Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Den gudomliga kraften som alla människor har inom sig kommer att manifesteras detta år med en insikt och innovation i många olika gåvor som kommer från Vår Herre. Kärleken är den drivande kraften och med förståelsen av att det är en utveckling som inte går att stoppa är det en fantastisk upplevelse i att mänskligheten har segrat i ljuset.

Illusionen blir allt mindre tydlig då den gamla programmeringen faller sönder och med den en era som har gjort sitt denna gång. Den nya eran har fått fäste på Jorden och det är en välsignelse med att känna hur allt blir klargjort i så många olika aspekter i livet. Att plötsligt känna sig mer bekväm i sitt liv då allt är förändrat med en tydlighet som aldrig har visat sig på detta sätt och som är en högre kunskap i förståelsen för mänsklighetens uppgradering i den pågående processen.

Innovationer från ledare på ett sätt som kan verka förvånande och chockande för många, men även dessa ledare har mognat och förstått att det måste bli en förändring i människornas liv med tydlighet och öppenhet. De pågående krigen kommer att avslutas då de ledare som är involverade i dessa krig inte längre ser värdet i att plåga och skada mänskligheten på detta sätt. Många människor blir negativt påverkade då de har svårt att tro på dessa ledare, men med tiden blir det en fantastisk utveckling till fred på Jorden som ger många människor hopp om en bättre värld.

Med vågor av ljus energi blir helandet för hela kroppen en känsla av glädje, styrka och energi till att börja leva med förnyad kraft att verkligen ge denna Jord allt som kan leda till en bättre värld. Människornas kommunikationer med varandra blir lättare med en högre vibration som har påverkat alla människor som en effekt av dessa ljusvågor och som binder människorna närmare varandra över hela världen. Det är en fantastisk början till en ny förening mellan Jordens folk som har en stark önskan om en fredlig och frisk Jord att leva på.

Detta kommer att pågå successivt under åren och alltfler människor kommer att känna denna uppgradering i allt som sker på Jorden och i mänskligheten själva. Det är ett år av fantastiska händelser och förklaringar till det som har skett under en väldigt lång tid för att få mänskligheten att känna kärlek till sig själva och till andra människor. Att det äntligen har börjat hända redan detta år är en effekt av alla människors böner, omedvetna eller medvetna om en ny värld för alla på Jorden. Allt eftersom kommer mänskligheten att ge sig tillkänna med sin kraft och även förståelse för de varelser i sina civilisationer som finns i Universum. Mänskligheten är en art av alla dessa varelsers mångfald i Universum och det finns fler civilisationer i Universum än vad vi kan se som stjärnor på himlen.

Allt är väl och går som det var tänkt i den Gudomliga Planen för mänskligheten och de övriga planeterna i denna galax. Kärlekens ljus är en seger för hela Universums planeter och en gåva från Vår Herre.

Namaste

Inger Norén

Ett svar på ”Mitt Högre Jag”

”Att plötsligt känna sig mer bekväm i sitt liv då allt är förändrat med en tydlighet som aldrig har visat sig på detta sätt”

Ja, denne utviklingen er nesten ikke til å tro; men det er jo faktisk sant !!
Stor takk til deg Inger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *