Kategorier
Kanaliseringar

Galaktiska Ljusfederationen

Aldrig har kärleken varit så betydelsefull som i denna tid och den blir alltmer viktig då det börjar bli allt stormigare i världen med konflikter och krigsförberedelser. Det är en mörk tid som kommer över de nordiska länderna och förberedelse för krig avseende attacker under ytan i havet, framför allt kring Östersjön blir det en orolig tid för befolkningen.

Sverige har varit under attack sedan några år tillbaka och befolkningen har varit utsatta med många svåra attacker från de kriminella krafterna som finns i samhället och det försiggår i hela landet. Många oskyldiga människor har blivit utsatta för attacker och vissa har dödats av dessa skjutningar som har utförts av väldigt unga människor. Detta har blivit ett problem som har spridit sig till andra nordiska länder och som nu fordrar ett samarbete mellan länderna för att komma till rätta med problemen som dessa kriminella utgör.

Det är inte enbart det kriminella klimatet som är ett hot mot de skandinaviska länderna. Tillsammans kommer de nordiska ländernas samarbete bli en avgörande faktor i de konflikter som uppstår och det är av särskild vikt att vara införstådd med att det är ett mycket kritiskt läge. Många har nog inte förstått bland befolkningen hur allvarligt läget är och att vara förberedd med en del förnödenheter är ett sätt att klara sig om det blir brist på vissa varor.

Att be om en skonsam och fredligare utgång i dessa konflikter som kan uppstå är en möjlighet till förståelse och accepterande av dessa handlingar. Det är samtidigt ett uppvaknande för att människorna måste börja förstå att det är händelser som måste komma i denna tid, för att med konflikter löser man inga problem. Det är så oerhört viktigt att börja se på negativa händelser som uppstår i samhället och bland befolkningen utan rädsla men med en tillit till att denna mörka tid inte kommer att vara så lång tid.

Detta som händer i världen är något som hör till uppstigningen till en högre dimension och sådant som inte längre berikar Jorden kommer att upphöra för att aldrig återkomma igen. Krig och konflikter kommer inte att bli tillåtna i de högre dimensionerna och inte förrän mänskligheten har förlåtit det som har hänt och har en fredlig inställning i sitt fortsatta liv kan uppstigningen bli fullbordad. Detta kommer att bli verklighet, men innan dess är det upp till människorna själva att fatta beslut om hur de vill att deras värld ska bli och vilja ha en positiv förändring i fortsättningen. Det kan vara svårt att känna kärlek och ha en positiv inställning när det stormar som mest, men det är avgörande för den fortsatta utvecklingen på Jorden om det ska kunna bli en förändring till en ny och bättre värld för alla i befolkningen.

Detta är en allvarlig varning, men även en uppmuntran till att ha en positiv inställning till allt som händer i världen och i den närmaste miljön. Det är gudomligt planerat för ett positivt resultat och för allas bästa. Ha förtröstan om att det som händer är övergående till något helt fantastiskt i stället och att ha tålamod till att få uppleva en helt ny värld som överstiger allt som ni möjligen kan föreställa er. Detta är vad som väntar befolkningen, framför allt de som har valt att gå vidare till en ny värld.

Med mycket kärlek och ljus och med uppmuntran för er uthållighet önskar vi från Galaktiska Ljusfederationen.

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *