Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Det är med stor oro och glädje samtidigt som vi ser hur mänskligheten höjer sin vibration och medvetenhet i kärlek för sina nära och kära inför Julens högtider. Oron över den alltmer tilltagande kriminaliteten i världens länder är svårt för väldigt många människor och att verkligen försöka ta Julens tid till en tid i kontemplation och känna efter vad som är viktigast i livet i denna svåra tid. Det är den sista Julen på Jorden då den nya världen kommer att ta en ny bana till en ny era då den gamla eran har avslutats.

Att försöka undvika konflikter är ett sätt att finna frid inom sig eftersom konflikter är en grund för krig i världen. Allt fler människor har ändå kommit till insikt i att denna destruktiva utveckling beror på dem själva. De tankar och insikter de har i sin kraft visar det goda och det onda i samhället. Väldigt mycket som orsakar det mörker som finns på Jorden är rädsla, skam, skuld, hat, dömande och mycket mer i negativt mönster. Dessa känslor är något som alla måste börja se som något de måste avsluta för att få en förändring till en positiv fortsättning i livet om det någon gång ska bli en uppstigning till den femte dimensionen.

Det är en kritisk tid för mänsklighetens varande och med allt fler människor som inte vill ändra något i sitt liv utan fortsätta med svåra naturkatastrofer, sjukdomar och svält i stället för att vilja leva på en Jord med helt andra förutsättningar. Människorna har valt sin destination i fortsättningen och tyvärr är det inte så många som vill följa med i uppstigningen, men det är själen som bestämmer vilken utveckling alla människor behöver och det är det ingen som kan ifrågasätta. Ändå har alla en chans att få följa med till en högre dimension och bli en multidimensionell varelse som kan ha en kontakt med alla andra civilisationer som finns i Universum. Jorden kommer i fortsättningen endast vara en planet där dimensionerna är från den femte dimensionen och högre. De människor som måste fortsätta i lägre dimensioner kommer att flytta till de planeter som motsvarar deras vibration och medvetenhet.

Det är en sorg för Vår Herre att det inte är fler människor som vill följa med till en högre dimension och leva som i ett paradis på Jorden då allt är helat i luft, hav och jord. Många har möjlighet att följa med då deras vibration och medvetenhet är i resonans med den nya Jorden, men man måste bestämma sig och ta sig ut ur sin bekvämlighet från det invanda och det går inte att komma senare och säga att man har ångrat sig. Denna chans måste man bestämma sig för redan nu och ett sätt är att föreställa sig en värld i frihet och fullständig balans i alla länder. Att Jorden blir det paradis som alla har längtat efter och med Vår Herres nåd blir det en möjlighet för alla.

Amen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *