Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Med de kärleksfulla energier som nu sveper över Jorden och som har påverkat människornas medvetenhet och vibration till en högre nivå kommer en stor händelse snart att äga rum.

Det är så oerhört viktigt i denna sluttid med strider för människornas själar att många förstår allvaret i hur det kan påverka i en nedåtgående spiral för många troende människor. Striderna är hårda och intensiva med varelser som inte är mänskliga mot galaktiker som skyddar Jorden från allvarliga attacker. Även ljuskrigare är med i dessa strider och de mörka är rädda för deras kraft i egenskap av ljus och kärlek. Det är det enda som kan förgöra dessa varelser som inte förstår ljuset och inte kan leva i en högre vibration än den som finns i den tredje dimensionen.

Ljuskrigarna höjer vibrationen med sitt ljus och därmed höjer medvetenheten hos mänskligheten genom att DNA i varje människa blir förhöjt för att genomgå en högre vibration och få en högre kunskap och visdom. Detta är en ögonöppnare för många människor då insikten om att det inom kort blir ett genombrott inom olika områden som mänskligheten inte har fått en kunskap i tidigare. Denna kunskap som kommer att omfatta hela befolkningen är på ingång för att påskynda uppstigningen till den femte dimensionen och ingenting kan hindra denna utveckling. Insikten till en fredlig värld med en medkänsla och kärlek för andra kommer att bli allt viktigare vilket redan har börjat visa sig då människor visar sin avsky mot ledare som inte vill lyssna på sin befolkning.

Konflikterna för krig i världen har inte upphört, men detta är något som måste bli avslöjat för alla i befolkningen då det även medför att många liv går till andra sidan väven. Det är något som har varit bestämt för många människor, men krig är något som mänskligheten har fått nog av och denna sorg som drabbar människor som befinner sig i sådana konflikter. Insikten om fred blir därför alltmer viktig om denna planet ska kunna bli helad en gång för alla och bli en planet för mänskligheten att leva på. Förståelsen har kommit för många människor att Jorden måste få släppa sådant som inte längre berikar och för att mänskligheten äntligen kan bli fria från deras egna tunga kappsäckar. Det är mycket som måste rensas och det är även en sorg för många då det som har varit välbekant inte längre är något som är av värde.

Alla människor har förändrats och mognat då tiden har trappats upp ytterligare för att påskynda uppstigning till en högre dimension och de flesta människor har nått den fjärde dimensionen i sin vibration. Alla människor testas ändå mycket för möjligheten att kunna komma med i uppstigningen till den femte dimensionen och det är mycket som kan påverka, men främst den positiva inställningen till Vår Herre och till en ny värld med allt som har förändrat det som tidigare var i den tredimensionella verkligheten. Allt som händer nu i denna tid måste få ett slut och endast till det bättre för alla i befolkningen. Det är nog de flesta överens om, även om det finns människor som fortfarande vill sko sig på andras bekostnad.

Detta kommer att få ett slut då mänskligheten har enats om en era i fred och frihet för befolkningen och att Vår Herre är befriaren. Tron på Vår Herre är av stor betydelse och kan vända de negativa händelser som sker på Jorden då Vår Herre hör bön som har en avsikt om nåd och befrielse. Kärleken är så stor från Vår Herre för sina barn och vill inget hellre än att de har det bra i livet oavsett vilka de är.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *