Kategorier
Kanaliseringar

Den Helige Ande

Var beredd du vackra varelse. Allt är inte som det verkar, men allt har en mening i det som händer på gott och ont. Det är så många människor som fortfarande sover och är helt ovetande om vart Jorden är på väg. Att väcka upp denna stora massa av varelser är att ge något som förskräcker och samtidigt ger hopp om en bättre värld för alla i befolkningen.

Det är inte slut ännu med förändringar i klimatet eller strukturen på Jordskorpan. Det är fortfarande mycket som måste komma fram i ljuset för att väcka upp och ge en förståelse för ett avslut av den gamla eran som har fått råda i så lång tid. Människorna har äntligen utvecklats till mer medkännande och älskande varelser för att sluta upp med detta mördande och krigande på Jorden. Det är nog nu.

Nu väntar en ny tid i en helt förändrad värld för de som verkligen vill få en förändring i sina liv och se en blomstrande värld där allt endast handlar om kärlek i sin allra ädlaste form. Det vill säga att tjäna sin nästa i medkänsla och kärlek. Känslor som ilska, hat, svartsjuka och avund blir inte något som kommer att existera på den nya Jorden. Kommunikationen mellan människor och djur blir telepatisk och som blir förståeligt för alla.

Förändringens vindar har börjat blåsa och stiltjen som har varit blir inte längre en väntan på Vår Herres kraft och beslutsamhet. Det som kommer under år 2024 blir en fördjupning i många svårigheter som drabbar hela befolkningen i världen. Det är den sista stora varningen och den sista chansen att omvända sig till Vår Herre och Jesus med en bön om förlåtelse för sina synder och med en stark avsikt att mena det. Det är väldigt många människor som är redo att gå över till den femte dimensionen och det är deras chans till en bättre värld. Skillnaden mellan världarna är obeskrivlig. Vår Herre vill verkligen att så många som möjligt ska kunna få uppleva en riktig verklighet som inte är detsamma som i den tredje dimensionen. Kärleken från Vår Herre är så stor för sina barn och han vill dem endast det bästa. Nådens och välsignelsens tid är här.

Den Helige Ande

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *