Kategorier
Kanaliseringar

Hopi

Det var ett tag sedan vi lämnade ett meddelande om hur läget är för oss som tillhör stammen Hopi. Många av oss har fått kanaliseringar från Universum och även mycket vägledning om vad vi bör göra för att klara oss från de hemska attacker som kommer från terrorister och som drabbar USA och Canada.

Vårt folk har alltid haft en stark tro på den Helige Ande och Moder Jord som förser oss med allt vi behöver för att klara oss och så har vi gjort i alla tider. Vi lever i symbios med naturen och de vilda djuren som är avgörande för vår föda bland annat. Nu för tiden har även vi blivit väldigt civiliserade och lever som de flesta människor med allt vad det för med sig och våra ungdomar utbildar sig som alla andra i landet. Däremot är det fortfarande en aversion mot oss och som visar sig när det gäller arbetstillfällen exempelvis. Vi vill bli respekterade för vår vision, kultur och ras som alla andra är i samhället.

För tillståndet i världen är det en synnerligen svår period med mycket konflikter som är så avgörande för krig i världen. Det är så sorgligt att det är så många som fortfarande tycker att ett tredje världskrig borde få tillstånd att bryta ut eftersom så många människor kan sko sig ekonomiskt på det sättet. Det är inte rätt och det kommer att bli en väldigt svår tid framöver i USA och resten av världen då den ekonomiska situationen blir förändrad. Bankerna kan komma att frysa människors konton vilket blir ett mycket svårt tillstånd i landet och utsattheten för de som är hemlösa och arbetslösa blir så oändligt mycket större. Vi som tillhör urbefolkningen i landet får det inte lättare eftersom vi alltid har varit eftersatta i det mesta i samhället, men det är ändå en bekräftelse som visar att det vi har sagt är något som kommer att drabba alla i samhället.

Vi Hopi kommer att klara oss bra när det blir brist på mat eftersom vi hämtar allt vad vi behöver från växter bland annat. Vi har alltid kunnat ta vara på det som finns i naturen och de växter som inte är giftiga är något som har gått vidare i varje generation med lärande i berättande från de människor som hade den funktionen i stammen. Det kan bli svält och missväxt på olika områden i världen och det är något som vi i Hopi har fått lära oss att bekämpa. Även sjukdomar är något som vi har kommit långt i att bekämpa med de naturliga växter som kan läka och minska symptomen betydligt bättre än de läkemedel som finns med substanser och som skadar mer än de gör nytta.

Att ta tillvara det som finns i naturen för växtbaserad mat är något som alla borde sätta sig in i. Det finns så mycket redan nu i världen att det skulle räcka för hela befolkningen. Tyvärr kan det vara långa sträckor för transporter över världen som gör att priserna för har blivit väldigt höga och det är alltid människor som vill tjäna på vad andra behöver. Att försöka lära sig vilka växter som går att äta som finns i naturen är ett sätt att klara sig från den värsta hungern och att läsa på nätet och att fråga människor som har denna kunskap om vilka sorter man kan äta utan risk. I fortsättningen kommer konsumtionen av kött, fisk och fågel att bli mindre och den huvudsakliga maten kommer att tas från växtriket vilket är bra att redan nu börja konsumera mer växtbaserad mat.

Denna period av svårigheter kommer inte att bli så långvarig och det gäller att ha tålamod som vi Hopi har haft i alla tider och som alla människor måste ha i denna tid för att minska rädslan bland annat. Människor ha tillit till att allt går som det var tänkt för hela befolkningen på Jorden och att även se denna tid som en lärdom på både gott och ont. Vi tackar för denna kontakt och önskar mänskligheten allt gott på vägen i denna resa i livet.

Vi från indianstammen Hopi

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *