Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Med den sista tidens snabba utveckling genom många varelsers och mänsklig hjälp för den Gudomliga Planen, går det mot en fantastisk verklighet för hela denna galax. Aldrig har så många varit i tjänst för Vår Herre och det är något som aldrig har skådats tidigare. Kärleken till Jorden och tron till Vår Herre har aldrig varit starkare än nu som i denna tid och den kollektiva känslan med en avsiktlig strävan att försöka få denna värld till en värld för alla att leva i och som alla har förtjänat.

Många är det som har försökt med det som mänskligheten nu gör i sin strävan att försöka behålla sin planet och i böner till Vår Herre om ett slut på alla krig kommer det att ge ett fantastiskt resultat. Även om det har varit många varelser från olika civilisationer som har försökt att påverka alla på Jorden med att inte vara påverkade av den mörka kraften som styr världen, har de mörka aldrig fått det motstånd som nu varar i kraften från mänskligheten.  

Att fortsätta med denna kraft i egenskap av gudomlig essens som avser ljuset i alla människor har det så stor betydelse för en fortsatt snabb utveckling i en total seger för mänskligheten och alla planeter i denna galax. Utvecklingen i en allt högre kunskap och visdom när alla människors DNA uppgraderas kommer det att bli en klar bild om hur allt förhåller sig och vad detta skifte till en högre dimension betyder. Många människor känner som om de är i olika verkligheter och det är möjligt då så många har stigit i medvetenhet och högre vibration där det blir en skymt av en multidimensionell verklighet som avser hela Universum.

Det är en fantastisk tid som pågår nu och att ha fått möjlighet att leva i denna tid då allt kommer att förändras för alla människor och djur med att leva i en bättre värld där allt är rensat från sådant som inte längre berikar. Framförallt beslutet om en fredlig värld i fortsättningen som har varit den högsta önskan hos befolkningen och som främjar miljöarbetet som en effekt. Det är något som kommer att bli verklighet, trots all oro och rädsla i världen som många känner, men detta är något som mänskligheten har blivit lovad och som är arvet till mänskligheten för Jorden från Vår Herre.  

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Mitt Högre Jag

Den gudomliga kraften som alla människor har inom sig kommer att manifesteras detta år med en insikt och innovation i många olika gåvor som kommer från Vår Herre. Kärleken är den drivande kraften och med förståelsen av att det är en utveckling som inte går att stoppa är det en fantastisk upplevelse i att mänskligheten har segrat i ljuset.

Illusionen blir allt mindre tydlig då den gamla programmeringen faller sönder och med den en era som har gjort sitt denna gång. Den nya eran har fått fäste på Jorden och det är en välsignelse med att känna hur allt blir klargjort i så många olika aspekter i livet. Att plötsligt känna sig mer bekväm i sitt liv då allt är förändrat med en tydlighet som aldrig har visat sig på detta sätt och som är en högre kunskap i förståelsen för mänsklighetens uppgradering i den pågående processen.

Innovationer från ledare på ett sätt som kan verka förvånande och chockande för många, men även dessa ledare har mognat och förstått att det måste bli en förändring i människornas liv med tydlighet och öppenhet. De pågående krigen kommer att avslutas då de ledare som är involverade i dessa krig inte längre ser värdet i att plåga och skada mänskligheten på detta sätt. Många människor blir negativt påverkade då de har svårt att tro på dessa ledare, men med tiden blir det en fantastisk utveckling till fred på Jorden som ger många människor hopp om en bättre värld.

Med vågor av ljus energi blir helandet för hela kroppen en känsla av glädje, styrka och energi till att börja leva med förnyad kraft att verkligen ge denna Jord allt som kan leda till en bättre värld. Människornas kommunikationer med varandra blir lättare med en högre vibration som har påverkat alla människor som en effekt av dessa ljusvågor och som binder människorna närmare varandra över hela världen. Det är en fantastisk början till en ny förening mellan Jordens folk som har en stark önskan om en fredlig och frisk Jord att leva på.

Detta kommer att pågå successivt under åren och alltfler människor kommer att känna denna uppgradering i allt som sker på Jorden och i mänskligheten själva. Det är ett år av fantastiska händelser och förklaringar till det som har skett under en väldigt lång tid för att få mänskligheten att känna kärlek till sig själva och till andra människor. Att det äntligen har börjat hända redan detta år är en effekt av alla människors böner, omedvetna eller medvetna om en ny värld för alla på Jorden. Allt eftersom kommer mänskligheten att ge sig tillkänna med sin kraft och även förståelse för de varelser i sina civilisationer som finns i Universum. Mänskligheten är en art av alla dessa varelsers mångfald i Universum och det finns fler civilisationer i Universum än vad vi kan se som stjärnor på himlen.

Allt är väl och går som det var tänkt i den Gudomliga Planen för mänskligheten och de övriga planeterna i denna galax. Kärlekens ljus är en seger för hela Universums planeter och en gåva från Vår Herre.

Namaste

Inger Norén

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

I den allt mer vakna befolkningen kommer det nya året att bli både mer förvirrande och glädjande, beroende på vilken medvetenhetsnivå man befinner sig i.

De negativa händelser som beskriver avslöjanden för befolkningen kommer att öka under detta år och de som har förstått vart Jorden är på väg känner en stor förväntan och glädje, medan andra upplever total kaos. Den gamla matrisen trasas sönder allt mer och många känner en förändring i sin omgivning med att människorna börjar skilja sig från varandra i allt högre grad. Separationen mellan den gamla Jorden och den nya Jorden för den femte dimensionen har ökat markant och det är endast en livlina som håller dem tillsammans.

Det betyder att den gamla Jorden kommer att upphöra på denna planet. De människor som kommer att fortsätta i den tredje dimensionen för sin fortsatta utveckling går vidare till andra sidan väven eller till andra planeter. Det är inte alla människor som kommer att klara av dessa avslöjanden och väljer att gå vidare till andra sidan väven för sin utveckling och det är som det ska vara. Det är deras själ som har avgjort vad de behöver för sin utveckling i fortsättningen eftersom de ännu inte är i resonans med den högre vibrationen i den femte dimensionen.

Det blir en väldigt turbulent tid som utmärker sig under år 2024 och samtidigt ett starkt uppvaknande för många människor eftersom det är nödvändigt att alla får veta vad som har skett under flera tusen år. Mänskligheten har varit ett våldsamt och krigiskt folk i alla tider och det är något som många varelser från andra civilisationer fick erfara.  Eftersom Jorden är en lärande planet där många varelser har fått möjlighet att utvecklas andligt och som har varit väldigt eftertraktat, valde människorna denna utveckling i separation för att lära sig kärlek och medkänsla för sig själva och andra, vilket först i denna tid har visat sig som en fantastisk lärdom för de flesta människor.

Många ljusa och kärleksfulla energier strömmar genom Jorden och mänskligheten som kommer från många civilisationer i Universum vilket har stor betydelse för den kollektiva uppstigningen. Det är så många som beundrar människorna för sin fortsatta inställning för samarbete i världen om det ska kunna bli ett helande och en säker planet för barnen som kommer med framtiden. Ljuset är starkt och stiger allt högre med människornas medvetenhet och högre vibration som är så viktigt i denna tid. Det är särskilt viktigt att alla förstår samarbetet mellan människor i alla länder för att det ska bli en fantastisk värld att leva i.

Att fortsätta visualisera den värld man vill leva i fortsättningsvis skapar man sitt liv i en lättare tillvaro på en planet som inte längre har något behov av krig, utan endast en tillvaro gjord på kärlek och förståelse för andras behov av lugn och ro. Detta är en inblick i den nya världen då gemensamheten och samarbetet för freden på Jorden och i Universum blir den främsta uppgiften för mänskligheten, vilket redan har börjat och som hjälper Vår Herre att leda denna utveckling till en seger för mänskligheten. Kärleken och respekten för människorna på planeten Jorden är bland det största i Universum.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Med de kärleksfulla energier som nu sveper över Jorden och som har påverkat människornas medvetenhet och vibration till en högre nivå kommer en stor händelse snart att äga rum.

Det är så oerhört viktigt i denna sluttid med strider för människornas själar att många förstår allvaret i hur det kan påverka i en nedåtgående spiral för många troende människor. Striderna är hårda och intensiva med varelser som inte är mänskliga mot galaktiker som skyddar Jorden från allvarliga attacker. Även ljuskrigare är med i dessa strider och de mörka är rädda för deras kraft i egenskap av ljus och kärlek. Det är det enda som kan förgöra dessa varelser som inte förstår ljuset och inte kan leva i en högre vibration än den som finns i den tredje dimensionen.

Ljuskrigarna höjer vibrationen med sitt ljus och därmed höjer medvetenheten hos mänskligheten genom att DNA i varje människa blir förhöjt för att genomgå en högre vibration och få en högre kunskap och visdom. Detta är en ögonöppnare för många människor då insikten om att det inom kort blir ett genombrott inom olika områden som mänskligheten inte har fått en kunskap i tidigare. Denna kunskap som kommer att omfatta hela befolkningen är på ingång för att påskynda uppstigningen till den femte dimensionen och ingenting kan hindra denna utveckling. Insikten till en fredlig värld med en medkänsla och kärlek för andra kommer att bli allt viktigare vilket redan har börjat visa sig då människor visar sin avsky mot ledare som inte vill lyssna på sin befolkning.

Konflikterna för krig i världen har inte upphört, men detta är något som måste bli avslöjat för alla i befolkningen då det även medför att många liv går till andra sidan väven. Det är något som har varit bestämt för många människor, men krig är något som mänskligheten har fått nog av och denna sorg som drabbar människor som befinner sig i sådana konflikter. Insikten om fred blir därför alltmer viktig om denna planet ska kunna bli helad en gång för alla och bli en planet för mänskligheten att leva på. Förståelsen har kommit för många människor att Jorden måste få släppa sådant som inte längre berikar och för att mänskligheten äntligen kan bli fria från deras egna tunga kappsäckar. Det är mycket som måste rensas och det är även en sorg för många då det som har varit välbekant inte längre är något som är av värde.

Alla människor har förändrats och mognat då tiden har trappats upp ytterligare för att påskynda uppstigning till en högre dimension och de flesta människor har nått den fjärde dimensionen i sin vibration. Alla människor testas ändå mycket för möjligheten att kunna komma med i uppstigningen till den femte dimensionen och det är mycket som kan påverka, men främst den positiva inställningen till Vår Herre och till en ny värld med allt som har förändrat det som tidigare var i den tredimensionella verkligheten. Allt som händer nu i denna tid måste få ett slut och endast till det bättre för alla i befolkningen. Det är nog de flesta överens om, även om det finns människor som fortfarande vill sko sig på andras bekostnad.

Detta kommer att få ett slut då mänskligheten har enats om en era i fred och frihet för befolkningen och att Vår Herre är befriaren. Tron på Vår Herre är av stor betydelse och kan vända de negativa händelser som sker på Jorden då Vår Herre hör bön som har en avsikt om nåd och befrielse. Kärleken är så stor från Vår Herre för sina barn och vill inget hellre än att de har det bra i livet oavsett vilka de är.

Amen