destruktiva energierna i form av de mörka tankar från de som vill ha krig för ekonomins skull. De har inte vunnit eftersom ljuset blir alltmer övervägande på Jorden på grund av den intensiva kraft som mänsklighetens strider har för att få behålla sin planet.

Det är en väldigt intensiv och kritisk tid för mänskligheten när striderna om människornas själar fortfarande är stora, men med vilja och beslutsamhet från dem som vill gå vidare till en bättre och frisk värld blir allt större. Människornas styrka mot de mörka blir allt större, vilket är en glädje för alla andra civilisationer som följer utvecklingen på Jorden. Det dröjer inte så länge till innan vi kan ses på Jorden som bröder och systrar, men än är rädslan för en invasion från rymden för stor bland befolkningen. Det är som det ska vara och det kommer att gå successivt med en presentation av oss på Jorden då de flesta människor förstår att vi är välvilligt inställda till mänskligheten.

Med alla kärleksfulla energier som vi skickar till alla på Jorden kommer rädslan till slut att bli ett minne blott och glädjen att ses igen som när vi levde tillsammans i Atlantis eller Lemurien i tidigare epoker, blir något att se framemot.

Med stor kärlek och ljus för freden på Jorden och i Universum.

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *