Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med kärleken som fokus och en stark tro på Vår Herre blir det en fantastisk upplevelse i nästa våg av energier som ger en stark insikt om vilka ni är och en tydligare förståelse om vart denna värld är på väg. Många är de ljusvarelser som följer människorna i deras takt i att vakna upp till en högre vibration och medvetenhet. Ljuset de förmedlar har stor inverkan för de sovande för att börja känna för denna värld i nöd.

Det är dags att börja agera mer andligt i egenskap Jag Är som beskriver Kristusmedvetandet från en högre dimension och som många volontärer kom ifrån innan de inkarnerade på Jorden. De kom för att hjälpa Moder Jord att stiga till en högre dimension och att höja hela befolkningen med sitt ljus vilket många tyvärr har glömt sedan de kom till Jorden. Det är dessutom många ljusarbetare som har speciella uppgifter som de var villiga att arbeta med sedan de kom till Jorden, men det är tyvärr alldeles för många som har glömt det eller inte vill för att det är bekvämare att leva som man är van vid i sitt liv med arbete, familj och vänner.

Att försöka väcka upp denna del av befolkningen för att få dem att börja agera i ett mer Universellt och gudomligt liv har inte varit så framgångsrikt. Därför har många av dessa ersatts med de som är villiga att leva efter gudomligheten i Universum. Det är viktigt att känna sin tillhörighet till GUD för att förstå att man inte måste leva av världen utan istället vara i den utan krav på det materiella. Det är en svår tid och många känner trötthet på grund av olika uppstigningssymptom, men det är lättare att förstå om man är medveten om orsaken. Energierna kommer fortlöpande till Jorden för att höja mänskligheten och transformera kropparna till en mer kristallin kropp som är av kisel istället för kol för att vara i resonans med Jordens frekvens i den femte dimensionen.

Den Galaktiska Ljusfederationen har tillsammans med ljusvarelser från Universum bidragit till att många har börjat vakna och inser att de måste bli mer aktiva i sin avsikt som de kom till Jorden för. Striderna om mänsklighetens själar är långt ifrån över av de som inte vill släppa Jorden. Att med mänsklighetens hjälp få dem som tvekar och inte vet vad de vill med sina liv, med stora löften om en bättre framtid om de ger sig till den högste av de mörka. Med stor manipulation har de lyckats få med alldeles för många människor, särskilt de troende. Det gäller som troende på Vår Herre att leva efter Hans motto och inte tro att de gärningar som de gör i synd är något som ingen ser. Vår Herre ser allt och känner våra känslor i alla avseenden och därför måste man som troende har respekt för Vår Herre i att veta vilka synder som absolut inte är tillåtna. Dessa människor kommer att lämnas efter.

Det är med sorg i hjärtat som vi ser hur människorna trots vetskapen om att Vår Herre finns för dem och hjälp finns för de som ber om det, men tyvärr gäller det individuella intresset för sig själv i första hand istället för att vara tillhands för andra människor för deras behov av förlåtelse, förståelse och kärlek. Dömandet är otroligt stort och man dömer varandra omedelbart om man inte har samma inriktning som det man själv tror på. Alla människor har rätt att tro som man vill och vad som känns rätt för var och en, men på grund av människors snäva insikter om vad som är rätt och fel blir det många konflikter och som kan resultera i krig.

Livet är en gåva från Vår Herre och Hans nåd är stor för oss människor. Böner från många människor som har fått bekräftelse på Vår Herres kärlek och nåd är något som alla borde veta och Vår Herre vill lära känna människorna. Att vända sig till Vår Herre i sin frustration eller glädje kommer att få svar på ett eller annat sätt. Vår Herre är endast kärlek, det vill säga den villkorslösa kärleken och han älskar alla sina barn.

I kärlek och ljus från Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack. I kärlek, ljus och sanning. Jag Är

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *