Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Det är med stor sannolikhet att det blir en beräknad attack mot de skandinaviska länderna och det avser en blockering i kommunikationen till andra länder. Med en mycket irriterad ledare i ett grannland som har aversion mot de nordiska länderna försöker han komplicera kontakter som kan vara avgörande i hans fortsatta krig mot Ukraina. Med en manifestation i de nordiska länderna i deras samarbete mot eventuella attacker blir det en överraskning på grund av den styrka dessa militära insatser visar.

Ledaren i Ukraina kommer att få det svårt att få med sig andra europeiska länder i en seger mot Ryssland och det är något som han inte kommer att lyckas med. Däremot bryter han mot lagen avseende den civila befolkningen med att vägra avsluta detta krig då Rysslands ledare har eliminerat baserna för biologisk krig föring i ett försök att eliminera hela befolkningen i världen. Att vara beredd på att det blir en tid med mycket oro i de nordiska länderna och försöka att inte bli så involverad i konflikter som egentligen endast är en uppvisning i vilken styrka som finns i samarbetet mellan ländernas avsikt att få en fredlig lösning.

De kriminella i de nordiska länderna har haft en tid med ett fantastiskt flöde med medel som de har kunnat omsätta för egen del och även för deras länder som de har flytt ifrån. Genom att hitta luckor i lagen bland annat har de kunna skaffa sig inflytande i praktiskt taget alla instanser i landet och på det sättet få medel för att försöka överta landet, framför allt regeringen. Det kommer att bli en överraskning när de inser att det militära samarbetet i Norden är större än de hade trott och avslöjanden om vad de gör för att komma in i alla instanser med eget folk som rapporterar hemliga insatser mot dem. Det är något som blir ett nytt kapitel i deras liv med stora avslöjanden om vad som försiggår med handel av droger och med medel som blir blockerade i bankerna för att förhindra fler bedrägerier.

Insatserna blir stora mot dessa kriminella människor som kommer från hela världen som har levt ett liv med resurser i medel som tillhör den övriga befolkningen. Dessa kriminella människor har inte kunnat integrerats i samhället och med kriminella metoder lyckats få ungdomar, till och med barn i sina strider mot andra kriminella gäng med sprängningar och skjutningar mot de som vågar ifrågasätta deras handel. Med en fortsättning på samma sätt kommer välfärden i landet att utarmas och drabba de människor som har levt ett lagligt liv med försörjning i ett ärligt arbete. Detta måste stoppas och de ledare i länder som människor måste fly ifrån för att överleva kommer att ersättas. Det måste bli ledare som bryr sig om sin befolkning och på det sättet skapa en balans mellan länderna i världen. Det kan inte fortsätta med ledare som lever i lyx och tar alla medel från sin befolkning som i sin tur lider av svält och andra umbäranden.

Stora förändringar kommer att ske över hela världen och de människor i de länder som inte kan förlita sig på Vår Herre och inte vill lämna den tredimensionella verkligheten, blir isolerade från de länder som går till den femte dimensionen och kommer inte att ha någon kontakt i fortsättningen. Det kommer att vara svårt för många på Jorden och det är inte slut förrän Vår Herre säger så. Allt som händer måste få hända för sådant som inte längre kan fortsätta i världen och avslutas om den ska kunna fortsätta i sitt varande i Universum.

Många är det som observerar Jorden och denna utveckling i negativ spiral och många är det som vill få en förändring i hela Universum med en fredlig utveckling och ett varande i kärlek mellan alla varelser i detta Universum. I den Galaktiska Federationen observerar vi vad som händer i fortsättningen och vi tjänar Vår Herre med information om det som ger en positiv utveckling i människornas medvetande. Vår Herre vet ändå allt som händer mänskligheten och dess tankar om hur de vill att deras framtid ska vara i fortsättningen och det är glädjande att de flesta människor önskar fred och kärlek i livet. Kärleken är trots allt det största och med en inställning och ett önskemål om att få uppleva freden i världen är det en kärlek utan villkor.

Människor fortsätt att önska freden i världen och er önskan kommer att gå i uppfyllelse. Kärleken för mänskligheten från Vår Herre är oändlig och evig vilket är ett bevis på att allt går som det var meningen och välsignelsen för alla är ett givet tecken.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *