Kategorier
Kanaliseringar

Galaktikerna som bevakar Jordens uppstigning

Det är med kärlek och förundran som vi galaktiker ser hur mänskligheten blir mer och mer engagerad i vad som händer på Jorden. Även i det negativa i krig och andra svårigheter är det även en förståelse från befolkningen om vad som kan kännas som ren ondska, men även ett nödvändigt och gudomligt skede i världen. Det är så många människor som fortfarande sover och som inte kommer att tillhöra den högre dimensionen och det är som det ska vara, deras själ har bestämt vart de är på väg i sin fortsatta utveckling.

De som har potential och är redo för att gå över till den femte dimensionen är många och det är dessa människor som måste få en uppfattning om vad som händer med Jorden och med människorna själva. Att ge dessa ett uppvaknande som verkligen får dem att förstå hur viktigt det är att de inser hur nära denna uppstigning till femte dimensionen är för Jorden och människorna själva blir en överraskning. Dessa människor har i många inkarnationer och under detta liv fått information om vad som kommer att hända Jorden eftersom de hörde kallelsen om Jordens tillstånd och anmälde sig som volontärer.

Det är endast någon månad kvar tills Julfirandet börjar och det är nödvändigt med vila och rekreation eftersom år 2024 blir ett år med ytterligare svårigheter i form av väderförhållanden, sjukdomar och konflikter. Det är ändå ett år med överraskningar i form av hopp om en framtid som ger befolkningen ett helt annat liv med en ny verklighet. Mirakel är något som vissa människor upplever och får ett hopp om en framtid där barnen kan vara barn utan att vara rädda för andra människor och en Jord utan krig och svåra umbäranden.

Många upplever en mörk tid som inte verkar ta slut utan dessutom blir allt mörkare, men det är endast den gamla eran som håller på att smulas sönder av människornas allt högre medvetenhet och högre vibration. Det är meningen att Jorden kommer att vara en planet som endast har högre dimensioner i framtiden och placeringen i Universum i förhållande till Solen blir en omvänd planet där polerna till slut har bytt plats med varandra.

Detta är något som kommer att ta tid och under den tiden kommer många att fysiskt känna av förändringarna på Jorden, men det är en nödvändig förändring då även länderna blir förändrade i sina positioner i världen på grund av många djupgående vulkanutbrott som i sin tur ändrar kontinentalplattornas placering på Jorden. Det blir en väldigt annorlunda planet som mänskligheten kommer att leva på i framtiden och det är redan på gång med denna förändring.

Alla planeter i Universum kommer att gå till uppstigning och gå igenom stora förändringar precis som på Jorden och dessa civilisationer följer Jordens uppstigning för att lära av mänsklighetens slutliga seger för ljuset i denna stora operation till högre dimensioner. Allt är ordnat och förberett för denna stora manifestation för hela Universums planeters varande i seger för kärleken och ljuset.

Galaktikerna som bevakar och stödjer Jordens uppstigning till den femte dimensionen.

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *