Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

I detta meddelande som är en allvarlig information och som avser dricksvattnet kan vi konstatera att det är något som blir globalt i världen. Att vara medveten om att den mörka agendan inte på något sätt kommer att stå tillbaka när de känner att deras tid är på upphällningen på Jorden. De försöker på alla sätt att förhindra människornas uppstigning till högre medvetenhet och på det sättet även minska befolkningen med att försöka göra dem sjuka av dricksvattnet.

Alla vattentäkter kommer att bli angripna och vissa länder kan beordra befolkningen att alltid koka sitt vatten innan användning. Genom att inte bli rädd för att dricka vattnet och ha positiva tankar kommer det att vara ett skydd för att inte bli sjuk av det, som gäller på samma sätt för olika virussjukdomar. Rädslan ökar risken att bli sjuk oavsett vad det avser och därför ska man inte vara rädd, utan ha positiva tankar och förlita sig på att vi får skydd av Vår Herre. Det kan ändå vara bra att vara förberedd på att det finns partiklar i dricksvattnet som kan vara skadliga för vår hälsa.

De många förändringar som kommer inom den närmaste tiden har en mörk agenda och människor måste vara väldigt observanta med vilka de talar med för att inte bli förledda, speciellt i sin tro till Vår Herre. Det är även alltfler som har kommit för att vara med i denna mörka agenda och som många människor redan har fått erfara i olika bedrägerier bland annat. Dessa människor blir alltmer förslagna i sina metoder i att lura människor, framför allt av andra människors medel. Ledare i många länder har börjat agera mer produktivt med att förstöra dessa kriminellas metoder och tar beslag på deras medel, men det är något som alla i befolkningen måste bli mer medvetna om och agera i eget intresse.

De som är utsatta för dessa kriminella som hotar människor för att få med unga människor att utföra deras dödliga agerande blir allt fler och för att få slut på detta förfarande måste man våga säga nej. Det gäller att vara stark i sin avsikt och gå samman mot dessa kriminella gäng med att visa vilken styrka människorna har i sin egenskap av kärlek, ljus och sanning. Att inte acceptera dessa hot utan istället visa vilket samarbete det finns för att skydda sina barn har stor betydelse och att kvinnorna kommer att protestera mot dessa kriminella ger en större effekt. Det skulle visa att det blir alltfler människor som inte längre tolererar att bli offer för dessa kriminella och framför allt kvinnorna som kommer att ställa större krav på männen för att få ett slut på allt detta dödande och som förstör livet på de ungdomar som utför dessa dåd.

Det är en mörk tid och det blir inte lättare den närmaste tiden, men att förlita sig på att Vår Herre bryr sig om sina barn och skyddar dem från att bli skadade av de mörka är nödvändigt. Med förståelsen i att det är en tid då allt kommer att bli förändrat på Jorden och som endast är till det bättre kan det kanske vara lättare att uthärda det som händer i alla oroligheter. Allt har en mening och ingenting sker av en slump. Det är en ny era på ingång och den gamla eran måste bort med allt vad det innebär, även de mörka som härskar på Jorden just nu.

Med kärlek och ljus från Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Ett svar på ”Den Galaktiska Ljusfederationen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *