Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Nytt år och nya möjligheter till att öka sin medvetenhet och vibration för att slutligen avsluta den gamla programmeringen. Det är många nu som har höjt sin vibration till att förstå att det är möjligt att lämna det gamla bakom sig för att kunna uppleva en ny verklighet.

Det är fortfarande svårigheter som kan uppstå i världen under detta år, men att ha en positiv inställning till att det är sådant som måste bli fördrivet från Jorden och människorna till en ny och fantastisk värld för alla att leva i. Att ha tålamod men ändå ha förväntningar på att det verkligen kommer att bli förändringar till det bättre har så stor betydelse för att det verkligen blir så. Många människors böner för alla i befolkningen har gjort underverk för uppstigningen och styrkan i hela befolkningen ökar för varje bön med ett ljus och hopp för att alla i befolkningen kommer att vakna upp med en högre medvetenhet.

Alla människor på Jorden är mycket medvetna om att denna tid är något som har varit bestämt sedan mycket lång tid tillbaka och är något som måste hända för att få en förändring i fortsättningen. Det gamla måste avslutas och det är detta som nu förekommer i världen, även om många av de mörka försöker hålla kvar den gamla programmeringen för egen vinning. Detta är en svår tid för de som inte klarar av högre vibrationer än den som är i den tredje dimensionen, men det är redan förutbestämt att denna låga frekvens inte längre ska vara tillåten på Jorden. Striderna kommer att bli många och flera länder kommer att bli inblandade i dessa strider om människornas själar, vilket ger en mycket svår tid för de människor som lever i dessa länder.

Under detta år kommer dessutom en vetskap om vem man är och hur man har behandlat andra människor under detta liv, vilket kan bli en obehaglig erfarenhet för vissa om man inte vill att alla ska veta vad man har gjort i sitt liv. Andra kan känna glädje och få en bekräftelse om vad man har vetat hela tiden. Inga hemligheter kommer att tillåtas i fortsättningen. Det blir en tid med att få mänskligheten att förstå att dömande av andra människor inte är något som hjälper de människor som har gjort svåra handlingar mot andra, däremot att försöka förstå och förlåta sådant som har hänt tidigare och som är något som tillhör det förflutna.

Vår Herre har lovat att helandet kommer att vara något som fortsätter under detta år och många har upplevt att de inte längre har kvar smärtor eller andra svårigheter i kroppen längre. Det är något som många känner som ett mirakel och det kommer att bli allt fler människor som känner en lättnad och befrielse för sin hälsa när inga andra hjälpmedel finns.

Be för en lättnad för de människor som befinner sig i svåra situationer som de själva inte har orsakat och för de länder som kommer att bli attackerade i strider eller för naturkatastrofer. Vår Herre hör bön och har stor förståelse när bönen ges med stark avsikt. Kärleken är så stor för hela mänskligheten från Vår Herre och från alla som följer mänsklighetens kamp för sin planet.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Kategorier
Kanaliseringar

Inför Julen

Det är Julafton i morgon och äntligen har vi fått snö i hela landet som ger en sådan Julkänsla av det ljusa och frid i det tysta vita.

Jag vill tacka alla som läser mina meddelanden även fast de blir allt mörkare av allt som händer på Jorden i denna tid. Det är ingen hemlighet att det kan bli än mörkare för mänskligheten men att känna inom sig att allt har en mening och ingenting är en slump, kan kanske ge ett hopp om att den nya världen är i antågande för att ge mänskligheten en annan verklighet.

Snart är detta år slut och år 2024 tar vid med händelser som kan bli än svårare, men även med mer mirakel för alla människor än vad som har hänt tidigare. Bed för en skonsam fortsättning för allas bästa och för en god hälsa i dessa förkylningstider.

Jag önskar alla en GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR

Hälsningar

Inger

Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av den rådande utvecklingen i världen med ökande antal virus som drabbar främst den fattiga delen av befolkningen med svåra symptom och även död är det en svår tid för alla människor. I alla världsdelar kommer sjukdomar att orsaka svåra lidanden och död, vilket ska ses som en gudomlig avsikt för att väcka upp mänskligheten från sin slummer.

Även vulkanutbrott och jordbävningar kommer att bli allt vanligare med svåra lidande för de människor som bor i de områden som är värst utsatta. Jorden rensar sådant som inte längre berikar och det gäller även människorna själva som rensar allt mer av det som blir som en barlast när uppstigningen blir aktuell till en högre dimension.

Ännu har ingen sett vad verkligheten i den tredje dimensionen har att vänta, men år 2024 blir ett år av många svårigheter framför allt mentalt då många förväntar sig att det ska bli krig i många länder. Detta är ett stressmoment av stora mått och det är sagts att det inte få utbryta några fler stora krig i världen, det har alla fått nog av. Det kommer att bli ett väldigt tufft år för många människor och det är ett faktum och inte bara i de fattigaste länderna utan alla länder kommer att få känna av dessa svårigheter i form av den stress det medför med negativa händelser och tankar från människor.

Att vara förberedd på allt som kommer att inträffa är inte möjligt, men att be för en skonsam fortsättning från Vår Herre och att stå stadigt i sin tro är ett bra sätt att klara sig i denna oroliga tid. Den svåraste tiden har ännu inte inträffat, men den kommer och det gäller att vara observant på vem man lyssnar, speciellt på mycket karismatiska nya präster bland annat. Dessa är inte komna för att hylla Vår Herre som den högste, utan de hyllar sin egen Herre som är den högste av de mörka. Alla människor kommer att få känna av vad denna utveckling i världen har blivit i sin negativa och destruktiva period, men det kommer även att hända mirakel i världen som ger ett hopp om en helt annan värld längre fram.

Många är det som arbetar för mänskligheten inklusive de ljusarbetare som ger av sitt ljus runt om i världen för att minska denna svåra utveckling till att ge människor hopp i sitt fortsatta liv. Även ljuskrigare som strider med ljusets krafter mot den mörka sidan har blivit allt fler i antal och det är dessa som har kommit som hjälp från Vår Herre för att få bort de mörka en gång för alla. Striderna om människornas själar är långt ifrån avslutade och de mörka slåss för sina liv på denna planet och för att få med så många rena själar som möjligt till den mörka sidan. Därför är det så viktigt att verkligen stå fast i sin tro oavsett vad som blir presenterat för mänskligheten och som kan vara en väldigt förtroendeingivande aspekt på Vår Herre. Be för ett beskydd mot dessa vältaliga ledare och präster som vill förleda mänskligheten till att hylla den Högste av de mörka.

Vår Herre älskar sina barn så mycket och vill att så många som möjligt kan följa med till en högre dimension för att få leva på en Jord och med en verklighet som inte liknar något som tidigare har skådats. Denna nya Jord blir ett paradis för de som inte är rädda för att känna den villkorslösa kärleken mot sin nästa och endast vill alla andra det bästa tänkbara på Jorden. Freden, ljuset och sanningen är det primära på den nya Jorden och som blir något som alla människor kommer att samarbeta för. Galaktiska Ljusfederationen som älskar och respekterar mänskligheten allt mer i kampen för denna fantastiska planet.

Namaste

Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

Det är med stor oro och glädje samtidigt som vi ser hur mänskligheten höjer sin vibration och medvetenhet i kärlek för sina nära och kära inför Julens högtider. Oron över den alltmer tilltagande kriminaliteten i världens länder är svårt för väldigt många människor och att verkligen försöka ta Julens tid till en tid i kontemplation och känna efter vad som är viktigast i livet i denna svåra tid. Det är den sista Julen på Jorden då den nya världen kommer att ta en ny bana till en ny era då den gamla eran har avslutats.

Att försöka undvika konflikter är ett sätt att finna frid inom sig eftersom konflikter är en grund för krig i världen. Allt fler människor har ändå kommit till insikt i att denna destruktiva utveckling beror på dem själva. De tankar och insikter de har i sin kraft visar det goda och det onda i samhället. Väldigt mycket som orsakar det mörker som finns på Jorden är rädsla, skam, skuld, hat, dömande och mycket mer i negativt mönster. Dessa känslor är något som alla måste börja se som något de måste avsluta för att få en förändring till en positiv fortsättning i livet om det någon gång ska bli en uppstigning till den femte dimensionen.

Det är en kritisk tid för mänsklighetens varande och med allt fler människor som inte vill ändra något i sitt liv utan fortsätta med svåra naturkatastrofer, sjukdomar och svält i stället för att vilja leva på en Jord med helt andra förutsättningar. Människorna har valt sin destination i fortsättningen och tyvärr är det inte så många som vill följa med i uppstigningen, men det är själen som bestämmer vilken utveckling alla människor behöver och det är det ingen som kan ifrågasätta. Ändå har alla en chans att få följa med till en högre dimension och bli en multidimensionell varelse som kan ha en kontakt med alla andra civilisationer som finns i Universum. Jorden kommer i fortsättningen endast vara en planet där dimensionerna är från den femte dimensionen och högre. De människor som måste fortsätta i lägre dimensioner kommer att flytta till de planeter som motsvarar deras vibration och medvetenhet.

Det är en sorg för Vår Herre att det inte är fler människor som vill följa med till en högre dimension och leva som i ett paradis på Jorden då allt är helat i luft, hav och jord. Många har möjlighet att följa med då deras vibration och medvetenhet är i resonans med den nya Jorden, men man måste bestämma sig och ta sig ut ur sin bekvämlighet från det invanda och det går inte att komma senare och säga att man har ångrat sig. Denna chans måste man bestämma sig för redan nu och ett sätt är att föreställa sig en värld i frihet och fullständig balans i alla länder. Att Jorden blir det paradis som alla har längtat efter och med Vår Herres nåd blir det en möjlighet för alla.

Amen

Kategorier
Kanaliseringar

Från Mitt Högre Jag

I en dröm såg jag Mexikos gränser till USA och fick en vision om att det strömmar terrorister över gränsen till USA för att demontera och terrorisera landet i alla stater. Det var samma terrorister som invaderade Israel och som kommer att drabba USA på samma sätt. Ett stort krig kommer inte att utbryta, men dessa varelser ser till att bli involverade i alla instanser i landet och även inom familjer med hotelser att döda om de inte gör som de blir tillsagda.

Rädslan blir stor och många ger med sig för dessa varelser och förlorar sin själ till den högste av de mörka då de vill skydda sina familjer. Detta kommer framför allt att ske under år 2024. Mycket av det som har hänt 2023 blir mer intensifierat under 2024 och det gäller hela världen. Dessa terrorister är inblandade i många konflikter i världen och många av dem är inte mänskliga. Det kommer att bli kaos och svårigheter, men även mirakel som många människor kommer att få uppleva och det gäller att inte förlora sin tro på Vår Herre som ändå skyddar sina barn som tror på honom och erkänner honom som sin befriare.

Sjukdomar och många dödsfall drabbar alla länder. Att inte vara rädd och att sköta sin kropp med ren mat är ett sätt att klara sig från svåra infektioner. Väldigt många människor kommer att gå till andra sidan väven eller till andra planeter för fortsatt utveckling i en lägre dimension. All denna ondska som förekommer på Jorden i denna tid har varit förutbestämd sedan mycket lång tid tillbaka och med dessa händelser blir allt avslöjat om vad som egentligen har varit meningen. Många människor har börjat vakna ur sin sömn och börjat ifrågasätta allt det negativa som händer. Det är en av anledningarna varför all denna negativa spiral har fått råda. Att vakna upp och börja förstå att allt detta måste vara av en högre avsikt i vilket människorna själva ska ta sin kraft tillbaka för att få ett slut på all denna ondska. Ljuset som människorna har och som har höjt denna planet allt högre är den kraft som behövs för att få bort alla mörka krafter i alla hörn på planeten. Positivt tänkande och en föreställning om vad en ny och verkligare värld blir i livet har stor betydelse för framtiden.

Striderna mellan dessa onda varelser och människorna kommer att eskalera för att dessa varelser känner att det inte är så lång tid kvar för dem att regera världen längre. När mänskligheten förstår att det inte går att leva på detta sätt längre och tar tag i allt detta negativa med sin kraft mot alla som vill förstöra denna fantastiska planet, kommer den femte dimensionen att vara väldigt nära. Alla vill dock inte gå vidare till högre dimensioner utan vill fortsätta att tillhöra den mörka sidan och dessa människor kommer att blir förflyttade till andra sidan väven eller till andra planeter som motsvarar deras medvetenhet. Människorna själva måste visa sitt engagemang för denna vackra planet för att få behålla den.

Det är en kritisk tid där mänskligheten kan förlora och bli eliminerade av den mörka sidan och det är inte meningen med denna utbildning som mänskligheten har fått på denna planet som är en planet för lärande. Många djupa och stora lärdomar har utvecklat mänskligheten till kärlek och medkänsla vilket är det viktigaste i livet i den femte dimensionen. Många människor är på rätt väg i sin medvetenhet och som inte hindrar dem att gå vidare till den femte dimensionen. Det gäller bara att tro på det och vilja det själv. Att ha en tillit till att det kommer att bli ett slut på detta onda som händer blir ett sätt att inte vara så involverad för att med våld löser man inga problem utan med ljuset, kärleken och sanningen låta allt få gå som det var tänkt. Allt är Gudomligt arrangerat och med stor kärlek och nåd till mänskligheten från Vår Herre. Amen