Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med den sista tidens snabba utveckling genom många varelsers och mänsklig hjälp för den Gudomliga Planen, går det mot en fantastisk verklighet för hela denna galax. Aldrig har så många varit i tjänst för Vår Herre och det är något som aldrig har skådats tidigare. Kärleken till Jorden och tron till Vår Herre har aldrig varit starkare än nu som i denna tid och den kollektiva känslan med en avsiktlig strävan att försöka få denna värld till en värld för alla att leva i och som alla har förtjänat.

Många är det som har försökt med det som mänskligheten nu gör i sin strävan att försöka behålla sin planet och i böner till Vår Herre om ett slut på alla krig kommer det att ge ett fantastiskt resultat. Även om det har varit många varelser från olika civilisationer som har försökt att påverka alla på Jorden med att inte vara påverkade av den mörka kraften som styr världen, har de mörka aldrig fått det motstånd som nu varar i kraften från mänskligheten.  

Att fortsätta med denna kraft i egenskap av gudomlig essens som avser ljuset i alla människor har det så stor betydelse för en fortsatt snabb utveckling i en total seger för mänskligheten och alla planeter i denna galax. Utvecklingen i en allt högre kunskap och visdom när alla människors DNA uppgraderas kommer det att bli en klar bild om hur allt förhåller sig och vad detta skifte till en högre dimension betyder. Många människor känner som om de är i olika verkligheter och det är möjligt då så många har stigit i medvetenhet och högre vibration där det blir en skymt av en multidimensionell verklighet som avser hela Universum.

Det är en fantastisk tid som pågår nu och att ha fått möjlighet att leva i denna tid då allt kommer att förändras för alla människor och djur med att leva i en bättre värld där allt är rensat från sådant som inte längre berikar. Framförallt beslutet om en fredlig värld i fortsättningen som har varit den högsta önskan hos befolkningen och som främjar miljöarbetet som en effekt. Det är något som kommer att bli verklighet, trots all oro och rädsla i världen som många känner, men detta är något som mänskligheten har blivit lovad och som är arvet till mänskligheten för Jorden från Vår Herre.  

Namaste

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *