Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Det är den sista tiden innan den stora vågen av insikten om vem man är har kommit till Jorden för alla människor. Det är många som har väntat på denna manifestation med en förståelse om att uppstigningen inte är långt borta. Med denna insikt blir inget hemligt längre i tankar, beteenden i detta liv och i tidigare liv och alla kommer inte att tycka om det som kommer fram i ljuset. I den femte dimensionen finns inte längre känslor av skam, bitterhet, ilska eller avundsjuka. I stället kommer den mest fantastiska känslan av kärlek utan villkor för alla människor. Denna kärlek blir på en helt annan nivå än vad man kan uppleva i den tredje dimensionen.

Alla människor har förmågan att komma med i uppstigningen om man kan ändra sitt beteende i synd och våld och på det sättet rädda sig från en mörk agenda som inte ser till människans goda i första hand. Det är upp till var och en att börja fundera på om det inte är dags att försöka se sig omkring och öppna ögonen om vad som förekommer på Jorden då så många svåra händelser avlöser varandra i världen. Det är i denna tid som allt kommer att gå till sin spets i livet och med en positiv inställning om att detta är något nödvändigt som händer för att få människorna att se vad de har gjort mot denna fantastiska planet och få människor att vakna upp ur sin dvala eller bekvämlighet. Antingen vill man ha en ny värld där allt är en fantastisk tillvaro, eller så vill man fortsätta i detta karmiska kretslopp som avser den tredje dimensionens alla dramer.

När insikten om vem man är blir det lättare att stå för sin rätt i världen. Att våga säga ifrån om det inte är i resonans med vad som är berikande för sig själv och andra. Många människor kommer att träda fram med vetskapen om att det är viktigt med information och stöd till andra för att hjälpa till när det blir förvirrande med alla sanningar som kommer fram. Dessutom är det inte alla människor som kan fortsätta i denna sanning då energierna fordrar en viss resonans i vibration för att passa in i den högre dimensionen. Många människor går till andra sidan väven eller till andra planeter som passar deras vibration och medvetenhet och det är som det ska vara eftersom deras själ har bestämt vilket val de har gjort i denna tid. Det finns ändå en möjlighet att be om förlåtelse för sina synder till Vår Herre vilket skulle ge Honom en stor glädje eftersom Han älskar alla sina barn, men det måste vara en bön med stark avsikt att verkligen mena det.

Det är verkligen många människor som skulle kunna följa med till den femte dimensionen då de är i resonans med den högre vibrationen, men rädsla att förlora allt man har med familj och vänner kan vara för svårt för många. Även att förlora sina hus som man inte vill skiljas ifrån är en orsak till att man inte tar till sig förståelsen om vad man kan skapa i den femte dimensionen och dessutom skapa det som man tidigare bara hade drömmar om. När denna insikt är kommen är det ingen väg tillbaka om man skulle ångra sig. Tiden är knapp och även väldigt kritisk och det gäller att bestämma sig om man har möjlighet att följa med och det är något man känner inom sig och så är det.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Det rådande läget i världen i denna vårvinter är en liten viloperiod innan det blir värre på Jorden på grund av annalkande virus och väntande nedstängningar globalt. Detta virus är betydligt svårare än Covid och det kommer att drabba Europa i första hand vilket betyder att all flygtrafik kommer att vara stängd för minimering av smitta till andra länder. Detta kommer förmodligen att inträffa under våren 2025.

Innan dess är det väldigt viktigt att vara förberedd på att ha vatten, mat och mediciner tillgängliga eftersom många kommer att skaffa sig mycket i ren panik när detta händer och då dagligvaror framför allt. Att inte vara rädd för att bli sjuk är det bästa immunförsvaret vilket har påpekats många gånger, men det är ett mycket farligt virus och många människor kommer att gå till andra sidan väven, framför allt den äldre befolkningen. Det är bra att vara försiktig och hålla sig hemma så mycket som möjligt och klara sig på den mat man har skaffat sig innan, eftersom det är ett mycket smittsamt luftburet virus.

Denna nedstängning fungerar som ett ytterligare uppvaknande för befolkningen för att de ska förstå att det inte längre går att leva som man tidigare har gjort med Jordens resurser i ett alltmer destruktivt utnyttjande. Dessa händelser med sjukdomar, jordbävningar och översvämningar är även en del av detta uppvaknande och människorna måste se vad de har åstadkommit i förstörelse på Jorden i denna tid och historiskt, som är en effekt av detta förfarande. Detta är något som många har längtat efter för att det betyder att det går allt fortare med uppstigningen till den femte dimensionen och där många människor har möjlighet att få följa med.

Denna höjning i medvetenhet och vibration som fordras för att vara i resonans med de högre dimensionerna, kommer att utvecklas för många människor med en ny insikt om vart världen är på väg. Denna orättvisa i världen mellan alla länder är inte optimalt längre och denna obalans är något som måste rättas till för att få en förändring för hela befolkningens bästa. Med ledare som förstår allvaret i denna utveckling som har lett till detta kaos i världen blir de första att samarbeta för en renare och en helad värld i fortsättningen. Detta kommer att dröja ännu ett tag, men det är vart Jorden är på väg då den stiger i medvetenhet och vibration med människorna.

Det är svårt att tänka sig att det kommer att ta slut med krig och svårigheter på Jorden men det är något som Vår Herre har lovat mänskligheten och så kommer det att bli. Att be för ett förbarmande av Vår Herre kan mildra mycket av dessa kommande svårigheter, vilket redan har bevisats. Mycket händer bakom kulisserna som människorna ännu inte har sett på det fysiska planet, men allt går som det var tänkt med utvecklandet av nya kunskaper med ett mer aktiverat DNA som kommer att bli banbrytande för mänskligheten i många olika avseenden. Det gäller att ha tålamod och att inte ge upp denna fantastiska planet som är den vackraste i hela Universum med sin fantastiska natur.

All kärlek och stöd har ni från alla varelser i Universum som följer människornas kamp för sin planet och ljuset har höjts för alla då uppvaknande människor blir allt fler. Gud Välsigne Er Alla.

I kärlek och frid

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Från oss som bevakar Jordens uppstigning och som vill lämna ett positivt meddelande, som denna kanal har bett om.

Med tanke på det rådande läget i världen och som påverkar hela världen är de otaliga konflikter som pågår just nu eller kommer att utbryta inom kort. Vissa av dessa konflikter är välkända som kriget i Ukraina exempelvis, men även Irak, Ryssland och Kina är i startgroparna för att försöka påverka den valuta som de vill ska vara en världsvaluta. Ekonomin i världen är under behandling för att alla i befolkningen ska kunna få tillbaka de medel som de tidigare har blivit bestulna från. En person i Rotschildfamiljen har lämnat Jorden till andra sidan väven och som kommer att förändra deras stora inflytande i alla länder. Som bekant är det några familjer i världen som har haft en makt över alla ledare i världen och som nu kommer att bli splittrade på grund av att ett maktskifte har inträffat då det nu kommer alltmer avslöjanden som visar hur mänskligheten har varit lurade och kontrollerade av dessa familjer i världen.

Ljuskrafterna och ljuskrigarna har arbetat oavbrutet med att försöka få dessa onda människor att stå tillbaka i deras försök att skada mänskligheten med att förstöra den gudomliga essensen som är ett arv till mänskligheten från Vår Herre. Mycket har hänt och med ljuset som har en ständig ström av högre vibration blir det en svår tid för dessa onda människor att fortsätta då de inte längre känner att de har samma makt som tidigare. Ljusets kraft med allt högre energi blir allt svårare för dessa människor att känna sig bekväma i. De trivs bäst i den tredje dimensionens vibrationer och de kommer att lämna denna Jord för att fortsätta på en annan planet som motsvarar deras behov.

På Jorden fortsätter det att vara turbulent väder i alla världsdelar med stormar, översvämningar och jordbävningar med vulkanutbrott som följd. Det är något som måste hända då befolkningen själva ska se vad de har utsatt denna fantastiska planet för. Det är även ett uppvaknande för de som fortfarande inte förstår vart denna planet är på väg, förmodligen ett sista uppvaknande för att försöka rädda så många själar som möjligt från att bli förintade av mörkret. Det kommer att bli en mycket turbulent tid för alla på Jorden, men mer på vissa ställen där krig och konflikter har uppstått, men det är något som alla måste ta sig igenom för en sista lärdom och förhoppningsvis en förståelse för det som händer.

Med tanke på den fantastiska värld som kommer fram så småningom från detta kaos kan det kanske kännas som en belöning efter all denna traumatiska tid på Jorden. Den nya världen är så otroligt vacker och väldigt annorlunda i jämfört med hur den tidigare såg ut och den verklighet som visar sig är verkligen en fantastisk upplevelse då alla verkligen kan känna sig levande i denna kärlek som råder på Jorden. Alla människor är inte intresserade av detta och kan till och med känna rädsla för att lämna det som var välbekant, men de som verkligen vill leva i en värld där konflikter med krig inte längre är tillåtet, kommer verkligen att bli belönade med en tillvaro som omfattar hela Universum.

Sammanhållningen och samarbetet mellan människorna blir det avgörande för hur arbetet i fortsättningen kommer att utvisas och de som följer människornas utveckling för den nya Jorden kommer att påverka än mer med sitt ljus för att ge styrka och uppmuntran till människorna som de har kommit att älska alltmer. Styrkan människorna besitter efter alla prövningar de har gått igenom är beundransvärd och utbildningen för kärlek och medkänsla är något som lyser igenom i hela världen, även där det är som svårast för befolkningen. Alla hjälps åt för att stötta varandra. Den nya eran är här i den Gyllene Tidsåldern.

Kärleken styr över allting som händer i Universum och ljuset blir allt större för alla varelser som går till uppstigning på alla planeter i Universum. Segern för ljuset är satt.

Stort tack!

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av det rådande läget i världen och i Sverige kommer det att bli en manifestation från folket i Sverige och det avser ett uppvaknande som börjar i den norra delen i landet och sprider sig över hela landet.

Människorna börjar ge sig tillkänna för det lidande det innebär i fattigdom och brist på boende. Med ledarnas generösa bidrag med krigsmateriel till länder för krigföring och som avser många miljarder kronor vilka egentligen tillhör befolkningen i Sverige är missnöjet stort. Människor i denna välfärd lever på marginalen för överlevnad och det är en skymf mot människor som har skött sig under livet och förtjänat sitt levebröd på ett ärligt sätt.

Människor kommer inte längre att acceptera denna överlägsenhet och de ledande i Sverige bör ta denna protest på allvar från sin befolkning. Många ledare i världen har och kommer att bytas ut mot de som har en ärlig agenda mot folket och lyssnar på sin befolkning. Framför allt kommer de att ge tillbaka det som har blivit stulet från befolkningen i form av medel för deras överlevnad. Alla människor ska kunna leva på det som de har arbetat för och få en skälig lön för ett arbete utfört med ärlig avsikt. Ingen ska kunna sko sig på andras bekostnad med medel.

Styrkan som dessa människor besitter har förstärkts med de starka energier som kommer till Jorden i denna tid och alltfler har kurage att våga gå emot de regler som får människor att gå under, framför allt den äldre befolkningen. Detta kommer att bli en manifestation utan dess like och det kommer att förvåna många människor utanför Sveriges gränser om vad de har åstadkommit för ett lättare och humanare liv för befolkningen. Andra länder kommer att ta efter denna strategi som Sveriges folk har bedrivit och får på detta sätt en lugnare period av mindre utbrott av kriminalitet.

Detta uppvaknande har bidragit till att alltfler människor har höjt sin medvetenhet och förstår hur allvarligt läget är i landet. Med dessa människors agerande kommer det att bli en lugnare period då många av dessa kriminellas aktiviteter försvinner med dessa människor som utvisas ur landet. Dessa kriminella tror att det är tillåtet att komma som flyktingar till ett land som inte tidigare har krig och börja kriga mot den inhemska befolkningen. Detta kommer att inträffa inom kort och förmodligen i detta år för att förhindra ett inbördeskrig.  

Många av de uppstigna mästarna lever i Sverige och är därför ett lämpligt byte för de med en ond agenda. Att försöka förstöra så mycket man kan för att förhindra att de går till uppstigning är därför landet oerhört attackerat av dessa mörka individer. Däremot har de inte räknat med detta stora motstånd som hittills visats av befolkningen och därför slåss de mörka med alla medel de kan. De mörka vet att de är besegrade även om inte alla kan se det och det väntar en ljusare framtid för alla i landet då energierna framträder allt starkare och återställer mänsklighetens DNA i sin fulla kapacitet.

Vår Herre har en stor nåd till detta folk i Sverige som han anser tillhöra eliten av människor med den högsta andligheten.

I ljus och kärlek

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack, i kärlek jag tjänar. Jag Är