Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Det rådande läget i världen i denna vårvinter är en liten viloperiod innan det blir värre på Jorden på grund av annalkande virus och väntande nedstängningar globalt. Detta virus är betydligt svårare än Covid och det kommer att drabba Europa i första hand vilket betyder att all flygtrafik kommer att vara stängd för minimering av smitta till andra länder. Detta kommer förmodligen att inträffa under våren 2025.

Innan dess är det väldigt viktigt att vara förberedd på att ha vatten, mat och mediciner tillgängliga eftersom många kommer att skaffa sig mycket i ren panik när detta händer och då dagligvaror framför allt. Att inte vara rädd för att bli sjuk är det bästa immunförsvaret vilket har påpekats många gånger, men det är ett mycket farligt virus och många människor kommer att gå till andra sidan väven, framför allt den äldre befolkningen. Det är bra att vara försiktig och hålla sig hemma så mycket som möjligt och klara sig på den mat man har skaffat sig innan, eftersom det är ett mycket smittsamt luftburet virus.

Denna nedstängning fungerar som ett ytterligare uppvaknande för befolkningen för att de ska förstå att det inte längre går att leva som man tidigare har gjort med Jordens resurser i ett alltmer destruktivt utnyttjande. Dessa händelser med sjukdomar, jordbävningar och översvämningar är även en del av detta uppvaknande och människorna måste se vad de har åstadkommit i förstörelse på Jorden i denna tid och historiskt, som är en effekt av detta förfarande. Detta är något som många har längtat efter för att det betyder att det går allt fortare med uppstigningen till den femte dimensionen och där många människor har möjlighet att få följa med.

Denna höjning i medvetenhet och vibration som fordras för att vara i resonans med de högre dimensionerna, kommer att utvecklas för många människor med en ny insikt om vart världen är på väg. Denna orättvisa i världen mellan alla länder är inte optimalt längre och denna obalans är något som måste rättas till för att få en förändring för hela befolkningens bästa. Med ledare som förstår allvaret i denna utveckling som har lett till detta kaos i världen blir de första att samarbeta för en renare och en helad värld i fortsättningen. Detta kommer att dröja ännu ett tag, men det är vart Jorden är på väg då den stiger i medvetenhet och vibration med människorna.

Det är svårt att tänka sig att det kommer att ta slut med krig och svårigheter på Jorden men det är något som Vår Herre har lovat mänskligheten och så kommer det att bli. Att be för ett förbarmande av Vår Herre kan mildra mycket av dessa kommande svårigheter, vilket redan har bevisats. Mycket händer bakom kulisserna som människorna ännu inte har sett på det fysiska planet, men allt går som det var tänkt med utvecklandet av nya kunskaper med ett mer aktiverat DNA som kommer att bli banbrytande för mänskligheten i många olika avseenden. Det gäller att ha tålamod och att inte ge upp denna fantastiska planet som är den vackraste i hela Universum med sin fantastiska natur.

All kärlek och stöd har ni från alla varelser i Universum som följer människornas kamp för sin planet och ljuset har höjts för alla då uppvaknande människor blir allt fler. Gud Välsigne Er Alla.

I kärlek och frid

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *