Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Nytt år och nya möjligheter till att öka sin medvetenhet och vibration för att slutligen avsluta den gamla programmeringen. Det är många nu som har höjt sin vibration till att förstå att det är möjligt att lämna det gamla bakom sig för att kunna uppleva en ny verklighet.

Det är fortfarande svårigheter som kan uppstå i världen under detta år, men att ha en positiv inställning till att det är sådant som måste bli fördrivet från Jorden och människorna till en ny och fantastisk värld för alla att leva i. Att ha tålamod men ändå ha förväntningar på att det verkligen kommer att bli förändringar till det bättre har så stor betydelse för att det verkligen blir så. Många människors böner för alla i befolkningen har gjort underverk för uppstigningen och styrkan i hela befolkningen ökar för varje bön med ett ljus och hopp för att alla i befolkningen kommer att vakna upp med en högre medvetenhet.

Alla människor på Jorden är mycket medvetna om att denna tid är något som har varit bestämt sedan mycket lång tid tillbaka och är något som måste hända för att få en förändring i fortsättningen. Det gamla måste avslutas och det är detta som nu förekommer i världen, även om många av de mörka försöker hålla kvar den gamla programmeringen för egen vinning. Detta är en svår tid för de som inte klarar av högre vibrationer än den som är i den tredje dimensionen, men det är redan förutbestämt att denna låga frekvens inte längre ska vara tillåten på Jorden. Striderna kommer att bli många och flera länder kommer att bli inblandade i dessa strider om människornas själar, vilket ger en mycket svår tid för de människor som lever i dessa länder.

Under detta år kommer dessutom en vetskap om vem man är och hur man har behandlat andra människor under detta liv, vilket kan bli en obehaglig erfarenhet för vissa om man inte vill att alla ska veta vad man har gjort i sitt liv. Andra kan känna glädje och få en bekräftelse om vad man har vetat hela tiden. Inga hemligheter kommer att tillåtas i fortsättningen. Det blir en tid med att få mänskligheten att förstå att dömande av andra människor inte är något som hjälper de människor som har gjort svåra handlingar mot andra, däremot att försöka förstå och förlåta sådant som har hänt tidigare och som är något som tillhör det förflutna.

Vår Herre har lovat att helandet kommer att vara något som fortsätter under detta år och många har upplevt att de inte längre har kvar smärtor eller andra svårigheter i kroppen längre. Det är något som många känner som ett mirakel och det kommer att bli allt fler människor som känner en lättnad och befrielse för sin hälsa när inga andra hjälpmedel finns.

Be för en lättnad för de människor som befinner sig i svåra situationer som de själva inte har orsakat och för de länder som kommer att bli attackerade i strider eller för naturkatastrofer. Vår Herre hör bön och har stor förståelse när bönen ges med stark avsikt. Kärleken är så stor för hela mänskligheten från Vår Herre och från alla som följer mänsklighetens kamp för sin planet.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

2 svar på ”Galaktiska Ljusfederationen”

Tack och välsigne er Inger och Galaktiska Ljusfederationen! Jag är inte rädd. Jag känner mig trygg i mitt ljus och i kärlek! 💜🙏✨💜

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *