Kategorier
Kanaliseringar

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med den rådande utvecklingen på Jorden har vi konstaterat att mycket som skulle ha hänt befolkningen i anledning av den planering som de styrande över denna planet hade, har omintetgjorts av människorna och de ljusa krafter som nu blir allt fler på Jorden. Uppstigningen fortgår som planerat och mänskligheten med sitt alltmer intensiva uppvaknande bland befolkningen, är det en tidsfråga innan allt faller på plats i den nya eran.

Allt fler människor inser att denna utveckling inte enbart är konstruerat av människor utan från en högre instans som styr från ett mycket avlägset Universum. Insikten om att mänskligheten har förts bakom ljuset i så mycket är en chock, men även ett uppvaknande för att alla ska ha en möjlighet att med sin kraft stå emot dessa orimliga krav som ländernas ledare har för sin befolkning. Det är dags att börja agera utifrån den kraft som var och en har, som en intuitiv förmåga att förändra väldigt mycket redan nu. Att förändra allt som är obalanserat i människornas liv och infrastruktur kommer att ta tid, men det är aldrig försent att börja ifrågasätta och stå emot vad som kommer att förstöra i människornas liv.

Ljuset har vunnit denna strid om mänsklighetens själar och alltfler människor har förstått att det hänger på dem själva om de vill sälja sin själ eller ha en tillit till Vår Herre. Vår Herre är befriaren från förtryck och slaveri och som väldigt många människor trots allt har en tillit till. Särskilt i svåra tider har alla en tro på något större och mer andligt än enbart sig själv. Då gäller det att visa sin tro med avsikt till Vår Herre och även att be om förlåtelse för de synder man kan ha begått mot sig själv och andra människor i livet. Det är fortfarande en mörk tid och det kommer situationer då rädslan kan bli väldigt stor och det avser alla människor, även ljusarbetare som ändå är införstådda med dessa händelser i världen, som föranleder böner till Vår Herre om nåd.

Detta Universum är under attack från mörka entiteter som vill överta alla planeter i denna galax för att söndra och härska. Det är inte bara Jorden som är under attack men Jordens uppstigning till högre dimensioner har en stor betydelse för alla andra i denna galax att lyckas att gå till uppstigning eftersom alla planeter i detta Universum kommer att höjas till högre frekvenser och högre medvetenhet för de varelser som tillhör de olika planeterna. Om människorna lyckas med uppstigning för Jorden kommer alla andra varelsers planeter att lyckas och med kärleken och ljuset som seger. Tillsammans med människornas vilja att behålla sin planet kommer vi att lyckas och ingenting kan stoppa denna utveckling även om det verkar vara raka motsatsen i alla mörka händelser som sker nu. Detta måste ske i denna tid då allting går så mycket fortare för att skynda på uppstigningen och för att skydda mänskligheten från att elimineras som art. Väldigt mycket sker bakom kulisserna och som inte är synligt ännu för mänskligheten, men det kommer att bli presenterat som en stor manifestation och som blir en bekräftelse på vad många har väntat och trott på.

Människor ha förtröstan om att allt är under kontroll. Ingenting sker av en slump och allt har en mening även om det verkar obegripligt. Allt kommer att bli förklarat och bli en förståelse för var och en på denna Jord och som blir en överraskning och ett mirakel för de som hela tiden har varit medvetna om denna förändring för Jorden och sitt syfte i denna tid.

Vi i Galaktiska Federationen har så stor respekt och kärlek för mänsklighetens styrka och avsikter när det gäller Jorden. Glädjen är stor för alla galaktiker som har sina ljusskepp strax utanför atmosfären och de följer med spänning denna uppstigning och skickar sitt ljus över hela planeten.

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *