Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av den rådande utvecklingen i världen med ökande antal virus som drabbar främst den fattiga delen av befolkningen med svåra symptom och även död är det en svår tid för alla människor. I alla världsdelar kommer sjukdomar att orsaka svåra lidanden och död, vilket ska ses som en gudomlig avsikt för att väcka upp mänskligheten från sin slummer.

Även vulkanutbrott och jordbävningar kommer att bli allt vanligare med svåra lidande för de människor som bor i de områden som är värst utsatta. Jorden rensar sådant som inte längre berikar och det gäller även människorna själva som rensar allt mer av det som blir som en barlast när uppstigningen blir aktuell till en högre dimension.

Ännu har ingen sett vad verkligheten i den tredje dimensionen har att vänta, men år 2024 blir ett år av många svårigheter framför allt mentalt då många förväntar sig att det ska bli krig i många länder. Detta är ett stressmoment av stora mått och det är sagts att det inte få utbryta några fler stora krig i världen, det har alla fått nog av. Det kommer att bli ett väldigt tufft år för många människor och det är ett faktum och inte bara i de fattigaste länderna utan alla länder kommer att få känna av dessa svårigheter i form av den stress det medför med negativa händelser och tankar från människor.

Att vara förberedd på allt som kommer att inträffa är inte möjligt, men att be för en skonsam fortsättning från Vår Herre och att stå stadigt i sin tro är ett bra sätt att klara sig i denna oroliga tid. Den svåraste tiden har ännu inte inträffat, men den kommer och det gäller att vara observant på vem man lyssnar, speciellt på mycket karismatiska nya präster bland annat. Dessa är inte komna för att hylla Vår Herre som den högste, utan de hyllar sin egen Herre som är den högste av de mörka. Alla människor kommer att få känna av vad denna utveckling i världen har blivit i sin negativa och destruktiva period, men det kommer även att hända mirakel i världen som ger ett hopp om en helt annan värld längre fram.

Många är det som arbetar för mänskligheten inklusive de ljusarbetare som ger av sitt ljus runt om i världen för att minska denna svåra utveckling till att ge människor hopp i sitt fortsatta liv. Även ljuskrigare som strider med ljusets krafter mot den mörka sidan har blivit allt fler i antal och det är dessa som har kommit som hjälp från Vår Herre för att få bort de mörka en gång för alla. Striderna om människornas själar är långt ifrån avslutade och de mörka slåss för sina liv på denna planet och för att få med så många rena själar som möjligt till den mörka sidan. Därför är det så viktigt att verkligen stå fast i sin tro oavsett vad som blir presenterat för mänskligheten och som kan vara en väldigt förtroendeingivande aspekt på Vår Herre. Be för ett beskydd mot dessa vältaliga ledare och präster som vill förleda mänskligheten till att hylla den Högste av de mörka.

Vår Herre älskar sina barn så mycket och vill att så många som möjligt kan följa med till en högre dimension för att få leva på en Jord och med en verklighet som inte liknar något som tidigare har skådats. Denna nya Jord blir ett paradis för de som inte är rädda för att känna den villkorslösa kärleken mot sin nästa och endast vill alla andra det bästa tänkbara på Jorden. Freden, ljuset och sanningen är det primära på den nya Jorden och som blir något som alla människor kommer att samarbeta för. Galaktiska Ljusfederationen som älskar och respekterar mänskligheten allt mer i kampen för denna fantastiska planet.

Namaste

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *