Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är den sista tiden innan den stora vågen av insikten om vem man är har kommit till Jorden för alla människor. Det är många som har väntat på denna manifestation med en förståelse om att uppstigningen inte är långt borta. Med denna insikt blir inget hemligt längre i tankar, beteenden i detta liv och i tidigare liv och alla kommer inte att tycka om det som kommer fram i ljuset. I den femte dimensionen finns inte längre känslor av skam, bitterhet, ilska eller avundsjuka. I stället kommer den mest fantastiska känslan av kärlek utan villkor för alla människor. Denna kärlek blir på en helt annan nivå än vad man kan uppleva i den tredje dimensionen.

Alla människor har förmågan att komma med i uppstigningen om man kan ändra sitt beteende i synd och våld och på det sättet rädda sig från en mörk agenda som inte ser till människans goda i första hand. Det är upp till var och en att börja fundera på om det inte är dags att försöka se sig omkring och öppna ögonen om vad som förekommer på Jorden då så många svåra händelser avlöser varandra i världen. Det är i denna tid som allt kommer att gå till sin spets i livet och med en positiv inställning om att detta är något nödvändigt som händer för att få människorna att se vad de har gjort mot denna fantastiska planet och få människor att vakna upp ur sin dvala eller bekvämlighet. Antingen vill man ha en ny värld där allt är en fantastisk tillvaro, eller så vill man fortsätta i detta karmiska kretslopp som avser den tredje dimensionens alla dramer.

När insikten om vem man är blir det lättare att stå för sin rätt i världen. Att våga säga ifrån om det inte är i resonans med vad som är berikande för sig själv och andra. Många människor kommer att träda fram med vetskapen om att det är viktigt med information och stöd till andra för att hjälpa till när det blir förvirrande med alla sanningar som kommer fram. Dessutom är det inte alla människor som kan fortsätta i denna sanning då energierna fordrar en viss resonans i vibration för att passa in i den högre dimensionen. Många människor går till andra sidan väven eller till andra planeter som passar deras vibration och medvetenhet och det är som det ska vara eftersom deras själ har bestämt vilket val de har gjort i denna tid. Det finns ändå en möjlighet att be om förlåtelse för sina synder till Vår Herre vilket skulle ge Honom en stor glädje eftersom Han älskar alla sina barn, men det måste vara en bön med stark avsikt att verkligen mena det.

Det är verkligen många människor som skulle kunna följa med till den femte dimensionen då de är i resonans med den högre vibrationen, men rädsla att förlora allt man har med familj och vänner kan vara för svårt för många. Även att förlora sina hus som man inte vill skiljas ifrån är en orsak till att man inte tar till sig förståelsen om vad man kan skapa i den femte dimensionen och dessutom skapa det som man tidigare bara hade drömmar om. När denna insikt är kommen är det ingen väg tillbaka om man skulle ångra sig. Tiden är knapp och även väldigt kritisk och det gäller att bestämma sig om man har möjlighet att följa med och det är något man känner inom sig och så är det.

Namaste

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *