Kategorier
Kanaliseringar

En information till mänskligheten från de Högsta Råden i Universum

Människornas ljus och styrka har ökat så markant och det har påverkat allt fler på Jorden som inser att det hänger på mänskligheten själva att försöka förändra det som har gått så långt i allt det mörka på Jorden. Inga andra kan hjälpa mänskligheten med detta och att ha fått en insikt i att en förändring i beteendet hos de flesta människor måste vändas till ett högre syfte i livet än vad som sker nu på Jorden. Detta är så viktigt i denna tid och fortfarande är det kritiskt för mänskligheten som art att bli eliminerade av de mörka om inte trenden med all förstörelse för både människor och planet får ett avslut. Det finns fortfarande hopp, men att tro att allt löser sig av sig självt bedrar man sig. Nu är det tid att vakna upp ordentligt och som ljusarbetare börja bli aktiv för mänskligheten med information om hur läget ser ut för det fortsatta varandet i Universum. Alla planeter går till uppstigning i denna galax, men den fortsatta utvecklingen beror på Jordens slutliga förmåga till uppstigning, som påverkar alla andra planeters förmåga att lyckas att gå till en högre dimension.

Ljusets krafter och med människornas ökande i kärlek och medkänsla har det kommit till en gräns där det mörka i världen går mot sitt slut. Det är så uppenbart med denna utveckling och som är så fantastisk trots all oro i världen. Människor ha förtröstan, det blir snart en förändring, särskilt för de som har tron och tilliten till Vår Herre. Många är det som tror att de kan göra som de vill eftersom de tror att de är osynliga inför Vår Herre, men det är lönlöst att försöka gömma de gärningar och tankar för Vår Herre som känner oss bättre än vad vi själva gör. Det gäller att med avsikt ha en tro på Vår Herre som kommer från hjärtat, i annat fall är den inte trovärdig. Det är en stor hjälp med att endast känna en tacksamhet i allt man har och att be om förlåtelse för de synder man kan ha begått i sitt liv som kan ha påverkat andra människor negativt. Vår Herre lyssnar på alla som ber med en stark avsikt och verkligen mena det man ber om, vilket kan förändra mycket av det mörka genom styrka och kärlek.

Det är oerhört viktigt att inte känna rädsla som är den svåraste känslan av alla i allt som sker eftersom det är något som de mörka känner som en seger för att kunna behålla Jorden för egen vinning. Det ska inte vara så lätt för de mörka som med sina otaliga och olagliga bedrägerier mot mänskligheten i sina försök att styra och kontrollera befolkningen som de vill med skrämmande metoder i sjukdomar, vaccin bland annat, ska bli de som kommer att äga Jorden. Det kommer inte att hända, men det ser inte så bra ut för mänskligheten i denna tid då striderna om människornas själar är väldigt intensiva.

Mänskligheten är dock starkare än vad många tror och de kan ta tillbaka sin planet med en stark avsikt om att det är mänskligheten som ska äga Jorden eftersom det är mänsklighetens arv. Vår Herre har allt under kontroll och kommer inte att tillåta några andra varelser äga Jorden efter alla dessa strider, men det är bra om mänskligheten börjar känna efter vad de vill ha för värld i fortsättningen och börja agera som de ljusarbetare och ljuskrigare de är. Allt har betydelse och trots allt har mänskligheten visat sig värdiga att få behålla sin planet efter all utveckling i kärlek och medkänsla för sig själva och andra människor. Kärleken är stor från Vår Herre, men även från så många andra varelser i Universum som håller på mänsklighetens stora seger för ljuset, kärleken och sanningen för hela Universum.

Med kärlek och ljus

Stort tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *